Wikipedia:Hota inte med att stämma

Från Wikipedia


På Wikipedia har man egna metoder för att lösa problem som uppstår och man uppmanas att främst använda sig av dessa när konflikter uppstår. Ibland kan dock det inträffa saker som behövs tas upp via den juridiska vägen. Exempelvis kan det handla om hot om våld, förtal/förolämpning och dylikt. Det som man bör tänka på är att inte bli otrevlig mot den som man polisanmäler för det stör ordningen här, utan man bör göra det diskret och vid behov ta upp det med andra via mejl och inte öppet på Wikipedia.

Det är viktigt att man inte använder möjligheten att polisanmäla som ett slagträ när man är i en konflikt med en annan person på Wikipedia eller när man inte får som man vill. Exempelvis är det inte okej att hota med att polisanmäla för att man har fått sin artikel raderad eller för att man har blivit blockerad av någon anledning härifrån. Det är bara destruktivt för uppslagsverket och är inget acceptabelt beteende. Det är viktigt att utgå från att andra menar väl vid konflikter enligt Wikipedias grundprinciper. Hot om polisanmälningar utan grund leder inget vart och kan leda till blockering.

Det viktigaste är att agera professionellt när saker inträffar när det kan bli aktuellt med polisanmälningar. Hela wikigemenskapen behöver inte veta att du har polisanmält någon annan användare. Bli aldrig otrevlig och tänk på att man inte kan polisanmäla någon för att han eller hon har gjort något som du inte tycker om, utan bara för lagbrott. Har verkligen en användare begått lagbrott på Wikipedia kommer den högst troligt att bli blockerad härifrån och du kan därmed i lugn och ro kommunicera med andra användare privat om det är lämpligt med polisanmälan.

Den som vill anmäla Wikipedia som helhet, ska rikta anmälan mot Wikimedia Foundation. Att blanda in andra användare i processen kommer troligtvis leda till att vissa väljer sida för den anmälde, och komplicerar den rättsliga processen.

Hur man hanterar upphovsrättsbrott beskrivs i "Om du upptäcker ett upphovsrättsskyddat bidrag". Om en hel sida eller en bild plagierats kan man också yrka på att den i sin helhet raderas genom att anmäla den till Wikipedia:Snabba raderingar. Systematiska plagiat eller diskussioner kring dylikt kan tas upp på Wikipedias bybrunn.

Konflikthanteringen på svenska Wikipedia är under utveckling, och förslagen på konflikthantering som ges här kan vara felaktiga. Det rekommenderas att man läser Wikipedia:Konflikthantering.