Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration, till exempel ärenden från Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll.

En diskussion kan inledas direkt här på sidan eller flyttas hit från annan plats.

Denna sida arkiveras av en robot efter 7 dygn.

Diskussioner kring sidflyttar[redigera | redigera wikitext]

Diskussion:Handtvätt har det uppstått en debatt rörande en begärd namnändring från "handtvagning" till "handtvätt", som jag utförde den 27 januari 2018 (alltså i går när detta skrives) och som efter utförandet har ifrågasatts. Mycket av diskussionen rör vilket namn som är det lämpligaste, och det är givetvis inte den här sidan något forum för. Men emellertid har det givit upphov till en mer allmängiljtlig frågeställning, som jag gärna skulle vilja ha gemenskapens åsikter om. Jag lägger in relevanta (och redigerade) delar av mitt inlägg på den diskussionen nedan:

Det kan vara lämpligt att diskutera hur länge någon admin ska behöva vänta på respons till en önskan om namnbyte. I det här fallet hade användare Kyllo redan för nästan sex år sedan föreslagit ett namnbyte. Användare Treetear föreslog samma sak den 2:a januari, och Kyllo kom med ett svar nästa dag med litet dunkel innebörd; jag kunde dock inte se den som ett regelrätt återtagande av användarens tidigare förslag. Efter det kom inga fler inlägg på artikeldiskussionen fram till själva namnbytet, som jag utförde den 27 januari, 24 dygn efter senaste diskussionsinlägg. Frågan är, hur länge det är rimligt att behöva vänta innan en utför ett fullständigt okontroversiellt namnbyte? Jag är medveten att det inte är många som läser artikeldiskussionerna regelbundet, så vad ska vi göra i stället? Bestämma att ett namnbyte ska ligga kvar på BOÅ i minst ett par veckor, så att alla kan se att ett namnbyte är planerat och kan komma med synpunkter på respektive artikeldiskussioner? Det skulle göra BOÅ till en rejält tjock sida (speciellt som vissa användare aldrig tycks vilja acceptera att BOÅ inte är en diskussionssida utan gärna lägger sina synpunkter där i stället). Eller bestämma att för all diskussion om någon administrativ åtgärd som berör någon artikelsida först en blänkare ska läggas ut på Bybrunnen med länk till den aktuella artikeldiskussionen? Jag kan hålla med om att det kan vara lämpligt för mer kontroversiella åtgärder, men ska vi verkligen göra det för alla namnändringsärenden? Det skulle emm resultera i en kraftigt ökad byråkrati. Är det verkligen något som gemenskapen vill ha? Om inte, hur löser vi problematiken i stället? / TernariusD 28 januari 2018 kl. 12.45 (CET)

Vid namnbyte lägger man lämpligen in {{flytta}} när det finns eller lutar åt konsensus på diskussionssidan. Efter att artikeln varit uppmärkt för flytt en tid får det anses att det föreligger konsensus om flytten. Och att BOÅ bara används för flyttbegäran då det behövs adminbehörighet för åtgärden. Edaen (diskussion) 28 januari 2018 kl. 13.06 (CET)
Ingen skugga skall falla på Ternarius. Åtgärden var rimlig utifrån de förhandenvarande omständigheterna och jag har inte ifrågasatt att den vidtogs. Däremot är jag tveksam till själva namnbytet, vilket jag i efterhand har framfört på diskussionssidan. Det måste också ses som ett tillåtet förfarande. Frågan är inte slutgiltigt avgjord därför att en flytt har genomförts. Tostarpadius (diskussion) 28 januari 2018 kl. 13.26 (CET)
Min avsikt var varken att försvara mig eller att kritisera de som framfört kritik mot det föreslagna namnet. Däremot utgör onekligen det faktum att flytten givit upphov till kritik, alternativt missnöje något som motiverar en förfrågan om förslag till konkreta åtgärder för att förhindra framtida missnöje med sidflyttar. Edaen har kommit med ett sådant förslag. Anser gemenskapen det är rimligt att alltid kräva att den avsedda sidan ska ha legat med en {{flytta}}-mall en lämplig tid före en formell flyttningsbegäran? Och bör det gälla även för flyttar som inte kräver något administratörsingripande? (I båda fallen kan det i så fall vara lämpligt att lägga in några ord om den saken på Wikipedia:Flytta sida). Jag tycker så, det är ett förslag med ett minimalt mått av byråkrati/administration, och det bör rimligtvis minimera något efterföljande missnöje, men jag skulle gärna vilja höra fler åsikter. / TernariusD 28 januari 2018 kl. 13.46 (CET)
Har man den minsta misstanke om att flytten kan anses kontroversiell är det ett utmärkt förslag. Jag vill dock inte se det som ett krav. Det finns mängder av flyttar som man kan vara djärv och genomföra direkt, möjligen med ett efterföljande inlägg innehållande en förklaring på diskussionssidan. Så litet byråkrati som möjligt är min paroll! Tostarpadius (diskussion) 28 januari 2018 kl. 13.50 (CET)
(Redigeringskonflikt)Jag brukar känna olust när jag ser en flyttbegäran: är den trivial? är den självklar om man förstår ämnesområdet, eller är den diskutabel? Vi bör inte skapa onödig byråkrati för triviala fall, men för övriga ser åtminstone jag gärna en lite mer utvecklad variant, gärna enlgit vad som föreslås här.Yger (diskussion) 28 januari 2018 kl. 13.52 (CET)
Då förstår jag inte varför den här diskussionen generellt om sidflyttar har uppkommit ur den här flytten. En {{flytta}}-mall hade legat på sidan Handtvätt(f.d. Handtvagning) i nästan 2 månader. Vilka fler åtgärder önskas, vad är en rimlig tid att avvakta? Jag förstår och håller med att diskussionen kring artikelnamnet i detta specifika fall inte är avslutat. --Treetear (diskussion) 28 januari 2018 kl. 13.58 (CET)
(Redigeringskonflikt)
@Tostarpadius, Yger: Problemet är, när är en flyttningsbegäran trivial? Jag trodde den här var trivial, men det var den uppenbarligen inte. Överlåter vi det avgörandet (om en begäran är trivial eller inte) åt respektive administratör har vi inte gjort något åt problemet. (Men Ygers olust inför flyttningsbegäranden känner jag igen...) / TernariusD 28 januari 2018 kl. 14.01 (CET)
@Treetear: Ditt inlägg är fullt motiverat, och jag håller med dig i sak, även om det kanske är ett argument som bättre hör hemma på Diskussion:Handtvätt. Men visst är det ett problem om det tydligen inte räcker med en flytta-mall för att förhindra diskussion efter flytten (i stället för det mycket lämpligare före). Artiklar med en sådan mall läggs ju automatiskt upp i Kategori:Sidor föreslagna att flyttas, och det borde väl inte vara något problem att lägga upp den kategorin i sin bevakningslista. Eller räcker inte det? Jag är inte helt insatt i hur det rent tekniska fungerar i ett sådant fall. Att dessutom behöva lägga upp en blänkare på Bybrynnen (eller någon annanstans) är en åtgärd som även jag helt klart betraktar som onödig byråkrati. / TernariusD 28 januari 2018 kl. 14.22 (CET)
Jag tycker det är OK att komma efteråt, även om flyttmallen legat ett tag. Och jag tycker inte diskussionen i handtvätt ska få någon att må dåligt. Att det finns olika åsikter betyder inte att det är kontroversiellt, leder den nya konversationen till ett tydligt konsensus för återflytt, så är det bara att genomföra. Vid fifty/fifty-läge får den ligga kvar. Det handlar som alltid att inte låsa fast sig i skyttegravskrig med benhårda formuleringar som "så här är det" redigeringskriga med flyttar där det är ungefär 50-50-läge. Ibland får man bita i det sura äpplet att ändringar görs till något som man själv tycker är lite sämre bara för att man råkade var tvåa på bollen.--LittleGun (diskussion) 28 januari 2018 kl. 15.34 (CET)
För min del är det inte en fråga om att vara "först på bollen", det är att jag upplever det som en nackdel för Wikipedia om vi först byter namn på en artikel för att efter bara en–två veckor byta namnet igen. Det riskerar att skapa förvirring för brukarna, kanske inte minst de som inte är så vana vid Wikipedia. / TernariusD 28 januari 2018 kl. 15.50 (CET)
Precis. Därför ska man ta det lite lugnt om någon ändrar, men det är Ok att redogöra för sin ståndpunkt.--LittleGun (diskussion) 28 januari 2018 kl. 16.33 (CET)
Det är kanske på sin plats att reda ut vad jag misstänker är ett missförstånd. Jag har absolut inget emot att namnet diskuteras, men samtidigt är ju en sådan diskussion ett tecken på att en del användare är missnöjda med det nya namnet. Det är ju onekligen något som riskerar att det kommer en ny flyttbegäran inom kort – varför skulle annars ett nytt namn diskuteras? Det är alltså inte diskussionen i sig jag vill stoppa, jag vill underlätta att det blir konsensus om namnet före flytten, för att minimera administrationen och den möjliga förvirringen som flera flyttar på kort tid riskerar att ge upphov till. Litet förenklat kan man säja att jag vill flytta diskussionen efter flytten till före flytten. / TernariusD 28 januari 2018 kl. 17.07 (CET)
För mig är det ingen dramatik i att en artikel flyttas fram och tillbaka. Hellre det än att vi inför regler som försvårar arbetet för några få undantags skull. Merparten av våra namnbyten är okontroversiella. De behöver inte fördröjas en sekund. Tostarpadius (diskussion) 28 januari 2018 kl. 21.12 (CET)
Däremot är jag helt oenig med LittleGun om att den som lyckats genomdriva en flytt utan stöd av konsensus i gemenskapen skall få tolkningsföreträde. I sådana fall bör det tidigare namnet normalt återställas. Tostarpadius (diskussion) 28 januari 2018 kl. 21.20 (CET)
Jag håller med om att det inte bör ses som ett problem om diskussionen kommer efter flytten. Det är så det borde fungera vid de flesta ändringar: först kollar man om något diskuterats förut, har det inte det kan man vara djärv, blev det inte bra kommer folk reagera. Har det diskuterats förut kan man ta upp det för diskussion igen, om man har nya argument eller läget har förändrats.
andejons (diskussion) 28 januari 2018 kl. 22.12 (CET)
@Tostarpadius: Jo, jag tycker det är ett problem om en artikel, som du skriver, flyttas fram och tillbaka. Flyttning av artiklar har jag givetvis ingenting emot; men sker det ofta, riskerar det att förvirra användarna, speciellt de som är nya eller oerfarna hur Wikipedia fungerar, och det ser jag som en klar nackdel.
För övrigt tycker jag det är synd att diskussionen kommit att bli så fokuserad på om det är bra eller dåligt att man diskuterar en sidflytt efter den har skett. Självfallet vill jag inte tysta några diskussioner! Men jag hade hoppats vi hade mer kunnat diskutera hur man får merparten av diskussionerna att ske före flyttarna snarare än efter. Det borde rimligtvis minimera risken att sidorna flyttas fram och tillbaka, och det är väl inte fel? / TernariusD 28 januari 2018 kl. 22.48 (CET)
@Tostarpadius: Jag tycker också att det vore ett problem om en artikel flyttas fram och tillbaka, då det är att likställa med redigeringskrig. Jag håller dock helt med om att en flytt utan konsensusstöd inte skall få tolkningsföreträde. Det är rent av praxisvidrigt.
@Ternarius: En möjlig lösning vore att införa en ny metasida, Wikipedia:Sidor föreslagna för flyttning (SFFF), som skulle fungera som en formell process, i likhet med SFFR, där användare kan diskutera fördelar och nackdelar med målet att komma fram till ett konsensusgivande resultat.
/ Reddarn (diskussion) 28 januari 2018 kl. 23.11 (CET)
Se där, nu kommer det litet konkreta förslag! Jag misstänker förstås att en del kommer att klaga på ökad byråkrati. Jag gillar emellertid förslaget, och upplever en mindre ökning av regelverket som fullt försvarbar om det kan minska förvirringen som ett allt för frekvent flyttande av sidorna fram och tillbaka skulle medföra.
För övrigt håller jag med om att det är olämpligt att ge företräde åt en flytt utan konsensusstöd (vilket 50-50 onekligen är). / TernariusD 28 januari 2018 kl. 23.23 (CET)
Ternarius: Jomen, jag menar om man flyttar i god tro, särskilt efter en sedan länge startad diskussion, och det visar sig att det inte fanns solklar konsensus för att det var fel, men inte heller tvärtom, då kan man väl vara lite ödmjuk och låta flytten passera. Just den gången.--LittleGun (diskussion) 29 januari 2018 kl. 18.21 (CET)
Inte mer byråkrati! Inte minst med tanke på nya användare som då ska sätta sig in i ännu ett regelverk om de tycker att en artikel ligger under fel namn. Sjö (diskussion) 29 januari 2018 kl. 07.03 (CET)
Är det då bättre att de nya användarna inte hittar en artikel för att den plötsligt bytt namn och de ännu inte riktigt har lärt sig hur man hittar på Wikipedia? I samband med kontroversiella flyttar (vilket jag antar det föreslagna verktyget främst skulle vara lämpat för) blir det alldeles för ofta långa diskussioner på BOÅ, trots att den sidan inte är avsedd att vara en diskussionssida. Är den typen av odiciplinerade diskussioner att föredra? Ska vi ändå ha flyttdiskussioner är det väl bättre att ha en sida där de kan ske under ordnade former och, inte minst, där alla kan se att det pågår en flyttdiskussion. Dagens system, med antigen "illegala" diskussioner på BOÅ, eller flyttar som "smygs" igenom utan att merparten av de potentiellt intresserade ens vet om att det skett en flytt (något som bäddar för förvirrande fram och tillbaka-flyttar) riskerar bara att leda till anarki. Ingen vill väl ha byråkrati för byråkratins egen skull; men jag upplever att det ofta är lätt att använda "byråkrati!" som något av ett skällsord, utan att alltid tänka på att det kanske finns ett skäl för reglerna. / TernariusD 29 januari 2018 kl. 07.54 (CET)
I en flyttbvegäran upplever jag det ofta finns en indirkt begäran att adminstratören också skall bedöma att det finns stöd för flytten alternativt bedöma att flytten är "vettig". Detta att administratören också sakll vara "expert" gillar jag inte och undviker ofta att agera på en sådan begäran. Det liknar också begäran om snabbradering, där resultatet ofta kan bli att man ersätter en sådan begäran med en relktrlmall. Jag anser det absolut finns en problematik där det är värt fundera på några fler funktioner för att ge en mer genomtänkt process. Om det sedan är en flyttsffr (som inte bekymrar nya), en ny flyttmall (den idag avser ju mer en ide, förlag, än ett önskemål att den skall genomföras) eller annat vet jag inte riktigt.Yger (diskussion) 29 januari 2018 kl. 08.20 (CET)

När jag skrev om flyttar "fram och tillbaka" ovan syftade jag inte på sådana som är redigeringskrig. De bör givetvis inte uppmuntras. Det jag avsåg är fall som det som föranledde denna diskussion. Om en artikel har flyttats med otillräckligt stöd och ett samtal sedan leder fram till en återflytt är det helt odramatiskt. Jag kan tänka mig en SFFF, under förutsättning att den inte blir ett obligatorium före en artikelflytt. Det är ju inte SFFR före en radering heller. Tostarpadius (diskussion) 29 januari 2018 kl. 08.38 (CET)

(Redigeringskonflikt)
Jag har ofta upplevt samma sak som Yger, med samma upplevda olust. Visst finns det flera som hjälpsamt hänvisar till konsensus i någon diskussion, men det finns också många som skriver en begäran full med argument, och jag inser med växande obehag att den här begäran, den har inte diskuterats alls; det här är någonting som administratören förväntas ta ställning till. Speciellt när det rör ett ämnesområde som jag inte är insatt i kan obehaget bli väldigt påtagligt. Jag säger inte att förhandenvarande förslag ska accepteras utan all diskussion, men jag tycker det är ett lovvärt iniativ från Reddarn, och det förtjänar emm åtminstone att ligga till grund för en seriös diskussion. / TernariusD 29 januari 2018 kl. 08.43 (CET)
Förutsättningen för att jag skall stödja förslaget är att det blir lika effektivt som SFFR, det vill säga att diskussioner normalt avslutas inom en vecka och alltid inom två. Då minskar det de facto byråkratin, så länge det är ett undantagsförfarande som tas till vid oenighet. Tostarpadius (diskussion) 29 januari 2018 kl. 08.55 (CET)
Ja den bör vara ungefär lika effetkiv som SFFR. Men jag vill också påpeka att jag har slutat agera på Flytta begärna, och det låter som Ternarius är nära samma ståndpunkt vilket då är ett tecken att flera kan komma att undvika Flyttningar utifrån Boå åtgärder. Det vill säga att om ingen förbättring av rutiner sker, kan det bli så att ingen agerar alls på flytta begäran.Yger (diskussion) 29 januari 2018 kl. 09.00 (CET)
(Redigeringskonflikt)
@Tostarpadius: Nej, vi har ju åtminstone möjligheten till enkla flyttar, sådana som även icke-administratörer kan utföra; det förutsätter jag ingen vill förbjuda. Jag kan tänka mig att acceptera att triviala begäranden fortfarande görs på det gamla sättet; kruxet är bara att det inte alltid är lätt att avgöra när något är trivialt (se bara på min bedömning av Handtvagning...) Ett minimikrav bör då vara, tycker jag, att acceptansen ökar för att en icke-SFFF-flytt kan ta tid. Vi har alla våra olika kunskapsområden, och för min del känner jag starkt det "påtagliga obehag" jag skrev om i svaret till Yger inför exempelvis sportartiklar. De vill jag absolut inte ta ställning till när det finns en SFFF, utan överlåter då till någon annan administratör att avgöra deras grad av trivialitet. / TernariusD 29 januari 2018 kl. 09.07 (CET)
Enligt mitt förmenande räcker det med att hänvisa till konsensus som bör kunna utläsas från disksidan eller genom att mallen legat någon tid. Det är inte en adminuppgift att göra en bedömning om vad som är rätt namn utan den frågan bör vara löst om en begäran kommer till BOÅ. Enda anledningen att göra en flyttbegäran på BOÅ vore att det behövs adminbehörighet och att ingen inblandad i diskussionen möjlighet att genomföra åtgärden. Någon anledning till en motsvarighet till SFFR kan jag inte se, möjligen att man formaliserar namndiskussionen på artikelns disksida. Edaen (diskussion) 29 januari 2018 kl. 09.32 (CET)
Jag upplever tyvärr att det är två problem med ovanstående inlägg: För det första beskriver det en idealsituation. Du är ju själv administratör, Edaen; då borde du väl veta att det är mängder med flyttbegäranden som inte har föregåtts av vare sig en flytta-mall eller en diskussion? Att i dagsläget bara ignorera dem lär skapa ett massivt missnöje. För det andra tycker jag nog att du förbiser (trots att det problemet tagits upp ordentligt i den här diskussionen) att det främsta problemet med att dra igång en flyttningsdiskussion på artikeldiskussionssidan är att ingen hittar till den; bara de som redan har artikeln på sin bevakningssida lär märka den, om ens det (det syns ju inte per automatik att inlägget rör en flyttningsbegäran). Med en SFFF slipper man det problemet. Det förtjänar dessutom att påpekas (trots att det faktumet också nämnts tidigare, även det till största delen här ovan) att första inlägget där angående namnbyte gjordes av Kyllo redan 2012, om än som ett ifrågasättande, snarare än en regelrätt begäran. Användare Treetear föreslog en flytt den 2:a januari i år. Kyllo svarade litet kryptiskt nästa dag, med ett inlägg som jag snarast uppfattade som en uppmaning till fortsatt diskussion. Dock kan jag inte se det som något regelrätt avvisande av en flytt. Tilläggas bör att Treetear lade in en flytta-mall redan den 2 januari; trots den kom alltså inte diskussionen igång. När jag utförde flytten den 27 januari hade inget mer inlägg kommit in. Jag kan inte se annat än att vi hade haft precis samma situation med din modell. / TernariusD 29 januari 2018 kl. 11.04 (CET)
Mindre korrigering till Ternarius föregående kommentar: mina båda inlägg (flytta-mall på artikeln + kommentar på diskussionssidan) skedde 2 december 2017. Ifall det nu är relevant för diskussionen angående hur länge man bör avvakta kommentarer till diskussionen. Dock är jag tillbaka på det specifika fallet och inte den generella diskussionen, ber om ursäkt för det. --Treetear (diskussion) 29 januari 2018 kl. 12.08 (CET)
Åjo, jag tycker nog att det var relevant – det var ju en korrigering av ett fel jag skrivit, jag ber om ursäkt för det. Det var ju dessutom i högsta grad relevant för diskussionen, det visade ju att sidan låg med en flytta-mall i nästan två månader utan att det satte avtryck på diskussionen. Ett ännu starkare argument för SFFF, emm. / TernariusD 29 januari 2018 kl. 12.20 (CET)
Om inget sker efter en begäran på BOÅ bör artikeln få en flytta-mall, om den inte redan har det. Med en SFFF kan de kategorierna betas av efter några månader på samma sätt som nu sker med relevanskontrollen. Som det nu är bevakas flyttkategorierna av alldeles för få användare för att det skall kunna fungera effektivt. Jag föreslår att någon tar upp detta på Bybrunnen för att se om det kommer negativa reaktioner. I annat fall kan systemet sättas igång inom kort. Då leder denna KAW-diskussion, som jag först såg som helt onödig, till något konkret. Tostarpadius (diskussion) 29 januari 2018 kl. 21.33 (CET)
Om vi nu får en SFFF, men behåller möjligheten till "snabbflytt" för triviala fall, skulle vi inte kunna införa ett system där {{flytta}}-mallen reserveras för just dessa triviala fall (resten avhandlas ju på SFFF och inte i artikeldiskussionerna) och kopplas till en lista över "snabbflyttar" som visas på Senaste ändringarna analogt med Snabbraderingar? I så fall skulle administratörerna kunna beta av den listan utan att BOÅ alls behöver bli inblandat, något som faktiskt skulle minska byråkratin. / TernariusD 29 januari 2018 kl. 22.58 (CET)
I så fall skulle vi behöva någon form av flyttkontroll, motsvarande relevanskontroll. Kan ärenden lösas på artikelns diskussionssida i full samförstånd skulle det underlätta. Jag föredrar att det förblir som nu, att artiklar som märks med flyttmallen hamnar i månadskategorier, som sedan kan betas av, medan självklara önskemål går till BOÅ. De senare är inte fler än att de kan hanteras där. I många fall krävs ingen administrativ åtgärd. Tostarpadius (diskussion) 30 januari 2018 kl. 07.01 (CET)
Ja mitt inlägg var bara ett hugskott, jag tänker rakt inte driva det. Det viktigaste i den här frågan är, som jag ser det, att vi får en SFFF, så att vi slipper se en diskussion på BOÅ, som aldrig varit avsedd som en diskussionssida, alternativt en fullständigt odiskuterad begäran på BOÅ, möjligen med en laddning argument som den stackas administratören ensam ska ta ställning till, eller, i allra bästa fall, en begäran beledsagad av en debatt (vanligen bara en inledning till debatt) på en obskyr artikeldiskussion som knappt någon läser. / TernariusD 30 januari 2018 kl. 20.37 (CET)
@Ternarius: Vad skulle kriteriet vara som skiljer en snabb flytt mot en som skulle gå till SFFF (givet att den flytt som givit upphov till diskussionen verkar ha varit trivial vid tillfället)? Ainali diskussionbidrag 30 januari 2018 kl. 23.18 (CET)
Ja, som jag skrev ovan var det mera tänkt som ett hugskott som skulle leda till fortsatt diskussion än ett fixt och färdigt förslag, men tanken var väl snarast att vi inte skulle ha något allt för stelt regelsystem, utan avgöra det från fall till fall på samma sätt som idag sker för snabbraderingar kontra SFFR. Någon form av vägledning borde vi förmodligen ha i huvudet till SFFF, på samma sätt som idag gäller för SFFR, men jag tycker det vore bättre att det fick växa fram under diskussionerna om SFFF. Den diskussionen lär nog behövas även om det inte skulle finnas något intresse för en lösning kopplad till {{flytta}}-mallen. / TernariusD 31 januari 2018 kl. 05.03 (CET)

Många artikelflyttar, kanske de flesta, är inte av inte karaktären "namnbyte" utan har mer att göra med strukturering av artikelsamlingen. Det kan vara sådant som att göra plats för en grensida, flytta en artikel till korrekt stavning, skapa konsekvens i en kategori etc. I sådana fall är det viktigt att det går snabbt och smidigt eftersom det ofta hänger ihop med annat fixande som man vill göra samtidigt (rättande av länkar etc). En del sådana flyttar kräver administratörsredskap, andra inte, men det beror isåfall snarare på tekniska orsaker (äldre omdirigeringar etc) än att de är "kontroversiella". Det vore inte bra om korrekta flyttar som råkar kräva administratörsredskap blir svårare än idag att få utförda – dvs måste tas upp på en särskild "SFFF" – bara för att motiveringen kanske behöver förtydligas, att den första administratören som läser begäran kanske missförstår eller inte är helt hemma i praxis, osv. Därför måste vi även i fortsättningen kunna ha en del förtydligande argumentation på Begäran om åtgärder. Om vi ska ha en "SFFF" så bör den bara användas för mer öppna frågor, typ handtvätt/handtvättning. Men för min del tycker jag sådant hör hemma på artiklarnas diskussionssidor, ibland med en notis om diskussionen på Bybrunnen. /NH 2 februari 2018 kl. 13.49 (CET)

"I det här fallet hade användare Kyllo redan för nästan sex år sedan föreslagit ett namnbyte. Användare Treetear föreslog samma sak den 2:a januari, och Kyllo kom med ett svar nästa dag med litet dunkel innebörd; jag kunde dock inte se den som ett regelrätt återtagande av användarens tidigare förslag.", skrev Ternarius. I det ursprungliga inlägget frågade jag varför artikeln hette som den gjorde och skrev: "Ordet känns inte alls folkligt i nutid och det bekräftas av Svenska Akademiens ordlista som inte ens har med ordet, utan bara handtvätt.".
Mitt följande inlägg var ett tillägg till det första, där jag skrev: "Dock kan det vara så att SAOL syftar på att tvätta textilier för hand, vilket heter likadant.". Anledningen var att SAOL inte hade någon beskrivning, utan att det var en tolkningsfråga. Så om något var dunkelt var det betydelsen i SAOL.
Det är inte samma sak som att föreslå flytt, utan enbart en tanke som dök upp när jag av en tillfällighet besökte artikeln. Jag har varken lagt in en flytta-mall i artikeln eller en flyttbegäran. Den eller de som har begärt och utfört flytt av artikeln borde kunna stå för det själv(a). /Kyllo (f.n. fadder)|diskutera?| 11 februari 2018 kl. 22.50 (CET)

Synpunkter på att införa en SFFF process[redigera | redigera wikitext]

Jag tycker en SFFF procedur kan vara av värde och ge mer struktur i diskussioner runt flytt. Jag anser dock samtidigt att det inte bör införas omedelbart. Vi vet inte om det ger tillröcklig nytta mot besväret att införa en ny rutin, och det är ofta bra att låta nya idéer mogna en tid innan man skrider till verket. Jag tror denna tråd har fått flera att tänka till på flytt begäran som dyker upp på BoÅ lite extra, och då inte minst om det skulle gå hantera bättre md en SFFF. SÅ jag förelår vi kommer tillbaks till frågan om tre eller sex månader.Yger (diskussion) 30 januari 2018 kl. 21.50 (CET)

Jag föreslår däremot att vi inför det direkt. Det skulle bidra till större effektivitet. Tostarpadius (diskussion) 2 februari 2018 kl. 00.49 (CET)
Instämmer med Tostarpadius. Jag tror inte detta är ett tillfälligt bekymmer. Stigfinnare (diskussion) 2 februari 2018 kl. 08.12 (CET)
Jag tycker inte vi ska stressa fram ett införande – det här är en större förändring, och sådana bör få ta tid. Med det sagt ser jag inte några direkta fördelar med att vänta med diskussionen. Så ja, låt oss fortsätta direkt med att diskutera utformningen av en SFFF – men med föresatsen att vi ser till att den är ordentligt genomarbetad innan den införs. / TernariusD 2 februari 2018 kl. 08.29 (CET)
Jag har inget emot att eventuellt ha diskussioner om flyttar på en central sida. Däremot ser jag inget behov av att hålla dessa separerade från andra typer av diskussioner. Det kan vara värt att fundera på att göra om SFFR så att den sidan även täcker flyttar och infogningar och sammanfogningar (det senare gör den ju redan i viss mån).
andejons (diskussion) 2 februari 2018 kl. 14.46 (CET)
Givetvis måste samtalet få ta sin tid. Vi har ännu inget färdigt förslag att ta ställning till. Jag menar dock att det bästa är om vi får en ny sida, skild från SFFR. Tostarpadius (diskussion) 2 februari 2018 kl. 17.29 (CET)
Vad förväntas vara skillnaden om vi återupplivat frågan om tre eller sex månader jämfört med om vi relativt omgående lanserar en SFFF-sida och provar den en tid för att därefter utvärdera resultatet? Mvh, --Bairuilong (diskussion) 2 februari 2018 kl. 17.47 (CET)
Vi kan torrsimma och lära oss mer. Vi kan när vi möter flyttbegäran mentalt tänka på hur vi skulle agerat annorlunda om en SFFF fanns. OCh lära oss vilka fall som inte skulle förts dit. Vi kan också för några ärenden köra enligt någon lättvariant av SFFF, tex skapa en rubrik på artikelns diskussionssida och föra en disksion snarlik hur det skulle vara på SFFF, och också då se om en sådan lättvariant räcker och hur ofta det inte skulle räcka etc.Yger (diskussion) 2 februari 2018 kl. 17.53 (CET)
Döp om SFFR till SFFÅ - "Sidor föreslagna för åtgärder". Där skulle man kunna lägga in alla sorters större åtgärder som man tycker behöver diskuteras innan genomförandet: raderingar, sidflytt, hopslagningar, uppdelning till flera artiklar etc. Fem5 (diskussion) 2 februari 2018 kl. 18.07 (CET)
Det tycker jag kan vara en bra och mjuk start.Yger (diskussion) 2 februari 2018 kl. 18.12 (CET)
Jag är däremot helt emot det. Det blir ökad byråkrati och mer svårtolkade diskussioner att blanda ihop flyttar och raderingar. SFFR fungerar bra som det är och bör inte dras in i detta. Då avstår jag hellre från alltihop. Tostarpadius (diskussion) 3 februari 2018 kl. 06.25 (CET)

Om ingen annan utarbetar ett förslag till utformning av SFFF kommer jag att göra det när jag får tid. Poängen är en enkel uppställning med få alternativ. Konsensus saknas leder till status quo. Tostarpadius (diskussion) 3 februari 2018 kl. 07.35 (CET)

Jag är nog också emot att slå ihop SFFR och SFFF – iofs är jag öppen för argument, men utan sådana är jag rätt skeptisk. SFFR och SFFF (och för den delen hopslagningar och uppdelningar) är så pass olika, rent tekniskt sett, att jag har svårt att se några administrativa fördelar med att hantera allt på en sida. Som Tostarpadius fruktar jag att det snarare ökar byråkratin. Men som sagt, jag är öppen för argument. / TernariusD 3 februari 2018 kl. 12.38 (CET)
Min tanke med en gemensam sida är främst att det är onödigt att splittra upp ärenden i en mängd olika sidor, det brukar bli få som engagerar sig i det då. Det finns ju redan en stor mängd sidor att hålla reda på och många som ingen verkar bevaka. Så om man håller det samlat blir det mera fart framåt. Dessutom har vi en fungerande SFFR så varför inte utnyttja den även för andra ärenden. Nu är jag kanske inte själv så ofta inne på dessa sidor, så det var bara en snabb idé insparkad från nån som sitter på läktaren. Fem5 (diskussion) 3 februari 2018 kl. 13.27 (CET)
Anledningen till att SFFR fungerar är att det är lätt att anmäla och lätt att ta ställning där. Blandar vi in andra åtgärder blir det genast krångligare att avgöra vad det gäller och hur man skall lägga in en anmälan samt hur resultatet skall tolkas. Risken är stor att allt rinner ut i sanden och att vi förstör det som sedan länge hör till våra flaggskepp. Tostarpadius (diskussion) 3 februari 2018 kl. 20.29 (CET)
Jag tolkar det som det finns konsensus för att upprätta SFFF, i alla fall på prov till en början. Jag kan därför åta mig uppgiften att göra det när jag får tid. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 20.57 (CET)

[indrag]
Ifall SFFF skapas bör det vara tydligt vilka sidflytt som skall föras dit. Fallet som föranledde diskussionen hör inte till dem, om enkla flytt fortfarande kan göras av första bästa som stöter på behovet (att ett flytt som verkade självklart inte var det kan man ju inte veta). En annan kategori som kanske inte hör dit är de flytt som har att göra med standardisering inom enskilda projekt (idrott, engelsk adel, fartyg o.s.v.), så länge projekten inte går på tvärs (Shakespeare-opera). Och hur är det med principiellt viktiga fall? Jag är litet orolig för att en omprövning kan bli svårare om man nått ett formellt beslut, som eventuellt fattats alltför lättvindigt. --LPfi (diskussion) 13 februari 2018 kl. 10.45 (CET)

Man kan väl helt enkelt ta ett flyttförslag till SFFF om man är försiktig eller osäker, eller om flytten (som i exemplet) blir ifrågasatt med rimliga argument? Det är väl ungefär så SFFR fungerar för artiklar.--LittleGun (diskussion) 13 februari 2018 kl. 13.03 (CET)

Jan Arvid Götesson[redigera | redigera wikitext]

Jan Arvid Götesson (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) har gjort en egenartad men omfattande överträdelse av etikettsreglerna i ett inlägg som till stora delar är ett rekordlångt personangrepp. Jag tror att ingen orkat läsa det, men att uttala sig nedsättande om någons fattningsgåvor i ett inlägg som hen ägnat veckor åt att skriva är värre än att vräka ur sig nedsättande tillmälen i stundens hetta. De nedsättande personangreppen är noga genomtänkta. Det börjar under rubriken Diskussion:Svenskans tionde vokal#Fingervisning om slutsatser, sedan kommer det mer av samma slag här och var i det långa inlägget. (Anledningen till att jag tar upp detta först nu beror på att det krävdes tid för att få fram och gå igenom de källor som sakfrågan gäller och jag ville få det gjort först.) Det senaste dygnet har användaren gjort saken värre genom att uppträda arrogant [1] och missbruka tillbakarullningsverktyget [2]. /Ascilto (diskussion) 11 februari 2018 kl. 13.55 (CET)

Saken förvärras av att användaren redigeringskrigar i artikeln Svenskans tionde vokal trots att jag med citat har visat att påståendena i artikeln falsifierar vad som står att läsa i de angivna källorna, se Diskussion:Svenskans tionde vokal#Göteborgskans ô. Att falsifiera källor är allvarligt för vår trovärdighet, men användaren vägrar att diskutera, se ovanstående diff. /Ascilto (diskussion) 11 februari 2018 kl. 17.17 (CET)
Ingen seriös medarbetare skall behöva finna sig i att bli nedlåtande bemött av andra användare. Det är ett klart etikettsbrott. Användaren har en negativ inverkan på arbetsklimatet - och skadar som sagt även vår trovärdighet. Användaren tycker uppenbarligen att hen kan kosta på sig att uppträda arrogant eftersom ingen hittills orkat sätta sig in i de mördande långa inläggen. /Ascilto (diskussion) 11 februari 2018 kl. 17.26 (CET)
Användare som ägnar sig åt personangrepp brukar väl blockeras i ett par dagar åtminstone? /ℇsquilo 11 februari 2018 kl. 17.33 (CET)
Ja, fast nu var det så länge sedan inlägget publicerades, 14 december, så jag föreslår inte blockering. Men en officiell varning vore på sin plats. /Ascilto (diskussion) 11 februari 2018 kl. 17.40 (CET)
Användaren fortsätter missbruka tillbakarullningsverktyget [3] Att ingen bryr sig tolkar jag som att Jan Arvid Götesson har frikort att fara ut i förolämpningar, förfalska källhänvisningar, redigeringskriga utan att diskutera och missbruka tillbakarullning, och att min medverkan på svwp är allmänt oönskad av gemenskapen. /Ascilto (diskussion) 11 februari 2018 kl. 18.43 (CET)
Det är kanske att flera med mig tycker det är olustigt ge sig in i denna fråga? Jag kan inte sakfrågan, så kan därför inte avgöra vad som är "rätt". Båda av er är däremot duktiga i sakfrågan och för fram vad jag uppfattar goda källor och förnuftiga resonemang. Sedan är det min känsla Jan Arvid Götesson ligger på gränsen om inte passerat gränsen för egen forskning. Så i grunden "tror" jag du i pricip har rätt. Men Jan Arvid är kunnig och att börja markera hårt mot honom innebär stor risk han lämnar projektet. Och frågan är då om denna lite för stora entusiasm för sin egen teori inte kan tolereras? Och att t atill adminstrativ åtgärd för att ni nu båda blivit arga, känns lite för svårt för mig.Yger (diskussion) 11 februari 2018 kl. 19.06 (CET)
Hej Yger! Varför skriver du att jag blivit arg? Vad menar du med att jag har en egen teori? Med vänlig hälsning Jan Arvid Götesson (diskussion) 11 februari 2018 kl. 19.16 (CET)
Att du missbrukar tillbakarullningsvertygen och att återställa utan diskussion är antingen tecken på dåligt omdöme eller att du blivit arg, jag är öppen för den senare förklaringen. Och att du behöver mycket mycket långa inlägg för att ge stöd för din skrivning ger på mig intrycket du inte har en exteram tung källa, då enbart en referens dit skulle räcka. Vi utomstående är bara intresserade av (entydiga) källor mindre av resonemang, och dina ger intrycker du är extremt mån att din skrivning kommer in, dvs det är "din" teori.Yger (diskussion) 11 februari 2018 kl. 19.23 (CET)
Jag är en sådan som lär mig lite i taget, eftersom jag mest ägnar mig åt att skriva nya artikelar, och vet ganska lite om tekniska saker och regler. Tydligen har jag inte läst på tillräckligt om återrullningsverktyget. Men då slutar jag att använda det. Du kan ta bort det om du vill. Det är inte viktigt. Jag är inte arg, utan försöker skriva bra artikeltext och visa att den är korrekt. Om en stund får jag återkomma, jag arbetar mot en deadline i mitt vanliga arbete just nu. Med vänlig hälsning Jan Arvid Götesson (diskussion) 11 februari 2018 kl. 19.38 (CET)
Jag kan för litet om ämnet för att kunna avgöra vem av er som har rätt, Jan Arvid Götesson, men mitt intryck av det mycket långa inlägget är att du nog kunde ha formulerat dig mer diplomatiskt. Hade du inte kunnat skriva litet smidigare än "För att utreda Asciltos påståenden måste vi gå forensiskt till väga" – det ger intryck att du försöker avslöja en förbrytare? Och uttryck som att tre gånger upprepa "Ascilto förstår inte" ger förvisso en viss litterär elegans åt ditt inlägg, men är det verkligen en bra metod för att gynna en lugn diskussion? Likaledes tror jag du skulle kunna framföra din kritik mot Ascilto utan att använda ord som "falsarium" och "akademisk oredlighet". Syftet med våra diskussioner bör väl i första hand vara att uppnå någon form av konsensus, eller åtminstone försöka övertyga motståndaren på ett icke-provocerande sätt? / TernariusD 11 februari 2018 kl. 19.52 (CET)
Hej Ternarius! Jag menade att mina egna skrivningar måste undersökas och fastställas lika noggrant som ett polisprotokoll, så att vi vet exakt vad som är grunden för diskussionen. Jag menade inte att syfta på någon annan. Jag är ledsen att du missuppfattade min dåligt formulerade liknelse. Visst kan diskutera precis som du föreslår, och undvika alla ord som dem du citerar. Med vänlig hälsning Jan Arvid Götesson (diskussion) 11 februari 2018 kl. 20.11 (CET)
Jan Arvid Götessons inlägg är fullt legitimt, och utgör en saklig och utförlig förklaring av hur situationen förhåller sig med ett starkt källunderlag. Några personangrepp är det knappast frågan om! Ascilto har endast en avvikande personlig uppfattning i frågan, och kan uppenbarligen inte acceptera konsensus, utan kommer istället med närmast grundlösa anklagelser till KAW. Detta är djupt beklagligt, och om det är någons agerande som skall diskuteras, så är det Asciltos. Vederbörande har både agerat konsensusvidrigt och redigeringskrigat i artikeln Svenskans tionde vokal, vilket både tar tid från och väcker stark irritation hos andra användare. Jag ser det därför som fullt förståeligt om man i stundens hetta råkar ta till tillbakarullningsverktyget istället för att göra ogjort. / Reddarn (diskussion) 11 februari 2018 kl. 20.43 (CET)
Att Användare:Reddarn har ett horn i sidan till mig är väl känt så inlägget är extremt förutsägbart och bara ett i raden där denne försöker klämma åt mig. /Ascilto (diskussion) 11 februari 2018 kl. 20.47 (CET)
Att redigeringskriga utgör ett riktlinjesbrott och är blockeringsgrundande, men det är just det du har ägnat dig åt i artikeln Svenskans tionde vokal. Konsensus saknas helt och hållet för dina ändringar, medan Jan Arvid Götesson har agerat helt i enlighet med våra riktlinjer. Det finns därför all anledning att ifrågasätta ditt agerande! / Reddarn (diskussion) 11 februari 2018 kl. 21.01 (CET)
Nu tycker jag att ni båda två, Ascilto och Reddarn, får sansa er litet. Båda era inlägg innehåller personangrepp på den andra. Nu diskuterar vi frågan om Jan Arvid Götesson – låt det stanna där. / TernariusD 11 februari 2018 kl. 21.28 (CET)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Yger har rätt, tycker jag, att detta är olustigt, och att detta är en sakfråga, inte en KAW-fråga, och att inget inträffat som nödvändiggör några åtgärder. Och Ternarius har rätt i det hen brukar upprepa, att det är gagnlöst att tala om person i stället för sak. Några personomdömen har jag inte fällt nyligen, och tänker fortsätta så. Detta handlar om att en användare vill ändra en artikel – en sakfråga. Jag kommer i fortsättningen att skriva på den berörda artikelns diskussionssida. Allt gott, Jan Arvid Götesson (diskussion) 12 februari 2018 kl. 08.33 (CET)

Jag hittar ingenting av personangrepp eller ens argumentation ad hominem i det inlägg som drog igång tråden. Jag vill bara ha detta sagt, inte dra igång samtalet igen. Tostarpadius (diskussion) 19 februari 2018 kl. 18.16 (CET)

OK. Menar du på riktigt att de tre "Ascilto förstår inte" här: [4], behandlar sakfrågan och inte är menade som personangrepp? I så fall har du fel. Den retoriken hade inget annat syfte och tog fokus från sakfrågan, likspom den enorma textmassan gjorde. Fast det sistnämnda var säkert inte meningen.--LittleGun (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.26 (CET)
Det är inte personangrepp. Användaren konstaterar fakta. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 13.55 (CET)
Detta är ju ett personangrepp som är minst lika illa som Götessons. Nu föreslår jag en blockering av Tostarpadius så att denne får tid att tänka igenom sitt agerande. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 13.58 (CET)
Jag står för det jag sagt. Dina inlägg mot vederbörande vittnar om att Du inte satt Dig in i saken ordentligt. Som väl var blev artikeln utmärkt ändå. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 14.02 (CET)
Att på sakliga grunder påpeka att en annan användare har fel är knappast ett personangrepp. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 14.11 (CET)

LittleGuns angrepp på Reddarn[redigera | redigera wikitext]

Angående LittleGun (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats)s angrepp på Reddarn (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats): Jag vill ha ett samtal huruvida det är rimligt att utan vidare beskylla en användare för POV, som nyligen skett i Diskussion:Israel. Tostarpadius (diskussion) 19 februari 2018 kl. 18.16 (CET)

Finns det verkligen ingen som har synpunkter på detta? Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 00.27 (CET)
Jag tycker inte att det överhuvudtaget är ett KAW-ärende. Diskussioner kan hetta till ibland. Låt dem förbli på diskussionssidan. Stigfinnare (diskussion) 20 februari 2018 kl. 04.34 (CET)
"Utan vidare"? Det är POV att hävda att israelisk lag gäller på ockuperad mark. Det är väldigt POV. Kan knappast bli mer. Det har folkrätten och alla världens stater emot sig. Det är också POV att hävda att israelisk lag skall styra hur vi redigerar Wikipedia. Det är bra, dock, att fler blir uppmärksammade på denna orimliga diskussion. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 08.02 (CET)
Håll sakfrågan på artikelns diskussionssida. Där har du redan framfört din åsikt otaliga gånger, så du behöver inte upprepa den här. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.36 (CET)
Du menar att Tostarpadius får slänga sig med "utan vidare" medan Ascilto inte får bemöta det? - Tournesol (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.42 (CET)
Givetvis får Ascilto bemöta det, men detta är fel plats är diskutera sakfrågan. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.59 (CET)

Har några administrativa funktioner missbrukats eller ens använts? Har någon begäran om användande av sådana verktyg framförts? - Tournesol (diskussion) 20 februari 2018 kl. 08.08 (CET)

Jag instämmer med Stigfinnare – låt den här diskussionen stanna kvar på diskussionssidan. Tournesol har rätt – det här är en sida som rör administrationen av Wikipedia, inte en förlängning av artikeldiskussionerna. / TernariusD 20 februari 2018 kl. 08.29 (CET)
Sakfrågan om artikelns utformning hör givetvis inte hemma här. Det är skillnad på att påstå att en viss formulering är POV och att hävda att en viss användare har POV och inte vill uppslagsverkets bästa. Det är lämpligheten av det senare jag ville ha synpunkter på här. Enligt min mening skulle en administrativ åtgärd kunna bli aktuell. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.04 (CET)
Har du ett konkret exempel på sådan åtgärd? Anser du att den enda parten i målet ligger närmare till att blockeras eller åläggas ämnesförbud än den andra? Vilken, i så fall? - Tournesol (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.06 (CET)
Tostarpadius, du har nu vid två tillfällen gjort försök att få igång diskussioner på den här sidan som sinsemellan är helt olika, men där åtminstone en användare är densamma: Först i Jan Arvid Götesson ovan, där du försökte dra igång en sedan en vecka avsomnad diskussion, och nu här. Du har varit inblandad i långvariga personkonflikter förr. Är du säker på att det är till gagn för Wikipedia om det upprepas? / TernariusD 20 februari 2018 kl. 10.30 (CET)
Det är fullt rimligt att detta diskuteras! Se mitt inlägg nedan för en utförligare förklaring. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 11.01 (CET)
När det gäller Jan Arvid Götesson ville jag bara få min mening antecknad i protokollet. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.07 (CET)

Pictogram voting delete.svg Ingen åtgärd Frågan gällde lämpligheten att hävda att en viss användare har POV och inte vill uppslagsverkets bästa. Det är i allmänet inte bra, men det var mitt inne i en ivrig diskussion och troligtvis kunde en något modifierad variant vara en fullt legitim fråga. Och regera hårt på mindre bra nyanser av formuleringar inne i en diskussion är inte rimligt och skulle vara förkvävande på livliga och raka diskussioner.Yger (diskussion) 20 februari 2018 kl. 19.17 (CET)

Reddarn[redigera | redigera wikitext]

Jag är väldigt tydlig med att Reddarn är långt ifrån NPOV, mycket långt ifrån NPOV, i ämnen som även på långsökt är anknutna till Israel. Dessutom har jag varit tydlig med att Reddarn har en katastrofal redigerings- och diskussionstil som bara går ut på att debattera och aggressivt strida för den egna uppfattningen och genomföra redigeringar helt utan lyhördhet. Symptomatiskt väljer Reddarn att kalla det just "debatt", istället för det konsensussökande "samtal". Det har ingenting med sakfrågan "hur hanteras Jerusalems stadsvapen bäst" att göra, så den åsikten och mitt agerande utifrån det är möjligen ett ämne för KAW, och kanske kan ses som blockeringsgrundande. Men, en spade...--LittleGun (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.43 (CET)

Som jag förstått saken är Reddarn öppen med att hen tidigare haft ett annat användarnamn, men inte vilket det är. Yger skrev för ett halvår sedan Du är mycket välkommen med din kompetens och goda redigeringar. Men kanske det skulle kännas bättre om du låg lite lägre i metadiskussioner. Det verkar inte ha hänt.
Börjar det bli dags att vi blir lite mer öppna med vilket Reddarns tidigare användarkonto är, så agerandet kan ställas mot tidigare diskussioner och uppmaningar? - Tournesol (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.46 (CET)
Jag har även noterat att en diskussion uppstått på användardiskussion:DenSportgladeSkåningen. Det hetar att det sällan är ens fel att två träter, men när samma person dyker upp i flera trätor så...
andejons (diskussion) 20 februari 2018 kl. 13.00 (CET)
Jag har tidigare valt att ligga lågt i diskussionen om Reddarns metaaktiviteter, eftersom jag tyckt att användaren tillfört Wikipedia en hel del gott också. Men att debattivern nu (efter andejons påpekande) ytterligare utökas i en riktning som även jag finner problematisk gör att jag instämmer i Tournesols fråga (och underförstådda uppmaning). / TernariusD 20 februari 2018 kl. 13.14 (CET)

Att jag nämnde Reddarn berodde enbart på att det var vederbörande som var utsatt för LittleGuns attacker. Några administrativa åtgärder mot användaren bör inte komma i fråga. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 13.54 (CET)

Pictogram voting delete.svg Ingen åtgärd Reddarn för ofta fram sina argument på ett bestämt sätt även när de ligger utanför mainstream åsikter. Men användaren respekerar konsensus och någon adm åtgärd är därmed inte befogad.Yger (diskussion) 20 februari 2018 kl. 19.27 (CET)

OK, jag antar att du vill gjuta olja på vågorna och det är vackert så och gemenskapen är såklart trött på tjafs. Och det är naturligtvis i "allmänhet inte bra" att hävda att någon har POV. Särskilt inte "utan vidare". Jag hävdar fortsatt bestämt att Reddarn har stark POV, och att Reddarn ständigt låter den komma till uttryck, i Israelrelaterade redigeringar. Både i själva redigeringarna och i diskussionsstilen. Och att jag inte hävdar det utan vidare. Betyder det att någon administrativ åtgärd måste sättas in, så fine. Jag tror att de allra flesta håller med om POV:en, men behövs det diffar, säg bara till. Det som krävs för att Reddarn ska ge sig har inte med konsensus att göra, utan majoritetseftergift. Jag har inte en susning vilken tidigare användare Reddarn skulle kunna vara, jag tycker inte det är särskilt intressant för detta heller, även om jag är nyfiken. --LittleGun (diskussion) 20 februari 2018 kl. 19.34 (CET)
Jag undrar såklart också vad min POV skulle bestå i, så du får gärna presentera tydliga diffar som visar på min påstådda POV. Utan några diffar saknar dina anklagelser helt och hållet grund. Min ambition är och har alltid varit är bygga upp en neutral encyklopedi, så ditt påstående om att de flesta underförstått skulle hålla med om dina påståenden är något av det märkligaste jag hört! Jag är helt övertygad om att så inte är fallet. Så vitt jag vet är du och Ascilto de enda etablerade användare som anklagat mig för POV. Det du skriver om min sätt att arbeta efter konsensus stämmer heller inte alls, jag böjer mig alltid för konsensus, oavsett om den överensstämmer med min personliga ståndpunkt eller inte. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 20.43 (CET)

Är Reddarn en ny användare eller finns det tidigare konton? Disembodied Soul (diskussion) 20 februari 2018 kl. 20.38 (CET)

Nej, jag är ingen ny användare. Det framgår av min användarsida. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 20.43 (CET)

LittleGun[redigera | redigera wikitext]

Det finns all anledning att ifrågasätta LittleGuns agerande i sammanhanget. Detta är inte första gången LittleGun kommer med dåligt underbyggda POV-anklagelser eller på något annat sätt för en destruktiv diskussionsstil. Det har även hänt på Diskussion:Hummus och Malldiskussion:Israels historia. I det första exemplet väljer vederbörande att nästintill helt bortse från mina sakargument, utan argumenterar istället genomgående ad hominem och förutsätter inte alls goda avsikter. Den POV LittleGun försökte tillskriva mig i detta fall, handlade om en inkludering av det hebreiska namnet i ingressen i likhet med ett tiotal andra språkversioner – inget mer! I det andra exemplet konspirerar användaren mot mig och hävdar jag skulle ha en dold agenda bakom mitt redigerande, och jag blir bland annat kallad "femtekolonnare", samtidigt som återigen föga hänsyn tas till sakargumenten. Att en administratör skall diskutera på det sättet, helt i strid mot vad som står att läsa på Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Förutsätt att andra har goda avsikter, bör inte under några omständigheter vara acceptabelt. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 10.59 (CET)

Utan att kunna påstå att jag satt mig in i ärendet särskilt djupt är mitt intryck tyvärr att det blivit rätt mycket anfall är bästa förvar över ditt och Tostarpadius agerande på den här sidan. Har du lust att länka till den specifika diffen där termen "femtekolonnare" användes? - Tournesol (diskussion) 20 februari 2018 kl. 14.28 (CET)
Här är diffen. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 14.34 (CET)
Hade jag upptäckt detta tidigare hade jag anmält Reddarn hit redan då. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.04 (CET)
Jag ber verkligen om ursäkt. Givetvis är det LittleGun jag skulle ha anmält. I det fallet blir jag alltmer övertygad om att administrativa åtgärder bör vidtas. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.05 (CET)

Pictogram voting delete.svg Ingen åtgärd Påståenden är utan medföljande länkar till påståenden dåligt underbyggda POV-anklagelser eller på något annat sätt för en destruktiv diskussionsstil. Det handlar om en intensiv diskussion där flera använt starka ord. Och inte tydligt det gått "över gränsen".Yger (diskussion) 20 februari 2018 kl. 19.27 (CET)

Allvarlig kris för klimatet på Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Inkopierat från Begäran om åtgärder:

  • Blockera Tostarpadius (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) för personangrepp [5]. Helt oprovocerat. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 14.49 (CET)
    Tostarpadius har endast konstaterat fakta! Det kan inte under några omständigheter betraktas som ett personangrepp. Det räcker också med att diskussionen förs på KAW. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 14.56 (CET)
    Ej utfört Ej utfört Har svårt att se vad som skulle vara blockeringsgrundande. Detta är ingen diskussionssida. Debatten får föras på något annat ställe. Stigfinnare (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.00 (CET)

  • Blockera Reddarn (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) för ovanstående personangrepp. Varken Tostarpadius eller Reddarn har på något sätt visat att de är insatta i sakfrågen, se Diskussion:Svenskans tionde vokal, uttalandena är enbart menade som personangrepp. Att de uttalar sig nedsättande om mina fattningsgåvor är de värsta personangrepp jag utsatts för på Wikipedia. Jag tar väldigt illa upp om jag skall behöva finna mig i en sådan mobbningskultur. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.10 (CET)
    Dubbelmoral på hög nivå! Samtidigt som vill blockera mig för personangrepp, skriver du själv "Varken Tostarpadius eller Reddarn har på något sätt visat att de är insatta i sakfrågen" och anklagar oss för mobbning. Jag har heller inte begått något personangrepp, endast konstaterat fakta. Håll diskussionen på KAW istället för att spamma BOÅ med okynnesanmälningar. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.14 (CET)
(Redigeringskonflikt) Detta är ingen diskussionssida. Jag länkade till en diskussion där varken du eller Tostarpadius deltagit i diskussion av sakfrågan, se under rubrikerna Fortsättning av diskussionen som förts på nomineringssidan och Göteborgskans ô, dvs inte på något sätt visat att ni satt er in i denna sakfråga. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.22 (CET)
  • Ej utfört Ej utfört Ascilto, problemen med Reddarns intresse för metaaktiviteter har uppmärksammats på WP:KAW, och jag uppmanar dig att invänta utgången av den diskussionen i stället för att lägga in nya blockeringsbegäranden, som bara riskerar att sprida och förvärra debatten. Reddarn, å andra sidan, bör uppmärksamma att uppmaningen till att hålla diskussionen på KAW istället för att spamma BOÅ med okynnesanmälningar även gäller dig själv. / TernariusD 20 februari 2018 kl. 15.21 (CET)

@Ternarius: Tostarpadius och Reddarn hoppar på mig helt oprovocerat och helt opåkallat utan att det är kopplat till ovanstående diskussion. Personangreppen kommer helt från det blå. Ingen användare skall behöva stå ut med att andra användare uttalar sig nedsättande om dennes fattningsgåvor utan att det får konsekvenser. De båda användarna går just nu i flock och får uppenbarligen härja fritt. Det är inte svårt att räkna ut vilka konsekvenser detta får för klimatet på Wikipedia. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.28 (CET)

@Ternarius: Du bör även noggrant förklara varför du ser mellan fingrarna på Reddarns fortsatta angrepp, medan du valde att censurera mitt förtydligande (Ternarius censurerade på BOÅ mitt inlägg ovan som börjar med "Detta är ingen diskussionssida"). Vad är du ute efter? /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.46 (CET)
Det var inte censur. Det var för att ta bort fortsatt diskussion på en sida som inte är avsedd för diskussion. Reddarns fick vara kvar eftersom de inkluderades i Ternarius svar, som behandlade just att BoÅ inte är en diskussonssida.--LittleGun (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.48 (CET)
Ternarius borde kunna svara för sig själv. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.58 (CET)
@Ascilto: Mitt korta svar: Se LittleGuns svar.
Mitt långa svar: Om någon av er, du eller Reddarn, upprepar angrepp i den här frågan på varandra (eller någon annan inblandad) på WP:BOÅ kommer jag att blockera er för resten av dagen. Oavsett vem det är som lägger in editeringen. (Undantag: Om det är jag själv som blir angripen kommer jag anse mig själv jävig och inte utföra någon blockering. Men jag tror och hoppas att någon annan administratör utför blockeringen, och jag kommer även känna mig oförhindrad att begära att inläggaren blir blockerad.)
Dessutom har jag faktiskt uppmärksammat Tostarpadius uppförande mot dig. Under LittleGuns angrepp på Reddarn ovan skrev jag (den 20 februari kl 10.30): "Tostarpadius, du har nu vid två tillfällen gjort försök att få igång diskussioner på den här sidan som sinsemellan är helt olika, men där åtminstone en användare är densamma: Först i Jan Arvid Götesson ovan, där du försökte dra igång en sedan en vecka avsomnad diskussion, och nu här. Du har varit inblandad i långvariga personkonflikter förr. Är du säker på att det är till gagn för Wikipedia om det upprepas?" Det är möjligt att varken du eller Tostarpadius uppmärksammade det, eftersom jag uttryckte mig en smula inlindat och inte explicit angav att det var du som jag avsåg med den användare som var "densamma"; men nu vet både du och Tostarpadius det, eftersom jag har pingat vederbörande. / TernariusD 20 februari 2018 kl. 16.38 (CET)
Av ditt svar framgår ändå inget annat än att du tycker att jag skall stå ut med Jan Arvid Götessons, Tostarpadius och Reddarns personangrepp, konsekvensen av det kan inte bli någon annan än att jag är värd att behandlas så. Jag noterar också att du hotar mig, den angripne, med blockering. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 16.45 (CET)
Nej, Ascilto, jag hotar inte dig med blockering. Jag informerar (hotar, om du vill) alla i denna affär som tänker använda BOÅ som sin personliga diskussionssida att de kommer att bli blockerade. Att du alltid ska agera, när du blir upprörd, som om hela världen kretsade kring dig! (Om du tycker det verkar som jag börjar bi irriterad på dig har du alldeles rätt: Det börjar jag.)
I det här sammanhanget skulle jag vilja göra en litet mer allmän kommentar, inte bara riktad till dig: Jag försöker utföra mina uppgifter som administratör så opartiskt som möjligt. Hur jag lyckats med det är givetvis ingenting som jag bör bedöma – jag tvivlar ens på att jag skulle kunna göra det. Men hittills har jag i alla fall inte blivit avsatt, även om några då och då försökt (något som jag antar du är medveten om...) Alltnog Ascilto, jag tycker faktiskt att jag uppmärksammat att du inte har blivit helt acceptabelt behandlad av alla i den här konflikten (se mitt tidigare inlägg), och även påpekat det. Men om du (eller någon annan) tror att jag för den skull kommer att ignorera att även du/de har använt hårda ord mot sina motståndare, eller inte alltid editerat på sätt som är i enighet med praxis, så kommer jag att göra dig (och andra) besviken – det kommer aldrig att ske. Som administratör kan jag givetvis, som alla, sympatisera mer med vissa användare än med andra. Men om jag för den skull skulle skaffa mig några personliga favoriter, som jag låter komma undan med det mesta medan jag sätter fast andra för nästan allt, så skulle jag missbruka den lilla makt jag har som administratör, och det vore väldigt fel, åtminstone enligt det regelverk som jag är anspråksfull nog att påstå jag följer. Jag är givetvis bara en skröplig människa, och har inte ensamrätt på vad som är rätt eller fel. Men få människor är särskilt duktiga på att bedöma det när de är i affekt, och väldigt många av deltagarna i denna allt mer frätande konflikt är väldigt upprörda. / TernariusD 20 februari 2018 kl. 17.16 (CET)
Som så ofta i mobbningssituationer är det den mobbade som görs till problemet, detta avsett som kommentar till flera inlägg i diskussionen. @Ternarius: När har jag inte "editerat på sätt som är i enighet med praxis"? /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 17.21 (CET)
Ta det lite lugnt, allt handlar, som Ternarius sa, inte om dig. Du är inte mobbad. Du är inte överens med alla. Du startade ett ärende om andra, avvakta vad som händer där. Förmodligen inget. Inte "editerat på sätt som är i enighet med praxis" var faktiskt bara ett i raden av exempel från Ternarius och omfattade flera användare. Men, jag menar att ett sådant tillfälle var när du lade ett diskussionsinlägg på BoÅ. Det som du menade censurerades.--LittleGun (diskussion) 20 februari 2018 kl. 17.28 (CET)
Det jag menar med mobbning är att Tostarpadius och Reddarn får ägna sig åt personangrepp utan att det får några konsekvenser. Inlägget på BOÅ var ingen diskussion utan ett förtydligande som var påkallat eftersom Reddarn förvred vad jag skrivit i anmälan. Alla kan läsa det här ovanför, den tredje indenteringen under anmälan mot Reddarn. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 17.37 (CET)

@Stigfinnare: Här ovan slätar du över det värsta personangrepp jag varit med om på Wikipedia. Du gör det på ett sätt som inte kan tolkas på annat sätt än att du passivt ställer dig bakom angreppet och stödjer att det är ett sådant klimat vi skall ha på Wikipedia. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.58 (CET)

Ascilto, vad i "Det är inte personangrepp. Användaren konstaterar fakta." och "Tostarpadius har endast konstaterat fakta! Det kan inte under några omständigheter betraktas som ett personangrepp. Det räcker också med att diskussionen förs på KAW." menar du skulle vara personangrepp eller falla under Wikipedia:Inga personangrepp? Jag har personligen svårt att se vad i inläggen som är innebär angrepp på någons person istället för att vara kritik av enskilda yttranden (vilket inte innebär att de nödvändigtvis är problemfria).
andejons (diskussion) 20 februari 2018 kl. 16.05 (CET)
(Redigeringskonflikt) Du måste självklart läsa hela diffen - Vad Tostarpadius och Reddarns uttalanden är svar på [6]. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 16.11 (CET)
Vad, exakt, i detta inlägg bryter mot Wikipedia:Inga personangrepp? Det står dessutom uttryckligen på sidan "Ett sakligt yttrande om att någon har fel i sak eller har agerat felaktigt är inte personangrepp". / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 16.14 (CET)
Svar till @Ascilto:: Jag tycker att diskussionen nu, här på KAW, är på värsta sandlådenivå, typ "Mamma! Hen kastade sand på mej!". Jag anser inte att den typen av debatter hör hemma på KAW. Här ska man diskutera administrativa åtgärder, inte söka hämnd för att man känner sig kränkt. Stigfinnare (diskussion) 20 februari 2018 kl. 16.52 (CET)
Den administrativa åtgärd som diskuteras är blockering av användare som ägnar sig åt personangrepp. I övrigt bekräftar du bara det jag antog i pinget till dig här ovan. Jag har förstått var du står, jag är inte värd bättre. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 17.00 (CET)
@Ascilto:Nej, jag har inte tagit ställning i den frågan, och det tänker jag inte heller göra. Det som är förödande för klimatet är diskussionen här i KAW, inte den kommentar som du fick (som man för övrigt kan tolka på olika sätt. Du har valt att göra en tolkning, jag är inte säker på att skribenten menade vad du tolkade det som). Lite hårdhudad får man vara. Jag har fått större käftsmällar här, utan att jag för den skull har anmält det hela till KAW. Stigfinnare (diskussion) 20 februari 2018 kl. 18.44 (CET)
(Redigeringskonflikt) Återigen, BOÅ är ingen diskussionssida. När du lade in begäran på BOÅ pågick redan diskussionen på KAW. Förfarandet var därför helt onödigt och spädde bara på det negativa klimatet, som du själv talar om i inlägget, mer än nödvändigt. Som redan konstaterats är det heller knappast frågan om ett personangrepp i ursprungsinlägget, då Jan Arvid Götesson endast genom en källstödd utförlig analys konstaterade hur situationen faktiskt förhöll sig. Tostarpadius och mitt inlägg på KAW utgör inget annat än ett ställningstagande där inte ens du nämns explicit, hur det kan betraktas som ett personangrepp övergår mitt förstånd. Stigfinnares utslag var helt korrekt! / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 16.09 (CET)
Som jag visat i mitt svar till Götesson, Diskussion:Svenskans tionde vokal#Göteborgskans ô är jag väl insatt i sakfrågan och har god inblick i källmaterialet. Götessons slutsats att jag "inte förstår" är inget annat än ett personangrepp, hans åsikt om mig. Varken han, du eller Tostarpadius vet något om vad jag förstår. Det är inte något annat än personangrepp och ni gör det hela tiden värre. Men ni är uppenbarligen värdefullare för gemenskapen än vad jag är, så det finns tydligen inga gränser för vad ni kan uttala. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 16.16 (CET)
Jan Arvid Götesson är utom tvekan vår mest kompetente användare i ämnet, vilket han visar då han presenterar en föredömlig analys och tydligt redogör för källorna på den aktuella diskussionssidan. Jag ser absolut ingen anledning att ifrågasätta hans kunskaper, och att då på sakliga grunder påpeka att en annan användare är fel är inget personangrepp, vilket dessutom uttryckligen står på WP:IP. Jan Arvid Götesson har endast gjort det sistnämnda, inget annat. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 16.27 (CET)
Jan Arvid Göransson nöjer sig inte med att invända mot vad han tycker är fel i mina inlägg, han uttalar sig om vad jag "förstår" - det är ett personangrepp som du och Tostarpadius upprepar. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 17.32 (CET)
Genom dina inlägg på diskussionssidan har du uppenbart visat att du inte förstått, så Jan Arvid Götessons konstaterande är helt sakligt. / Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 20.56 (CET)
Reddarn har blivit varnad av Användare:Ternarius att blockering skulle följa på nya personangrepp, denne kan ändå fortsätta med fler personangrepp utan att det får några konsekvenser. /Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 23.03 (CET)
Vad jag hela tiden talat om är de som använder BOÅ som något slags diskussionssida. Jag kan inte se att Reddarn gjort något värre än du, använt den här sidan till en evighetsdiskussion om vem av er som bär sig mest illa åt mot den andra – vilket iofs är illa nog. Bairuilong har nämnt ett möjligt behov av avkylande blockeringar. Det tål att tänka på. Fortsätter ni det här gnabbandet litet till är det nog risk att någon – inte nödvändigtvis jag – gör mer än bara tänker. / TernariusD 21 februari 2018 kl. 00.18 (CET)

Jag rekommenderar de tongivande användarna i diskussionerna ovan att sansa er. De senare dagarna har flera diskussioner urartat till en en nivå som inte är värdig, och det är en begränsad grupp användare som utmärker sig. Det är inte långt borta med avkylande blockeringar. BOÅ och KAW är inte sidor för att spinna vidare på de redan urartade diskussionerna. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 20 februari 2018 kl. 17.11 (CET)

Pictogram voting delete.svg Ingen åtgärd Ser inte att Ternarius gjort något fel eller olämpligt och användaren har dessutom klargjort påståenden som kan ha missuppfattats.Yger (diskussion) 20 februari 2018 kl. 19.32 (CET)