Läkemedelsverket

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Läkemedelsverket i Uppsala.

Läkemedelsverket (LV) (engelska: Medical Products Agency, MPA) är den svenska myndighet som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter. Läkemedelsverket är också tillstånds- och tillsynsmyndighet för den legala hanteringen av narkotikaklassade läkemedel.

Uppdraget är att se till att den enskilda patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läkemedelsverket ansvarar för nationell läkemedelsupplysning samt Giftinformationscentralen.

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet, och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad. Där arbetar cirka 750 personer (feb 2015), främst farmaceuter och läkare. Läkemedelsverket är en av de ledande myndigheterna inom sitt slag inom EU och arbetar tillsammans med övriga EU-länders myndigheter och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för att driva och utveckla den europeiska produktkontrollen.

På Läkemedelsverkets webbplats finns omfattande information om läkemedelsprodukter i form av läkemedlets produktresumé (Summary of Product Characteristics, SPC), bipacksedel (Patient Information Leaflet, PIL) samt läkemedelsvärderingar (monografier) och behandlingsrekommendationer. Där publiceras också nyheter om biverkningar, allmänna råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket ger ut Läkemedelsboken samt Läkemedelsguiden, en bok om läkemedel och dessas användning för patienter och allmänhet. Läkemedelsverket förvaltar också Läkemedelsfakta, Läkemedelsverkets söktjänst för alla i Sverige godkända läkemedel. Ytterligare information om läkemedel finns även i en rad nyhetsbrev från myndigheten.

Utfärdande av apotekstillstånd[redigera | redigera wikitext]

Säker försäljning av läkemedel

Läkemedelsverket bedömer ansökningar och utfärdar tillstånd för detaljhandel med läkemedel till konsument (s.k. apotekstillstånd). Alla godkända svenska apotekskedjor erbjuder idag försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel via internet och det finns också svenska apotek som bara finns på internet. Detta innebär en ökad tillgänglighet av läkemedel för den som av olika skäl har svårt att ta sig till fysiska apotek. Den som har Läkemedelsverkets tillstånd att bedriva apoteksverksamhet har också tillstånd att bedriva handel via internet.[1]

Alla svenska apotek, även de på internet, ska tydligt visa den nationella apotekssymbolen.

Alla som säljer humanläkemedel på internet måste också visa upp den EU-gemensamma symbolen för säker webbhandel med läkemedel på sin webbsida. Genom att klicka på symbolen kopplas konsumenten till den ansvariga myndighetens webbsida vilken i Sverige är Läkemedelsverket.

Det är bara genom att handla receptbelagda läkemedel från godkända apotek som man kan vara säker på att man får ett riktigt läkemedel.

-Läs även artikeln Påminner om symbol i tidningen Life Science Sweden som tar upp ovan behandlade ämne.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Läkemedelsverket bildades 1990, och tog över den verksamhet som tidigare fanns inom Socialstyrelsens läkemedelsavdelning, som bildats 1971 och funnits i Uppsala sedan 1976.[2]

Läkemedelsverkets författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Läkemedelsverkets författningssamling består av föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är bindande.

Motsvarande myndigheter i andra länder[redigera | redigera wikitext]

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Apotek”. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Apotek--handel/Apotek/. Läst 23 mars 2016. 
  2. ^ ”Läkemedelsverket 25 år”. https://lakemedelsverket.se/overgripande/Om-Lakemedelsverket/Historik/. Läst 17 mars 2016. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]