Ort

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Ort (olika betydelser).

Ort är ett geografiskt begrepp för en avgränsad plats som har ett ortnamn, till exempel anläggning, bebyggelse, trakt, samhälle, församling, landskap eller annan administrativ region.[1]

Olika orter[redigera | redigera wikitext]

  • förort, bostadsområde eller mindre ort belägen nära en större ort
  • serviceort, ort där det finns omfattande offentlig och privat service
  • småort är en statistisk term för orter med 50-199 invånare och högst 200 meter mellan byggnaderna.
  • tätort är en statistisk term för orter med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan byggnaderna.
  • postort (Sverige) eller postanstalt (Finland) är ett område med gemensam postkod och ortnamn i postadresser
  • födelsehemort, den ort - här normalt i betydelsen församling - där modern är folkbokförd vid barnets födelse (i Sverige sedan 1947)
  • utgivningsort, den ort där en tidnings centralredaktion finns
  • centralort, den ort i en kommun där huvuddelen av den kommunala administrationen finns.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Historiskt[redigera | redigera wikitext]

I svenska kyrkans folkbokföring var husförhörslängden eller församlingsboken i allmänhet indelad i bokstavsordning efter ortnamn. Orten kunde på landsbygden vara en by eller en bruksort, och i tätorten ett kvarter. Orterna var i sin tur indelade i fastigheter, torp eller gårdar, där varje fastighet i allmänhet hade en egen sida i husförhörslängden. Församlingen eller socknen kunde även vara indelad i flera rotar, som var och en bestod av flera orter, vilka tillsammans ansvarade för rekrytering av en soldat, finansiering av en skola och fattigvård, med mera.

Lantmäteriets ortnamntyper[redigera | redigera wikitext]

Lantmäteriets ortnamnsdatabas kategoriserar orter i följande ortnamntyper:[2]

Bebyggelse
Exempelvis by, gård, torp, slott, kyrka.
Tätort
Med avgränsning som beräknas av SCB och namn som beslutas av Lantmäteriet.
Kyrka
Sockenkyrkor.
Trakt
De traktnamn som i fastighetsregistret utgör en del av fastigheternas beteckningar. I tätorter förekommer det ofta att kvartersnamn används som traktnamn.
Anläggning
Artefakt såsom bro, hamn, monument, fyr, flygplats, kyrkogård och väg.
Fornlämning (kulturtext)
"Kulturtext", exempelvis "Mora stenar", "Kungshögarna", "Odens källa", "Istorps kvarn", "Ekornavallen" etc. "Ales stenar" anges däremot som "terrängtext", "Rökstenen" med två poster, med ursprung GGD, som "terrängtext" och med en post, med ursprung Terrängkartan, som "kulturtext".
Naturobjekt
Naturföreteelser såsom mosse, myr, holme, ö, udde, klint, sjö, vik, vattendrag, berg etc
Naturskyddsområde
Exempelvis naturreservat, nationalpark, sälskyddsområde.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ SAOB ORT.sbst1 betydelse II.1 och II.3, tryckår 1950
  2. ^ ”Kartsök och ortnamn”. Lantmäteriet. http://kso.lantmateriet.se/kartsok/kos/index.html#. Läst 1 mars 2013.  Se fliken Hjälp > Namntyp

Se även[redigera | redigera wikitext]