Svärdsön

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svärdsös naturreservat)
Hoppa till: navigering, sök
Ej att förväxla med Svärdsö.
Vy från Svärdsön över Erstaviken.

Svärdsön är ett naturområde beläget mellan Solsidan och Älgö i Nacka socken i Nacka kommun i Södermanland (Stockholms län). Området förklarades i december 2014 till naturreservat som ägs och förvaltas av Nacka kommun. Det är sydöstra Saltsjöbadens enda sammanhängande naturområde och det första naturreservatet i Nacka kommun som fått ett skyddat vattenområde.[källa behövs]

Historik[redigera | redigera wikitext]

"Swärds Öhn" på en karta från 1722.

Svärdsön var ursprungligen en separat ö som genom landhöjningen växte ihop med fastlandet och Älgö. Närheten av Svärdsö var bebodd redan under bronsåldern, som arkeologiska fynd vittnar om, men själva Svärdsön förblev obebodd, i motsats till Älgö. På en karta från 1722 framgår att platsen inte nyttjades och betecknas som Bergachtigh Marck. I början av 1800-talet rådde samma förhållanden.

Svärdsön hörde på 1700-talet till godset Erstavik men avstyckades från egendomen i slutet på 1800-talet. Först när Älgövägen anlades i mitten av 1920-talet uppfördes några småhus på Svärdsön, för övrigt förblev ön orörd.

Svärdsös naturreservat[redigera | redigera wikitext]

Reservatet bildades år 2014 och omfattar en area av 148 hektar varav 93 hektar vatten. Svärdsös naturreservat är sydöstra Saltsjöbadens enda sammanhängande naturområde, delat av Älgövägen i en norra och en södra halva. Den norra delen sträcker sig in i Baggensfjärden och inkluderar ön Furuholmen som tillmäts ”mycket höga naturvärden”.[källa behövs]

Den södra delen utgörs av ett kuperat och bergigt skogsområde och delar av Vårgärdssjön samt Erstaviken. I de låglänta delarna finns flera kärr med lövträd och ålderdomlig skog. I sydvästra delen återfinns öns två fasta fornlämningar. En av dem är ett röse med RAÄ-nummer Nacka 151:1, som förmodligen härrör från järnåldern, alternativt bronsåldern. Dateringen är oklar. Genom reservatet leder ett förgrenat nät av upptrampade stigar.

Enligt en utredning från 2011 finns stora naturvärden i den marina miljön i områdena Erstaviken, Baggensfjärden och Vårgärdssjön. Syftet med Svärdsös naturreservat är enligt kommunen ”att bevara och utveckla områdets stora värden för rekreation och biologisk mångfald”.[källa behövs]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]