Skolforskningsinstitutet

Från Wikipedia
Skolforskningsinstitutet
DepartementUtbildningsdepartementet
SäteSolna
SyfteStöd till skolväsendet
Inrättad2015
DirektörCamilo von Greiff 2018-
Budget24 miljoner kronor (2019)
Antal anställda16 (december 2019)
Instruktion2014:1578/2016:1374
Webbplatswww.skolfi.se

Skolforskningsinstitutet (engelska: Swedish Institute for Educational Research) inrättades 2015 och är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund, och gör det genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Skolforskningsinstitutets uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Skolforskningsinstitutets huvuduppgift är att göra systematiska översikter av praktiknära forskning om förskola, skola och vuxenutbildning. Det innebär att med utgångspunkt i existerande forskning sammanfatta bästa tillgängliga kunskap inom ett visst område, eller för en viss fråga. Beträffande redan existerande systematiska översikter ska Skolforskningsinstitutet göra kvalitets- och relevansprövning.

Skolforskningsinstitutet fördelar medel för praktiknära forskning enligt samma vetenskapliga kvalitet som tillämpas av forskningsråden.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skolforskningsinstitutet leds av en direktör. Vid institutet finns de två beslutande organen Skolforskningsnämnden och ett vetenskapligt råd, vars ledamöter utses av regeringen. Skolforskningsnämnden beslutar om vilka systematiska sammanställningar ska genomföras, samt beslutar om inriktning på de årliga utlysningarna av forskningsbidrag. Det vetenskapliga rådet ska bistå institutet samt besluta om fördelning av forskningsbidrag.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]