Hoppa till innehållet

Danmarks statsminister

Från Wikipedia
Danmarks statsminister
TitelExcellens
ResidensMarienborg
SäteChristiansborg i Köpenhamn
Utses avDanmarks monark[1]
UnderställdFolketinget
MandatperiodIngen begränsning
Förste innehavareAdam Wilhelm Moltke
Inrättat22 mars 1848
WebbplatsStatsministeriet
Danmarks statsskick
Danmarks riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlag
Danmarks rikes grundlag
Lagstiftande makt
Folketinget
Monarken
Verkställande makt
Monarken
Regeringen
Statsministern
Ministerier
Dömande makt
Domstolsväsen
Administrativ indelning
Regioner
Kommuner

Danmarks statsminister är landets regeringschef. Statsministern leder Danmarks regering och måste erhålla stöd i Folketinget, för att kunna kvarstå i ämbetet i enlighet med parlamentarismens principer som är inskrivna i Danmarks rikes grundlag.[1]

Ämbetet har officiellt funnits sedan 22 mars 1848, men kan spåras tillbaka till 1676, då Frederik Ahlefeldt utnämndes till storkansler.

Mette Frederiksen är Danmarks statsminister sedan 27 juni 2019.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Från 1676 till 1730 hade Danmarks högste icke-kunglige regeringstjänsteman titeln Storkansler. Under resten av 1700-talet och första halvan av 1800-talet, fram till avskaffandet av det kungliga enväldet 1848, kallades ämbetet Danmarks minister för statsärenden, eller i dagligt tal statsminister.

Det danska statsministerämbetet av dags dato tar sin början den 22 mars 1848 vid kung Fredrik VII:s utnämning av Adam Wilhelm Moltke i den så kallade marsministären.[2] Danmark gick från envälde till konstitutionell monarki när kung Fredrik VII den 5 juni 1849 undertecknade Danmarks Riges Grundlov.[3] Titeln för ministärens främste minister var då premiärminister (danska: premierminister), vilken också användes i 1849 års grundlag.

Parlamentarismens de facto genombrott i Danmark skedde 1901, något som i efterhand har benämnts som systemskiftet 1901.[4] Den så kallade "påskekrisen" 1920, då kung Kristian X avskedade statsminister Carl Theodor Zahle, blev dock en tillfällig återgång i kunglig maktutövning som kungen tvingades back ifrån och parlamentarismen skrevs slutligen in i grundlagen 1953.[5]

Titeln konseljpresident (danska: konseilspræsident) användes även som titel för statsministern, och i Fællesforfatningen 1855 (gemensam grundlag för Danmark och hertigdömenena Schleswig och Holstein) var det den officiella titeln. När 1915 års grundlag trädde i kraft 1918, hade titeln för regeringschefen ändrats till statsminister, liksom i de övriga nordiska länderna Norge och Sverige.

Till skillnad för övriga danska ministrar fick regeringschefen ett eget ministerium, Statsministeriet, först 1914. Innan dess, liksom i många år därefter, hade regeringschefen även i tillägg en portfölj som fackminister, som varierade från respektive ämbetsinnehavare.[6]

Helle Thorning-Schmidt blev 2011 den första kvinnan på befattningen som statsminister.[7]

Ämbetsuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Statsministeriets symbol med Kristian V:s krona och Elefantordens band.

Statsministern och regeringen utnämns av monarken, och enligt den sedvana som uppkommit sedan demokratins genombrott är det ledaren för det parti som har starkast stöd i Folketinget som utses till statsminister. Ifall regeringen förlorar en misstroendeomröstning måste statsministern antingen avgå, tillsammans med hela regeringen, eller be monarken att upplösa Folketinget och utlysa nyval.

Statsministern är de facto att betrakta som landets verkliga ledare. Genom 1900-talet så har statsministerns ställning i grundlagen stärkts, främst genom grundlagsrevisionen 1953.[6]

Statsministern, regeringen och ministrarna styr formellt alltjämt i monarkens namn, som enligt Danmarks rikes grundlag innehar den högsta verkställande makten i landet.[1] Grundlagens §§ 12-13 fastslår emellertid att makten följer med ansvaret och eftersom monarken är fri från ansvar så kan regeringsmakten enbart utövas genom ministrarna eftersom det är dem som är ansvariga.[1]

§ 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.

§ 13. Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.


Danmarks Riges Grundlov §§12-13, [8][9]

Statsministern har också möjlighet att upplösa Folketinget och utlysa nyval, vilket han eller hon måste göra senast fyra år efter det senaste valet.[10]

Statsministern har ingen politisk makt över självstyret i Danmarks autonoma regioner Färöarna och Grönland, vilket å andra sidan Folketinget har. Alla lagar som stiftas av de färöiska och grönländska riksdagarna måste ratificeras av Folketinget.

Bland statsministerns specifika ansvar ingår:

 • Frågor rörande Rigsfællesskabet, dvs förhållandet mellan Danmark, Färöarna och Grönland
 • Frågor rörande monarkin
 • Frågor rörande pressen liksom stats- och författningsrätt
 • Fördelning av ministerportföljernas uppdelning och ansvarsområden
 • Utnämningar och entlediganden av ministrar

Statsministeriet[redigera | redigera wikitext]

Marienborg.

Statsministeriet är det ministerium som leds av statsministern.[11] Statsministern liksom Statsministeriet har sitt säte i Christiansborgs slottSlotsholmen i Köpenhamn.

Residens[redigera | redigera wikitext]

Egendomen Marienborg, som är belägen i Kongens Lyngby norr for Köpenhamn, har sedan 1960 fungerat som statsministerns tjänstebostad liksom rekreations- och representationsbostad.[12]

Lista över Danmarks regeringschefer sedan 1676[redigera | redigera wikitext]

Förste minister under kungligt envälde 1676–1848[redigera | redigera wikitext]

Dessa var inte i formell mening regeringschefer, eftersom regeringen under enväldets tid leddes av kungen, men hade i praktiken en position som kan liknas vid regeringschefens.

Storkanslerer 1676–1730[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Frederik Ahlefeldt 1623 1676 7 juli 1686
Conrad Reventlow 21 april 1644
i Köpenhamn
26 augusti 1699 21 juli 1708
på sätesgården Clausholm utanför Randers
Christian Christophersen Sehested 22 februari 1666 1708 1721 19 juli 1740
Ulrik Adolf Holstein 14 april 1664 20 juni 1721 17 oktober 1730 21 augusti 1737
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Statsministrar 1730–1848[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Iver Rosenkrantz 5 december 1674
i Rosenholm i Århus
17 oktober 1730 12 maj 1735 13 november 1745
i Rosenholm i Århus
Johan Ludvig Holstein 7 september 1694
på godset Lübz i tyska Mecklenburg
12 maj 1735 29 januari 1763[13]
Johan Hartvig Ernst Bernstorff 13 maj 1712
i tyska Hannover
1751 13 september 1770 18 februari 1772
i tyska Hamburg
Johann Friedrich Struensee 5 augusti 1737
i tyska Halle an der Saale
13 september 1770 17 januari 1772
avsatt och fängslad
28 april 1772
i Köpenhamn (avrättad)
Ove Høegh-Guldberg 1 september 1731
i Horsens
17 januari 1772
övertog styrelsen i praktiken vid Struensees avsättning
6 april 1784
formellt utnämnd till posten
14 april 1784
avlägsnad från posten av kronprins Fredrik, när denne övertog styrelsen från sin psykiskt sjuke far
8 februari 1808
på godset Hald i Viborg
Andreas Peter Bernstorff 28 augusti 1735
i tyska Hannover
14 april 1784 21 juni 1797
i Köpenhamn
Christian Bernstorff 3 april 1769
i Köpenhamn
22 juni 1797 1810 18 mars 1835
i Berlin
Frederik Moltke 18 januari 1754
i Odense
1810 1814 4 juli 1836
Vallø slott i Stevn
Frederik Julius Kaas 24 augusti 1758
i Köpenhamn
1814 1814 11 januari 1827
Joachim Godske Moltke 27 juli 1746
på godset MarienborgMøn
1814 24 augusti 1818 5 oktober 1818
i Köpenhamn
Ernst Heinrich von Schimmelmann 4 december 1747
i tyska Dresden
1818 1824 9 februari 1831
i Köpenhamn
Otto Joachim Moltke 11 juni 1770
på slottet Amalienborg i Köpenhamn
1824 30 mars 1842 1 februari 1853
i EspeFyn
Poul Christian von Stemann 14 april 1764
i Köpenhamn
1842 22 mars 1848 25 november 1855
på godset Herlufsholm i Næstved
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Regeringschefer i en konstitutionell monarki 1848–idag[redigera | redigera wikitext]

Premiärministrar 1848–1855[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Politisk tillhörighet Regering Källor
  Adam Wilhelm Moltke 25 augusti 1785
i Egebjerggård på Fyn
22 mars 1848 27 januari 1852 15 februari 1864
i Köpenhamn
Opolitisk Moltke I [14]
Moltke II
Moltke III
Moltke IV
  Christian Albrecht Bluhme 27 december 1794
i Köpenhamn
27 januari 1852 21 april 1853 Bluhme I [14]
  Anders Sandøe Ørsted 21 december 1778
i RudkøbingLangeland
21 april 1853 12 december 1854 1 maj 1860
i Köpenhamn
Ørsted [14]
  Peter Georg Bang 7 oktober 1797
i Köpenhamn
12 december 1854 12 oktober 1855 Bang [14]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Politisk tillhörighet Regering Källor

Konseljpresidenter 1855–1918[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Politisk tillhörighet Regering Källor
  Peter Georg Bang 12 oktober 1855 18 oktober 1856 2 april 1861
i Köpenhamn
Opolitisk Bang [14]
  Carl Georg Andræ 14 oktober 1812
i Hjertebjergs prästgård på Møn
18 oktober 1856 13 maj 1857 2 februari 1893
i Köpenhamn
Andræ [14]
  Carl Christian Hall 25 februari 1812
i Köpenhamn
13 maj 1857 2 december 1859 Nationalliberalerna Hall I [14]
  Carl Eduard Rotwitt 2 mars 1812
i Hillerød
2 december 1859 8 februari 1860
i Köpenhamn
Bondevennernes selskab Rotwitt [14]
  Carl Christian Hall 24 februari 1860 31 december 1863 14 augusti 1888
i Frederiksberg utanför Köpenhamn
Nationalliberalerna Hall II [14]
  Ditlev Gothard Monrad 24 november 1811
i Köpenhamn
31 december 1863 11 juli 1864 28 mars 1887
i NykøbingFalster
Monrad [14]
  Christian Albrecht Bluhme 11 juli 1864 6 november 1865 16 december 1866
i Köpenhamn
Opolitisk Bluhme II [14]
  Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs 8 december 1817
på godset Frijsenborg i Hammels socken i Favrskov i Jylland
6 november 1865 28 maj 1870 12 oktober 1896
på sätesgården Boller i Uths socken i Horsens
Frijs [14]
  Ludvig Holstein-Holsteinborg 18 juli 1815
Holsteinborgs slott i SlagelseSjälland
28 maj 1870 14 juli 1874 28 april 1892
i Köpenhamn
Holstein-Holsteinborg [14]
  Christen Andreas Fonnesbech 7 juli 1817
i Köpenhamn
14 juli 1874 11 juni 1875 17 maj 1880
i Köpenhamn
Fonnesbech [14]
  Jacob Brønnum Scavenius Estrup 16 april 1825
i Sorø på Själland
11 juni 1875 7 augusti 1894 24 december 1913
på sätesgården Kongsdal i Undløse socken i Holbæk på Själland
Højre Estrup [14]
  Tage Reedtz-Thott 13 mars 1839
Gavnø i Vejlø socken i Næstved
7 augusti 1894 23 maj 1897 27 november 1923
på Gavnø i Vejlø socken i Næstved
Reedtz-Thott [14]
  Hugo Egmont Hørring 17 augusti 1842
i Köpenhamn
23 maj 1897 27 april 1900 13 februari 1909
i Köpenhamn
Hørring [14]
  Hannibal Sehested 16 november 1842
i Gudme på Fyn
27 april 1900 24 juli 1901 19 september 1924
i Gudme på Fyn
Sehested [14]
  Johan Henrik Deuntzer 20 maj 1845
i Köpenhamn
24 juli 1901 14 januari 1905 16 november 1918
i Charlottenlund utanför Köpenhamn
Venstre Deuntzer [14]
  Jens Christian Christensen 21 november 1856
i Houen på Jylland
14 januari 1905 12 oktober 1908 19 december 1930
i Hee på Jylland
Christensen I [14]
Christensen II
  Niels Neergaard 27 juni 1854
i Ugilt nära Hjørring på norra Jylland
12 oktober 1908 16 augusti 1909 Neergaard I [14]
  Ludvig Holstein-Ledreborg 10 juni 1839
i Hochberg i tyska Württemberg
16 augusti 1909 28 oktober 1909 1 mars 1912
på godset Ledreborg i Allerslevs socken i Lejre på Själland
Holstein-Ledreborg [14]
  Carl Theodor Zahle 19 januari 1866
i Roskilde på Själland
28 oktober 1909 5 juli 1910 Radikale Venstre Zahle I [14]
  Klaus Berntsen 12 juni 1844
i Eskildstrup på Fyn
5 juli 1910 21 juni 1913 27 mars 1927
i Köpenhamn
Venstre Berntsen [14]
  Carl Theodor Zahle 21 juni 1913 20 april 1918 Radikale Venstre Zahle II [14]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Politisk tillhörighet Regering Källor

Statsministrar 1918–idag[redigera | redigera wikitext]

  Betecknar tillförordnad statsminister
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Politisk tillhörighet Regering Källor
  Carl Theodor Zahle 21 april 1918 30 mars 1920 3 februari 1946
i Gentofte utanför Köpenhamn
Radikale Venstre Zahle II [14]
  Otto Liebe 24 maj 1860
i Köpenhamn
30 mars 1920 5 april 1920 21 mars 1929
i Köpenhamn
Opolitisk Liebe [14]
  Michael Petersen Friis 22 oktober 1857
i Odense
5 april 1920 5 maj 1920 24 april 1944
i Köpenhamn
Friis [14]
  Niels Neergaard 5 maj 1920 23 april 1924 2 september 1936
i Köpenhamn
Venstre Neergaard II [14]
Neergaard III
  Thorvald Stauning 26 oktober 1873
i Köpenhamn
23 april 1924 14 december 1926 Socialdemokratiet Stauning I [14]
  Thomas Madsen-Mygdal 24 december 1876
i Mygdal på Hjørring på norra Jylland
14 december 1926 30 april 1929 23 februari 1943
i Köpenhamn
Venstre Madsen-Mygdal [14]
  Thorvald Stauning 30 april 1929 3 maj 1942
i Köpenhamn
Socialdemokratiet Stauning II [14]
Stauning III
Stauning IV
Stauning V
Stauning VI
  Vilhelm Buhl 16 oktober 1881
i Fredericia i Vejle på Jylland
4 maj 1942 9 november 1942 Buhl I [14]
  Erik Scavenius 13 juli 1877
på godset Klintholm på Møn
9 november 1942 29 augusti 1943 (de facto)
5 maj 1945 (de jure)[15]
29 november 1962
i Gentofte utanför Köpenhamn
Opolitisk Scavenius [14]
  Departementschefstyret 29 augusti 1943 (de facto) 5 maj 1945 (de facto)
  Vilhelm Buhl 5 maj 1945 7 november 1945 18 december 1954
i Köpenhamn
Socialdemokratiet Buhl II [14]
  Knud Kristensen 25 oktober 1880
i Ringkøbing på Jylland
7 november 1945 13 november 1947 29 september 1962
i Humlebæk på Själland
Venstre Kristensen [14]
  Hans Hedtoft 21 april 1903
i Århus på Jylland
13 november 1947 30 oktober 1950 Socialdemokratiet Hans Hedtoft I [14]
  Erik Eriksen 20 november 1902
i Ringe på Fyn
30 oktober 1950 30 september 1953 7 oktober 1972
i Esbjerg på Jylland
Venstre Erik Eriksen [14]
  Hans Hedtoft 30 september 1953 29 januari 1955
i Stockholm i Sverige
Socialdemokratiet Hans Hedtoft II [14]
  Hans Christian Hansen 8 november 1906
i Århus på Jylland
1 februari 1955 19 februari 1960
i Köpenhamn
H.C. Hansen I [14]
H.C. Hansen II
  Viggo Kampmann 21 juli 1910
i Frederiksberg utanför Köpenhamn
21 februari 1960 3 september 1962 3 juni 1976
i Köpenhamn
Viggo Kampmann I [14]
Viggo Kampmann II
  Jens Otto Krag 15 september 1914
i Randers på Jylland
3 september 1962 2 februari 1968 Jens Otto Krag I [14]
Jens Otto Krag II
  Hilmar Baunsgaard Hilmar Baunsgaard (till vänster) och USA:s president Richard Nixon 26 februari 1920
i Slagelse
2 februari 1968 11 oktober 1971 2 juli 1989
i Gentofte utanför Köpenhamn
Radikale Venstre Hilmar Baunsgaard [14]
  Jens Otto Krag 11 oktober 1971 5 oktober 1972 22 juni 1978
i Skiveren på norra Jylland
Socialdemokratiet Jens Otto Krag III [14]
  Anker Jørgensen 13 juli 1922
i Köpenhamn
5 oktober 1972 19 december 1973 Anker Jørgensen I [14]
  Poul Hartling 14 augusti 1914
i Köpenhamn
19 december 1973 13 februari 1975 30 april 2000
i Köpenhamn
Venstre Poul Hartling [14]
  Anker Jørgensen 13 februari 1975 10 september 1982 20 mars 2016
i Köpenhamn
Socialdemokratiet Anker Jørgensen II [14]
Anker Jørgensen III
Anker Jørgensen IV
Anker Jørgensen V
  Poul Schlüter 3 april 1929
i Tønder på Jylland
10 september 1982 25 januari 1993 27 maj 2021
i Frederiksberg på Själland
Konservative Folkeparti Poul Schlüter I [14]
Poul Schlüter II
Poul Schlüter III
Poul Schlüter IV
  Poul Nyrup Rasmussen 15 juni 1943
i Esbjerg på Jylland
25 januari 1993 27 november 2001 Socialdemokratiet Poul Nyrup Rasmussen I [14]
Poul Nyrup Rasmussen II
Poul Nyrup Rasmussen III
Poul Nyrup Rasmussen IV
  Anders Fogh Rasmussen 26 januari 1953
i Ginnerup i Grenå på Jylland
27 november 2001 5 april 2009 Venstre Anders Fogh Rasmussen I [14]
Anders Fogh Rasmussen II
Anders Fogh Rasmussen III
  Lars Løkke Rasmussen 15 maj 1964
i Vejle på Jylland
5 april 2009 3 oktober 2011 Lars Løkke Rasmussen I [14][16]
  Helle Thorning-Schmidt 14 december 1966
i Rødovre utanför Köpenhamn
3 oktober 2011 28 juni 2015 Socialdemokraterne Helle Thorning-Schmidt I [14][17][18]
Helle Thorning-Schmidt II
  Lars Løkke Rasmussen 15 maj 1964 i Vejle 28 juni 2015 27 juni 2019 Venstre Lars Løkke Rasmussen II
Lars Løkke Rasmussen III
[14][19][20]
  Mette Frederiksen 19 november 1977
i Aalborg
27 juni 2019 Socialdemokratiet Frederiksen I
Frederiksen II
[14][21][22]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Politisk tillhörighet Regering Källor

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danskspråkiga Wikipedia, Danmarks statsminister, 16 januari 2024.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d] ”Grundlovens kapitel 3 - Regeringen” (på danska). www.ft.dk. Folketinget. https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-3. Läst 16 januari 2024. 
 2. ^ Engelst Nørgaard, Anne (3 juni 2018). ”Grundlovskampen, demokrati og stemmeret, 1848-1849” (på danska). danmarkshistorien.dk. danmarkshistorien.dk. https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/junigrundloven-demokrati-og-stemmeret-1848-1849. Läst 16 januari 2024. 
 3. ^ Bejder, Peter; Kristensen, Benjamin (15 september 2014). ”Det danske demokrati, efter 1849” (på danska). danmarkshistorien.dk. danmarkshistorien.dk. https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/det-danske-demokrati-fra-1849-og-frem. Läst 16 januari 2024. 
 4. ^ ”Systemskiftet” (på danska). www.ft.dk. Folketinget. https://www.ft.dk/da/leksikon/Systemskiftet. Läst 16 januari 2024. 
 5. ^ Wendel-Hansen, Jens (25 augusti 2011). ”Systemskiftet 1901” (på danska). danmarkshistorien.dk. danmarkshistorien.dk. https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/systemskiftet-1901. Läst 16 januari 2024. 
 6. ^ [a b] ”statsminister” (på danska). denstoredanske.lex.dk. Den Store Danske. https://denstoredanske.lex.dk/statsminister. Läst 16 januari 2024. 
 7. ^ Dahlerup, Drude; Larsen, Thomas. ”Helle Thorning-Schmidt” (på danska). denstoredanske.lex.dk. Den Store Danske. https://denstoredanske.lex.dk/Helle_Thorning-Schmidt. 
 8. ^ ”Grundlovens paragraf 12” (på danska). www.ft.dk. Folketinget. https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/grundloven/danmarks-riges-grundlov/kapitel-3/paragraf-12. Läst 16 januari 2024. 
 9. ^ ”Grundlovens paragraf 13” (på danska). www.ft.dk. Folketinget. https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/grundloven/danmarks-riges-grundlov/kapitel-3/paragraf-13. Läst 16 januari 2024. 
 10. ^ ”Grundlovens kapitel 4 - Valg til Folketinget” (på danska). www.ft.dk. Folketinget. https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-4. Läst 16 januari 2024. 
 11. ^ ”Organisation” (på dk). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/statsministeriet/organisation/. Läst 14 januari 2024. 
 12. ^ ”Marienborg” (på danska). denstoredanske.lex.dk. Den Store Danske. https://denstoredanske.lex.dk/Marienborg. Läst 16 januari 2023. 
 13. ^ Olika källor ger motstridiga uppgifter om huruvida hans ämbetsperiod faktiskt överlappade hans efterträdares eller ej.
 14. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb] ”Statsministre siden 1848” (på danska). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/statsministeren/statsministre-siden-1848/. Läst 202140116. 
 15. ^ Regeringen Scavenius avgick 29 augusti 1943, då den vägrade gå med på fler eftergifter till de ockuperande tyskarna. Alla regeringsuppdrag övertogs av de enskilda departementssekreterarna och detta arrangemang varade till Danmarks befrielse den 5 maj 1945. Eftersom kung Kristian X aldrig accepterade regeringens avgång, existerade den de jure tills den nya regeringen bildades den 5 maj 1945. I praktiken rådde under tiden 29 augusti 1943–5 maj 1945 det så kallade Departementschefstyret i avsaknad av dansk regering.
 16. ^ ”Regeringen Lars Løkke Rasmussen I” (på danska). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/regeringen/regeringer-siden-1848/regeringen-lars-loekke-rasmussen-i/. Läst 16 januari 2016. 
 17. ^ ”Regeringen Helle Thorning-Schmidt I” (på danska). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/regeringen/regeringer-siden-1848/regeringen-helle-thorning-schmidt-i/. Läst 16 januari 2024. 
 18. ^ ”Regeringen Helle Thorning-Schmidt II” (på danska). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/regeringen/regeringer-siden-1848/regeringen-helle-thorning-schmidt-ii/. Läst 16 januari 2024. 
 19. ^ ”Regeringen Lars Løkke Rasmussen II” (på danska). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/regeringen/regeringer-siden-1848/regeringen-lars-loekke-rasmussen-ii/. Läst 16 januari 2024. 
 20. ^ ”Regeringen Lars Løkke Rasmussen III” (på danska). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/regeringen/regeringer-siden-1848/regeringen-lars-loekke-rasmussen-iii/. Läst 16 januari 2024. 
 21. ^ ”Regeringen Mette Frederiksen I” (på danska). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/regeringen/regeringer-siden-1848/regeringen-mette-frederiksen-i/. Läst 16 januari 2024. 
 22. ^ ”Regeringen Mette Frederiksen II” (på danska). www.stm.dk. Statsministeriet. https://www.stm.dk/regeringen/regeringer-siden-1848/regeringen-mette-frederiksen-ii/. Läst 16 januari 2024. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]