Vargens Dotter

Från Wikipedia
Version från den 25 juli 2013 kl. 11.50 av Fluffbot (Diskussion | Bidrag) (Byter mall enligt WP:RH)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vargens dotter är en berättelse av Carl Jonas Love Almqvist. Den ingår i band II av den så kallade duodesupplagan av Törnrosens bok, vilket utkom1833, samt band I av imperialoktavupplagan, 1839. På titelbladet anges den svårtydda genrebeteckningen ”Clair-obscur ur Närvarande Tid”, men huvuddelen utgörs av ett versepos på orimmad knittel. Enligt den ramberättelse som introducerar eposet är det en visa som berättaren, Richard Furumo hört sjungas till tonerna av nyckelharpa.

Referenser

Noter

Tryckta källor