Svenska Akademiens ordlista över svenska språket

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svenska Akademiens Ordlista)
Hoppa till: navigering, sök
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket
Alla upplagor.jpg
Samtliga upplagor av SAOL
Information
Land  Sverige
Språk Svenska
Genre Ordbok
Utgiven 1874-
Litteraturportalen

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) är en koncentrerad ordlista med en begränsad mängd ordförklaringar i ett band. Första upplagan utgavs av Svenska Akademien år 1874 och den fjortonde och senaste år 2015. Till och med den sjunde upplagan år 1900 var verkets namn Ordlista över svenska språket.

Balansen mellan de deskriptiva och de normativa inslagen har växlat mellan åren.[1]

Mycket manuellt arbete har sedan 1960-talet rationaliserats med hjälp av datorer. Redan i december 1965 startades ett projekt inom Nämnden för svensk språkvård, som för ändamålet fått ett bidrag på 92 675 kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Avsikten var att på magnetband mata in det svenska ordförrådet. Professor Carl Ivar Ståhle var initiativtagare till projektet.[2]

Ordlistan finns sedan 2003 även på Internet. Den senaste upplagan som är den fjortonde, kom ut i april 2015. Efter att 13 500 ord tillkommit och ca 9 000 tagits bort jämför med föregående upplaga är antalet uppslagsord ca 126 000[3]. En nyhet i denna upplaga är att ordlistan ger alternativ till ord som kan uppfattas som kränkande eller nedsättande.[4]

Språkreformer[redigera | redigera wikitext]

År 1906 infördes officiellt en stavningsreform, då gammalstavning med dt avlöstes av nystavning med t (tt), samt f, fv, hv och w alla ersattes av v. Bokstaven q utmönstrades helt, men kom att leva kvar i svenskan genom lånord från andra språk, t ex quisling, aquavit och queer (quisling kom snabbt med i ordlistan efter andra världskriget). Inom Svenska Akademien var meningarna delade om nyheterna, och ingenting hände egentligen förrän 1916, då man brådstörtat fick ge ut en mindre lista med ny stavning som motvikt till diverse inofficiella förteckningar som snabbt kommit ut på privat initiativ.

Det var egentligen först därefter som svenska språket genom SAOL fick en gemensam stavningsnorm. En ledstjärna var att stavningen någorlunda skulle avspegla uttalet i vardagligt tal för en majoritet av svenska folket. Därvid standardiserades stavningen för vissa ord på till exempel e och ä. Det ledde till växlingar i bägge riktningar för ord som tidigare hade haft vacklande stavning både bland personer i allmänhet och i tryck – men däremot inte nödvändigtvis hade vacklat i SAOL. Exempelvis utmönstrades pels till förmån för päls medan pängar (använt av t ex Pär Lagerkvist i brev) reformerades till pengar och efventyr till äventyr. "Sverige" kunde vid början av 1900-talet stavas både Schwärje[källa behövs] och Sverge - när Selma Lagerlöf skrev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige uppmanades hon av de pedagoger som beställt boken att använda namnformen Sverge, men vägrade.[5]

Tidigare har bokstaven "w" sorterats in under "v" men från och med den trettonde upplagan (2006) avhandlas "w" som en egen bokstav, placerad mellan "v" och "x".

Upplagor[redigera | redigera wikitext]

Upplagor av SAOL
Upplaga Utgivningsår Antal ord (ca) Antal sidor Anmärkningar
1 1874 33 000 334 Gavs ut strax efter nyår 1874. Trycktes i endast 2 000 exemplar, som slutsåldes på några veckor.[6]
2 1874 33 000 334 I princip ett nytryck av första upplagan, även om vissa smärre förändringar gjorts. Den kom till i och med att verket blev mycket populärare än förväntat.
3 1875 33 000 334
4 1880 33 000 334
5 1883 33 000 334 Även upplagorna 3, 4 och 5 utgör i grunden samma verk som den första upplagan. Endast små förändringar förekom.[7]
6 1889 41 400 304 Den första där en rejäl revidering och utökning av verkets innehåll gjorts. I denna upplaga infördes noteringen att alla ord som börjar på q (som qvinna) även kan skrivas med k. Denna upplaga blev officiellt utsedd till norm för skolornas stavningsundervisning.[8] Att antalet sidor är färre i denna än i tidigare upplagor beror på komprimering av texten, bland annat har ordklassnotering inte alltid angivits där det inte varit absolut nödvändigt.
7 1900 71 500 327 Här var hela bokstaven q utmönstrad som initialbokstav. Alla ord på qv- var överflyttade till bokstaven K. Det enda egentliga ord under uppslagsordet q är Q-tecken.
8 1923 85 000 378 Trots att nystavningen infördes 1906 gavs ingen ny upplaga ut förrän 1923. Detta är alltså den första upplagan med nystavade ord. Från och med den åttonde upplagan bands verket i det nu så karakteristiska blå klotbandet. Tidigare var banden oftast halvfranska, även om olika typer av konstläder också förekom.
9 1950 155 000 607
10 1973 135 000 616 Med den tionde upplagan infördes en försvenskad stavning av flera ord, till exempel jos istället för juice och sebra istället för zebra. Många av dessa har dock försvunnit i senare upplagor, eftersom de inte vunnit något folkligt stöd.
11 1986 115 000 658
12 1998 120 000 1066 Här infördes absolut alfabetisk bokstavsordning, vilket innebar att alla ord, inklusive sammansättningar och avledningar stod i alfabetisk ordning. Tidigare hade den s.k. samhörighetsprincipen gällt, det vill säga att alla sammansättningar och avledningar stod i ett och samma stycke under grundordet. Till exempel: I 11:e upplagan står ordet primör i stycket under primär, eftersom orden har samma latinska ursprung. I 12:e upplagan står primör som eget ord, efter alla sammansättningar på primär.
13 2006 125 000 1130 Separering av initialbokstäverna v och w infördes. Tidigare stod exempelvis wienerbröd före volt.
14 2015[9] 126 000[3] 1596[9] Utkom i april 2015. Partikelverb (t.ex. ”ge efter”, ”slå ifrån sig” och ”lägga ner”) står med som egna ord. En omdebatterad nyhet var att ordet "hen" kom med.[10]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ SAOL, upplaga 13, 2. Språkbruk och språknorm.
  2. ^ Panorama 65 - en bokfilm från Bonniers Folkbibliotek, red. Per-Erik Lindorm, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1965 s. 51
  3. ^ [a b] Fjortonde upplagan av SAOL, Svenska Akademien
  4. ^ Nya SAOL ger alternativ till kränkande ord, Svenska Dagbladet 2015-03-23
  5. ^ Elin Wägner, Selma Lagerlöf, bd 2, Stockholm 1943
  6. ^ Johannisson, Ture; Gösta Mattsson. Svenska Akademiens ordlista under 100 år. Esselte Studium. Sid. 4. Libris 7225748. ISBN 91-24-25396-0 
  7. ^ Som exempel kan nämnas att skillnaderna under bokstavsen A mellan upplaga 1 och upplaga 5 består i ett enda tillagt ord (Amiral), smärre förändringar i förklaringarna av tre ord (Afrad [=årlig avgift], Anförtro och Anmäla), samt några ord där radbrytningen är annorlunda, utan att texten har förändrats.
  8. ^ Pettersson, Gertrud (2005). Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande (2). Lund: Studentlitteratur. Sid. 166 .
  9. ^ [a b] SAOL på Adlibris.se
  10. ^ "Hen" med i nya ordlistan, sverigesradio.se

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]