Tricykliska antidepressiva

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel för amitriptylin, en läkemedelssubstans i gruppen tricykliska antidepressiva.

Tricykliska antidepressiva, TCA, är en klass av antidepressiva läkemedel. De har sitt namn efter sin kemiska struktur, och de är heterocykliska föreningar med tre ringar. En närbesläktad grupp av läkemedel är tetracykliska antidepressiva (TeCA), med fyra ringar.

TCA började användas som läkemedel under 1950-talet och var fram till början av 1990-talet de dominerande läkemedlen mot depression.[1] TCA har en bred verkan, genom att de påverkar flera olika signalsystem i hjärnan. TCA ökar halterna av serotonin och noradrenalin och påverkar i viss utsträckning effekter av signalsubstanserna acetylkolin och dopamin.[2] Det innebär att verkan av TCA är mindre specifik än nyare antidepressiva som SSRI, som enbart ökar halten av serotonin. TCA är effektiva mot depression, men har många biverkningar och är mycket giftiga vid överdosering. Idag används TCA därför främst vid svårare fall av depressioner eller när depressioner behandlas på sjukhus.

Användning[redigera | redigera wikitext]

TCA används vid behandling av djup depression. TCA är en äldre form av antidepressivum som har den nackdelen att de har en brett spektrum och är mycket toxiska vid överdoser samt om de kombineras med alkohol[källa behövs]. Vid en överdos av TCA sker en omedelbar påverkan på centrala nervsystemet med andningsdepression, delirium tremens och kramper som följd.

Vissa TCA i låga doser (mellan 5 och 10 gånger lägre än den mot depression) har visat sig kunna höja smärttröskeln vid kronisk smärta. Det mest använda preparatet för detta ändamål är amitriptylin (då under namnet Saroten). Numera tillhandahålls Saroten endast i de lägre styrkor som används för att lindra smärta, och används inte längre mot depression. Ett preparat innehållande amitriptylin som använts mot depression är Tryptizol, som tillhandahölls i höga styrkor, till skillnad från Saroten. Tryptizol avregistrerades som läkemedel i Sverige 30 november 2012.[3]

TCA verkar på samma sätt som SNRI genom att hindra återupptaget av monoaminerna serotonin och noradrenalin, men är mindre specifika då de även påverkar signalsubstanserna histamin och acetylkolin. Den antikolinerga effekten har i sig påståtts ha en antidepressiv verkan, men evidensläget är oklart. Den receptorblockerande effekten hos t.ex. amitriptylin och trimipramin har en mer akut ångestdämpande effekt.

När det kommer till depression använder man idag bara TCA i de mest extrema fallen - vid normalsvår depression är SSRI att föredra- dels på grund av TCA:s ofördelaktiga biverkningsprofil vid normala doser, men också på grund av TCA:s toxiska effekter vid överdosering.

När TCA var de vanligaste antidepressiva, fram till början av 1990-talet, var de relativt vanligen förekommande i samband med självmord och självmordsförsök genom intag av läkemedel.[4] Detta var en bidragande orsak till att andra läkemedel som SSRI föredras när så är möjligt.

Preparat som tillhandahålls i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Preparat som tidigare tillhandahålits i Sverige[redigera | redigera wikitext]


Biverkningar till TCA varierar mellan individer, men vanliga biverkningar är muntorrhet, förstoppning, ackomodationsstörningar, viktuppgång, trötthet, kraftlöshet och stigande blodtryck, varav patienter med obehandlat högt blodtryck även kan få blodtryckssänkande medicin utskriven i samband med isättning av TCA.

Källor[redigera | redigera wikitext]