Läkemedelsverket

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Läkemedelsverket i Uppsala.

Läkemedelsverket (LV) (engelska: Medical Products Agency, MPA) är den svenska myndighet som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika, hygienprodukter och medicintekniska produkter. Läkemedelsverket är också tillstånds- och tillsynsmyndighet för den legala hanteringen av narkotikaklassade läkemedel.

Uppdraget är att se till att den enskilda patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läkemedelsverket ansvarar för nationell läkemedelsupplysning samt Giftinformationscentralen.

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet, och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad. Där arbetar cirka 750 personer (feb 2015), främst farmaceuter och läkare. Läkemedelsverket är en av de ledande myndigheterna inom sitt slag inom EU och arbetar tillsammans med övriga EU-länders myndigheter och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för att driva och utveckla den europeiska produktkontrollen.

På Läkemedelsverkets webbplats finns omfattande information om läkemedelsprodukter i form av läkemedlets produktresumé (Summary of Product Characteristics, SPC), bipacksedel (Patient Information Leaflet, PIL) samt läkemedelsvärderingar (monografier) och behandlingsrekommendationer. Där publiceras också nyheter om biverkningar, allmänna råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket ger ut Läkemedelsboken samt Läkemedelsguiden, en bok om läkemedel och dessas användning för patienter och allmänhet. Läkemedelsverket förvaltar också Läkemedelsfakta, Läkemedelsverkets söktjänst för alla i Sverige godkända läkemedel. Ytterligare information om läkemedel finns även i en rad nyhetsbrev från myndigheten.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Läkemedelsverket bildades 1990, och tog över den verksamhet som tidigare fanns inom Socialstyrelsens läkemedelsavdelning, som bildats 1971 och funnits i Uppsala sedan 1976.[1]

Läkemedelsverkets författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Läkemedelsverkets författningssamling består av föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är bindande.

Motsvarande myndigheter i andra länder[redigera | redigera wikitext]

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Läkemedelsverket: Den svenska läkemedelskontrollens historia, läst 2012-06-09

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]