Vårdintyg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vårdintyg är i Sverige ett läkarintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Det möjliggör intagning för psykiatrisk vård av en patient som motsätter sig detta.

Enligt fjärde paragrafen i LPT får beslut om intagning på en sjukvårdsrättning för tvångsvård inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats. I vårdintyget skall det framgå att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda.

Ett vårdintyg skall grundas på en särskild läkarundersökning. En sådan undersökning får företas endast om det finns skälig anledning till det. Undersökningen utförs av läkare med läkarlegitimation.

Om undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av läkare i allmän tjänst eller av läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]