Hoppa till innehållet

Uddevalla–Lelångens Järnväg

Från Wikipedia
Uddevalla-Lelångens Järnväg
Uddevalla–Lelången gång- och cykelväg.JPG
Gång- och cykelbana där tidigare Uddevalla–Lelångens Järnväg gick.
Allmänt
PlatsBohuslän och Dalsland
SträckaUddevalla-Bengtsfors
Organisation
Invigd1895
Nedlagd1964-09-26
ÄgareSvenska staten 1940-
Tekniska fakta
Längd90 kilometer
Spårvidd891 millimeter (smalspår)
Största tillåtna axellast7,0 ton
Största lutning16,7 
Minsta kurvradie180
Högsta hastighet40Avser år 1895 km/h
Källor[1]
Linjekarta
Transverse water
Lelång
Unknown BSicon "exKBSTa"
90 Bengtsfors färjeläge
Unknown BSicon "exBHF"
89 Bengtsfors1895
Unknown BSicon "exHST"
86 Bengtsbrohöljen1942
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "STR+l"
DVVJBengtsfors
Unknown BSicon "exHST" Straight track
84 Tallbacken1941
Unknown BSicon "exXBHF-L" Unknown BSicon "XBHF-R"
83 Billingsfors1895
Unknown BSicon "exSTR" One way leftward
DVVJMellerud
Unknown BSicon "exHST"
80 Norra Dinglevik1926
Unknown BSicon "exHST"
77 Dinglevik1895
Unknown BSicon "exHST"
71 Berg1938
Unknown BSicon "exHST"
69 Ödskölt1893
Unknown BSicon "exHST"
67 Alltorp1913
Unknown BSicon "xhKRZ" Unknown BSicon "STR+r"
Dalslands JärnvägKornsjø
Unknown BSicon "exXBHF-L" Unknown BSicon "XBHF-R"
60 Bäckefors1879
Unknown BSicon "exSTR" One way leftward
Dalslands JärnvägMellerud
Unknown BSicon "exHST"
58 Bred Mosse1899
Unknown BSicon "exHST"
55 Stora Bön1908
Unknown BSicon "exHST"
52 Skällsäter1901
Unknown BSicon "exHST"
48 Härsängen
Unknown BSicon "exBRÜCKE2"
Valboån
Unknown BSicon "exHST"
44 Tångelanda1895
Unknown BSicon "exHST"
42 Högsäter1895
Unknown BSicon "exHST"
40 Grind
Unknown BSicon "exBST"
38 Gudhem grusgrop
Unknown BSicon "exHST"
38 Gudhem1928
Unknown BSicon "exHST"
35 Hjärtsäter1895
Unknown BSicon "exHST"
33 Norra Högsäter
Unknown BSicon "exHST"
31 Färgelanda1895)
Unknown BSicon "exHST"
27 Ödeborg1895
Unknown BSicon "exHST"
26 Rubbestadsvägen1937
Unknown BSicon "exHST"
24 Ellenö1895
Unknown BSicon "exHST"
24 Ellenö bro1937
Unknown BSicon "exBRÜCKE2"
Nämnda sund73 m
Unknown BSicon "exHST"
18 Nättjebacka1916
Unknown BSicon "exHST"
16 Höghult1941
Unknown BSicon "exHST"
11 Lane1895
Unknown BSicon "exHST"
9 Kopperöd1895
Unknown BSicon "exHST"
Hogsjön1911
Unknown BSicon "exHST"
6 Sportstugan1937
Unknown BSicon "exHST"
3 Taborvägen1933
Unknown BSicon "xhKRZ" Unknown BSicon "STR+r"
BohusbananStrömstad
Unknown BSicon "xABZg+l" Unknown BSicon "ABZg+r"
Straight track Station on track
Uddevalla SJ1903
Straight track One way leftward
UVHJVänersborg
Unknown BSicon "eABZgl+l" Unknown BSicon "exKBHFeq"
0 Uddevalla UV1895-1941
Transverse water
Uddevalla Hamn
Uddevalla visas för 1905
Källor[1][2]

Uddevalla-Lelångens Järnväg (ULB), "Lelångenbanan", var en smalspårig järnväg mellan Uddevalla i Göteborgs och Bohus län och Bengtsfors i Älvsborgs län.

Den drivande kraften bakom järnvägen var Uddevalla stad. Uddevalla-Lelångens Järnvägsaktiebolag bildades i september 1892 med en aktieteckning på 1 250 000 kr. Tidigare samma år erhölls koncessionen för en 891 mm smalspårig bana från Uddevalla via Bäckefors och Billingsfors till Bengtsfors vid sydspetsen på sjön Lelång. Banan öppnades för trafik den 25 juli 1895. I Uddevalla utgick ULB från Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg (UWHJ) befintliga station och bangård som byggdes ut för ULB. UWHJ var smalspårig (1217 mm) men byggdes om till normalspår år 1900. ULB hade inga spåranslutningar till andra 891 mm-järnvägar.[1][3]

I Bäckefors fanns redan den normalspåriga Dalslands Järnväg (DJ) från Sunnanå vid Vänern mot Kornsjø i Norge. ULB passerade DJ i en planskild korsning efter den gemensamma stationen.[4]

Järnvägen förband Bengtsfors och Billingsfors med havet vid Uddevalla. Dessutom fick orter längs Dalslands kanal, med omlastning eller omstigning, järnvägsförbindelse till havet. Järnvägen betjänade dock inte direkt övriga industriorter längs Dalslands kanal då kanalen var frusen och ofarbar på vintern. Ytterligare en normalspårig järnväg byggdes förbi Billingsfors och Bengtsfors, Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) från Mellerud vid Bergslagernas Järnvägar (BJ) och vidare mot Arvika.[5] Stationen i Billingsfors var gemensam och banorna gick parallellt en bit innan ULB gick väster om kanalen och DVVJ öster om kanalen in till Bengtsfors. DVVJ öppnades inte förrän 1927 mellan Mellerud och Bengtsfors.[6]

När Bohusbanan mot Strömstad byggdes öppnade Statens Järnvägar (SJ) en ny station i Uddevalla. Stationen för ULB i Uddevalla flyttade till Uddevalla C (f.d. Uddevalla SJ) före nedläggningen. Det var 1941 eller 1956 enligt olika källor.[1][2]

ULB och UWHJ slog samman förvaltningarna 1935 men efter 1939 års riksdagsbeslut om förstatligandet av järnvägarna köpte Svenska staten ULB den 1 juli 1940 och införlivade den i dåvarande SJ.

Godstrafiken var fram till slutet av 1940-talet omfattande, men sedan SJ tagit över driften av den normalspåriga grannbanan Dal-Västra-Värmlands Järnväg överfördes godstransporterna till och från bruken i Billingsfors och Bengtsfors till sistnämnda som hade större kapacitet och utan omlastning stod i direkt förbindelse med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Trafikunderlaget på Lelångenbanan beskars. Behovsgodståg infördes mellan Bengtsfors och Bäckefors under 1958 och den 28 maj 1960 lämnade sista rälsbussen Bengtsfors Västra i riktning söderut. Sträckan Bengtsfors - Billingsfors (söder) revs upp samma höst medan resterande del revs upp våren/sommaren 1964 [6][7] Trafiken på den återstående sträckan mellan Uddevalla och Bäckefors lades ner 1964, varefter Kungl. Maj:t gav tillstånd att riva hela banan.[7]

Flera av stationerna och hållplatserna utefter banan, såsom Lane (i Bohuslän), Nättjebacka, Ellenö, Ödeborg, Färgelanda, Hjärtsäter, Högsäter, Tångelanda, Skällsäter (i Järbo socken), Bäckefors, Iväg/Ödskölt, Dingelvik (i Steneby) och Billingsfors, har även inrymt poststationer under kortare eller längre perioder under den aktuella tiden.

Rälsen revs snabbt och delar av banvallen används numer till bilväg, cykelväg eller vandringsled.

Tryckta källor

[redigera | redigera wikitext]
  • Forsæus, Svante (1985). Lelångenbanan. Svenska järnvägsklubbens skriftserie, 0346-8658 ; 40. Stockholm: Sv. järnvägsklubben. Libris 7745503. ISBN 91-85098-40-X