Sthaviravada

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Sthaviravada är en riktning inom buddhismen.

Den ursprungliga buddhismen splittrades vid ett möte i Vaisali i två riktningar. Sthaviravada intog en strängare syn på klosterreglerna, och sägs ha haft mindre intresse för lekfolkets buddhismutövning. Mahasanghika intog en mindre sträng syn på klosterreglerna, och visade större intresse för lekfolkets buddhismutövning. Båda parter ansåg sig själva bevara den ursprungliga buddhistiska klosterregeln. Tidpunkten för Vaisalimötet har traditionellt satts till 383 f.Kr., men nutida forskning har problematiserat denna datering, och splittringen kan i själva verket ha ägt rum strax före eller under kejsar Ashokas barndom (född 304 f.Kr.). Ett annat alternativ är att ett Vaisalimöte inte ägde rum alls, utan att splittringen ägde rum vid mötet i Pataliputra i mitten av 200-talet, kanske 250 f.Kr..

Sthavira förblev inte en enhetlig riktning, utan splittrades vid Pataliputramötet i Pudgalavada, Sarvastivada och Vibhajavada. Theravadabuddhismen är en av många olika dotterriktningar till den sistnämnda.