Sveriges totalförsvar

Från Wikipedia
Version från den 13 december 2017 kl. 09.01 av Aoeb (Diskussion | Bidrag) (→‎Totalförsvarsplikt: Tog bort ”manliga” i referens till värnplikten. Värnpliken omfattar numera både kvinnor och män. Texten stämmer nu överens med lagtexten som har refererats till som källa.)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Totalförsvaret är benämningen på all den samhällsviktiga verksamhet som ska bedrivas i Sverige, i händelse av krig. Detta görs i Sverige genom att civila försvarets verksamheter och det militära försvarets verksamheter interopererar i gemensamma Totalförsvarsoperationer i syfte att skydda och säkerställa samhällsviktiga funktioner.[1]

För att stärka försvarsförmågan kan riksdagen besluta att höja beredskapen på grund av krig utanför Sveriges gränser, om Sverige riskerar att hamna i krig eller om Sverige precis varit i krig. Beredskapen kan då höjas till skärpt beredskap eller högsta beredskap. När det råder högsta beredskap, det tillstånd som infaller om Sverige är i krig, är totalförsvaret all den samhällsverksamhet som ska bedrivas. Vid höjd beredskap ska kommuner, landsting och i vissa fall även privata företag, så kallade K-företag, vidta åtgärder kring bemanning, resurser och planering som behövs för att kunna genomföra sina uppgifter inom totalförsvaret.[1]

Bevakningsansvariga myndigheter[2] har ansvar att förbereda och organisera Totalförsvarets verksamheter tillsammans med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.[3][4][5]

Totalförsvarsplikt

Alla svenska medborgare och alla personer som är bosatta i Sverige är, från det år de fyller 16 år till och med det år de fyller 70 år, totalförsvarspliktiga. En som är totalförsvarspliktig är skyldig enligt lagen att medverka i mönstring och medverka i totalförsvaret. Det innebär bland annat att man måste genomföra värnplikt, civilplikt eller allmän tjänstgöringsplikt. Värnplikten omfattar endast svenska medborgare från det år de fyllt 19 år till och med det år de fyller 47 år.[6]

Historik

Efter andra världskriget såg man inom det svenska försvaret ett större behov än tidigare av att få de olika myndigheterna att samverka för försvaret av Sverige. Totalförsvaret bestod till en början av bland annat Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Psykologiska försvaret och Krigsmakten.

Referenser