Hoppa till innehållet

Trakt

Från Wikipedia

Trakt är ett begrepp inom den geografiska indelningen av Sverige i fastigheter och har sitt ursprung i hur marken varit uppdelad mellan olika byar i äldre tid. En fastighetsbeteckning är uppbyggd enligt följande: registerområde traktnamn block:enhet, till exempel fastighetsbeteckningen Sollefteå Näsåker 20:8, där Näsåker är traktnamnet. Registerområde är numera alltid detsamma som kommun. Traktnamnen brukar vara namn på byar eller gods. I större tätorter finns även namn enligt mer moderna kriterier samt kvarterstraktnamn.

I vardagligt tal brukar ordet trakt mest användas om geografiskt urskiljbara områden på ett abstrakt sätt, till exempel här i trakten.

[1]

Förordning (2000:308) om fastighetsregister

[redigera | redigera wikitext]
  1. Traktnamn (Trakt) : Stadsdel eller bynamn.
    • Indelningen i trakter grundas på indelningen i tidigare stadsregisterområden, stadsdelar, byar, gårdar eller därmed jämförliga områden, om inte särskilda skäl föranleder annat.
  2. Blocknummer (Block): Flera fastigheter, eventuellt ett helt kvarter, ingåri ett block.
    • Fastigheter som hör till samma trakt skall delas in i block. Ett block består av en eller flera fastigheter. Ett block skall ha ett nummer (blocknummer).
  3. Enhetsnummer (Enhet): Specifik för varje fastighet.
    • Fastigheterna inom varje block och samfälligheterna inom varje trakt skall ges ett nummer (enhetsnummer).