Ungerska arbetarpartiet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
1949-1956


Ungerska arbetarpartiet (Magyar Dolgozók Pártja, MDP) var ett kommunistiskt parti i Ungern. Partiet bildades genom sammanslagning av Ungerska kommunistpartiet Magyar Kommunista Párt (MKP) och Ungerns socialdemokratiska parti Magyarországi Szociáldemokrata Párt, (MSZDP) 1948. Generalsekreteraren för partiet var Mátyás Rákosi, som befunnit sig i Moskva fram till slutet på andra världskriget. Rákosi stöddes av Sovjetunionen, och under MDP-regeringen infördes en repressiv politisk ordning. Rákosi och hans parti deltog först i en demokratiskt tillsatt regering från 1946, men med intriger och utrensningar tog han över systematiskt i små steg (med så kallad "salamitaktik") all makt i landet. Det socialdemokratiska inslaget i partiet utrotades med dess förespråkare, och kvar blev en moskvatrogen stalinistideologi. Rákosi etablerade efter ett stalinistiskt mönster stark personkult och blodig terror mot den ungerska befolkningen, med hjälp av säkerhetspolisen ÁVO. Inte ens partimedlemmar kunde känna sig säkra och många blev fängslade.

Försök att reformera Arbetarpartiet efter Stalins död 1953 av reformkommunisten Imre Nagy motarbetades av Rákosi. 1956 utbröt den så kallade Ungernrevolten mot Rákosis styre och mot det prosovjetiska styret. Upproret slogs ner av sovjetiska trupper med ett stort antal döda. Efter upproret ersattes MDP av Ungerns socialistiska arbetarparti (Magyar Szocialista Munkáspárt, MSzMP) under ledning av János Kádár, som ledde partiet fram till 1988 strax före kommunismens sammanbrott.

Efter 1989 bytte partiet åter namn och heter numera Ungerns socialistiska parti (Magyar Szocialista Párt, MSzP). Partiet har innehaft regeringsmakten under åren 1994-1998 samt 2002-2010.