Terrängkörningslagen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Terrängkörningslagen (1975:1313) säger i korthet att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden på barmark i hela landet. Körning på snötäckt mark är däremot tillåten, om detta kan ske utan att skada mark eller vegetation.

Körning i terräng ingår alltså inte i allemansrätten, men man får inte heller köra fritt på egen mark. Länsstyrelsen kan utfärda dispenser.

Terrängkörningslagen kompletteras av Terrängkörningsförordningen (1978:594), som bland annat innehåller ett antal generella undantag från förbudet. Specialregler för Försvarsmakten finns i Militära vägtrafikkungörelsen (1974:97).

Ett stort område är inom golfen. Golfbana räknas per definition i lagen som terräng. Det gör att till exempel den vanliga golfbilen inte är tillåten att använda utan dispens vid golfspel. För att få dispens så ska en ansökan lämnas till Länsstyrelsen och den ska skickas på remiss till Naturvårdsverket. Grunder för dispens brukar vara att det är för handikappade och användande av elfordon är positiv faktor. I Sverige är det endast några få golfbanor som fått dispens beviljad.

I lagen definieras att det är motordrivet fordon. Vissa motordriva fordon klassas som cykel och omfattas således inte av terrängkörningslagen. (Lag om vägtrafikdefinitioner 2001:559). Många eldrivna golffordon tillhör den här gruppen till exempel "vissa golfmopeder", golfcruiser, eventuellt också segways.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]