Utbrändhet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Utbrändhet
Klassifikation och externa resurser
ICD-10Z73.0

Utbrändhet är en diagnos i ICD-10 för tillstånd av vital utmattning. Det räknas inte till de psykiska störningarna, utan som en faktor av betydelse för hälsotillståndet som har samband med svårigheter att kontrollera sin livssituation (ICD-10 Z73.0).

Utbrändhet är framför allt kopplad till stress i arbetslivet och till arbetsnarkomani. Eftersom kronisk stress är patogen (bl.a. till följd av förhöjda nivåer kortisol), är tecken på utbrändhet ett observandum. Tecken på utbrändhet är cynism, utmattning och ineffektivitet. Dessa tre tecken ingår i standarddiagnosen, liksom att tillståndet beror på arbetet. Tecknen sammantagna handlar om att personen anser sig sakna kapacitet eller kompetens för sina arbetsuppgifter. Beroende på om det är en korrekt upplevelse eller inte, behandlas utbrändhet genom att stärka självkänslan eller genom att byta jobb till enklare uppgifter. Den förhöjda inre stressen behöver ibland vilas bort, varför det ibland är adekvat med sjukskrivning.

Utmattning och trötthet är det viktigaste tecknet på utbrändhet. Cynism eller depersonalisation är en försvarsmekanism, som syftar till att distansera sig från kraven.

Det finns samband mellan utbrändhet och depression, men de räknas likafullt som olika tillstånd. Några forskare har ansett att utbrändhet kan leda till depression. Utbrändhet drabbar oftare neurotiska personer. Utbrändhet hänger också samman med missnöje med arbetet. Ytterst få studier finns på huruvida utbrändhet drabbar personer oberoende av deras kompetens eller om det främst beror på svag självkänsla. En studie på poliser visade att utbrända var mer våldsbenägna i yrket, och en studie på sjuksköterskor att de visade mindre empati mot patienterna.

Utmattningssyndrom utan att det är knutet till arbetslivet (stressutlöst utmattningssyndrom), räknas till skillnad från utbrändhet som en psykisk störning (ICD-10 F43.8A).

Kritik av begreppet utbrändhet[redigera | redigera wikitext]

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer publicerade i en rapport från år 2003 [1] bör inte termen utbrändhet användas. Sedan 1960-talet har begreppet ”burnout” använts av amerikanska psykologer och psykiatriker. Det har lett till att den svenska översättningen ”utbrändhet” till viss del har etablerat sig i Sverige. Det är en term som författarna till Socialstyrelsens rapport inte vill rekommendera. Anledningen är att den i sin svenska översättning kan anses antyda att tillståndet skulle röra sig om en total uttömning och någonting som är omöjligt att återhämta sig från. Det är något som inte överensstämmer med sjukdomsbilden (även om symptomen ofta är ihållande och återhämtningsprocessen ofta är utdragen). Istället föreslår författarna till rapporten att termerna utmattningssyndrom samt utmattningsdepression används vid diagnostisering. Utmattningsdepression kan även benämnas som egentlig depression med tilläggsdiagnosen utmattningssyndrom.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Christina Maslach och Michael P. Leiter, Early Predictors of Job Burnout and Engagement, Journal of Applied Psychology 2008, Vol. 93, No. 3, 498–512
  • ICD-10

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Åsberg, M., Nygren, Å., & Herlofson, J. (2003). Utmattningssyndrom. Stockholm, Socialstyrelsen. Retrieved from http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Utmattningssyndrom#0