Hoppa till innehållet

Wikipedia:Etikett

Från Wikipedia

Etikett på Wikipedia är en uppförandekod som Wikipediagemenskapen ser som ändamålsenlig vid interaktion mellan användare. I grunden krävs bara sunt förnuft i umgänget i enlighet med typiska riktlinjer för netikett (etikettregler för Internetforum) för att det ska fungera bra. Diskussioner skall vara sakliga, personangrepp får inte förekomma och man bör bemöta nybörjare vänligt, förutsätta att andra har goda avsikter samt inte skrämma bort wikikollegor. Konsensusbeslut bör eftersträvas och måste åtlydas eller omförhandlas.

Överordnade ramverk för denna policy[redigera | redigera wikitext]

För kommunikation och interaktion på Wikimediaplattformarna finns det övergripande krav.

Terms of Use är det dokument som alla användare godkänner när de börjar redigera. Det innehåller bland annat punkterna

  • Ta ansvar – Du är ansvarig, även juridiskt, för dina bidrag (eftersom Wikipedia enbart är en lagringsplats för dina bidrag).
  • Var hövlig – Du är hövlig och trakasserar inte andra användare.
  • Var laglydig – Du bryter inte mot upphovsrätten, du publicerar inte olagligt material och bryter inte heller mot någon lag som bygger på mänskliga rättigheter.
  • Orsaka inte skada – du skadar inte vår tekniska infrastruktur och du följer de regler som gäller för att få använda den.
  • Respektera våra användarvillkor, regler och riktlinjer – Du uppfyller våra användarvillkor, följer vår globala uppförandekodex och tillämpbara regler och riktlinjer när du använder våra webbplatser och projekt, eller då du engagerar dig på våra plattformar.

Den globala uppförandekodexen gäller all kommunikation inom Wikimediagemenskapen och antogs i maj 2023. Under 2024/2025 kommer den att implementeras i de olika projekten, och då även svenskspråkiga Wikipedia. I anslutning till det kommer denna policy att behöva skrivas om för att tydligare ansluta till Uppförandekodexen, men även innan dess gäller det som står där.

Det goda samtalet[redigera | redigera wikitext]

God etikett och kommunikation är ofta synonymt med artighet och respekt gentemot andra. God etikett i såväl diskussioner som kommunikation via sammanfattningsfält gör eventuella meningsmotståndare mer välvilligt inställda.

Syftet med diskussion[redigera | redigera wikitext]

Diskussioner på en artikels diskussionssida skall syfta till att förbättra artikelns innehåll, och inte till att debattera åsikter i artikelämnet som sådant. Wikipedia är också ett socialt medium med syfte att locka fler användare att engagera sig, och diskussioner om andra ämnen kan passa på andra diskussionssidor, exempelvis användardiskussionssidor.

Diskussioner kan uppstå när olika författare är av olika uppfattning om artikelns utformning, och skall syfta till att undvika redigeringskrig och andra konflikter. Idealet är då att söka samförstånd genom att förhandla fram en kompromiss istället för att vinna över anhängare till sin bestämda uppfattning.

Diskussionssidor bör även användas när man utförligare behöver motivera sitt handlande, vilket är särskilt viktigt vid radering av källbelagt innehåll och vid återställning av redigeringar som skett med goda avsikter. Diskussionssidor används dessutom när man är osäker på hur man bör göra eller för att ge synpunkter på artikelinnehållet när man inte själv vill ändra artikeln (exempelvis för att man inte behärskar ämnet eller språket, eller för att man råkat i en intressekonflikt).

Till god etikett hör också att besvara de förfrågningar som presenteras på ens användardiskussionssida, eller i vart fall markera att man läst meddelanden.

Att tolka varandras argument korrekt[redigera | redigera wikitext]

Till att börja med bör man läsa, begrunda och bemöta andras argument. (Missförstånd uppstår lätt, varför man noggrant bör fundera över om man verkligen har förstått vad andra menar.) När man blir engagerad är det lätt att slarva med detta, men om inte diskussionsdeltagare försöker förstå varandra har diskussionen svårt att lyckas. Agitation är sällan ändamålsenligt, och att upprepa sina argument flera gånger är inte konstruktivt. Återge gärna din uppfattning om vad den andra vill uppnå. Om man visar att man förstått vad den andre vill uppnå bekräftar man sin ansträngning, och om man uppfattat fel kan den andra ges chans att korrigera.

Om man själv är osäker på sin ståndpunkt i någon fråga kan man gärna låta det avspeglas i sina diskussionsinlägg, och väga för och emot. Detta är ofta ett bra sätt att föra diskussionen vidare. Tänk också på att inte konfrontera varandra med aggressiva inlägg, eftersom det är lätt att råka göra eller säga fel.

Saklig kritik[redigera | redigera wikitext]

Kritik bör framföras så sakligt som möjligt. Ju mer man anstränger sig att förklara pedagogiskt hur man menar, desto mer brukar det löna sig. Det är mer konstruktivt att lägga fram egna kompromissförslag, eller att fråga motparten om synpunkter och förslag till lösning på låsningar, än att enbart ägna sig åt att kritisera andras förslag eller åt att orubbligt argumentera för sina egna formuleringar. I allmänhet är det mer framgångsrikt att hänvisa till källor än att ge egna argument för sin egen uppfattning. Till god ton hör också att anstränga sig för att säga något positivt, och inte kommunicera enbart vid negativitet. Det gäller både på användares och artiklars diskussionssidor.

Inga personangrepp[redigera | redigera wikitext]

Diskutera sak istället för person — artikelinnehåll och inte bidragsgivarnas karaktärer. Eftersom målet är en god artikelutformning är negativa omdömen om andra användare sällan konstruktiva. Även om man själv anser att den andra är en skitstövel, brukar det löna sig att förutsätta andras goda avsikter. Om man skriver ”du”, ”dig” eller motståndarens användarnamn kan man fråga sig om man själv har som enda syfte att förbättra artikeln.

Det brukar gå bra att upprätthålla goda relationer med användare av andra livsåskådningar och politiska värderingar än en själv, bara man anstränger sig. Exempelvis bör man inte stämpla andra som internettroll eller POV-pushare om man inte kan leda det i bevis – sådant riskerar att eskalera konflikten.

Vid personlig kritik via användardiskussion, tänk på att:

  1. Kritisera sakligt, konstruktivt och respektfullt.
  2. Tolka andras kritik mot dig utifrån att förutsätta andras goda avsikter.
  3. Undvika provokationer som till exempel övertydlighet om kritiken inte verkar ha uppfattats. Kritik som övergår i gräl blir icke konstruktiv, och då är det bättre att överge diskussionen.

Konflikthantering och medling[redigera | redigera wikitext]

Försök gärna medla om det uppstår osämja. När diskussionens vågor går höga kan argumenten bli kontraproduktiva eller osakliga. Man bör undvika att skapa retoriskt skyttegravskrig. En lugnare röst i stridens hetta kan då underlätta ett konstruktivt meningsutbyte.

Saker att tänka på[redigera | redigera wikitext]

Hänsyn bör tas till användares olikheter. Varken åldersgrupp, könstillhörighet, religionstillhörighet, politisk åskådning eller individuella egenskaper behöver vara synonymt med intresse för att förbättra artiklar.

Avstå från negativt värdeladdade ordval[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia är ett textbaserat tekniskt medium som inte återger sinnesstämningar och underförstådda betydelser. Använd därför så neutrala ordval som möjligt när du deltar i diskussioner, istället för värdeladdade ord och kraftuttryck som riskerar att onödiga konflikter uppstår, även om dessa inte är riktade mot någon särskild användare. Att svära åt, eller uttrycka sig otvetydigt nedsättande om, andra skribenter är direkt olämpligt och kan vara skäl till blockering.

Använd inte provocerande metoder[redigera | redigera wikitext]

Det du själv upplever som harmlösa skämt kan uppfattas illa av någon annan. Använd därför inte nedvärderande kommentarer om andra användare i underhållningssyfte, och tilltala inte någon med öknamn eller skällsord om du blir irriterad (till detta hör även politiskt laddade tilltal). Försök inte heller provocera andra användare att tappa humöret, då detta i grövre fall kan uppfattas som trolleri.

Retoriska grepp som ironi och sarkasmer kan fungera och vara kraftfulla i muntlig kommunikation, men isolerade i skrift blir de lätt misstolkade. Skriv enkelt, tydligt och entydigt; ett påstående som "Det där var ju väldigt begåvat skrivet" kan egentligen tolkas som allting från ett klart positivt omdöme till ett kraftfullt negativt omdöme, och i avsaknad av ansiktsuttryck (även om symboler finns) och tonfall är det väldigt svårt att veta vad som avses.

Agera inte demonstrativt[redigera | redigera wikitext]

På Wikipedia finns flera funktioner för att påtala brister eller för att begära åtgärder, bland annat Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Använd inte dessa för att illustrera en åsikt eller för att provocera fram en debatt, utan enbart på det sätt de är avsedda att användas.

Användarnas könstillhörighet[redigera | redigera wikitext]

På Wikipedia saknas ibland information om användares könstillhörighet. I dessa fall är det viktigt att använda könsneutrala personliga pronomen eller själva användarnamnet vid tilltal, eftersom det kan uppfattas kränkande att tillskriva en person en felaktig könstillhörighet.

  • Mallen {{vederbörande}} anger automatiskt personligt pronomen baserat på användares egna inställningar. Om en användare saknar inställning, tillämpar mallen uttrycket ”vederbörande”.
  • Mallen {{genus}} anger automatiskt personligt pronomen baserat på användares egna inställningar. Om en användare saknar inställning, tillämpar mallen uttrycket ”hen”.