Wikipedia:Konflikthantering

Från Wikipedia
Konflikthantering
Andras synpunkter
Skaffa åsikter från flera
Att söka samförstånd
Medling
Sidor
Kommentarer om administrationen av Wikipedia
Begäran om åtgärder
Bybrunnen

Wikipedia är ett samarbetsprojekt och fungerar genom att bygga konsensus, något som i sammanhanget inte ska tolkas som att alla måste vara eniga och tycka samma sak. Det handlar snarare om att söka samförstånd. Hur väl samarbetet mellan användare fungerar är högst väsentligt för hur väl målet, att bygga ett uppslagsverk skrivet från neutral synvinkel, uppnås. För arbetsklimatets skull bör konflikter som uppstår mellan användare i frågor om sak eller person lösas så effektivt och snart som möjligt.

Att undvika konflikt[redigera | redigera wikitext]

Var snälla mot varandra!

Allra bäst är att undvika att konflikter uppkommer över huvud taget. Det kan därför vara bra att tänka över hur man agerar i redigeringar och i diskussioner. Den som följer Wikipedias normala etikett i diskussioner undviker att hamna i onödiga bråk orsakade av att andra uppfattar användaren som oartig. Kring artiklar vars ämnen är kontroversiella uppstår lätt konflikter, där kan det även ofta vara svårt för de inblandade att se vad som är neutralt. Att redigera kontroversiella artiklar kan därför kräva mera eftertanke för att processen ska flyta någorlunda väl.

Om någon gör en redigering som man själv anser vara vinklad, partisk eller felaktig ligger det nära till hands att helt sonika återställa till en tidigare version. Det kan förefalla rationellt men ett problem är att många användare som i grunden menar väl kan känna sig förolämpade om deras redigeringar återställs på samma sätt som klotter. Att kolla upp om bitar av bidraget går att behålla, kanske i omskriven form, är mycket mjukare och löper därmed mindre risk att leda till konflikter. En saklig redigeringssammanfattning hjälper också den vars bidrag blir hårt beskuret eller helt borttaget att förstå varför. Då minskar risken att någon tar illa upp.

Om konflikt ändå uppstår[redigera | redigera wikitext]

Skulle olyckan vara framme så finns många åtgärder att vidta. De är, i ungefär den ordning man bör tillämpa dem, som följer:

Prata om saken[redigera | redigera wikitext]

Se till att prata om saken med den andra parten. Artikelns utformning och dispyter i anknytning tills detta hålls med fördel på artikelns diskussionssida. Det är mycket lätt hänt att börja skriva arga kommentarer i sammanfattningsfältet, men det leder bara till att konflikten trissas upp. Att skriva något i sammanfattningsfältet riktat till en enskild person anses också som allmänt dålig stil; vill man säga något till en person gör man det bättre på diskussionssidan.

Diskussionen fungerar bättre om man tänker över sina inlägg och anstränger sig för att vara artig och trevlig (även om den andre inte är det). Att argumentera om person istället för sak är synnerligen destruktivt; även sådant man själv inte menat som personangrepp kan uppfattas som det. Det är klokt att undvika att prata om den andre användaren och att beskriva vad denne gör; diskutera istället innehållet i artikeln. Försök sätta dig in i den andra personens ståndpunkt och ge förslag till lösningar som bägge kan godta. Utgå från att motparten handlar i god tro om du inte har mycket god anledning att tro motsatsen - och även då kan det vara klokt att låtsas att man fortfarande tror detta.

Ett mycket gott råd är också att dra ner på tempot i diskussionen. Svara inte omedelbart, utan tänk igenom svaret. Kanske bör man till och med låta det bero över natten innan man svarar.

Skaffa åsikter från flera[redigera | redigera wikitext]

Varför man kan behöva andras åsikter[redigera | redigera wikitext]

Det är mycket vanligt att användare ber en eller flera användare de känner till och har förtroende för att titta lite extra på någon artikel. Det finns flera typer av tillfällen då det kan vara bra att i största allmänhet be om mer uppmärksamhet till en artikel eller grupper av artiklar. Att kalla flera personer till artikeln kan även ibland leda till att det uppstår informell medling, vilket i bästa fall leder till en uppmjukning eller till och med lösning av en redan etablerad konflikt.

Att användare har skilda åsikter om artiklars innehåll är normalt och det är en naturligt del av wikiprocessen. När en eller flera av användarna inte längre håller sig enbart till sakfrågan riskerar dock en sådan situation att övergå till en personkonflikt. Om det blir en konflikt så finns ändå oftast trots allt åsiktsskillnaderna i sakfrågorna i botten. Om fler användare då engagerar sig i konfliktens sakfrågor kan det leda till att de deltagande vidgar sina perspektiv och att man lättare kan gå förbi låsningar vid personer. Att redan tidigt bjuda in utomstående är ofta en bra idé eftersom konflikter då kan förebyggas. Det kan därmed förhindra att en mindre låsning urartar.

På Wikipedia finns ingen redaktion eller annat överordnat organ som beslutar om innehållet i artiklar. För att wikiprocessens sätt att söka samförstånd ska fungera och resultera i en neutral artikel, krävs det att konsensusprocessen inte snedvrids av en liten grupp användare med starka åsikter. Att samla in åsikter från flera kan därmed vara viktigt för att försvara den neutrala synvinkeln.

Hur man går tillväga[redigera | redigera wikitext]

  • I första hand: Ett bra ställe att bjuda in användare är Bybrunnen. Avsnittet Wikipedia:Bybrunnen#Medling och/eller åsikter från flera behövs är avsett just för att lägga in länkar till artiklar om artiklar där det på något sätt uppkommit konflikt. Om något sådant avsnitt för närvarande inte finns, skapa det. För att hitta användare som intresserar sig för och kanske även har kunskaper inom något särskilt ämne, så som historia eller fysik, kan även diskussionssidan till något av Wikipedias projekt vara en bra plats. Man kan också fråga aktiva användare såsom faddrar eller administratörer om hjälp på deras diskussionssidor. Försök då att beskriva situationen så neutralt som möjligt, undvik alltså att be den andre användaren att välja (din) sida. Sedan, och det är viktigt, lyssna på vad den användaren säger. Det kan ju vara så att du är en del av problemet även om du inte inser det.
  • Om konflikten redan urartat: Om konflikten redan hunnit urarta till etikettsbrott, återställningskrig eller liknande brott mot Wikipedias riktlinjer och praxis kan en begäran om åtgärder vara ett alternativ. Tänk dock på att överdrivet paragrafrytteri faktiskt kan förvärra läget.

Ta ett steg tillbaka ett litet tag[redigera | redigera wikitext]

En enkel lösning på en konflikt är att sluta med konflikten. Lämna artikeln för ett slag och engagera dig i en annan artikel ett tag där du kan göra ett meningsfullt bidrag till encyklopedin. Har konflikten varit väldigt engagerande och tröttande bör du kanske till och med fundera på en så kallad vit vecka.

Ha ett långsiktigt perspektiv. Svenskspråkiga Wikipedia kommer att finnas kvar många år framöver. Med tiden kommer du förmodligen återvända till artikeln och fortsätta redigera den, när den nuvarande konflikthärden lagt sig. Under tiden kommer artikeln att utvecklas och andra Wikipedia-aktiva kommer engagera sig i den. Dessa kommer att ha nya perspektiv och vinklar om frågeställningen dyker upp igen.

Tidigare (numera avskaffade) led i konflikthantering[redigera | redigera wikitext]

  • Sidan för etikettvarningar skapades för att snabbt få kommenterar från andra vad gäller brott mot etikett, men den användes inte så mycket.
  • Begäran om kommentarer, ofta förkortat till BOK, var menat som ett sätt att uppmärksamma andra på en pågående konflikt. Sidan skapades juli 2004 (det första ärendet arkiverades 2 augusti 2004), och användes aktivt under de följande två åren. Augusti 2006 framfördes åsikten att sidan borde läggas ned eftersom den inte i praktiken hjälpte till med konfliktlösning. Från och med augusti 2007 är sidan nedlagd.
  • Wikipedia:Organiserad medling beskrivs en organiserad form av medling, men den användes sällan och sidan museummärktes 5 februari 2008 kl. 07.11. [1]
  • Skiljedomskommitténsidan museummärktes 23 augusti 2008 kl. 12.00
  • Wikipedia:Tredje åsikt Sidan museummärktes 12 mars 2017 kl. 08.22