Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Kommentarer om administrationen av Wikipedia är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration. Här kan kommenteras kontroversiella administrativa åtgärder och beslut, till exempel anmälningar på Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. Diskussioner som sväller ut på dessa eller andra sidor kan flyttas hit varmed en länk ny rubriken här kan lämnas kvar på den gamla sidan. Det går också bra att starta diskussioner direkt här på sidan.Om stämningen, gemenskapen, åsikter och blockeringar

Många användare, inklusive administratörer, gör ett lovvärt ideellt jobb för Wikipedia. Det är vi många som är tacksamma för. Det är något som inte alla läsare uttrycker men det kan vi som registrerade användare passa på att ta chansen att uttrycka ibland. En gratistjänst som underhålls av ideellt arbete gör att man varken som nyttjare eller medverkande kan förvänta sig en perfekt produkt.

Just för att vi vill att projektet ska fortsätta förbättras finns det dock skäl till kritik ibland. Tänkte jag skulle försöka stämma av detta här innan jag själv "stänger butiken" för egen del i kväll. Efter detta och detta insåg jag att det inte gick att försvara sig från blockeringshoten längre i dag. Och som bekant finns det ytterst ofta bara förlorare i diskussioner på Internet - det urartar i otrevlig och tidsödande pajkastning.

Blockeringar är ibland nödvändiga för att skydda mot sabotage, inklusive flagranta, återkommande brott mot riktlinjerna. För egen del har jag anklagats för avvikelse från WP:Konsensus, WP:NPOV och WP:Verifierbarhet från ett par användare, framförallt Yger, Tostarpadius, dnm och Adville. Jag håller själv inte alltid med dem så i den mån det alldeles säkert uppstått brott mot riktlinjerna så har det varit i form av ömsesidig misstänksamhet. Jag har oavsett till skillnad från dem inte yrkat på blockering av dem för detta, utan i stället försökt diskutera och argumentera fram lösningar.

Att upprepade, uppsåtliga brott mot riktlinjerna ska medföra risk för blockering är nödvändigt för att projektet ska fungera. Med det sagt borde vi kunna vara överens om att hänvisning till WP:Konsensus, WP:NPOV eller WP:Verifierbarhet i det enskilda fallet kan vara vanskligt. Bryggan mellan prejudikat och enskilt fall är inte alltid så rak. Att brott mot dessa är ett problem i sig är inte detsamma som att problemet har uppstått om användare X och Y anser att användare Z gjort sig skyldig. Att hänvisa till "stämning", "arbetsklimat" eller "gemenskapen" ännu mindre så. Inte gynnas förresten stämning, arbetsklimat eller gemenskap av att användare tvingas ägna sig att dementera tillskrivna agendor utan försyn i stället för utväxling av sakargument.

Inte bara hänvisningar till "stämningar" och "gemenskapen" kunde ske mer varsamt. Kanske svenska Wikipedia skulle ha att vinna på mer restriktivitet med utdelning av blockeringar bortsett från "troll" och liknande? Då skulle vi förhoppningsvis slippa en del utdragna och onödiga diskussioner på denna och på diskussionssidor där användare tvingas ägna sig åt att dementera lösa men svårmotbevisade beskyllningar under implicit eller explicit blockeringshot, vilket i sin tur bidrar till att mycket få är insatta och kan bedöma läget.

Tack för ordet. Chicbyaccident (diskussion) 23 februari 2015 kl. 23.07 (CET)

Det är vackra ord Du skriver och det är lätt att spontant hålla med. Det senaste dygnet är det dock ingen som förföljt Dig. Du har visserligen inte begärt att någon skall bli blockerad, men Du har beskyllt en administratör för att ha missbrukat sina verktyg och andra för att agera som Ludvig XIV. Det är därför svårt att se detta inlägg som något annat än ett taktiskt sätt att verka samarbetsvillig. Sådant visar sig dock i praktiken och inte i till intet förpliktande fraser. Tostarpadius (diskussion) 23 februari 2015 kl. 23.19 (CET)
Agerar man förstärkning till blockeringsivrares politiskt betingade blockeringsbegäran, och försvarar man upprepade gånger personers helt uppenbara felande så har man tagit ställning på flera sätt i konflikter. När förstärkningen även görs till fördel för dem man senare alltid försvarar tycker jag att de vackra orden ovan är inget annat än vackra ord. Kan du däremot visa att du avser ändra ditt sätt att agera så tillhör jag inte den långsinta sorten användare... dnm rr(d | b) 24 februari 2015 kl. 03.18 (CET)
@Dnm: Något exempel på bättrat beteende efter återkomsten finns ännu inte. Långsinthet är annars ingenting som utmärker mig heller. Men alla agendor måste vara bannlysta. Fullständig neutralitet, så långt den står i mänsklig makt, är vad som gäller. Tostarpadius (diskussion) 24 februari 2015 kl. 03.31 (CET)
Ingen förtjänar att få höra: "Vore jag du skulle jag ta det mycket försiktigt...för du samlar glödande kol på ditt huvud" , efter det att C ställt frågan om skillnader och likheter mellan kategori:shiaislam och/eller kategori:shia. Efter en kort diskussion, har nu en strukturerad diskussion kommit igång kring denna sakfråga. Och när det gäller just förändringar av kategorier ser jag fram emot konstruktiva förslag hur vi gör i framtiden för att underlätta införandet av en ny kategori. Självklart ska inte någon rusa för fort fram vid ett känsligt kategoribyte. Men hur ska någon veta att det är ett känsligt kategoribyte? Var finns arenan för att diskutera denna typ av frågor? (för den arena som nämnts och använts var och är tydligen inget bra ställe för att diskutera frågan). Mvh --Kentlarserik (diskussion) 24 februari 2015 kl. 09.59 (CET)
Det kan vara svårt att veta vad som är ett känsligt kategoribyte i många fall. Har man blivit varnad, blockerad och har en uppenbar agenda, då finns det läge att vara försiktig och ana att det man gör är känsligt. Bybrunnen, projektsidor eller diskussionssidor är bra ställen att föra diskussioner eller flytta dom till. Det är inte så viktigt var de hamnar, de kan flyttas rätt så småningom.
Man kan heller inte i all oändlighet hänvisa till "att vara djärv". Riktlinjen en är till för att i fall där man är säker på att det förbättrar Wikipedia genomföra förändringen. Man får naturligtvis ha fel ibland, men väcker man genomgående irritation, blir varnad och blockerad då missbrukar man riktlinjen och det är EMRÅ i sig skäl till blockering.
Och jo: Det finns de som förtjänar att höra "...för du samlar glödande kol på ditt huvud". Det gör man vid missbruk av regler som är satta att fungera under ansvar i en meritokrati.--LittleGun (diskussion) 24 februari 2015 kl. 10.37 (CET)
Jag tror tråden på Begäran om åtgärder (Wikipedia:Begäran om åtgärder/Arkiv/2015-02#22 februari) är ett kort men bra exempel på hur man inte får med sig andra användare. Chicbyaccident begär att artikeln Shia ska byta namn till Shiaislam. Jag undrar vad motiveringen är (eftersom artiklar som kan ha flera tänkbara namn annars tenderas att flyttas fram och tillbaka av användare som tycker olika, och det kunde jag ha skrivit). Chicbyaccident ger en språklig motivering. Jag kollar det, och då verkar det som att artikeln redan har rätt namn språkligt sett. Då lägger Chicbyaccident fram ett helt nytt argument, att titeln skulle strida mot principen om en neutral utgångspunkt. Jag kan inte annat än att tolka det som att Chicbyaccident helt struntar i både att titeln är språkligt rätt och att jag kollat upp det åt honom. Det förra argumentet var bara till för att eventuellt kunna övertyga någon om att flytta artikeln, inte det verkliga skälet. För min del blir diskussionen då fullständigt meningslös. /NH 24 februari 2015 kl. 10.44 (CET)
Svar på NHs kommentar i sakfrågan här. Chicbyaccident (diskussion) 24 februari 2015 kl. 14.45 (CET)
Ett svar på min kommentar är just vad Chicbyaccident inte presenterar. Istället kommer han/hon med ytterligare helt nya argument (vad den engelska artikeln heter, vad ordet shia betyder på arabiska). Det är en form av utmattningsteknik. /NH 24 februari 2015 kl. 15.13 (CET)
Det är denna utmattningsteknik som vi har sett prov på i ex diskussionerna som pågår om romerskkatolska kyrkan och shia, men även inom de politiska artiklarna som hen nu verkar ha lämnat för ett tag, och den tar mycket tid från etablerade användare som annars skulle skapat pch förbättrat uppslagsverket, ex Yger och Tostarpadius (som nu senast vRit indragen i diskussioner. Adville (diskussion) 24 februari 2015 kl. 17.50 (CET)
Man väljer ju själv om man vill delta i diskussioner eller inte, så det problemet ser jag inte riktigt. Däremot uttrycker Chicbyaccident missnöje med klimatet. Jag försökte ge en förklaring. Vill man diskutera med andra så är man intresserad av deras åsikter och argument. /NH 24 februari 2015 kl. 19.57 (CET)
Detär en del av problemet, NH, eftersom det sker på just det sättet du visade om flytten. Diskussioner där båda ger källor på varför de vill som de vill är en sak, men att göra enligt din beskrivning så att det aldrig går framåt utan bara är ens egna åsikter som gäller så blir det ett problem. Se gärna de tips jag lämnade på hens diskussionssida. Mvh Adville (diskussion) 24 februari 2015 kl. 20.57 (CET)
Visst väljer man själv om man vill delta i diskussioner, men om alternativet är att vissa artiklar annars är prisgivna åt POV-pushning är det inte försvarbart att avstå. Tostarpadius (diskussion) 24 februari 2015 kl. 21.15 (CET)

Enligt min mening till synes rigida uppfattningar om vad som ska kvalificera sig som blockeringsgrundande och/eller personangrepp, med mera, tycks förbises på svenska Wikipedia. Givet annars goda och uppskattade bidragsgivare så betraktar även jag detta som godtagbar excentricitet. Jag hoppas bara att detta inte leder till att andra uppskattade användare låter sig provoceras och/eller blockeras alltför ofta, då jag uppfattar riktlinjerna så att en användares rätt att slippa blockeras på tveksamma grunder står över förpliktelsen till fördragsamhet med ovanstående. Med risk för att detta i sig missuppfattas eller tas som intäkt enligt ovanstående. Chicbyaccident (diskussion) 26 februari 2015 kl. 13.55 (CET)

Du blockerades inte på tveksamma grunder. Det förvånande var att avstängningen inte blev längre och att den dessutom, varför förstår jag fortfarande inte, avbröts i förväg. Tostarpadius (diskussion) 26 februari 2015 kl. 16.52 (CET)
Jag tycker mig se att den senaste tidens blockeringar och det försämrade arbetsklimatet beror på att konsensusbyggandet fungerar allt sämre. Det finns användare, somliga blockerade och somliga ännu inte, som verkar tycka att deras personliga åsikter och värdegrund står över konsensus och därför mer eller mindre öppet går emot konsensus och ordrikt ifrågasätter den. Resultatet har blivit en motreaktion; De som inte accepterar konsensus och som inte söker nå konsensus i diskussioner riskerar att bli blockerade för "arbetsrons" skull. Jag kan tycka att det är både bra och dåligt. Bra därför att användare som inte anammar konsensus som mål faktiskt försämrar Wikipedia. Dåligt därför att det är en väg mot en sluten encyklopedi som drivs av en enhetlig grupp. /ℇsquilo 26 februari 2015 kl. 17.02 (CET)
Utan att vara insatt i den aktuella bakgrunden i just detta fall kan jag säga att min generella grundhållning är att blockeringsverktygen i första hand skall användas för att skydda artiklarna, men att jag tycker att jag under de senaste åren har sett en i mitt tycke oroväckande tendens att verktyget i stället mer används för att "bestraffa" folks tonläge och argumentation på diskussions- och metasidor. Det må så vara att otrevliga utfall där kan störa "arbetsron", men de förstör knappast själva encyklopedien. I mitt tycke borde blockering för den senare typen av "förseelser" därför vara ett ytterst ovanlig åtgärd, vidtagen endast i extrema fall. /FredrikT (diskussion) 26 februari 2015 kl. 17.26 (CET)
@fredrikT. Det är det också. Man behöver skilja på prat om blockering (som sker ofta) och vad som verkligen blir av (som är lite). Och skilja på traditionell blockeringar och tvångspauser på några timmar (som skett oftare på senaste tiden). Alla blockeringsdiskussioner av etablerade förs nu också här så allt kan följas och påverkas.
@Esquilo. Om du följt detaljerna de senaste dygnen så skulle du set att faktiskt flera knutar är på väg lösas nu, genom att fler strukturerade diskussioner och med hjälpa av nya friska krafter som Kent och äldre som Wvs. Vår modell fungerar men det krävs kraft, vilket som tur tillförs av nya. Och om det är problem i våra processer eller tillämpningen av dem, får vi hjälpas åt lösa dem, inte ge upp.Yger (diskussion) 26 februari 2015 kl. 17.33 (CET)
Jag ser det som att blockera användare som inte kan hålla en god ton är att skydda Wikipedias artiklar. Om en allt aggressivare ton tillåts ser jag en risk att situationen eskalerar och att andra användare skräms bort vilket påverkar artiklarna. Just nu ser jag dock som största problemet i vårt diskussionsklimat istället den ibland alldeles för höga takten på inlägg som omöjliggör för användare att bidra och få till något konsensus. Det är dock mycket svårare att göra något åt, så just nu är min metod att jag försöker ignorera inlägg av och diskussioner med överaktiva användare tills de slutar och först då kommentera. --Averater (diskussion) 26 februari 2015 kl. 19.33 (CET)
@Yger: Nej, de senaste dygnens uppknytande har faktiskt gått mig förbi, men det är gott att höra. /ℇsquilo 26 februari 2015 kl. 20.37 (CET)

NOWP tar bort IP-kontrollanter (och Censorer)

Det har ibland uppkommit kommentarer kring om vi verkligen behöver IP-kontrollanter eller inte, alltså här lokalt på detta projekt. På NOWP har man nu beslutat sig för att ta bort ("avsätta") denna behörighet. Mer att läsa finns här och här (avflaggningen på Meta). (Detta var mest att se som FYI och kanske som underlag om det kommer upp en debatt kring hur vi vill ha det nån gång i framtiden. Funderade på om det hörde hemma på BB men det har ju med administrationen att göra så blev här.) /Hangsna (diskussion) 24 februari 2015 kl. 22.46 (CET)

Även Censorerna avsattes samtidigt. Se loggen. (Och har justerat rubriken efter det.) -- Innocent bystander (diskussion) 25 februari 2015 kl. 11.02 (CET)