Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Innehåll

Kommentarer om administrationen av Wikipedia är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration. Här kan kommenteras kontroversiella administrativa åtgärder och beslut, till exempel anmälningar på Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. Diskussioner som sväller ut på dessa eller andra sidor kan flyttas hit varmed en länk ny rubriken här kan lämnas kvar på den gamla sidan. Det går också bra att starta diskussioner direkt här på sidan.

Chicbyaccident

Chicbyaccident (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
Användaren har diskuterats här ett flertal gånger, senast i mars 2015 vilket ledde till två veckors blockering.

Jag tycker det är ett alldeles för stort steg att gå från två veckors blockering (så som det var sist) till ett års blockering, så som det är nu. Vilken regel har Chicbyaccident brutit emot? Har Chicbyaccident argumenterat för intensivt? Att en person argumenterar intensivt för sin ståndpunkt borde inte föranleda blockering, anser jag. Däremot kan andra debattörer poängtera att de anser att ett streck bör dras i diskussionen/anföra att de inget mer har att tillägga. Om Chicbyaccident fortsätter argumentera måste ju inte det besvaras, eller hur? --Allexim (diskussion) 3 juli 2015 kl. 18.18 (CEST)

Det handlar hela tiden om att han vill föra in en egen tolkning av hur beskriva saker i Sverige före reformationen som han vill ge en hård koppling till katolska kyrkan. Sakfrågan har diskuterats i nära ett år, och får anses färdigdiskuterad., även om C själv inte anser detta utan gärna vill börja denna från start (igen). I mars begränsades blockering till två veckor då han vid det tillfället främst förfäktade sin ståndpunkt (som han naturligtvis är sin fulla rätt att ha) på diskussionssidor. Efter att en period undvikit artiklar där denna fråga dyker upp, så återkom han för drygt två veckor med att återigen lägga in denna sin egen tolkning i malla, kategorier och artiklar. Jag återställde och påpekade det olämpliga för 12 dagar sedan, och min återställning fick ligga kvar. Sedan skedde återigen redigeringar i artikelrymden för några dagar sedan som jag återställde. C är duktig och om han bara kunde hålla sig undan detta ämne och artiklar där detta dyker upp skulle allt vara frid och fröjd. Men det tycks omöjligt för honom att hålla sig ifrån dessa.Yger (diskussion) 3 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)
I Chicbyaccidents historik hittar jag inte heller Wikipedia:TÅG (iaf fr.o.m. den 2 juli 2015 bakåt t.o.m. den 20 juni 2015), så vad är problemet? --Allexim (diskussion) 3 juli 2015 kl. 18.35 (CEST)
Jag håller med er båda. Frågan är genomdiskuterad och C måste böja sig för det. Men ett års blockering är för länge. Om C lovar låta bli att redigera i artiklar relaterade till katolska kyrkan förordar jag en avblockering och annars anser jag en månads blockering vara en lagom längd. --افيراتير (diskussion) 3 juli 2015 kl. 18.37 (CEST)
@Averater: Instämmer med dig. Kan Obelix få speciella regler för fortsatt redigering på svWp så kan också Chicbyaccident få det. --Allexim (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.00 (CEST)
@Averater. Jag håller med om resonemaangskedjan, men skulle själv vilja förorda 3 månader, om han inte lovar undvika detta ämne. @Allexim Tåg blev, som jag nämnde inte aktuellt, då hade jag själv fört frågan hit. Yger (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.03 (CEST)
Användaren har en lång historia av pov-redigeringar. Det är upprepade brott mot en av Wikipedias viktigaste regler. Chicbyaccident har fått otaliga påminnelser om detta utan att ta det till sig. C fortsätter sina redigeringar och tröttar ut andra användare. C har haft framgång med att vinkla uppslagsverket utan och i strid med konsensus. Det har föreslagits att C skulle få särskilda regler i analogi med Obelix. Flera erfarna användare var på tal som faddrar. Det föll. Jag uppfattar Averaters inlägg ovan som att hn anmäler sig frivilligt som fadder. Edaen (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.15 (CEST)
Det största problemet är att Chicbyaccident envist rättfärdigar sitt beteende. Dessutom blandas klara enkla svar med goddag yxskaft dito samt hemsnickrad kanslisvenska. För mig är det uppenbart trolleri utan önskan att bidra neutralt. Om någon vill faddra så visst, lycka till!--LittleGun (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.22 (CEST)
De specialvillkoren jag hade handlade om det wikitekniska – främst meta och diskussion – medan Chicbyaccident har problem med ett särskilt ämnesområde. Det känns svårt att jämföra. Med detta sagt tycker även jag att blockeringstiden bör kortas ner, förslagsvis till 3 månader som Yger lyfter fram som ett alternativ. Detta kan villkoras med att C inte får redigera i artiklar som berör katoliker eller katolska kyrkan alls.Obelix (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.30 (CEST)
Inte heller i artiklar som handlar om vänsterpopulism, Expo eller ganska många ämnen där pov-en inte är omedelbart uppenbar. Jag delar LittleGuns uppfattning om att det handlar om ett troll. Edaen (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.39 (CEST)
Som det är nu är Chicbyaccident förhindrad att vare sig redigera sin användardiskussion eller skicka mejl; den blockeringen måste tas bort först om användaren ska kunna lova någonting. Sedan måste jag nog hålla med LittleGun om att användaren verkar väldigt ovillig till att medge att det är något fel alls på vederbörandes editeringsmönster, och jag är därför väldigt osäker på om något faddrande kommer att bli framgångsrikt. Jag tycker att en blockering är rimlig, men att ett år är väl långt. / TernariusD 3 juli 2015 kl. 19.50 (CEST)
Trollanklagelserna mot Chicbyaccident leder bara till en rundgång eftersom det bara blir åsikter utan bevis för och mot C. Någon fadder borde det inte behövas om C tillåts återkomma. Det borde vara enkelt att kontrollera om han ägnar sig åt redigeringar i katolska artiklar under en prövotid. Frågan är dock om han får lov att skapa nya artiklar som har viss anknytning till den katolska tron? --Allexim (diskussion) 3 juli 2015 kl. 22.20 (CEST)
Ett års blockering ser jag som en mild åtgärd i sammanhanget. POV-pushning en masse leder normalt till permanent avstängning. Någon förändring yrkar jag inte på. Tostarpadius (diskussion) 3 juli 2015 kl. 22.39 (CEST)

Appropå fadderskap där jag är nämnd ovan. Jag är inte beredd att följa C:s redigeringar, de rör sig i ett område jag finner för ointressant. Jag tror inte heller just en fadder är vad som behövs, själva Wikidelen är ju inte problemet. Vad som kan gå och kanske behövs är ett neutralare mellanled att diskutera med. Det är ju aldrig helt ensidigt även om konsensus i denna fråga inte är vad C önskar. I detta fallet blev det långa diskussioner som jag endast följde på håll och där jag inte såg någon tydlig konsensus förrän ganska sent när diskussionen lugnat sig. För att slippa mer diskussioner kan det då vara bra att ha ett bollplank som kan säga vad som är lämpligt/olämpligt och som kan filtrera budskap mellan de olika sidorna. Jag är osäker på om jag är rätt person för detta. Jag har i princip inget intresse i frågan och kan nog vara neutral part där men för de inblandade vet jag inte vad de tycker. Främst C måste ju vara beredd att släppa frågor i så fall. --افيراتير (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.21 (CEST)

Är inte det vad som försökts och misslyckats kapitalt? Det finns erfarna användare som faktiskt lagt ner mycket arbete på att få Chick att fungera. Edaen (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.41 (CEST)
Nja. Jag tror inte C sett de andra som neutrala. Och jag tror inte C har varit med på något liknande hittills vilket är ett måste. --افيراتير (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.49 (CEST)
Det är ett måste att hålla sig till Npov och konsensus. C har ifrågasatt det system vi har för att nå fram till konsensus och vad som skall stå i artiklarna. Du lägger en väldigt stor arbetsbörda på andra. Edaen (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.52 (CEST)
medan Torpaderius varit den primära motparten i sakfrågan har sedan 6-7 mycket erfarna försökt gå in och verka modererande och resonerande. Vi 6-7 är nu alla av C klassade som icke neutrala, och hans inställning i frågan har inte ändrats en mm sedan den började, det syns också mycket väl i replikerna till mig och Riggwelter senaste veckan. Jag misstänker det är mer än svårt uppbringa ytterligare erfarna som inte redan varit inne i diskussionen, och lite av kamikazeuppdrag, så dåliga är trots allt inte vi 6-7 som försökt moderera.Yger (diskussion) 4 juli 2015 kl. 11.01 (CEST)
Jag försöker se det utifrån C:s sida. Då är vad som blivit inte npov. Det är också lätt att se andra som oneutrala om de ger sig in i en diskussion och då väljer (fel) sida. Det hela bygger ju på att just C är med på vad som blir. Är C inte med spelar det ingen roll och är C med finns det ett nytt utgångsläge som inte funnits tidigare. Vari den stora arbetsbördan andra skulle få ser jag inte. Förhoppningsvis blir det ju endast en (jag?) som behöver moderera diskussioner istället för de 6-7 som hittills försökt. Men går inte heller detta är det klart att det är kört. --افيراتير (diskussion) 4 juli 2015 kl. 11.30 (CEST)

Kan man tänka sig en modell J 1982 med ett maximum för antalet redigeringar per dag? --Allexim (diskussion) 4 juli 2015 kl. 16.33 (CEST)

Nej. I det fallet fanns ingen POV-problematik. Här har gränsen överskridits för länge sedan. Permanent blockering vore det naturliga, men jag accepterar ett år. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2015 kl. 16.44 (CEST)
Jag är medveten om att i det fallet fanns ingen POV-problematik, men ett maximum för antalet redigeringar gör det lättare att kontrollera om Chicbyaccident har redigerat i artiklar som han är avstängd från att redigera i. --Allexim (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.08 (CEST)
Vi har haft ofattbart stort tålamod redan. Användaren kan säkert sköta sig en tid för att kunna bli av med begränsningarna som belöning för gott uppförande. Det är dock inte värt besväret att satsa på vederbörande. Det är önskan att framhäva romersk-katolska kyrkan som är drivkraften bakom engagemanget här, det är helt uppenbart. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.15 (CEST)
Efter att reflekterat på de fall där vi använt restriktioner så har jag kommit fram till att restriktioner enbart är gångbart när det har begärts av den berörda för att hjälpa denna med en personlig ovana/brist. Det gällde inte med Obelix restriktioner men faktiskt med J1982 (om man följer diskussionen lite noggrannare). I detta fall har det väl vid det här laget framförts till C, "håll dig borta från denna typ av artiklar", ett 20-tal gånger även förstärkt med blockering. Det har gett noll effekt, och Cs kommentar till mig nu sist är typisk - "begränsa inte min frihet, om du har synpunkter starta då en diskussion om detta" (vilket jag ju utan effekt gjort i ett 30-tal fall tidigare). C har inte framfört önskemål att komma tillrätta med ett problem han har, tvärtom, så varken restriktioner eller förnyad uppmaning avhålla sig från denna tp av artiklar ser jag som aktuellt.Yger (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.23 (CEST)
Med hänsyn till alla uppmaningar (informella tillsägelser) samt varningar och blockeringar tycker jag en längre blockering är klart befogad, men med tanke på de tidigare blockeringarnas längder känns tre månader som mer naturlig än ett år. Obelix (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.27 (CEST)
Om blockeringslängden stannar vid tre månader tycker jag det inte behövs några specialvillkor för C, men däremot om avblockering ska ske. Obelix (diskussion) 4 juli 2015 kl. 18.50 (CEST)
Jag motsätter mig varje förkortning. Alternativet är tre år, som jag ser det. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2015 kl. 18.53 (CEST)
Så som jag uppfattar diskussionen finns det konsensus för en förkortning av blockeringen, inte en förlängning. --Allexim (diskussion) 4 juli 2015 kl. 19.22 (CEST)
Och för längden är min syn att 12 månader är OK. Min magkänsla säger dock 6 månader och jag anser 3 månader är minimum.Yger (diskussion) 4 juli 2015 kl. 21.14 (CEST)
Jag tycker som sagt ovan att ett år är för mycket. 6 månader verkar OK; jag tänker dock inte protestera mot någon blockering ner till (men inte under) 3 månader. Några specialvillkor hade iofs varit bra om användaren hade gått med på dem, men jag tror att det är lönlöst. / TernariusD 4 juli 2015 kl. 21.33 (CEST)
Min magkänsla säger för gott, men ett år verkar vara en rimlig kompromiss. Edaen (diskussion) 4 juli 2015 kl. 21.35 (CEST)
tre månader är för lite. Det har varit för mycket pov och försökt till att få hen att förstå vad som gäller här. Någon gång måste det vara nog så att de som redigerar i chicks pov ämnen får lugn och wikipediaro. Sedan kanske hen kan komma tillbaka och förstå. Adville (diskussion) 4 juli 2015 kl. 22.08 (CEST)

Som Ternarius skriver här ovan "nu är Chicbyaccident förhindrad att vare sig redigera sin användardiskussion eller skicka mejl; den blockeringen måste tas bort först om användaren ska kunna lova någonting." Anser att detta måste ske å det snaraste för att kunna få en dialog med Chicbyaccident. --Allexim (diskussion) 4 juli 2015 kl. 22.17 (CEST)

Chicbyaccident har haft många tillfällen att yttra sig. Vi vet väl vad användaren tycker. Edaen (diskussion) 4 juli 2015 kl. 22.22 (CEST)
Vi vet inget alls om vad Chicbyaccident tycker om den här uppkomna diskussionen. --Allexim (diskussion) 4 juli 2015 kl. 22.35 (CEST)
Var snäll och titta på C:s användardiskussion. Det finns mycket skrivet om just denna situation där. Se även länkade tidigare diskussioner på här på KAW och vissa artikeldiskussionssidor. Edaen (diskussion) 4 juli 2015 kl. 22.47 (CEST)
Nog måtte vi väl kunna låsa upp diskussionssidan till en användare som är föremål för åtgärder!? Om användaren inte vill ta ställning till några förbehåll utan använder åtgärden till fortsatt POV-argumentation (vilket jag iofs fruktar kommer att ske) är det väl inte värre än att vi kan låsa den igen? Den här diskussionen, att vi inte ska låta Chicbyaccident yttra sig alls, tycker jag börjar kännas obehaglig. / TernariusD 4 juli 2015 kl. 22.58 (CEST)
Det finns användare som lagt ner mycket arbete på att få Chick att fungera. Den här diskussionen är respektlös mot deras ansträngningar. Edaen (diskussion) 4 juli 2015 kl. 23.19 (CEST)
Eftersom min ståndpunkt står klar ovanför så låste jag upp diskussionssidan så att Chick kan säga sin åsikt. Adville (diskussion) 4 juli 2015 kl. 23.18 (CEST)