Vattenmyndigheterna

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vattenmyndigheterna
Vattenmyndigheternas logga.jpg
Vattenmyndigheternas logotype
DepartementMiljödepartementet
Organisationstypstatlig förvaltningsmyndighet
Inrättad2004
Antal anställdaca 40
InstruktionSFS 2007:825 (lagen.nu)
Webbplatswww.vattenmyndigheterna.se
Vattenmyndigheterna arbetar med förvaltningen av Sveriges sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt. En länsstyrelse i varje vattendistrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet.

De fem vattenmyndigheterna är länsstyrelserna i:

Vattenmyndigheten samordnar arbetet i sitt vattendistrikt och fastställer miljö­kvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Varje vattenmyndighet har en vattenvårdsdirektör som leder och ansvarar för arbetet. Till vattenvårdsdirektörens hjälp finns ett kansli som också arbetar med att samordna arbetet i och mellan vattendistrikten. För varje vattenmyndighet finns det en särskild vattendelegation som fungerar som beslutsfattare inom vattenmyndighetens ansvarsområde. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattensvårdsförbund och andra lo­kala vattenintressenter.

Vatteninformationssystem Sverige[redigera | redigera wikitext]

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är en databas som Vattenmyndigheterna ansvarar för och som har information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

För dessa vatten kan man hitta information om:

  • Statusklassning. Bedömning av hur vattnet mår.
  • Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
  • Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade mätpunkter/stationer.
  • Rapportering till EU av arbetet enligt Vattendirektivet.
  • Åtgärder - både genomförda, planerade och möjliga per vatten.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]