Statens skolinspektion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Statens skolinspektion
DepartementUtbildningsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
MyndighetschefHelén Ängmo, generaldirektör[1]
InstruktionSFS 2011:556
Webbplatswww.skolinspektionen.se

Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Skolinspektionen genomför i huvudsak två olika typer av granskningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning.

Regelbunden tillsyn, som bygger på en risk- och väsentlighetsbedömning, återkommer till alla skolor med viss regelbundenhet medan kvalitetsgranskning är tematiskt inriktad och omfattar färre skolor i varje projekt. Från 2015 kommer den regelbundna tillsynen att bli mer differentierad och mer omfattande på skolor där riskerna för att eleverna inte når målen är stora.

Skolinspektionen prövar också ansökningar om godkännande för fristående skolor. Myndigheten har dessutom i uppdrag att kontrollrätta nationella prov i grundskolan och gymnasiet. Syftet är bland annat att skapa likvärdighet i rättningen över landet och mellan skolor samt att motverka felaktig betygssättning.

Skolinspektionen tar emot anmälningar i enskilda ärenden från elever och föräldrar. Dessa kan till exempel handla om kränkningar i skolan eller att man inte fått det stöd man skulle behöva.

Skolinspektionen har möjlighet att fatta beslut om anmärkning, föreläggande eller föreläggande med vite för att få skolhuvudmän att vidta nödvändiga åtgärder. Som en yttersta åtgärd kan myndigheten återkalla godkännandet för fristående skolor eller, för kommunala skolor, besluta om åtgärder på den kommunala huvudmannens bekostnad.

Sedan 1 augusti 2011 tar Skolinspektionen dessutom emot anmälningar mot legitimerade lärare. Efter utredning kan myndigheten gå vidare till Lärarnas ansvarsnämnd som fattar beslut om eventuell varning eller indragning av legitimationen.

Myndigheten inrättades den 1 oktober 2008 och sorterar under Utbildningsdepartementet.

Skolinspektionen har sitt huvudkontor i Stockholm och har inspektionsavdelningar i Stockholm, Linköping, Göteborg, Lund och Umeå.[2] Totalt antal medarbetare är närmare 400.

De uppgifter som myndigheten har, med tillsyn och godkännande, övertogs från Skolverket som i och med detta fick en mer renodlad roll inom utvärdering och uppföljning.[3]

Storleken på vitesbelopp som myndigheten kan kräva in styrs av kommunen storlek, inte av allvarlighetsgraden i bristerna på en skola.[4]

Barn- och elevombudet[redigera | redigera wikitext]

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Statens skolinspektion. Barn och elever som känner sig kränkta i barnomsorgen eller skolan (eller deras föräldrar) kan vända sig till BEO. Det kan handla om kränkningar mellan elever men också om elever som blir kränkta av vuxna i skolan. Till grund för BEO:s arbete ligger Skollagens sjätte kapitel. Barn- och elevombudet utreder anmälningar om kränkande behandling som inte är diskriminering. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar BEO för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. Efter utredning kan BEO rikta föreläggande mot huvudmannen för skolan och, i vissa fall, begära skadestånd för elevens räkning.

Caroline Dyrefors Grufman är utsedd som Barn- och elevombudet sedan 2012.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Helén Ängmo ny generaldirektör för Skolinspektionen”. regeringen.se. 25 februari 2016. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/helen-angmo-ny-generaldirektor-for-skolinspektionen/. Läst 10 juli 2016. 
  2. ^ Organisation Skolinspektionen
  3. ^ Dir 2008:2008:3 Bildandet av Statens skolinspektion[död länk]
  4. ^ Skolinspektionen: ”Rasism och homofobi på Malmöskola””. Sydsvenskan. 10 november 2016. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/malmoskola-hotas-av-miljonvite. Läst 22 november 2016.