Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)
                     
LärosäteUppsala universitet
OrtUppsala, Sverige
OrdförandeAnna Ivert
Antal medlemmar4 339
Bildad2002
ValsystemSektionerna utser ledamöter till kårfullmäktige
KårtidningTechna
Medlem iReftec Sveriges Förenade Studentkårer
Webbplatswww.utn.se

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är sedan den 1 januari 2014 studentkår för studenterteknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Uppsala teknolog- och naturvetarkår hade i juli 2017 drygt 4000 medlemmar. Uppsala teknolog- och naturvetarkårs syfte är att tillvarata, främja och bevaka studenternas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och arbetslivsfrågor. Därutöver har kåren i uppgift att tillhandahålla sociala aktiviteter för sina medlemmar samt att verka för ett gott kamratskap studenterna emellan.

Det mest kända evenemanget som UTN anordnar är Forsränningensista april.

Historik[redigera | redigera wikitext]

UTN bildades 2 februari 2002 genom en sammanslagning av Uppsala teknologkår och Föreningen Uppsala naturvetare.

Uppsala teknologkår hade rötter i Föreningen Uppsala tekniska fysiker (förkortat FUTF), senare FUTF Uppsala teknologförening, bildat 1967. Det var en förening för alla som studerade teknik vid Uppsala universitet. Föreningen Uppsala naturvetare var ett samarbetsorgan för studieråden vid den naturvetenskapliga linjen samt datavetarprogrammet. Den första naturvetenskapliga studentföreningen bildades redan i mitten på 1800-talet.

Många av kårens sociala evenemang har sina rötter hos Uppsala teknologkår (FUTF före 1995) och Föreningen Uppsala Naturvetare. Första Forsränningen i Uppsala och Teknolognollningen grundades av FUTF på 70-talet och Naturvetarbalen på Uppsala slott anordnades första gången 1983 av Föreningen Uppsala Naturvetare. 1997 flyttade Uppsala teknologkår in i hus 73 på Polacksbacken, som fick namnet Uthgård och därmed blev UTK:s kårhus. När UTN bildades 2002 blev detta nya organisationens kårhus.[1]

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige beslutade den 27 oktober 2009 att föreningen skulle arbeta för att bli en formell studentkår vid det teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Efter förhandlingar med den dåvarande studentkåren Uppsala studentkår fattade föreningarna under våren 2012 beslut att det skulle hållas en omröstning om Uppsala teknolog- och naturvetarkår eller Uppsala studentkår skulle vara studentkår för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Omröstningen hölls i november 2012. UTN fick 78 % (2315) av rösterna, Uppsala studentkår fick 12 % (357) av rösterna och återstående 10 % (295) röstade blankt. Valdeltagandet var 40 % (2967) av de röstberättigade.[2]

Föreningarna var dock inte överens om hur resultatet skulle tolkas, och båda organisationerna ansökte därför om status som formell studentkår.[3] Uppsala universitet styrelse (konsistoriet) beslutade den 20 februari 2013 att UTN skulle bli formell studentkår från och med 1 juli 2013.[4] Beslutet överklagades av Uppsala studentkår, som fick rätt i överklagandenämnden för högskolan då betydligt fler studenter vid fakulteten var medlemmar i Uppsala studentkår än i UTN.[5]

Efter maktskifte inom Uppsala studentkår efter kårvalet under våren 2013 beslutade dock Uppsala studentkår att avsäga sig kårstatus för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet (undantaget studenter vid Campus Gotland), vilket öppnade för UTN att åter igen ansöka om kårstatus.[6] Konsistoriet beslutade den 11 december 2013 att UTN blir en av fyra formella studentkårer vid Uppsala universitet från och med 1 januari 2014.[7]

Den 22 februari 2016 beslutades att UTN får förlängd kårstatus till och med 2019.[8]

Kårhuset Uthgård[redigera | redigera wikitext]

Uthgård är beläget på Polacksbacken (närmare bestämt hus 73) och fungerar som kårens eget hus. Förutom studieplatser och ett café finns även expeditionen där man kan köpa kompendier till en mängd olika kurser. På Uthgård kan man även köpa studentikosa prylar och profilprodukter av olika slag. På ovanvåningen ligger kontoret där kårens heltidsarvoderade har sin arbetsplats.

Uthgård används som festlokal och huserar både storkök och bar. De olika sektionernas klubbverk samt kårens egna klubbverk anordnar regelbundet fester på Uthgård. Det finns även möjlighet för externa parter att hyra Uthgårds faciliteter för olika typer av evenemang, såsom disputationsfester eller bröllop.[9]

Sektioner[redigera | redigera wikitext]

UTN har en federal struktur och består av 18 sektioner. Dessa fungerar även som valkretsar.. En sektion företräder i regel ett eller flera program samt fristående studenter inom området. För varje sektion finns en fristående förening som ansvarar för att tillvarata intresset från studenterna som tillhör sektionen. Föreningen ska förrätta val till kårens fullmäktige och valberedning som välja vissa studentrepresentanter. Vilka organisationer som är sektionsföreningar samt deras uppdrag beslutas av fullmäktige. Sektionsföreningarna har i övrigt fristående förvaltning med egen ekonomi och styrelse samt egna stadgar.[10]

Sektion Ansvarig förening
BAS Intresseorganisationen för Natur-Tekniskt Basår / Bastermin (INTeB)
DV Uppsala datavetare (UD)
ES Föreningen energisystemteknologerna (FET)
E Uppsala Studentförening Elektroteknik
F Föreningen Uppsala tekniska fysiker (FUTF)
H Uppsala ingenjörsförening
IT Föreningen IT-Sektionen
I I - Sektionen
K K - sektionen[11]
NVB Biologiska ämnesrådet (BÄR)
NVF Fysikums kamratförening (Fyskam)
NVG Geovetenskapliga rådet för Uppsalas studenter (GRUS)
NVK Intresseföreningen Uppsala akademiska kemister (IUPAK)
NVL Lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat)
NVM Möbius
Q Qube
STS Studentföreningen för STS-sektionen (SSTSS)
W We are W-Engineers (WAVE)
X Sfinx

Intresseföreningen Uppsala akademiska kemister[redigera | redigera wikitext]

Sektionsklädseln är en vinröd labbrock med föreningssymbolen på ryggen, vilket är en kamel. Föreningen bedriver studiebevakning för kemistuderande samt arrangerar olika sociala aktiviteter så som den årliga Analysfesten och Chemia.[12]

Föreningen bildades 1981 av några studenter på kandidatprogrammet i kemi och brukar varje år delta i den så kallade forsränningen som UTN brukar anordna.[13]

Kårfullmäktige[redigera | redigera wikitext]

Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och består av 33 ledamöter. Fullmäktige består av minst en och ibland flera ledamöter från varje sektion. Mandatfördelningen för kommande kalenderår fastställs i början av november föregående år. Samtliga sektioner har ett garanterat mandat och de övriga 15 mandaten fördelas med hjälp av D'Hondts metod. Sektionsföreningarna ansvarar för att förrätta valen av fullmäktigeledamöter som tilldelats deras sektion samt rapportera in valet. Samtliga medlemmar i sektionen ska ha rätt att avlägga sin röst i valet och själv kunna kandidera till detta val.

Styrelse och heltidsarvoderade[14][redigera | redigera wikitext]

Kårens styrelse och ledningsgrupp jobbar med frågor som rör hela organisationen. Styrelsen är ansvarig för verksamheten och tar övergripande beslut. Ledningsgruppen är heltidsarvoderad och ansvarar för det dagliga arbetet på kåren. I kårens ledningsgrupp arbetar 11 studenter heltid med studiebevakande, arbetslivsrelaterad och studiesocial verksamhet. Där finns fyra stycken Studiebevakare, som ansvarar för studiebevakande delen av verksamheten, en Informationsansvarig, som ansvarar för kårens marknadsföring, kårens Klubbmästare, ansvarig för kårhuset, uthyrningar och pubar, Utnarms projektledare, ansvarig för karriärmässan Utnarm, Näringslivsansvarig, ansvarig för kårens företagskontakt, en Internationellt ansvarig samt kårens Ordförande och Vice ordförande. Ordförande och Vice ordförande är även del av kårens styrelse.[15]

Forsränningen[redigera | redigera wikitext]

Varje Valborgsmässoafton arrangerar UTN en forsränning i Fyrisån. Forsränningen har genomförts av UTN och dess föregångare sedan 1975, och är ett av Sveriges största studentevenemang med cirka 120 ekipage och lite drygt 450 deltagare.

Arbetsmarknadsmässan Utnarm[16][redigera | redigera wikitext]

Kårens årliga arbetsmarknadsmässa Utnarm äger rum under första torsdagen i november på Polacksbacken i Uppsala och föregås av två eventveckor. Utnarm lockar drygt 100 företag som får möjlighet att marknadsföra sig mot studenter från Uppsala universitet och framförallt teknisk- och naturvetenskapliga fakulteten.

Inspektorer[17][redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Daniel Ahlsén (2018). Marika Ljungberg. red. ”En historia om studenter”. Techna (Uppsala) (1, 2018). 
 2. ^ Jubel hos UTN”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20121119-jubel-hos-utn. Läst 13 juli 2017. 
 3. ^ US överklagar kårstatusbeslut”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20130307-us-%C3%B6verklagar-k%C3%A5rstatusbeslut. Läst 13 juli 2017. 
 4. ^ UTN blir egen kår”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20130220-utn-blir-egen-k%C3%A5r. Läst 13 juli 2017. 
 5. ^ ”Beslut 2013-06-14 (reg.nr 25-242-13) - Överklagandenämnden för högskolan”. onh.se. https://www.onh.se/avgoranden/studentkarsarenden/studentkarsarenden/2013-06-14-beslut-2013-06-14-reg.nr-25-242-13.html. Läst 13 juli 2017. 
 6. ^ US avsäger sig kårstatus”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20130917-us-avs%C3%A4ger-sig-k%C3%A5rstatus. Läst 13 juli 2017. 
 7. ^ Andra gången gillt: UTN blir kår, publicerad 2013-12-11
 8. ^ ”Pressmeddelande: Kårstatus”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 6 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160806234429/https://www.utn.se/sv/artikel/2016-02-22/pressmeddelande-karstatus. Läst 20 april 2016. 
 9. ^ ”Uthgård”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 17 maj 2018. https://web.archive.org/web/20180517223608/https://www.utn.se/sv/om-karen/uthgard. Läst 17 maj 2018. 
 10. ^ ”Sektionsföreningar”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 15 april 2016. https://web.archive.org/web/20160415012412/https://www.utn.se/sv/om-karen/sektionsforeningar. Läst 26 mars 2016. 
 11. ^ ”Sektioner - Uppsala Union of Engineering and Science Students”. www.utn.se. https://www.utn.se/about-union/sections/. Läst 6 maj 2021. 
 12. ^ Uppsala teknolog- och naturvetarkår, https://www.utn.se/sv/om-karen/sektionsforeningar Arkiverad 15 april 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 13. ^ Thor, Ann. ”80 ekipage i årets forsränning”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20040421-80-ekipage-i-arets-forsranning. Läst 4 augusti 2019. 
 14. ^ ”Ledningsgrupp och Styrelse”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 15 april 2016. https://web.archive.org/web/20160415020643/https://www.utn.se/sv/om-karen/organisation/ledningsgrupp-styrelse. Läst 26 mars 2016. 
 15. ^ ”Ledningsgrupp och Styrelse”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 3 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190503093619/https://www.utn.se/sv/om-karen/organisation/ledningsgrupp-styrelse. Läst 5 juni 2018. 
 16. ^ ”Utnarm”. Utnarm. Arkiverad från originalet den 31 januari 2019. https://web.archive.org/web/20190131145513/https://utnarm.utn.se/sv. Läst 31 januari 2019. 
 17. ^ ”Verksamhetsberättelser – Google Drive”. drive.google.com. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B8uSEPFZ2uc7dXY3blNYdG1DeXM. Läst 5 juni 2018. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]