Buddha

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Buddha (olika betydelser) och Siddhartha (olika betydelser)
Staty av Gautama Buddha.

Buddha, (Budda), är en titel som betyder upplyst, uppvaknad,[1] som gavs Siddhartha Gautama (sanskrit)[2] av Shakyasläkten i södra Nepal vid en omdebatterad tidpunkt. Han presenterade en lära som med tiden växte till världsreligionen buddhismen.[3] Det är i den västerländska traditionen som han försetts med egennamnet Buddha. För de troende i framför allt bortre Asien är han känd som Shakyamuni (Den vise av Shakyas hus), och är speciell så till vida att han anses ha varit den förste av en lång rad buddhor som brydde sig om att utforma en lära för att hjälpa sina medmänniskor. Denna lära, dharma, som Shakyamuni endast ansåg sig ha återupptäckt, undervisar och åskådliggör för människorna om hur de ska korrigera sitt sätt att vara för att övervinna de lagar som håller dem fångna i världen genom ett evigt kretslopp (samsara) av död och återfödelser.

Siddharta Gautama var son till fursten och medlemmen av krigarkasten, alternativt feodalherren, Shuddhodana i riket Sakya, som låg i dagens Nepal. Den dominerande religionen var en tidig form av hinduism. Hans mor Maya var på resande fot när värkarna satte in, och Siddharta Gautama föddes i en trädgård i den lilla byn Lumbini.

Det är osäkert exakt när han föddes. Olika buddhistiska riktningar och forskare anger mycket olika datum. Vid sin död skall Buddha ha uppnått åttio års ålder. Enligt en av de officiella buddhistiska tideräkningarna firades 2500-årsminnet av hans död år 1956. Vissa källor anger att Shakyamuni Buddha föddes omkring år 623 f.Kr.[4] medan andra anger senare födelseår. Framför allt japanska religionsvetare menar att han levde 100 år senare.[5] I indiska buddhistiska källor förekommer dateringen av Buddhas födelse till ca 448 f.Kr. och åtminstone somliga västerländska religionshistoriker har närmat sig en sådan datering.[6]

Religion
Världreligionerna symboler

Siddhartas liv[redigera | redigera wikitext]

Det finns många myter om Buddha, men få har kunnat beläggas helt med fakta från säkra källor. En allmän uppfattning är att Buddha föddes som Siddharta Gautama, prins i Shakyaklanen ungefär vid nuvarande Gorakhpur i gränstrakterna mellan Nepal och Indien, norr om Ganges. Det finns nu ett tempel på platsen i byn Rummindei, på pali kallad Lumbini, regionen Kapilavastu, i Nepal. Han är även känd som Śākya-muni Buddha, ung. "den vise vakne av Śākya-klanen".

En legend om Buddha berättar att kungen vid Siddhartas födelse följde sedvänjan att låta en siare spå det nyfödda barnet. Siaren spådde att den nyfödde antingen skulle bli en buddha, dvs en upplyst, eller en världshärskare. Kungen önskade att sonen skulle bli en världslig ledare och därför lät han inte Siddharta gå utanför palatsets murar annat än under strängt kontrollerade former, så att han inte skulle få se eländet i världen. Historien fortsätter med att pojken ändå beger sig utanför palatsets murar ensam och stöter på en gammal man, en sjuk man och en död man, varpå han insåg att livet oundvikligen innebär lidande. Efter detta skall Siddharta ha följt en tiggarmunks exempel och lämnat palatset ensam utan tillhörigheter och gett sig ut i världen för att meditera och finna ett sätt att slippa livets lidande.

De fyra heliga miraklen i Buddhas liv[redigera | redigera wikitext]

Det är framförallt fyra händelser/platser i Buddhas liv som har framhållits framför andra när buddhister har berättat om hans liv. Dessa är hans födelse och ungdomsår i Lumbini/Kapilavastu, hans upplysning under bodhiträdet i Bodhgaya, hans första predikan i Sarnath samt hans död och uppgående till nirvana i Kusinagara. De fyra platserna förknippade med dessa händelser var redan under härskarkejsaren Asokas tid (273-232 f.Kr.) viktiga pilgrimsmål. Buddhas liv som det berättas genom otaliga litterära och konstnärliga verk är religiösa berättelser (hagiografier) som har varit viktiga för buddhismens historia. Buddhas livsberättelse bör enligt de troende därför läsas utifrån dess religiösa budskap som då avslöjar mycket om vad buddhismen handlar om.

Födelse och ungdomsår[redigera | redigera wikitext]

Det berättas att Siddhartha Gautama, som var Buddhas världsliga namn, blev avlad och född genom övernaturliga händelser. Han föddes ur sin moders högra sida och direkt därefter tog han sju steg i vardera fyra riktningar. Ur hans fotsteg växte lotusblommor upp. Han föddes som en förutbestämd med 32 tecken på sin kropp som vittnade om att han skulle bli en världshärskare eller en buddha. För att han skulle välja att bli en världshärskare, berättas det att hans fader inte ville att han skulle se allt elände i världen. Hans föräldrar var kung Śuddhodana (på pali Suddhodana) och drottning Māyādevī. Siddhartha levde ett liv i lyx och överflöd och gifte sig vid 16 års ålder med sin kusin Yasodhara. Trots detta var han inte lycklig, vilket ledde till en livskris när han var ca 29 år gammal, strax efter att han hade fått sonen Rahula. Rahula betyder boja, ett namn sonen fick eftersom med honom blev Siddhartha bunden till tronen. Det var genom att Siddhartha fick syn på först en sjuk, sedan en åldring, en helig man och så en död person, som han insåg livets förgänglighet. Han fick också se en tiggarmunk och han beslöt då att lämna hem, familj och livet i överflöd för att själv bli en vandrande sanningssökare.

Upplysningen[redigera | redigera wikitext]

Buddhas upplysning. Bronsskulptur, Chiang Sean-stil (norra Thailand), Wat Benchamabophit, Bangkok

Siddhartha Gautama vandrade i sex år efter att han lämnat sitt hem, fick undervisning av de mest berömda lärarna i norra Indien, mediterade och ägnade sig under en period åt extremt asketiska övningar. Han plågade sin kropp så hårt som ingen annan gjort och till slut levde han bara på ett riskorn om dagen berättas det. Efter sex års ansträngningar, utan att finna sanningen, satte han sig ned vid ett träd för att meditera. Enligt traditionen var det vid ett bodhiträd, med det botaniska namnet Ficus religiosa. Han gav löfte att inte stiga upp förrän han funnit vad han sökte. Han stannade dock kvar på platsen i flera veckor och mediterade över sin upplysning. Mara, beskriven som mörkrets demon och härskare över lustarnas världar, försökte besegra honom genom både styrka och list. Hans slutliga seger över Mara visas i konsten genom handen som tar vid marken (bhumiśparsamūdra) och får jordens gudinna att komma upp och vittna om hans goda gärningar i sina tidigare liv. När morgonen kom hade han nått en total och direkt insikt i sanningen och blev Buddha, den upplyste.

Första predikan[redigera | redigera wikitext]

Den första predikan (också kallad Benarespredikan) höll Buddha för de fem asketer som han tidigare haft följe med. Han fann dem i hjortparken i Sarnath och satte där ”lärans hjul i rörelse” (dharma chakra parvartana). Under de 45 år som följde tillbringade Buddha nio månader om året på vandring kors och tvärs över stora delar av norra Indien och spred sina läror.

Buddhas första predikan. Gandhara 0-200 fKr

Nirvana[redigera | redigera wikitext]

Liksom alla varelser måste även Buddhas jordiska existens upphöra och han dog vid ca 80 års ålder efter att ha vandrat runt och predikat sin lära under ett långt liv. Enligt vissa berättelser gick han då in i det slutliga nirvana (parinirvana) där ingen återfödelse längre existerar. Det finns berättelser (enligt mahayana, nordlig buddhism) som tyder på att han återvände till jorden för att bidra till att hjälpa människorna, att han blev en boddhisattva. Efter döden kremerades han och kvarlevorna fördelades mellan åtta olika konungar som alla byggde stūpor över relikerna de fått. Efter Buddhas död spreds buddhismen över stora delar av Asien och under de senare seklerna också till resten av världen.

De åtta miraklen i Buddhas liv[redigera | redigera wikitext]

Förutom ovanstående fyra händelser räknas ytterligare fyra händelser som mycket betydelsefulla. Speciellt under Pala-dynastin i östra Indien (ca 750-1200 e.Kr.), buddhismens sista guldålder i Indien, blev dessa åtta mirakler föremål för en viktig kult.

Den givmilda apan i Vaisali[redigera | redigera wikitext]

Det berättas att när Buddha befann sig i Vaisali kom en apa fram med honung åt honom. Apan blev lycklig över att Buddha tagit emot hans gåva och skuttade runt i lycka, så att han föll ner i en brunn och dog. På grund av den goda gärning som han nyss hade gjort blev apan direkt återfödd i guden Indras himmel. Berättelsen poängterar givmildheten som en viktig dygd i en buddhists liv.

Apan ger honung till Buddha. Målning från ett kloster i Laos

Buddha lugnar ner en vildsint elefant i Rajagrha[redigera | redigera wikitext]

Buddha hade en kusin vid namn Devadatta som var avundsjuk på Buddhas framgångar. Han försökte vid flera tillfällen döda Buddha. Det berättas att i Rajagrha fanns en vildsint elefant som kallades Nalagiri. Devadatta lät hämta denna och släppte den lös framför Buddha. Buddha kunde dock stilla den vildsinta elefanten. Händelsen illustreras ofta med att Buddha lyfter sin högra hand i en gest som brukar kallas ”frihet från fruktan” (abhayamudra).

Buddhas nedstigande till jorden vid Sankasya[redigera | redigera wikitext]

Buddha besökte sin döda moder i Indras himmel för att där berätta för henne om sin lära. Efter att han hade besökt henne nedsteg han till jorden med hjälp av gudarna Brahma och Indra.

Synen på Buddha/Buddhor[redigera | redigera wikitext]

Synen på Buddha och Buddhor inom de tre stora buddhistiska inriktningarna skiljer sig åt. Främst är skillnaden mellan Hinayana (Theravada ingår här) och MahayanaVajrayana och Mahayana är i stort identiska.

Hinayana menar att det kan endast finnas en Buddha och en bodhisattva i taget där det finns en given tid när dessa skall komma. Man menar att det kommer en ny Buddha var 5000:e år. Detta innebär att nå parinirvana blir begränsad men däremot kan man nå befrielse genom att bli en arhat vilket är lika för både män och kvinnor. En arhat kan senare nå parinirvana med hjälp av en Buddha eller en bodhisattva. Man menar även inom Hinayana att en Buddha är parallell med de världsliga ledarna/ledaren (cakravartin).[7]

Mahayana å andra sidan menar däremot att det kan finnas flera olika Buddhor och bodhisattvor samtidigt som kan komma i kontakt med varandra i utomkroppsliga upplevelser. Inom Mahayana kan inte kvinnor nå parinirvana utan måste bli en man innan de kan uppnå den slutgiltiga befrielsen, Kvinnor kan dock bli bodhisattvor. Därmed finns det inga arhat inom Mahayanainriktningen i och med den är inkluderande i synen på buddhaskapet. Man menar även att Buddha är både den andliga och världsliga ledaren (Cakravartin) ett exempel på detta är Dalai Lama.[7]

Se även[redigera | redigera wikitext]


Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Strong, John S. The Buddha: A Short Biography. Oxford: Oneworld, 2001

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Wibeck, Sören (2003) Religionernas historia. Lund: Historiska Media.
  2. ^ Siddhattha Gotama på språket (pali)
  3. ^ Ewald, Stefan (huvudförfattare); svensk bearbetning: Beskow, Per & Svensson, Jonas (1996) Religionslexikonet. Stockholm: Bokförlaget Forum.
  4. ^ ”Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha” (på engelska). UNESCO. http://whc.unesco.org/en/list/666. 
  5. ^ Wibeck, Sören (2003) Religionernas historia, s 343. Lund: Historiska Media.
  6. ^ Nationalencyklopedin vol. 3 (1990), artikeln buddha, s 406.
  7. ^ [a b] Bechert, Heinz (1991) World of Buddhism. London: Thamse and Hodson Ltd.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]