Hoppa till innehållet

Stockholms Rederi Svea

Från Wikipedia
Rederi AB Svea (Skeppsbron 28), 1927

Stockholms Rederi AB Svea, Sveabolaget, var en tidigare rederikoncern hemmahörande i Stockholm.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Rederi AB Svea bildades 1871 i Stockholm. Efter ekonomiska svårigheter rekonstruerades rederiet 1894 och fick då namnet Nya Rederi AB Svea. Vid sekelskiftet 1899-1900 ägdes fem fartyg. Under åren efter sekelskiftet 1900 genomfördes ett stort antal uppköp av mindre ångbåtsbolag som trafikerade den svenska kusten och Östersjön. 1907 genomfördes köpet av Stockholms Ångfartygs AB. Då säljaren önskade att namnet "Stockholm" skulle bevaras valde man att ombilda Rederi AB Svea, varpå namnet ändrades till Stockholms Rederi AB Svea.

Efter första världskriget, då Finland blivit självständigt började passagerartrafiken mellan Stockholm och Åbo drivas tillsammans med de två finska rederierna Finska Ångfartygs Ab (FÅA) och Ångfartygs Ab Bore. Från 1918 hade De samseglande rederierna, som de kallade sig i marknadsföringen, dagliga avgångar. Detta samarbete utvecklades 1957 till ett gemensamt marknadsföringsbolag, som blev dagens Silja Line.

De flesta inrikes passagerarlinjerna avvecklades efter andra världskriget, då konkurrensen från järnvägs- och landsvägstrafik blev för hård. Svea kom istället att fortsätta som fraktrederi med sin tyngdpunkt på de kontinentala linjerna men där även linjer till Medelhavet och Sydamerika ingick.

Sveas gamla passagerarlinjenät var starkt förankrat även i södra Sverige med trafik från de skånska kuststäderna till Danmark och Tyskland. Sedan kustlinjenätet lagts ner kom Svea att vara med om bildandet av modern färjetrafik även i dessa trakter genom sitt dotterbolag Linjebuss International, som drev färjetrafik över Öresund till Danmark samt senare även till Tyskland genom Trave Line. Delar av denna verksamhet lever idag vidare inom såväl Forsea som TT-Line. 1935 bildade man AB Svenska Godscentraler (senare ASG AB) för att börja bedriva lastbils- och järnvägstransport. Redan 1941 blev dock Statens järnvägar den dominerande ägaren i ASG.

Efter ekonomiska svårigheter köptes Stockholms Rederi AB Svea upp av Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnson-gruppen) 1975. Vid övertagandet bestod rederiets flotta av två större tankfartyg, några mindre tank- och lastfartyg, förutom alla passagerarfärjorna. 1981 avvecklades Svea helt som rederi och ombildades till fastighetsbolag. Utöver rederiverksamheten var Stockholms Rederi AB Svea även ägare av Finnboda varv 1916-70.

Skeppslista med segelfartyg[redigera | redigera wikitext]

Namn Byggt Varvsort I tjänst Fartygstyp Nyläster Dödvikt Notering
Nore 1872 Lübeck 1872-1885 Barkskepp 230 962 Såld 1885.
Svea 1872 Gävle 1872-1881 Barkskepp 256 1071 Såld 1881.
Odin 1873 Gävle 1873-1883 Fregattskepp 390 1629 Såld 1883.
Thor 1873 Lübeck 1873-1884 Barkskepp 284 1188 Såld 1884
Rota 1863 Quiney, Mass. 1874-1876 Fregattskepp 384 1604 Såld 1876

Skeppslista med ång- och motorfartyg[redigera | redigera wikitext]

Omfattar fartyg ägda av Sveabolaget och dess dotterbolag: Rederi AB Staffan, Malmö Rederi AB och Rederi AB Saturnus.

Fartygets namn Typ Bruttoreg:ton Dödvikt Byggn:år Varvsort I trafik Notering
Aeolus Passagerarångfartyg 893 1884 Göteborg 1909-1954 Såld 1954
Amsterdam [I] Lastångfartyg 900 1150 1880 Göteborg 1880-1898 Förlist 1898
Amsterdam [II] Lastångfartyg 999 1340 1903 Stockholm 1903-1952 Såld 1952
Artemis Lastångfartyg 761 915 1893 Dumbarton 1909-1938 F.d. Seagull'. Förlist 1938
Ask [I] Lastångfartyg 1041 1350 1908 Göteborg 1908-1948 Såld 1948
Ask [II] Lastmotorfartyg 499 1042 1961 Zaltbommel 1961-1969 Såld 1969
Askur Lastångfartyg 57,5 nyläster 241 1872 Oskarshamn 1872-1877 Såld 1877
Aslög Lastångfartyg 1404 2240 1916 Rotterdam 1916-1957 Såld 1957
Astrea Passagerarmotorfartyg 3183 2350 1942 Åbo 1944-1945 Såld 1945
A. Wicander Lastångfartyg 943 1100 1890 Göteborg 1907-1931 Såld 1931
Baltica [I] Lastmotorfartyg 486 720 1956 Karlstad 1956-1969 Tillhörde 1956-1965 dotterbolaget Malmö Rederi AB. Från 1965 Svea. Såld 1969.
Baltica [II] Lastmotorfartyg 486 720 1956 Karlstad 1965-1969 Såld 1969
Bele Lastångfartyg 1232 2075 1937 Landskrona 1937-1962 Såld 1962
Belos Lastångfartyg 1285 2100 1945 Landskrona 1945-1967 Såld 1967
Bergsund [I] Lastångfartyg 897 1108 1870 Stockholm 1907-1933 Såld 1933
Bergsund [II] Lastmotorfartyg 1322 1750 1948 Middlesbrough 1948-1949 Förlist 1949
Berkel [I] Lastångfartyg 1578 2500 1946 Finnboda 1946-1959 Såld 1959
Berkel [II] Lastmotorfartyg 4974 6112 1968 Hamburg 1968-1969 Såld 1969
Bifrost Lastångfartyg 1568 3525 1945 Finnboda 1945-1967 Såld 1967
Birger Jarl [I] Passagerarångfartyg 835 1893 Stockholm 1909-1951 Såld 1951
Birger Jarl [II] Passagerarångfartyg 2798 864 1953 Finnboda 1953-1973 Såld 1973
Birka [I] Lastångfartyg 1274 2100 1944 Landskrona 1944-1967 Såld 1967
Birka [II] Lastmotorfartyg 1226 2271 1970 Dordrecht 1970-1981 Såld 1981
Bogesund Lastmotorfartyg 1349 1750 1948 Middlesbrough 1948-1964 Såld 1964
Bore [I] Lastångfartyg 563 650 1853 Norrköping 1874-1909 Såld 1909.
Bore [II] Lastångfartyg 1436 2090 1910 Campbeltown 1910-1954 Såld 1954
Brage [I] Lastångfartyg 767 1000 1902 Hoboken 1911-1929 F.d. Tanke. Såld 1929
Brage [II] Lastångfartyg 1234 2075 1937 Landskrona 1937-1966 Såld 1966
Brage [III] Lastmotorfartyg 1131 2530 1970 Dordrecht 1970-1979 Såld 1979
Brynhild Passagerarångfartyg 1393 160 1914 Köpenhamn 1936-1959 F.d. Heimdal. Såld 1959
Capella Motortanker 10861 10765 1967 La Ciotat 1967-1973 Såld 1973
Carl XV Passagerarångfartyg 547 1873 Stockholm 1912-1936 Förlist 1936
Carl von Linné Passagerarångfartyg 409 1884 Norrköping 1913-1938 Såld 1938
Dania Lastångfartyg 565 652 1885 Lübeck 1906-1934 F.d. Faerder. Såld 1934
Drottning Sophia Passagerarångfartyg 728 1875 Stockholm 1909-1945 Såld 1945
Dux Lastångfartyg 1009 1225 1879 Norrköping 1907-1935 Såld 1935
Edda [I] Lastångfartyg 1079 1445 1921 Stettin 1921-1934 Såld 1934
Edda [II] Lastmotorfartyg 499 1050 1963 Arnhem 1963-1973 Såld 1973
Egil Passagerarångfartyg 749 1876 Norrköping 1911-1946 F.d. Samuel Gustaf Hermelin. Såld 1946
Ellida Lastångfartyg 605 400 1873 Stockholm 1909-1936 F.d. Svea. Förlist 1936
Emanuel Högberg Motortanker 35017 58000 1964 Göteborg 1967-1974 Såld 1974
Embla [I] Lastångfartyg 1053 1390 1908 Göteborg 1908-1944 Krigsförlist 1944
Embla [II] Lastångfartyg 932 1300 1913 Göteborg 1913-1954 F.d. Mimer. Såld 1954
Embla [III] Lastmotorfartyg 499 1046 1961 Zaltbommel 1961-1969 Såld 1969
Emla Lastångfartyg 114 nyläster 477 1872 Gävle 1872-1879 Såld 1879
Etna Lastmotorfartyg 859 709 1959 Bouches-du-Rhône 1965-1968 Såld 1968
Farida Lastmotorfartyg 2417 3635 1956 Finnboda 1956-1971 Såld 1971
Faros Motortanker 2440 3750 1953 Finnboda 1953-1953 Såld 1953. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Fenja Lastmotorfartyg 2040 3700 1943 Finnboda 1943-1944 Krigsförlist 1944
Fenris [I] Lastångfartyg 484 350 1909 Oskarshamn 1918-1940 F.d. Kalmarsund IX. Krigsförlist 1940
Fenris [II] Lastmotorfartyg 2007 3375 1940 Finnboda 1940-1966 Såld 1966
Fidra Lastmotorfartyg 1519 2540 1939 Finnboda 1939-1967 Såld 1967
Finn Lastmotorfartyg 1714 2860 1920 Finnboda 1920-1967 Såld 1967
Fjord Lastmotorfartyg 1727 2920 1922 Finnboda 1922-1955 F.d. Frost. Såld 1955
Flamingo Lastmotorfartyg 1359 1750 1949 Middlesbrough 1949-1963 Såld 1963
Floria Lastmotorfartyg 2394 3730 1950 Finnboda 1950-1970 Såld 1970
Folias Lastmotorfartyg 1351 1750 1949 Middlesbrough 1949-1963 Såld 1963
Fortuna Lastmotorfartyg 2409 3665 1955 Finnboda 1955-1965 Såld 1965
Fravizo Lastmotorfartyg 2300 3627 1958 Amsterdam 1958-1964 Såld 1964
Freja [I] Lastångfartyg 1082 1250 1873 Sunderland 1883-1935 F.d. Rievaulx Abbey. Såld 1935
Freja [II] Lastmotorfartyg 1512 2540 1938 Finnboda 1938-1967 Såld 1967
Frey [I] Lastångfartyg 1214 1700 1911 Oskarshamn 1911-1954 Såld 1954
Frey [II] Lastmotorfartyg 497 860 1955 Lübeck 1955-1965 Såld 1965
Frigg Lastångfartyg 397 500 1889 Stockholm 1912-1928 F.d. Amerika. Såld 1928
Frigus Motortanker 499 860 1955 Lübeck 1955-1957 Såld 1957. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Frithiod Motortanker 15751 24840 1958 Göteborg 1958-1969 Såld 1969
Froste Lastmotorfartyg 1929 3430 1942 Finnboda 1942-1966 Såld 1966
Fylgia [I] Lastångfartyg 1092 1445 1921 Stettin 1921-1934 Såld 1934
Fylgia [II] Lastmotorfartyg 2037 3500 1943 Göteborg 1943-1966 Såld 1966
Garm [I] Lastångfartyg 1366 2145 1912 Campbeltown 1912-1941 Krigsförlist 1941
Garm [II] Lastmotorfartyg 1599 2460 1961 Helsingborg 1961-1971 Såld 1971
Gauthiod [I] Passagerarångfartyg 732 1873 London 1873-1931 Såld 1931
Gauthiod [II] Motortanker 8606 13410 1947 Malmö 1947-1960 Såld 1960
Gefion Lastångfartyg 619 825 1913 Hardinxveld 1913-1947 Såld 1947
Gefle [I] Passagerarångfartyg 522 1871 Stockholm 1915-1934 Såld 1934
Gefle [II] Lastmotorfartyg 469 675 1952 Zaltbommel 1952-1966 Förlist 1966
Gerd Lastångfartyg 2323 3500 1907 Port Glasgow 1913-1935 Förlist 1935
Germania Lastångfartyg 429 292 1864 Nyköping 1906-1911 F.d. Högbo. Såld 1911
Gestrikland Lastmotorfartyg 357 175 1858 Norrköping 1915-1929 Såld 1929
Gondul Lastångfartyg 1234 2025 1928 Helsingør 1928-1943 Krigsförlist 1943
Gothia Lastångfartyg 638 850 1901 Boulogne 1907-1917 F.d. Alpha. Förlist 1917
Gran Motortanker 464 480 1944 Middlesbrough 1946-1966 F.d. Grande. Inköpt 1946 till dotterbolaget Rederi AB Staffan. Såld 1966
Grane Lastångfartyg 403 575 1893 Grabow 1924-1930 F.d. Göthe. Såld 1930
Grim [I] Lastångfartyg 1337 2135 1918 Malmö 1919-1958 Såld 1958
Grim [II] Lastmotorfartyg 1599 2444 1962 Finnboda 1962-1969 Såld 1969
Gudur [I] Lastångfartyg 1304 1960 1928 Helsingør 1928-1964 Såld 1964
Gudur [II] Lastmotorfartyg 1599 2480 1965 Finnboda 1965-1971 Såld 1971
Gullborg Lastångfartyg 671 852 1910 Kristiania 1915-1948 Såld 1948
Gunlög Lastångfartyg 1424 2100 1917 Papendrecht 1917-1941 Krigsförlist 1941
Gustaf Wasa Lastångfartyg 493 640 1895 Helsingør 1905-1941 Såld 1941
Göthe Lastångfartyg 747 850 1870 Norrköping 1907-1938 F.d. Motala. Såld 1938
Hedrun Lastångfartyg 2325 4475 1920 Landskrona 1920-1940 F.d. Hjalmar Blomberg. Krigsförlist 1940
Heimdall Passagerarångfartyg 1566 950 1915 Oskarshamn 1915-1957 Såld 1957
Hermod Lastångfartyg 1444 2223 1918 Stockholm 1919-1943 Krisförlist 1943
Hernösand II Passagerarångfartyg 465 1865 Stockholm 1911-1924 Såld 1924
Hudiksvall Passagerarångfartyg 481 1849 Motala 1913-1916 F.d. Örnsköldsvik. Krigsförlist 1916
Hugin Lastångfartyg 1240 1900 1924 Helsingør 1924-1966 Såld 1966
H. Wicander Lastångfartyg 1256 1740 1892 Campbeltown 1913-1917 Krigsförlist 1917
Hyperion Passagerarångfartyg 616 1884 Norrköping 1909-1945 F.d. Transit V. Såld 1945
Idog Passagerarångfartyg 66 1880 Kristinehamn 1912-1917 Såld 1917
Irene Lastångfartyg 680 670 1899 Kristiania 1909-1946 Såld 1946
Kare [I] Lastångfartyg 1203 2020 1902 Helsingør 1918-1947 F.d. Luleå. Såld 1947
Kare [II] Lastmotorfartyg 499 755 1955 Lübeck 1964-1965 Såld 1965. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Karskär Lastmotorfartyg 582 790 1943 Landskrona 1943-1954 Såld 1954
Kolga Lastångfartyg 366 400 1891 Gävle 1909-1934 Såld 1934
Konung Oscar Passagerarångfartyg 735 1874 Stockholm 1909-1948 Såld 1948
Lennart Torstenson Passagerarångfartyg 378 1851 Norrköping 1888-1896 Såld 1896
Lily Lastångfartyg 371 450 1887 Gävle 1906-1934 F.d. Caron. Såld 1934
Loke [I] Lastångfartyg 1298 1840 1905 Campbeltown 1913-1937 Såld 1937
Loke [II] Lastmotorfartyg 499 1065 1957 Sölvesborg 1957-1967 Såld 1967
Ludvig Peyron Lastångfartyg 1384 2050 1899 Greenock 1907-1933 Såld 1933
Luleå Passagerarångfartyg 627 1870 Stockholm 1911-1939 Såld 1939
Luna Lastångfartyg 1079 1495 1905 Fredrikstad 1907-1914 Krigsförlist 1914
Magne [I] Lastångfartyg 1146 1940 1912 Helsingør 1912-1945 Krigsförlist 1945
Magne [II] Lastmotorfartyg 1504 2360 1948 Landskrona 1948-1968 Förlist 1968
Marga Lastmotorfartyg 499 1340 1969 Falkenberg 1969-1977 Såld 1977
Margot Lastmotorfartyg 449 650 1966 Erlenbach 1966-1978 Såld 1978
Mimer Lastmotorfartyg 2350 1951 Finnboda 1951-1968 Såld 1968
Mjölner Lastångfartyg 926 1340 1914 Göteborg 1914-1954 Såld 1954
Mode [I] Lastångfartyg 1146 1940 1912 Helsingør 1912-1944 Krigsförlist 1944
Mode [II] Lastmotorfartyg 1484 2360 1949 Landskrona 1949-1968 Såld 1968
Monica Lastmotorfartyg 391 470 1939 Deest 1946-1958 F.d. Slamat. Tillhörde dotterbolaget Malmö Rederi AB. Såld 1958.
Munin [I] Lastångfartyg 1191 1900 1924 Helsingør 1924-1926 Förlist 1926
Munin [II] Lastångfartyg 1262 1960 1931 Finnboda 1931-1940 Såld 1940
Munin [III] Lastmotorfartyg 1483 2320 1950 Landskrona 1950-1964 Förlist 1964
Myfem Lastmotorfartyg 472 675 1952 Zaltbommel 1966-1969 Såld 1969
Nautilus Lastångfartyg 973 1250 1872 Stockholm 1907-1935 Såld 1935
Ninian Paton Lastångfartyg 1152 800 1903 Söderhamn 1907-1907 F.d. Olaus Olsson. Såld 1907
Njord Passagerarångfartyg 640 1855 Norrköping 1911-1943 Såld 1943
Norden Lastångfartyg 574 735 1914 Oskarshamn 1924-1947 Såld 1947
Nordia Lastmotorfartyg 3631 970 1962 Helsingfors 1973-1974 Såld 1974
Nore Lastmotorfartyg 495 955 1956 Groningen 1956-1969 Såld 1969
Norra Sverige Passagerarångfartyg 759 1875 Gävle 1911-1914 Krigsförlist 1914
Norrbotten Passagerarångfartyg 531 1874 Oskarshamn 1911-1912 Såld 1912
Norrland Passagerarångfartyg 426 1889 Stockholm 1914-1940 Överförd 1936 till dotterbolaget Rederi AB Staffan. Såld 1940.
Northiod Motortanker 12368 18620 1954 Landskrona 1954-1964 Såld 1964
Nya Östhammar Lastångfartyg 309 1876 Gävle 1935-1935 F.d. Klintehamn och Nya Östhammar. Tillhörde dotterbolaget Rederi AB Staffan.
Nörve Lastångfartyg 310 111 1882 Oskarshamn 1914-1934 F.d. Elias Sehlstedt. Såld 1934
Odin Passagerarångfartyg 617 1885 Norrköping 1909-1945 F.d. Norra Finland. Såld 1945
Oscar II Passagerarångfartyg 527 1871 Stockholm 1915-1931 F.d. Söderhamn. Såld 1931
Pan Motortanker 465 480 1944 Middlesbrough 1946-1956 F.d. Pando. Tillhörde dotterbolaget Malmö Rederi AB. Såld 1956.
Piteå Passagerarångfartyg 635 450 1873 Stockholm 1911-1939 Såld 1939
Presto Lastångfartyg 1061 1450 1875 Stockholm 1907-1935 Såld 1935
Ragne Passagerarångfartyg 1435 700 1919 Oskarshamn 1919-1963 F.d. Svithiod. Såld 1963
Rane [I] Lastångfartyg 1268 2006 1927 Helsingør 1927-1963 Såld 1963
Rane [II] Lastmotorfartyg 1130 2530 1970 Zaandam 1970-1978 Såld 1978
Regin Passagerarångfartyg 1436 700 1921 Oskarshamn 1921-1963 F.d. Gauthiod. Såld 1963
Rex Lastångfartyg 1013 1295 1877 Norrköping 1907-1942 Såld 1942
Rhea Passagerarångfartyg 612 1884 Norrköping 1909-1945 F.d. Transit VI. Såld 1945
Ring [I] Lastångfartyg 1307 1922 1927 Finnboda 1927-1963 Såld 1963
Ring [II] Lastmotorfartyg 1129 2440 1971 Bilbao 1971-1979 Såld 1979
Rota Lastångfartyg 1153 1530 1930 Emden 1930-1953 Såld 1953
Rote Lastmotorfartyg 496 1060 1958 Stockholm 1958-1967 Såld 1967
Runeberg Passagerarångfartyg 522 1876 Stockholm 1912-1946 F.d. J.L. Runeberg. Såld 1946
Rurik Passagerarångfartyg 452 1886 Gävle 1905-1912 Såld 1912
Rönnskär Lastmotorfartyg 581 790 1943 Landskrona 1943-1955 Såld 1955
Saturnus [I] Motortanker 9872 15320 1939 Nakskov 1939-1949 Såld 1949. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Saturnus [II] Motortanker 10374 16445 1950 Middlesbrough 1950-1963 Såld 1963. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Scandius Motortanker 10961 16520 1955 Malmö 1955-1956 Såld 1956. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Scandus Motortanker 1046 1240 1949 Norrköping 1949-1951 F.d. Nordhem. Såld 1951. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Scania Passagerar/bilfärja 2505 630 1964 Uddevalla 1964-1971 Såld 1971
Scanthiod Motortanker 12508 18830 1959 Uddevalla 1959-1970 Såld 1970
Securus Motortanker 8576 13360 1946 Malmö 1946-1960 Såld 1960. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Servus [I] Motortanker 872 1000 1940 Fredrikstad 1946-1956 F.d. Biwi. Såld 1956. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Servus [II] Lastmotorfartyg 2232 2775 1969 Papenburg 1969-1977 Såld 1977
Sif Lastångfartyg 1437 2005 1913 Dundee 1913-1944 Krigsförlist 1944
Sigborg Lastångfartyg 327 500 1939 Capelle a.d. Ijssel 1939-1958 Tillhörde dotterbolaget Rederi AB Staffan. Såld 1958.
Sigbritt Lastmotorfartyg 546 660 1940 Foxhol 1940-1958 Tillhörde dotterbolaget Rederi AB Staffan. Såld 1958.
Sigfors Lastmotorfartyg 399 533 1939 Martenshoek 1939-1951 Tillhörde dotterbolaget Rederi AB Staffan. Såld 1951.
Sigurd Lastmotorfartyg 274 340 1939 Groningen 1939-1949 Tillhörde dotterbolaget Rederi AB Staffan. Såld 1949.
Sigvard [I] Passagerarångfartyg 925 1875 Oskarshamn 1909-1913 F.d. Gadus. Såld 1913
Sigvard [II] Lastmotorfartyg 340 580 1939 Waterhuizen 1939-1960 Tillhörde dotterbolaget Rederi AB Staffan. Såld 1960.
Sigyn [I] Lastångfartyg 2099 3170 1897 Campbeltown 1913-1931 Såld 1931
Sigyn [II] Lastmotorfartyg 382 560 1939 Groningen 1939-1961 Tillhörde dotterbolaget Rederi AB Staffan. Såld 1961.
Silvia Lastmotorfartyg 499 1155 1965 Finnboda 1965-1971 Såld 1971
Silvia Regina Passagerar/bilfärja 25905 3898 1981 Perno/Åbo 1981-1987 Såld 1987
Sinus Motortanker 499 720 1956 Norrköping 1956-1959 Såld 1959. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Sirius [I] Motortanker 10645 16210 1951 Malmö 1951-1956 Såld 1956
Sirius [II] Motortanker 15858 24550 1959 Malmö 1964-1967 Såld 1967. Tillhörde Rederi AB Saturnus
Skagul Lastångfartyg 1185 1627 1924 Elbing 1929-1942 F.d. Havtor. Förlist 1942
Skandia Passagerarångfartyg 628 1872 Stockholm 1909-1913 Såld 1913
Skaraborg Lastångfartyg 1166 1600 1914 Oskarshamn 1915-1954 Såld 1954
Skirner Lastångfartyg 1264 1862 1919 Landskrona 1919-1958 Såld 1958
Skuld Lastångfartyg 1160 1530 1930 Emden 1930-1954 Såld 1954
Staffan Lastmotorfartyg 499 1125 1957 Lödöse 1965-1969 Tillhörde dotterbolaget Rederi AB Staffan. Till Svea 1965 och till Rederij Holda 1967. Såld 1969.
Stegeborg Lastångfartyg 709 950 1907 Göteborg 1915-1948 Såld 1948
Stella Lastmotorfartyg 499 1155 1965 Finnboda 1965-1971 Såld 1971
Stella Marina Kyllastmotorfartyg 5270 4220 1950 Malmö 1950-1965 Såld 1965
Stella Scarlett Passagerar/bilfärja 4174 1600 1974 Papenburg 1974-1980 Såld 1980
Stocksund Lastmotorfartyg 2934 4365 1959 Finnboda 1959-1972 Såld 1972
Sundsvall Lastångfartyg 299 175 1854 Norrköping 1913-1933 Såld 1933
Svanesund Lastmotorfartyg 1349 1750 1948 Middlesbrough 1948-1963 Såld 1963
Svea [I] Lastångfartyg 1150 1600 1883 Norrköping 1883-1899 Såld 1899
Svea [II] Lastångfartyg 758 978 1900 Kiel 1900-1949 Såld 1949
Svea [III] Passagerar/bilfärja 7883 2510 1966 Göteborg 1966-1968 Såld 1968
Sveaborg [I] Motortanker 9209 14255 1931 Hamburg 1931-1940 Krigsförlist 1940
Sveaborg [II] Motortanker 8623 13425 1944 Malmö 1944-1949 Såld 1949
Sveaborg [III] Passagerar/bilfärja 7458 1626 1966 Helsingfors 1966-1978 Såld 1978
Svea Corona Passagerar/bilfärja 12576 1746 1975 Nantes 1975-1984 Såld 1984
Sveadrott [I] Lastångfartyg 7480 1918 Northumberland 1924-1924 F.d. Norfolk Range. Förslist 1924
Sveadrott [II] Lastmotorfartyg 4896 8100 1929 Malmö 1929-1937 Såld 1937
Sveadrott [III] Motortanker 10019 15310 1938 Malmö 1938-1962 Såld 1962
Svea Drott [IV] Passagerar/bilfärja 4018 1064 1966 Landskrona 1966-1974 Såld 1974
Sveajarl [I] Lastmotorfartyg 3858 7535 1921 Malmö 1924-1936 F.d. Arator. Såld 1936
Sveajarl [II] Motortanker 10318 16450 1941 Malmö 1941-1943 Krigsförlist 1943
Svea Jarl [III] Passagerarångfartyg 4334 1097 1962 Finnboda 1962-1976 Såld 1976
Svea Marina Motortanker 60742 124141 1974 Emden 1973-1978 Såld 1978
Svea Regina Passagerar/bilfärja 8020 1250 1972 Nantes 1972-1978 Såld 1978
Svea Scarlett Passagerar/bilfärja 2957 980 1971 Papenburg 1971-1980 Såld 1980
Svea Star Passagerar/bilfärja 10448 2337 1968 Lübeck 1974-1976 Såld 1976
Svecia Lastångfartyg 558 760 1884 Paisley 1906-1926 F.d. Mudir. Förlist 1926
Svensksund [I] Lastmotorfartyg 1349 1750 1948 Middlesbrough 1948-1954 Såld 1954
Svensksund [II] Lastmotorfartyg 2782 4435 1957 Finnboda 1957-1973 Såld 1973
Svithiod [I] Passagerarångfartyg 721 1873 London 1873-1914 Förlist 1914
Svithiod [II] Motortanker 10650 16300 1951 Malmö 1951-1959 Såld 1959
Söderhamn Passagerarångfartyg 475 1866 Nyköping 1913-1913 F.d. Vesterbotten. Såld 1913
Södra Sverige Passagerarångfartyg 733 1871 Stockholm 1906-1946 Såld 1946
Tellus Lastångfartyg 1028 1315 1882 Norrköping 1907-1917 Kapad 1917
Thule [I] Passagerarångfartyg 523 1849 Norrköping 1912-1934 Såld 1934
Thule [II] Lastångfartyg 1778 3435 1930 Fredrikstad 1935-1942 F.d. C.G. Thulin. Krigsförlist 1942
Tirfing Lastångfartyg 1873 Gamla Lödöse 1873-1876 Såld 1876
Titania Lastångfartyg 750 760 1897 Oskarshamn 1909-1949 Såld 1949
Tor [I] Lastångfartyg 1075 1700 1911 Helsingør 1911-1953 Såld 1953
Tor [II] Lastmotorfartyg 968 860 1954 Lübeck 1954-1965 Såld 1965
Trafik Passagerarångfartyg 227 1857 Motala 1915-1929 F.d. Mariestad. Såld 1929
Transit I Passagerarångfartyg 284 1854 Motala 1909-1911 Såld 1911
Tyr Lastångfartyg 1873 Malmö 1873-1874 Såld 1874
Uller Lastångfartyg 1873 Malmö 1873-1874 Såld 1874
Urania Lastångfartyg 624 820 1899 Göteborg 1909-1944 F.d. Erik. Såld 1944
Urd Lastångfartyg 1184 1575 1922 Stettin 1928-1950 F.d. Mars. Såld 1950
Vale [I] Lastångfartyg 820 1025 1871 Stockholm 1907-1933 F.d. Stockholm. Såld 1933
Vale [II] Lastångfartyg 168 nyläster 703 1873 Gävle 1873-1888 Såld 1888
Vesta Lastmotorfartyg 420 640 1955 Foxhol 1955-1969 Såld 1969
Waria Lastmotorfartyg 883 1225 1938 Landskrona 1938-1961 Såld 1961
Warjo Lastångfartyg 733 805 1927 Helsingør 1927-1957 Såld 1957
Warun Lastmotorfartyg 805 1115 1935 Landskrona 1935-1956 Såld 1956
Vasaborg Lastångfartyg 1358 2000 1913 Oskarshamn 1915-1957 Såld 1957
Wasaborg Lastmotorfartyg 9251 12859 1958 Göteborg 1958-1965 Såld 1965
Vega [I] Lastångfartyg 1160 1640 1913 Göteborg 1913-1954 Såld 1954
Vega [II] Lastmotorfartyg 499 1046 1963 Arnhem 1963-1972 Såld 1972
Venersborg Lastångfartyg 1046 1550 1914 Trondheim 1915-1944 Krigsförlist 1944
Werna Lastmotorfartyg 851 1170 1937 Landskrona 1937-1963 Såld 1963
Vesta Lastångfartyg 650 550 1884 Lübeck 1909-1934 Såld 1934
Vesterbotten Passagerarångfartyg 611 1876 Åbo 1912-1946 F.d. Borgholm. Såld 1946
Westernorrland Passagerarångfartyg 545 1867 Stockholm 1912-1939 Såld 1939
Vidar [I] Lastångfartyg 1873 Gävle 1873-1879 Såld 1879
Vidar [II] Lastångfartyg 2140 3500 1907 Port Glasgow 1913-1939 Såld 1939
Vineta Passagerarångfartyg 719 1913 Stockholm 1916-1918 Förlist 1918
Wirgo Lastångfartyg 657 805 1930 Finnboda 1930-1940 Krigsförlist 1940
Wiril Lastmotorfartyg 879 1225 1938 Landskrona 1938-1961 Såld 1961
Wiros Lastmotorfartyg 852 1170 1937 Landskrona 1937-1959 Såld 1959
Wormo Lastmotorfartyg 805 1115 1935 Landskrona 1935-1963 Såld 1963
Ymer [I] Lastångfartyg 3505 5150 1896 Port Glasgow 1913-1916 Såld 1916
Ymer [II] Lastångfartyg 1552 2170 1922 Zaltbommel 1922-1923 Förlist 1923
Ångermanland Passagerarångfartyg 642 1872 Stockholm 1911-1939 Såld 1939
Örnen Passagerarångfartyg 1094 1909 Köpenhamn 1930-1950 Såld 1950
Östersjön Lastångfartyg 473 540 1886 Lübeck 1909-1923 Förlist 1923

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Gegerfelt, Erik Wilhelm von (1948). ”Stockholms Rederiaktiebolag Svea, Stockholm”. Svenska storföretag : kort historik över deras tillkomst och utveckling. D. 2. Stockholm: Seelig i distr. sid. 522-530. Libris 8205761 
  • Lundmark, Efraim (1951). Rederi-Svea : ett svenskt storrederi och dess insatser i handelssjöfarten : Rederiaktiebolaget Svea 1871, Nya rederiaktiebolaget Svea 1894, Stockholms rederiaktiebolag Svea 1908. [Stockholm]: [Stockholms rederiaktiebolag Svea]. Libris 608159 
  • Fakta om fartyg: Stockholms Rederi Ab Svea.
  • Kommandobryggan: Stockholms Rederi AB Svea.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Ahlerup, Anders (1988). Historien om Apollo III : ett fartyg och dess rederi. Solna: Mar produkter. Libris 7678325. ISBN 91-7970-530-8 
  • Under Sveaflagg : kvartalsskrift. Stockholm: Stockholms rederiaktiebolag Svea. 1947-1947. Libris 10114245 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]