Vi, Ockelbo kommun

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vi, (äldre stavning Wij) säteri och tidigare järnbruk i Ockelbo i Gästrikland. Järnbruket, som ingick i Ockelboverken, anlades 1797 och lades ned 1933. Bruket, som är bevarat som ett industriminne, ligger strax söder om Ockelbo centrum.

Wij herrgård, Ockelbo.
Wij herrgård, Ockelbo.


Historia[redigera | redigera wikitext]

Vi herrgård.

Redan under järnåldern fanns det både bebyggelse och järnframställning vid Vi. På en udde som går ut i Bysjön (kallad Forn-Vi) finns gravar från yngre järnåldern och stora långsmala slagghögar.

Wij säteri bildades under 1600-talet genom en förläning från 1649 samt arv och ägobyten av mark från byn Wij. 1666 fick den dåvarande ägaren Sven Bröms säterifrihet. Sven Bröms hade studerat till doktor i Holland och Italien och återkom 1672 till Ockelbo. Han kom att grunda ett flertal järnbruk vilka sedan skulle bilda Ockelboverken. Det övertogs senare av hans dotter Catharina Bröms.

Wij bruk anlades 1797 som ett manufakturverk intill Wij säteri vid Nötboån. Anläggningen innehöll från början två knipphammare och fyra spikhammare. Smedjan kom sedan att byggas om och till ett antal gånger innan den brann ned 1863. Den återuppfördes emellertid omgående. 1882 installerades en ånghammare och en ångpanna i kombination med en räckvällugn. Smidet vid Vi ersattes 1884-85 med ett mediumvalsverk. Valsverket kompletterades 1903 med ett finvalsverk. Det valsade stålet kom sedan att säljas till bl.a. Gillette i Tyskland för tillverkning av rakblad.

1887 förvärvade Kopparbergs och Hofors Sågverks AB Ockelboverken. I köpet ingick då även Vintjärn-Jädraås järnväg. Järnvägen kom sedermera att byggas ut och få namnet Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg (DONJ). På så sätt kom Vi, tillsammans med bolagets andra järnbruk, gruvor, skogar m.m. att knytas samman. Järnbruken kom dock att läggas ned ett efter ett, och från 1919 var endast Vi och Jädraås bruk i drift. 1933 lades även valsverket vid Vi ned.

Sevärdheter[redigera | redigera wikitext]

Vi bruk (eller Wij valsverk) är idag ett mycket välbevarat industrihistoriskt minnesmärke. Förutom själva valsverket finns bruksherrgården (uppförd 1839-1842 som ersättning för en äldre från 1680-talet) med flyglar (uppförda på 1790- respektive 1890-talet) och paviljong (uppförd på 1870-talet), bruksmässen, spannmålsmagasin, brandstation och arbetarbostäder. Kvar finns också Vi stationshus, järnvägen (DONJ) lades dock ned 1969-70

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]