Wikipedia:Etikett

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Policy Yes check.svg
Riktlinjer Black check.svg

Alla användare på Wikipedia interagerar förr eller senare med andra, i synnerhet via diskussionssidor. För att detta ska fungera bra krävs bara vanligt sunt förnuft och fullgott umgängessätt i enlighet med typiska riktlinjer för netikett (etikettregler för Internetforum). Wikipedias etikettpolicy innehåller umgängesregler som Wikipediagemenskapen ser som goda och ändamålsenliga.

Det goda samtalet[redigera | redigera wikitext]

God etikett och kommunikation är ofta synonymt med artighet och respekt gentemot andra. God etikett i diskussioner gör eventuella meningsmotståndare mer välvilligt inställda.

Syftet med diskussion[redigera | redigera wikitext]

Diskussioner tas till främst när redigeringen av en artikel kört fast. Idealet är att söka samförstånd, och resultatet av en diskussion handlar oftare om att nå en kompromiss än att vinna över anhängare. Man bör undvika att skapa retoriskt skyttegravskrig.

Till god etikett hör också att besvara de förfrågningar som presenteras på ens användardiskussionssida, eller i alla fall markera att man läst meddelanden.

Att tolka varandras argument korrekt[redigera | redigera wikitext]

Till att börja med bör man läsa, begrunda och bemöta andras argument. (Missförstånd uppstår lätt, varför man noggrant bör fundera över om man verkligen har förstått vad andra menar.) När man blir engagerad är det lätt att slarva med detta, men om inte diskussionsdeltagare försöker förstå varandra har diskussionen svårt att lyckas. Agitation är sällan ändamålsenligt, och att upprepa sina argument flera gånger är inte konstruktivt. Återge gärna din uppfattning om vad den andra vill uppnå. Om man visar att man förstått vad den andre vill uppnå bekräftar man sin ansträngning, och om man uppfattat fel kan den andra ges chans att korrigera.

Om man själv är osäker på sin ståndpunkt i någon fråga kan man gärna låta det avspeglas i sina diskussionsinlägg, och väga för och emot. Detta är ofta ett bra sätt att föra diskussionen vidare. Tänk också på att inte konfrontera varandra med aggressiva inlägg, eftersom det är lätt att råka göra eller säga fel.

Saklig kritik[redigera | redigera wikitext]

Kritik bör framföras så sakligt som möjligt. Ju mer man anstränger sig, desto mer brukar det löna sig. I allmänhet är det mer konstruktivt att fokusera på vad man själv vill ha med i artikeln, än att påpeka själva bristen. Till god ton hör också att anstränga sig för att säga något positivt, och inte kommunicera enbart vid negativitet. Det gäller både på användares och artiklars diskussionssidor.

Inga personangrepp[redigera | redigera wikitext]

Diskutera artikelinnehåll och inte bidragsgivarnas karaktärer. Eftersom målet är en god artikelutformning är negativa omdömen om andra användare sällan konstruktiva. Även om man själv anser att den andra är en skitstövel, brukar det löna sig att förutsätta andras goda avsikter. Om man skriver ”du” eller ”dig” kan man fråga sig om man själv befinner sig i farozonen: ”Vad är mitt syfte med det jag nu skriver?”

Det brukar gå bra att upprätthålla goda relationer med användare av andra livsåskådningar och politiska värderingar än en själv, bara man anstränger sig. Exempelvis bör man inte ogrundat stämpla andra som internettroll eller POV-pushare.

Vid personlig kritik via användardiskussion, tänk på att:

  1. Kritisera sakligt och konstruktivt.
  2. Tolka andras kritik mot dig utifrån förutsättning om andras goda avsikter.
  3. Undvika provokationer som till exempel övertydlighet om kritiken inte verkar ha uppfattats. Kritik som övergår i gräl blir icke konstruktiv, och då är det bättre att överge diskussionen.

Konflikthantering och medling[redigera | redigera wikitext]

Försök gärna medla om det uppstår osämja. När diskussionens vågor går höga kan argumenten bli kontraproduktiva eller osakliga. En lugnare röst i stridens hetta kan då underlätta ett konstruktivt meningsutbyte.

Saker att tänka på[redigera | redigera wikitext]

Hänsyn bör tas till användares olikheter. Varken åldersgrupp, könstillhörighet, religionstillhörighet, politisk åskådning eller individuella egenskaper behöver vara synonymt med intresse för att förbättra artiklar.

Avstå från negativt värdeladdade ordval[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia är ett textbaserat tekniskt medium som inte återger sinnesstämningar och underförstådda betydelser. Använd därför så neutrala ordval som möjligt när du deltar i diskussioner, istället för värdeladdade ord (kraftuttryck såsom svordomar) som riskerar att onödiga konflikter uppstår, även om dessa inte är riktade mot någon särskild användare.

Använd inte provocerande metoder[redigera | redigera wikitext]

Det du själv upplever som harmlösa skämt kan uppfattas illa av någon annan (och sarkasmer eller akademiska negationer, som istället för framgång snarare ökar risken för missförstånd, är inget att rekommendera i relevanta dialoger). Använd därför inte nedvärderande kommentarer om andra användare i underhållningssyfte, och tilltala inte någon med öknamn eller skällsord om du blir irriterad (till detta hör även politiskt laddade tilltal). Försök inte heller provocera andra användare att tappa humöret, då detta i grövre fall kan uppfattas som trolleri.

Agera inte demonstrativt[redigera | redigera wikitext]

På Wikipedia finns flera funktioner för att påtala brister eller för att begära åtgärder, bland annat Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Använd inte dessa för att illustrera en åsikt eller för att provocera fram en debatt, utan enbart på det sätt de är avsedda att användas.

Användarnas könstillhörighet[redigera | redigera wikitext]

På Wikipedia saknas ibland information om användares könstillhörighet. I dessa fall är det viktigt att använda könsneutrala personliga pronomen eller själva användarnamnet vid tilltal, eftersom det kan uppfattas kränkande att tillskriva en person en felaktig könstillhörighet.

  • Mallen {{vederbörande}} anger automatiskt personligt pronomen baserat på användares egna inställningar. Om en användare saknar inställning, tillämpar mallen uttrycket ”vederbörande”.
  • Mallen {{genus}} anger automatiskt personligt pronomen baserat på användares egna inställningar. Om en användare saknar inställning, tillämpar mallen uttrycket ”hen”.

Se även[redigera | redigera wikitext]