Utvisning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Utvisning innebär att en stat beslutar att föra ut en person med utländskt medborgarskap från sitt eget territorium. Om personen inte frivilligt lämnar landet får det göras mot personens vilja med poliseskort eller liknande. Ibland kan personer som har permanent uppehållstillstånd få det indraget, i allmänhet på grund av ett begånget brott. Problem med utvisning kan uppstå i det fall man inte känner till nationaliteten på den som skall utvisas. Vissa länder, till exempel Somalia och Iran accepterar inte att ta emot sina egna medborgare i de fall ett annat land vill utvisa någon dit och denne inte återvänder frivilligt.[1]

Inom lagsporter innebär utvisning att utövaren brutit mot spelets regler och får lämna planen för resten av matchen (se rött kort) eller fortsätta spela först då man suttit i utvisningsbåset. Det drabbade laget får då inte sätta in någon avbytare. Inom individuella sporter kallas det diskvalifikation, eftersom det blir omöjligt att fortsätta.

Utvisning i olika länder[redigera | redigera wikitext]

Danmark[redigera | redigera wikitext]

I Danmark kan en utlänning som dömts till fängelse dömas till utvisning samt inreseförbud. Utvisning kan komma ifråga för den som döms för bland annat misshandel, bedrägeri, våldtäkt, narkotikahandel samt andra lagöverträdelser. Är straffet över tre månaders ovillkorligt fängelse så gäller inreseförbudet i 12 år och överstiger straffet två år så gäller inreseförbudet livet ut.[2]

Finland[redigera | redigera wikitext]

Utländska personer som har begått ett allvarligt brott eller vars uppehållstillstånd har löpt ut kan utvisas.[3] Majoriteten av de som får ett utvisningsbeslut överklagar till förvaltningsdomstol, vilket kan göra att en utvisningsprocess blir upp till ett år lång. Fram till år 2010 utvisades cirka 100 personer om året ifrån Finland, men efter att en man med utländsk och brottslig bakgrund vapenmördade fyra personer i köpcentret Sello i Esbo skärptes reglerna. Antalet utvisade per år ökade därefter till omkring 300.[3]

Italien[redigera | redigera wikitext]

Italiens inrikesminister Angelino Alfani som tillträdde i april 2013 gjorde kontraterrorism en prioritet och ökade antalet utvisningar. Mellan år 2004 och 2014 deporterade Italien runt 14 individer per år, vilket sedan ökade. Mellan 2014 och 2016 deporterade Italien 123 immigranter, däribland 48 Marockaner, 32 Tunisier, 8 Makedonier och 7 Pakistanier.[4]

Norge[redigera | redigera wikitext]

Under tioårsperioden mellan 2005 och 2015 femdubblades antalet utvisningar i Norge, från 1274 år 2005 till 6412 år 2015 enligt siffror ifrån Utlendingsdirektoratet. Siffrorna inbegriper både de som utvisats på grund av kriminalitet samt de som utvisas på grund av norska Utlendingsloven vilken reglerar uppehållstillstånd, arbetstillstånd och inreseförbud.[5] Enligt en forskare på Oslo Universitet berodde ökningen delvis på en ökande invandring till Norge och fler utländska medborgare som begår brott, men den större delen av ökningen utgjordes var relaterad till uppehållstillstånd.[5] I Norge anses inte utvisning vara ett straff och därmed administreras ärendena av polis och inte domstol.[5]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den Nationella transportenheten (NTE) sorterar under Kriminalvården och sköter avvisningar och utvisningar åt Migrationsverket.[6] NTE har en praxis att betala ut 500 Euro i bidrag till den som avvisas.[7]

Skillnaden mellan av- och utvisning[redigera | redigera wikitext]

Från och med den 31 mars 2006 används termen avvisning för ett avlägsnandebeslut som meddelas inom tre månader efter den första ansökan om uppehållstillstånd efter utlänningens ankomst till Sverige. Termen utvisning används för avlägsnandebeslut som meddelas efter dessa tre månader. Utvisning används också när domstolar beslutar att utlänningar som har begått brott av en viss svårighetsgrad ska föras ut ur Sverige. [8]

Förutsättningar för utvisning av barn[redigera | redigera wikitext]

För att Sverige ska kunna utvisa en person under 18 år krävs att denne kan identifieras och att anhöriga i hemlandet kan lokaliseras.[9] En projektledare på Migrationsverket har dock uttalat att verket kan tänka sig att verkställa utvisningar även om varken föräldrar eller andra anhöriga kan påträffas, om någon myndighet garanterar att barnet tas om hand på exempelvis ett barnhem.[9] Det händer att Migrationsverket misstänker att en sökande ljuger om sin ålder vid ankomst till Sverige.[10]

Rättsfall[redigera | redigera wikitext]

 • Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga vid dom för - förutom andra brott - mordbrand som riktat sig bland annat mot de två söner som utgjorde den tilltalades huvudsakliga anknytning till Sverige.[11]
 • Migrationsdomstol är skyldig att hålla muntlig förhandling i mål om utvisning av en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EES-medborgare.[12]
 • I mål om utvisning har bland annat förhållandena i utlänningens hemland (Somalia) ansetts böra leda till att det av humanitära skäl ej förordnades om utvisning.[13]
 • Fråga om uppehållsrätt - En kroatisk medborgare, som ingått äktenskap med en i Sverige bosatt danska och som av dansk domstol dömts för grovt narkotikabrott till fängelse samt till utvisning med livstids inreseförbud, har utvisats ur Sverige av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. I enlighet med gemenskapsrätten och Europaparlamentet och Rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier m.m. (rörlighetsdirektivet) ska den medlemsstat där en person gör gällande uppehållsrätt, innan eventuell utvisning kan ske, alltid göra en bedömning utifrån gemenskapsrätten om personen alltjämt utgör ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet. Det omprövningsförfarande av ett meddelat återreseförbud som regleras i artikel 32 i rörlighetsdirektivet tar sikte på återreseförbud som meddelats av hänsyn till allmän ordning och säkerhet och aktualiseras inte i fall där en person har utvisats på grund av brott.[14]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Svårt för polisen att verkställa utvisning Sveriges Radio
 2. ^ OVERBLIK: Reglerne om udvisning er komplicerede”. Berlingske Tidende. 10 maj 2016. http://www.b.dk/nationalt/overblik-reglerne-om-udvisning-er-komplicerede. Läst 11 juli 2016. 
 3. ^ [a b] ”Utvisningarna från Finland har ökat ordentligt under de senaste åren.”. Inrikes. Yle. http://svenska.yle.fi/artikel/2014/06/04/allt-fler-utlanningar-utvisas. Läst 4 juni 2014. 
 4. ^ ”From mafia to terror, the Italian way”. Politico 3 November 2016. Politico. http://www.politico.eu/article/operation-expulsion-italys-controversial-counterterrorism-strategy-tunisian-imam-civil-liberties/. Läst 4 november 2016. 
 5. ^ [a b c] ”Utvisningssaker femdoblet – slår alarm om rettssikkerheten”. Norge - 23.02.2016. NRK. https://www.nrk.no/norge/utvisningssaker-femdoblet-_-slar-alarm-om-rettssikkerheten-1.12810221. Läst 13 november 2016. 
 6. ^ ”Kriminalvårdens transportenhet” (på sv). http://www.kriminalvarden.se/. https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/kriminalvardens-organisation-ekonomi-och-miljoarbete/kriminalvardens-transporttjanst/. Läst 22 maj 2017. 
 7. ^ Krävde 4 000 euro för att bli utvisad” (på sv). Göteborgs-Posten. http://www.gp.se/nyheter/sverige/kr%C3%A4vde-4-000-euro-f%C3%B6r-att-bli-utvisad-1.4244086. Läst 22 maj 2017. 
 8. ^ Vad är skillnaden mellan avvisning och utvisning? Arkiverad 28 september 2009 hämtat från the Wayback Machine. Regeringskansliet
 9. ^ [a b] Ekot Flyktingfamiljer ska återförenas
 10. ^ Barn på flykt sällan ankare för familjen
 11. ^ RH 2000:18
 12. ^ MIG 2009:14
 13. ^ NJA 1998 s. 501
 14. ^ MIG 2009:21