Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Kommentarer om administrationen av Wikipedia är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration. Här kan kommenteras kontroversiella administrativa åtgärder och beslut, till exempel anmälningar på Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. Diskussioner som sväller ut på dessa eller andra sidor kan flyttas hit varmed en länk ny rubriken här kan lämnas kvar på den gamla sidan. Det går också bra att starta diskussioner direkt här på sidan.


Mörkerman (igen)

Mörkerman (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
Användaren diskuterades nyligen på KAW (från den 9 till den 13 juli 2015).

Jag valde att blockera Mörkerman en vecka på grund av detta som inte över huvud taget rör artikelns utformning eller innehåll utan enbart går på person. På grund av nedanstående diskussion lyfter jag det här för vidare diskussion. --افيراتير (diskussion) 18 juli 2015 kl. 18.25 (CEST)

För att summera diskussionen rörde det sig om en tredje part som ville förändra artikeln Sverigedemokraterna i en mer SD-fientlig riktning. Dnm hade då gjort ett inlägg där han uttryckte viss förståelse för denna önskan, men samtidigt påpekade att det nuvarande utseendet var resultatet av en "stabil konsensus som uppnåtts efter många och långa diskussioner" och att han därför avrådde från någon ändring. Detta föranledde Mörkerman att anklaga dnm för att vara "svårt partisk i frågan tack vare sitt egna vänsterengagemang och [att han] ägnat mycken tid åt att vänstervrida denna och andra artiklar i enlighet med sin POV". Jag hade, utan att uttala mig om Mörkermans ordval, lättare kunnat förstå användarens ilska om dnm hade uttalat sig för någon förändring av artikeln i mer "vänsterbetonad" riktning, men eftersom dnm faktiskt avrådde från någon ändring tycker jag att den starka reaktionen från Mörkermans sida var opåkallad, och har förståelse för en kortare blockering. / TernariusD 18 juli 2015 kl. 18.49 (CEST)
Averater, det här var en synnerligen omdömeslös åtgärd från din sida. Du befann dig så sent som för några dagar sedan i konflikt med Mörkerman, som du (helt grundlöst såvitt jag kan se) anklagade för att förvanska källor och "ha intressekonflikt i SD-relaterade frågor" (diff). Då är det olämpligt att du lägger en blockering. För övrigt undrar varför du tycker det är godtagbart att själv göra sådana utfall mot Mörkerman, samtidigt som du anser att han ska blockeras för att han påpekar att dnm har POV-problem. Bredman (diskussion) 18 juli 2015 kl. 19.03 (CEST)
En av mina "käpphästar" är vikten av att vi diskutera i sak och inte person. Jag vet också att detta ändå händer och att man som etablerad och synlig användare får vara beredd på sådana utan att i varje fall begära det beivras. Dock ser jag en lägre tolerans nivå av dessa missgrepp som önskvärt, det är mycket demotiverande att mötas av sådana (förtalande) kommentarer. Mörkermans harang är inte övergrov, men mycket omotiverad i sitt sammanhang. Jag stöder blockering i en vecka.Yger (diskussion) 18 juli 2015 kl. 19.05 (CEST)
@Bredman. Genom att Averater omedelbart fört blockeringen hit, så tycker jag frågan om vem som lagt den vara ointressant. Det finns nu ett ärende som flera diskuterar.Yger (diskussion) 18 juli 2015 kl. 19.10 (CEST)
Jag instämmer med Ternarius och Yger. Åtgärden tycker jag är välavvägd och jag ger fullt stöd.Obelix (diskussion) 18 juli 2015 kl. 19.12 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt RedigeringskonfiktÄven jag stödjer blockeringen, med tanke på ärendet ovanför. Snabbt beslut, och direkt hit så andra administratör kan avgöra tyder på god kännedom om sina åtaganden.Adville (diskussion) 18 juli 2015 kl. 19.15 (CEST)
Jag motsätter mig inte att blockeringstiden kvarstår, men hade önskat att samtalet här föregått åtgärden. Jag delar uppfattningen att Averater inte var rätt person att ingripa i det läget. Det hade varit bättre att invänta konsensus här. Någon förlängning stöder jag inte. Tostarpadius (diskussion) 18 juli 2015 kl. 19.43 (CEST)
Instämmer med Tostarpadius. Samtal före åtgärd hade dessutom varit mer i linje med Ygers sammanfattning av tidigare diskussion ovan. Lsj (diskussion) 18 juli 2015 kl. 20.32 (CEST)
Som Tostarpadius. En blockering var troligen rimligt, men Averarter borde lämnat ärendet vidare till någon annan. Med tanke på de att Mörkerman tidigare anklagats för att ha en intressekonflikt gällande samma artikel (en anklagelse som inte ledde till någon åtgärd) kan man undra om det är rimligt med en hel veckas blockering? (Nej, vi måste inte vara helt konsekventa, men någon proportionalitet ska det väl vara?)
andejons (diskussion) 18 juli 2015 kl. 21.40 (CEST)
@Andejons:Jag tycker 1 vecka är väl avvägd om man också beaktar föregående diskussion ovan, men normalt brukar en "etikettsblockering" ligga på ett eller tre dygn. Med det sagt stödjer jag fortfarande den liggande blockeringen, men kan också tänka mig en förkortning till 1 eller 3 dygn i harmoni med praxis.Obelix (diskussion) 18 juli 2015 kl. 22.03 (CEST)
Om begäran hade lagts utan längdbestämd blockering, så skulle jag rekommenderat tre dagar, en är för vekt. Men jag ser ingen praktisk betydelseskillnad mellan 3 och 7 dagar, så stöder lagd blockering.Yger (diskussion) 18 juli 2015 kl. 22.06 (CEST)
(redigeringskonflikt)
@andejons: Det kan i och för sig hävdas att det hade sett litet snyggare ut om någon som inte varit involverad så nyligen med Mörkerman hade utfört blockeringen, men jag förstår inte riktigt varför (och hur) du ifrågasätter längden. Mörkerman blockerades uppenbarligen för personangrepp. Personangrepp brukar föranleda progressiva blockeringslängder, dvs de blir längre ju fler gånger förövaren utför dem. Mörkermans tidigare blockeringar har sträckt sig från en månad (i viss mån ett särfall), 1 dag, 1 vecka, 2 veckor (ändrades till 3 dagar av en annan admin) och nu alltså 1 vecka. Jag kan inte se att en vecka står särskilt ut i det sammanhanget. Jag instämmer med Yger att en dag är alldeles för vekt, och stöder den innevarande längden. / TernariusD 18 juli 2015 kl. 22.24 (CEST)
Jag ifrågasätter för att jag tycker det är konstig proportionalitet mellan att bli blockerad en vecka för att argumentera i person (jag tycker inte det han sade var speciellt nedsättande om dnm, däremot berörde det inte med ett ord själva sakfrågan), medan liknande anklagelser riktade mot honom tidigare (som till och med sade att det var fråga om en intressekonflikt, d.v.s. att han på något sätt skulle vara personligen kopplad till Sverigepartiet) inte föranledde någon form av åtgärd.
andejons (diskussion) 19 juli 2015 kl. 08.40 (CEST)
Jag håller med Bredman om att blockeringen var omdömeslös och en tydlig yttring av konflikten mellan mörkerman och Averater i den tidigare diskussionen. Dessutom tycker jag inte att mörkermans inlägg var något personangrepp. Att dnm har en tydlig vänsteragenda är lika uppenbart som att mörkerman har en högerdito. Men för en gångs skull verkar dnm och mörkerman vara överens om att ingressen inte bör ändras, ehuru av olika skäl. /ℇsquilo 19 juli 2015 kl. 08.54 (CEST)
Utbrottet från Mörkermans sida var så fullständigt opåkallat. Givetvis har Mörkerman rätt till att yttra sig om dnm:s åtgärder, och jag tycker jag också har försvarat den rätten, men i det här fallet hade dnm inte gjort något som motiverade angreppet; tvärtom hade dnm uppmanat en annan användare att inte införa en mer SD-kritisk skrivning i artikeln. Alla har rätt till sina åsikter, både Mörkerman och dnm. Gör man sig skyldig till POV-editeringar på grund av sina åsikter är det en annan sak; då får man finna sig i kritik. I det här fallet hade dnm varken gjort några POV-editeringar eller uppmanat till några. Alltså blev dnm angripen för sina åsikter, inte för några POV-editeringar. Att ständigt klanka på en person för vederbörandes åsikter är emm inte acceptabelt, vare sig personen heter dnm eller Mörkerman. / TernariusD 19 juli 2015 kl. 10.20 (CEST)
Ternarius, jag håller med om att Mörkermans kommentar framstod som opåkallad. Däremot menar jag att användare inte ska blockeras för sådana småsaker. Vi kan inte ha ärenden på KAW varenda gång det hettar till lite i någon artikeldiskussion. Sedan måste blockeringsmöjligheten också användas någorlunda konsekvent. Dnm har själv en extremt hård och aggressiv diskussionsstil, men det leder aldrig till någon blockering. Ta till exempel det här ärendet på KAW där jag tog upp en lång serie grova påhopp som dnm gjort mot mig och flera andra användare. Då argumenterade du mot en blockering och tyckte inte ens att dnm borde varnas för sitt beteende. Varför vill du då blockera Mörkerman för en kommentar som i jämförelse framstår som en ren bagatell? Bredman (diskussion) 19 juli 2015 kl. 10.50 (CEST)
Att diskutera i sak och inte person anser jag inte är en "småsak". Och en sådan förseelse ser jag bara delvis kopplat till uttalandets grovhet som personangrepp, utan mer om uttalandet är opåkallat av sammanhanget, vilket det var frågan om här. Om det förekommit mitt i en sakmässigt infekterad diskussion där båda parter rean hade uttryckt sig argsint skulle jag bedömt det annorlunda.Yger (diskussion) 19 juli 2015 kl. 10.58 (CEST)
@Bredman: Det känns nära nog ogörligt för mig att diskutera en nästan tre år gammal konflikt som jag bara har sporadiska minnen av. Men vad jag minns av den var det som Yger antyder ovan: En sakmässigt infekterad diskussion där båda parter redan hade uttryckt sig påtagligt argsint, med angrepp åt båda håll. Mörkerman har en lång historia av tetigheter och sarkasmer, riktade mot snart sagt varje användare som han på något sätt kommer i konflikt med, långt ifrån bara dnm. Hade det kommit ett krav att han skulle evighetsblockeras hade jag, som i den förra Mörkermandiskussionen, argumenterat emot det, för en sådan åtgärd hade jag sett Mörkermans angrepp som alltför ringa. Här gäller det en vecka. / TernariusD 19 juli 2015 kl. 11.23 (CEST)
Ternarius, dnm måste vid det här laget ha varit uppe till diskussion här på KAW i vart fall ett tiotal gånger. Det har handlat om en helt oacceptabel diskussionsstil och solklar POV-pushning, men har inte lett till några åtgärder. Men när Mörkerman, efter flera år med låg aktivitet, gör sig skyldig till ett litet övertramp så blockeras han direkt. Sanningen är att tålamodet med Mörkerman är litet eftersom han redigerar utifrån ett högerperspektiv, medan dnm behandlas med silkesvantar då han har ett vänsterperspektiv. Dessa dubbla måttstockar sticker rejält i ögonen. Bredman (diskussion) 19 juli 2015 kl. 11.52 (CEST)
Om du bortser från perspektiv och POV: Tycker du verkligen inte att Mörkermans övertramp är nedlåtande och går på person till skillnad mot Dnm? Jag menar att Mörkerman till och med gjort en grej av det.--LittleGun (diskussion) 19 juli 2015 kl. 12.09 (CEST)
@LittleGun: Inte alls. Tvärtom är dnms påhopp som regel långt grövre än vad Mörkerman gjort sig skyldig till. Titta på det tidigare inlägg på KAW som jag länkade till ovan. Det innehåller ett stort antal exempel på vad jag menar. Bredman (diskussion) 19 juli 2015 kl. 12.23 (CEST)
OK. Det tror jag gör Mörkerman besviken.--LittleGun (diskussion) 19 juli 2015 kl. 12.30 (CEST)
Instämmer med ℇsquilo. Jag tolkar Mörkermans inlägg som något av en replik till dnm:s inlägg (18 juli 2015 kl. 00.18), där dnm (enligt min tolkning) yttrar sig för en omskrivning/omformulering av artikeln ("Just nu står främlingsfientligt längre ner, även om det borde tillåtas en högre position i ingressen") samtidigt som han också tar ställning för att behålla den nuvarande formuleringen. Av denna anledning har jag svårt att se Mörkermans inlägg som fullständigt opåkallat. Dieselmotorvagnar (till stationen) 19 juli 2015 kl. 11.57 (CEST)
användare:Bredman: Denna diskussion gäller mörkerman och inte Dnm. Har du något mot Dnm du vill ta upp kan du start ett nytt ärende och inte ta upp ett två år gammalt i en diskussion om en annan användare. Hade mörkerman Hållö sig lite innan han skrev detta hade det kanske inte blivit så lång blockering, men nu gjorde han det mindre än en vecka efter förra ärendet. Därav längden. Adville (diskussion) 19 juli 2015 kl. 12.17 (CEST)

Blockeras bör alla WP-användare, utan undantag och oavsett vilken politisk åskådning, som använder WP för att föra fram sin politik. Om vi börjar (fortsätter?) blockera dem som, mer eller mindre irriterat, protesterar mot WP-användare som använder WP för att föra fram sin politik, så kanske vi är fel ute? --SergeWoodzing (diskussion) 18 juli 2015 kl. 20.38 (CEST)

Jag tycker att det är ganska allvarligt att mörkerman mitt under pågående blockering och kaw diskussion outar vem dnm är, som privatperson. Dvs "jag vet vem han är". Kan nog kännas lite hotfullt om man är i dnms kläder. I mina ögon är även det ett övertramp. (Diff finns på mörkermannen diskussion , men inlägg censurerat av mig efter tillbakarullningen av Magnus a. Adville (diskussion) 19 juli 2015 kl. 12.56 (CEST)

Vad är det för diff du talar om, Adville? Kan du länka till den? Utopiantos (diskussion) 19 juli 2015 kl. 15.41 (CEST)
Här är diffen men den är bara synlig för administratörer. Adville beskriver den korrekt ovan. /Hangsna (diskussion) 19 juli 2015 kl. 15.45 (CEST)
Okej. Men då är det svårare för icke-administratörer att få en full bild av situationen. Det blir svårt för icke-administratörer att argumentera mot Advilles påstående om att det är ett övertramp. Är detta en diskussion för enbart administratörer? Är det en rättvis diskussion om administratörer har tillgång till mer bevismaterial än icke-administratörer? Bör sådant bevismaterial få lov att presenteras? Om svaret på den sista frågan är ja, är detta då en delvis stängd diskussion? Brukar diskussioner på KAW vara delvis stängda? Vad säger det om dess insyn? Utopiantos (diskussion) 19 juli 2015 kl. 15.56 (CEST)
Om inlägg görs där användares identitet utanför Wikipedia avslöjas så ska dessa döljas, det har inget med KAW att göra. Att sen inte alla kan se det är ju meningen med att dölja dem. Vi kan inte skriva ut outanden av andra användare bara för att alla ska kunna se dem och bedöma dem, då ligger de ju synliga. /Hangsna (diskussion) 19 juli 2015 kl. 15.58 (CEST)
(redigeringskonflikt)
Alla har rätt att vara anonyma på Wikipedia, och det är praxis att radera och dölja inlägg som lämnar ut uppgifter om en sådan person. Däremot hade det kanske varit lyckligare, med tanke på den diskussion om jäv som uppstått i samband med blockerandet av Mörkerman, om så hade gjorts av en administratör som inte tidigare varit involverad i en debatt mot Mörkerman där man nog måste hävda att administratören deltog som privatperson snarare än administratör (jag syftar på diskussionen om Sverigepartiet), och framför allt tycker jag det var olyckligt att outandet togs upp som ett argument mot Mörkerman av samma administratör. Vi kan inte komma med argument som ingen kan läsa, det gynnar talet om en konspiration bland administratörer, och det tycker jag Adville borde tänkt på. Däremot tycker jag att själva döljandet av inlägget var fullt korrekt, jag hade gjort det själv om jag hade sett det. / TernariusD 19 juli 2015 kl. 16.16 (CEST)
Den diff jag tittade på var inte en outning; den sade att Mörkerman visste vem dnm var och gav en upplysning som på intet sätt är nog för identifikation. Hade det varit en verklig outning hade det varit en uppgift för censorerna att radera inlägget så att det verkligen skulle döljas för samtliga. (Härmed inte sagt att det var felaktigt att inlägget raderades).
andejons (diskussion) 19 juli 2015 kl. 17.11 (CEST)
Tack Andejons, jag ber om ursäkt om jag använt ordet "outning" felaktigt, det var inte min avsikt. /Hangsna (diskussion) 19 juli 2015 kl. 17.13 (CEST)
Jag var medveten om att inga uppgifter som kunde möjliggöra en exakt personidentifiering av dnm lämnades ut, och det tycker jag inte jag har påstått heller (jag menar inte att någon skulle ha anklagat mig för detta). Däremot kopierade jag "outning" från det ursprungliga inlägget, vilket var slappt av mig. Andejons hade alldeles rätt att det inte var frågan om någon outning. / TernariusD 19 juli 2015 kl. 18.21 (CEST)
Det stämmer att jag var i konflikt med mörkerman som användare, inte admin, vilket kan läsas ovanför i första anmälan. Att jag sedan använde mina adminrättigheter till att censurera inlägget har inget med konflikten att göra, det var rent administrativt och andra har skrivit det var rätt gjort (men att kanske någon annan skulle censurerat det... Vilket då hade gjort att det legat öppet längre. Det hade inte varit rätt. ) att jag sedan, som vanlig användare skrev om påhoppet här var för att jag ville lyfta fram det. Att utelämna det hade också varit fel. Hoppas detta förklarar. Adville (diskussion) 20 juli 2015 kl. 17.17 (CEST)

Personligen är jag som sagt av åsikten att vi ska vara restriktiva med blockeringar för enstaka övertramp i artikelnamnrymden. Det ska handla om upprepade och graverande överträdelser, där en blockering tjänar till att kyla av en konflikt eller permanent stänga ute en användare. Efter att ha läst igenom diskussionen kan jag bara dra slutsatsen att blockeringen är oproportionerligt hård. Jag har sett betydligt värre övertramp som lämnats utan åtgärd.--ボスニア (diskussion) 19 juli 2015 kl. 21.52 (CEST)

Jag vill framföra att jag instämmer med Bothnia. Toleransen mot enskilda överträdelser är ofta för låg. Sedan tycker jag, likt ℇsquilo, inte att Mörkermans uttalande var ett personangrepp, men jag antar att vi har något olika definitioner och ståndpunkter när det gäller det begreppet. Utopiantos (diskussion) 19 juli 2015 kl. 22.34 (CEST)
Jag anser åtgården som välavvägd, och ännu mer så när jag ser på övriga debattinlägg sedan återkomsten. För egen del tänker jag inte diskutera frågan närmare än såhär då jag är part i målet. dnm (d | b) 19 juli 2015 kl. 22.44 (CEST)
Mycket bra att Averater agerade snabbt. Personangrepp skall alltid beivras. Fler administratörer borde följa Averaters exempel. Detta skulle kunna förhindra mycket av de trakasserier som förekommer då och då på svWikipedia och på så sätt kunna skapa ett bättre arbetsklimat med den nedkylningseffekt av konflikter som det innebär.
Jag håller dock inte med Yger om att en dags blockering skulle vara för kort. Istället skulle jag ha föredragit att denna blockering av Mörkerman varade en dag och att Averater fört ärendet hit för diskussion om en eventuell längre tids blockering eller ej.
Den nyligen avslutade diskussionen om Mörkerman (från den 9 till den 13 juli 2015) förskräcker. Detta då det inte ledde till en snabb, kort blockering, trots ett helt klart personangrepp. Ett av argumenten då för en icke-blockering var att det hade gått en tid sedan personangreppet hade skett och därmed var det inaktuellt med en blockering, trots att Adville anmälde ärendet hit direkt. Man skulle kunna tolka det som om en diskussion på KAW underhålls tillräckligt länge så kan ett personangrepp ske utan åtgärd. Om det skulle bli resultatet av diskussioner på KAW så vore det ytterst olyckligt. --Allexim (diskussion) 21 juli 2015 kl. 08.52 (CEST)
En kort avkylningsblockering och därefter diskussion här. Det är en rimlig åtgärd. Men det bör ändå inte göras av någon som varit inblandad i konflikten eller tidigare haft sammanstötningar med den det berör. Tostarpadius (diskussion) 21 juli 2015 kl. 09.04 (CEST)
Sett ur lärdomsperspektiv (jag har ingen kritik mot vad som skett i detta fall), så kunde ett optimalt agerande i ett fall som detta varit att en begäran om blockering lagt på BOÅ (då inget akut skydd krävdes) samtidigt som ett ärende öppnats här, ungefär som Tostarpadius gjorde i går beträffande Kaffeburk. Sedan för blockeringslängd så ser jag 1 dag som enbart symboliskt då det i praktiken inte innebär en begränsning. Och det kan vara Ok för en första förseelse, där dock en starkt tillsägelse kan ge samma effekt. I detta fall var det fråga om upprepning, och då bör det enligt min mening vara ett "steg över" 1 dag, då tre (alternativt 7).Yger (diskussion) 21 juli 2015 kl. 09.17 (CEST)
Hela det här ärendet har hanterats osnyggt. Först råkar Adville och Averater i konflikt med Mörkerman i artikeln Sverigepartiet, varefter Adville gör ett försök att få Mörkerman blockerad. Bara några dagar senare blockerar Averater Mörkerman. Sedan censurerar Adville ett inlägg av Mörkerman och anför, som ytterligare blockeringsgrund, att Mörkerman i det censurerade inlägget "outar vem dnm är, som privatperson" - något som senare visar sig inte stämma. De administrativa verktygen ska inte tillgripas inom ramen för en konflikt på det här viset. Averater och Adville borde ha hållit huvudet kallt och låtit andra administratörer agera i den mån det var nödvändigt. Bredman (diskussion) 23 juli 2015 kl. 13.29 (CEST)
Jag tycker att det hade varit bäst om mörkerman från början hade hållit sig till att diskutera artikelsubjekten och inte komma med nedsättande kommentarer om medwikipedianer. Då hade vi alla sluppit detta och kunna ägna oss åt att utveckla svwp. Adville (diskussion) 23 juli 2015 kl. 13.45 (CEST)
Det finns ett gammalt wikipediaknep att bråka med alla och därmed undvika blockering eftersom den som blockerar per definition är part i målet. Det här kunde iofs ha skötts snyggare, men Advilles poäng väger mycket tyngre.--LittleGun (diskussion) 23 juli 2015 kl. 15.23 (CEST)
Jag har aldrig varit i konflikt med Mörkerman. Det måste finnas fler, även administratörer, som lyckats hålla sig utanför. Tostarpadius (diskussion) 23 juli 2015 kl. 20.05 (CEST)
Mörkerman blockerades i en vecka den 18:e, vilket innebär att han varit blockerad i 5 dagar nu. Den blockerande administratören hade varit i konflikt med Mörkerman strax innan, en konflikt som inte resulterade i någon åtgärd mot Mörkerman. Litet tråkigt att det ärendet arkiverades så snabbt från WP:KAW, det hade varit bra att ha nu. Den blockerande administratören drog snabbt blockeringsärendet här; vissa röster hördes som tog upp frågan om jäv, men det förefaller klart som att det var en majoritet för blockeringen (jag hörde till den), kanske även konsensus för den. Jag är emellertid inte lika säker på att det fanns konsensus för en hel vecka (även om jag fortfarande hörde dit), tre dagar hade nämnts från flera håll. Jag har iofs varit i konflikt med Mörkerman ofta, jag har inte gjort någon hemlighet av att jag ogillar hans åsikter, och han har inte gjort någon hemlighet av att han ogillar mig. Emellertid är det ett så kallat "negativt" jäv; knappast någon kan, förmodar jag, påstå att jag visat några tendenser till att gynna Mörkerman. Däremot känner jag mig litet bekymrad av delar av kritiken mot honom, speciellt det som jag tycker att jag redogjort ovan den 19 juli. Därför har jag beslutat att upphäva hans blockering, två dagar i förtid. Jag är normalt mycket tveksam till att desavouera andra administratörers beslut, men utför den här åtgärden främst eftersom debatten aldrig verkar att ta slut, och jag ser det som om vi framför allt behöver lugn så vi kan ägna oss åt mera produktiva åtgärder. Om någon tycker jag har handlat fel, kommer jag givetvis inte att protestera om min åtgärd ogörs. / TernariusD 23 juli 2015 kl. 21.30 (CEST)

Jag var tidigare i diskussion med Mörkerman angående en källa som jag tyckte han tolkade väl fritt. Då påpekade jag att han utifrån hans bidragshistorik har vissa intressekonflikter och att jag därför bad någon annan utan dylika läsa källan. Det gjorde till slut Ternarius och därmed löstes den konflikten. I den diskussionen var Mörkerman aldrig otrevlig eller tog diskussionen bort från ämnet. När så nu skedde valde jag att lägga en blockering och direkt ta den hit. Att jag la blockeringen först valde jag att göra för att jag trodde det skulle förenkla diskussionen här. I andra fall har diskussioner tenderat gå så långt att vissa tycker det sedan gått så länge att någon åtgärd inte är aktuell. Jag hoppas detta förtydligar mina tankegångar kring ärendet. --افيراتير (diskussion) 23 juli 2015 kl. 20.46 (CEST)

Kaffeburk med fleras tirader om artikeln kulturmarxism mm

Kaffeburk (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
Marzugn (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
ChiGivevarro (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
Bakeld (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
inget ärende på KAW tidigare

Dessa inlägg har nu pågått flera veckor på många ställen och med upprepade argument. Jag anser själv sakfrågan nu analyserats tillräckligt av flera: mig, flinga Dnm etc, och det finns inget värde att diskutera längre i den form som argument förs fram. Argumenten från de tre användare som är helt nya har också haft närmast identiska infallsvinklar. Kaffeburks blockering löper nu ut inom en timme, och jag skulle vilja vi kom överens om en metod så att diskussioner initierade av dessa inte tar för stor plats, på Bybrunnen, Kaw etc. Mitt förslag är att föra alla nytillkomna diskussioner i samma ämne och av samma karaktär till skaparnas diskussionssidor. Alternativ är väl närmast att blockera, där vårt regelverk tillåter detta. Jag är dock lite orolig diskussionerna ändå återuppstår under nya användare och att en destruktiv diskussion om att "tysta kritik" uppstår.Yger (diskussion) 19 juli 2015 kl. 16.24 (CEST)

Eftersom jag också är en av de utpekade extremisterna låter jag bli men jag förordar blockering av Kaffeburk och marionetterna. Om nya konton dyker upp bör de bemötas (God tro) tills man inser att de är marionetter då man kan avsluta diskussionen och om den fortsätter, blockera. --افيراتير (diskussion) 19 juli 2015 kl. 16.33 (CEST)
Till och med jag har blivit utpekad. Jag hoppas vi kan glömma och gå vidare nu när den senaste aktivisten är blockerad. Tostarpadius (diskussion) 19 juli 2015 kl. 19.40 (CEST)

Dock är Kaffeburk själv tillbaka med diverse diskussionsinlägg som jag har svårt att finna konstruktiva. Hur skall vi hantera detta? Tostarpadius (diskussion) 20 juli 2015 kl. 12.17 (CEST)

Har inte följt diskussionen i detalj, men så länge Kaffeburk inte redigeringskrigar eller på annat sätt saboterar artikeln kan man väl låta henom vara. Om det inte finns konsensus för de förändringar Kaffeburk föreslår så behöver ju inte motståndarna bemöta varje inlägg i detalj. Inte heller ser jag något skäl att diskutera detta på KAW.--ボスニア (diskussion) 20 juli 2015 kl. 12.46 (CEST)
Kaffeburks personangrepp, ovilja att följa riktlinjer och uttröttningsansträngningar är ett problem. Att det inte blir lugnt tar tid från användare, skapar dålig stämning och tvingar fram reaktioner. Att användaren tillkallar förstärkning och agera sitt eget stöd genom annan användare är allvarligt. Enligt min mening borde han blockeras då inget konstruktivt kommer ur användarens ansträngningar och ageranden (varken nu eller historiskt). dnm (d | b) 20 juli 2015 kl. 13.08 (CEST)
Jag instämmer i grunden med dnm. Återkomsten efter två veckors blockering har inte imponerat på mig. Just nu finns det dock inget konkret att peka på, så det är nog bäst att avvakta. Minsta lilla övertramp och jag skulle inte protestera mot en permanent avstängning. Tostarpadius (diskussion) 20 juli 2015 kl. 13.13 (CEST)
Nu kom övertrampet... Tostarpadius (diskussion) 20 juli 2015 kl. 15.49 (CEST)
Jag tog bort detta. Visst kan det finnas skäl att diskutera eventuell pov-puschning som kommer från andra användare, men som jag ser det enbart på KAW med yrkande om åtgärd. Jag stödjer en blockering av Kaffeburk. Obelix (diskussion) 20 juli 2015 kl. 15.54 (CEST)
Jag tror nog att fler än bara jag och Bothnia tänkt på det, men den senare tar upp något väldigt klokt. Det är inte nödvändigt att besvara inlägg i en jättediskussion, om inget nytt finns att tillföra. Ändå har jag (motsägelsefullt nog) just besvarat en del inlägg, och, å andra sidan så finns det ju också i viss mån ett behov av att svarsargument läggs fram, och att frågor och problemställningar får svar. Om jag kan drista mig till att säga något som kanske är självklart, så är väl en bra metod för jättediskussioner att presentera argumenten för varför man inte är enig med inläggen, så att säga svara på argument, och annars i princip låta det vila. Nu är förstås verkligheten mer komplex än så, man kan behöva försöka förklara, säga ifrån, och så vidare. Men ändå. Bara när det nu kom upp, avstår tills vidare från att kommentera hela ärendet i övrigt. flinga 20 juli 2015 kl. 22.39 (CEST)

Trist historia måste jag säga! Tyvärr anade jag tidigt att det skulle sluta med att Kaffeburk blev evighetsblockerad. Jag har ändå en tanke på att det ibland är bättre att fria än fälla, och en evighetsblockering är väldigt hård. Så min fråga är om inte Kaffeburk borde få en ny chans? Min idé bygger på att Kaffeburk får vara blockerad ett par veckor eller ca en månad, med en uppmaning om att låta bli dessa evighetsdiskussioner när blockeringen upphör. Om Kaffeburk då visar sig klara av detta så får denne användare fortsätta, men återgår det till dessa eviga diskussioner så blir det i värsta fall en evighetsbockering. Kaffeburk tycks inte vara något egentligt troll eller vandal av de slag vi annars träffar på. Bara ovanligt envis och har svårt att fatta att dessa diskussioner är tröttsamma. Jag sa tidigare åt Kaffeburk att sluta diskutera och försökte gjuta olja på vågorna när diskussionerna pågick som värst, men jag blev tyvärr själv hindrad av Protokollet [1]. I princip anser jag att det var Protokollet som där såg till att ge klartecken till Kaffeburk att fortsätta, när han innan på mina uppmaningar hade hållit sig lugn. Hade inte Protokollet kommit och läxat upp mig för detta hade troligen Kaffeburk hållit sig betydligt lugnare i alla fall. Protokollet återupptog den evighetslånga diskussionen som annars höll på att avta. Så Kaffeburk har inte ensam varit skyldig till det som hänt, utan det finns medskyldiga, Men Kaffeburk får nu ensam ta straffet för detta. Det ser alltså inte riktigt bra ut. Det är därför jag tycker att Kaffeburks blockering bör tidsbegränsas med en allvarlig varning angående dessa diskussioner--Bruno Rosta (diskussion) 21 juli 2015 kl. 00.38 (CEST)

Det är högst osannolikt att Protokollet hade någon reell inverkan på Kaffeburks ansträngningar. Diskussionen höll inte på att avta, förmodligen lika lite som när Tostarpadius kommenterade mitt "streck i debatten" som åter fick fart på Kaffeburk. Jag tror varken Protokollet eller Tostarpadius påverkade Kaffeburk att fortsätta. Den förmågan ägde Kaffeburk utan någons försorg.
I övrigt har jag svårt att se vad ytterligare en till chans skulle ge. Direkt när blockeringen släppte fortsatte användaren där denne tvangs avbryta och medan kontot Kaffeburk var avbrutet i sin aktivitet, uppstod det andra konton som fortsatte exakt där Kaffeburk avslutat.
Om jag inte minns fel så är Kaffeburks historia inte speciellt konstruktiv över lag. dnm (d | b) 21 juli 2015 kl. 00.45 (CEST)
Angående Protokollets agerande är jag inte av samma uppfattning som dig. Jag fick nämligen en uppfattning av att när jag sa till att debatten bör sluta så var det tyst till Protokollet kom in och läxade upp mig och därmed drog igång detta igen. Även om jag inte ser så värst många konstruktiva redigeringar av Kaffeburk så är det inte fråga om en vandal, mer en envis användare som verkar ibland behöva att man säger åt denne ibland, och jag tyckte mig börja få fason på Kaffeburk och få denne att sluta innan Protokollet kom in och läxade upp mig. Jag hade en tanke att få Kaffeburk att hålla sig ifrån just den där diskussionen om kulturmarxism men ändå rädda honom från blockering. Nu har det gått så här långt. Jag anser att Kaffeburk bör vara blockerad ett tag just nu, där är vi nog flera överens, men anser att evighetsblockeringen bör omvandlas till en tidsbestämd blockering--Bruno Rosta (diskussion) 21 juli 2015 kl. 00.58 (CEST)
Skulle Kaffeburk genomföra i praktiken det användaren så ihärdigt förespråkade hade det varit en avancerad form av vandalism (POV, syntes, egen forskning). Kaffeburk drog sin vilja till vandalism så långt att det till och med för diskussionssidor passerade alla gränser. dnm (d | b) 21 juli 2015 kl. 01.03 (CEST)
Kan nämna att kaffeburken är tillsvidareblockerad även på enwiki sedan någon månad tillbaka (och nekad avblockering för några dygn sedan). POV-pushning, missbruk av diskussionssidor och liknande om jag förstod motiveringen rätt. Kaffeburk & Co har inte på ett objektivt uppslagsverk att göra. --MagnusA 21 juli 2015 kl. 09.15 (CEST)

Dokumentation av vilka åtgärder som vidtagits av kontona och dessas inlägg:. Ett av "ekona" blockerades före detta ärende öppnades och ett samtidigt. Tostarpadius la in en begäran på BOÅ, samtidigt som övertrampet kommenterades ovan, som resulterade i evighetsblockering av Kaffeburk. I anslutning till detta blockerades det tredje ekokontot och de övriga två ändrades till evighetsblockering (marionetter). Flera inlägg hade för detta ärende öppnats raderats/flyttats för att minska antalet likartade trådar på Bybrunnen. Efter blockeringen raderades ytterligare (främst personlistningar) och ytterligare flyttningar från Bybrunnen genomfördes.Yger (diskussion) 21 juli 2015 kl. 10.08 (CEST)

Och en BIK stängdes som "inte längre nödvändig". -- Innocent bystander (diskussion) 21 juli 2015 kl. 11.21 (CEST)
Med all respekt så tycker jag faktiskt inte att det är svårare än att om användare x är intresserad av att fortsätta debattera med Kaffeburk eller någon annan i en diskussion så gör x det. Om detta leder till en lång diskussion, vilket flera har kallat evighetsdiskussion, så anser jag att det är både användare x och Kaffeburk som har bidragit till denna. Om användare x inte längre är intresserad av att fortsätta diskussionen så reser sig x och går därifrån. Utan motpart kommer Kaffeburk inte att fortsätta diskutera. Kanske är det så viktigt att få sista ordet att man blockerar motparten som ett medel för att vinna denna strid. Jag vet inte varför man annars skulle vilja fortsätta diskutera med Kaffeburk, därefter hävda att det enbart är Kaffeburks fel att den långa diskussionen har uppstått och slutligen blockera Kaffeburk för det. Evighetsblockeringen bör omvandlas till en tidsbestämd blockering. Utopiantos (diskussion) 21 juli 2015 kl. 16.35 (CEST)
Alldeles bortsett från hur många som fortsätter diskussionen är det orimligt att någon hela tiden startar nya trådar när användaren inte får de svar vederbörande önskar. Jag instämmer med MagnusAs uttalande ovan. Låt blockeringen ligga och låt oss gå vidare! Tostarpadius (diskussion) 21 juli 2015 kl. 21.17 (CEST)
Ja. Jag var väl möjligen öppen för att fortsätta diskussionen lite till på Kaffeburks användarsida och att ha låtit ChiGivevarro få konstatera att inga tusentals andra användare var intresserade av att resa sig mot det Kulturmarxistiska wikipediaförtrycket. Å andra sidan var ju all diskussion meningslös, hade vi låtit bli att svara hade det varit belägg för att Chigivevarro hade rätt och hade vi svarat hade det varit belägg för att den kulturmarxistiska eliten försökte tysta kritiken. För tydlighetens skull - Kaffeburk försökte bevisa att det existerade en kulturmarxistisk infiltration som styrde svenska medier för att kunna lägga in det i artikeln. Hade vi slutat diskutera hade an tolkat det som att han fått rätt. För övrigt förde han återkommande över debatten till bybrunnen för att försöka få stöd för sina åsikter eller om inte annat torgföra dem så synligt som möjligt. Att sluta diskutera hade troligen inte lett någonstans. Men visst, i efterhand det är möjligt att det varit bättre att sätta stopp för diskussionen tidigare.FBQ (diskussion) 22 juli 2015 kl. 00.32 (CEST)
Säga vad man vill om att Kaffeburk aldrig gav sig. Men en sak är säkert, han hade en mycket stark övertygelse om att ha rätt i sin sak. Och så länge det fanns folk som svarade på Kaffeburks inlägg så är det lätt att i Kaffeburks situation tro att det är helt ok att fortsätta diskutera. Varje svar som motdebattörerna kom med blev på sätt och vis en uppmuntran att fortsätta. Hade motdebattörerna istället bara sagt att de inte tänker debattera mer och sedan undvikit att svara hade det förändrat läget för Kaffeburk. Han hade inte kunnat fortsätta och debatterna hade tynat bort. På detta sätt måste man ändå säga att Kaffeburk handlade i god tro mitt i alltihop, även om detta skedde på ett märkligt sätt.
Jag sätter inte emot att Kaffeburk är blockerad. Det är tydligt att övertrampen och evighetsdiskussionerna bör få en markering att det är oacceptabelt. Men evighetsblockering är något man ger till rena vandaler och Kaffeburk är ingen ren vandal, bara svår att samarbeta med. Det är därför jag anser att Kaffeburks blockering bör omvandlas till tidsbestämd, och att han sedan varnas kraftigt när tiden gått ut--Bruno Rosta (diskussion) 22 juli 2015 kl. 00.50 (CEST)
Som Utopianus och Bruno Rosta. Vi ska vara väldigt försiktiga med att dela ut tillsvidareblockeringar utanför artikelnamnrymden. Det är en sak att tillfälligt blockera användare eller frysa sidor för att kyla ned en upphettad diskussion, det är något helt annat att dela ut tillsvidareblockeringar för att enstaka användare vägrar att avstå från sista ordet. Konsensus är bara tvingande beträffande utformningen av artiklar, inte hur man ser på utformningen av samma artiklar. Våra diskussionssidor är till för att användare ska kunna vädra missnöje och uttrycka reservationer, och ingen är förpliktigad att svara eller bemöta något å Wikipedia-gemenskapens vägnar. Tystnad är, när allt kommer omkring, inget annat än just tystnad.
Jag kan bara tänka mig ett fåtal scenarier där långa blockeringar är motiverade utanför artikelnamnrymden. Ett är när användare skapar marionetter för att fejka konsensus eller manipulera omröstningar. Ett annat är när problemanvändare bedriver uppsökande verksamhet och plågar andra användare med upprepade inlägg på deras diskussionssidor eller missbrukar diskussionssidor på liknande sätt.--ボスニア (diskussion) 22 juli 2015 kl. 01.14 (CEST)
Det spelar ingen roll hur mycket man än tro på en sak, för agerar man som Kaffeburk gjort är det inget annat än en strävan efter att vandalisera uppslagsverket sett till våra mest centrala riktlinjer och förhållningssätt. Det är inte OK att förringa dessa riktlinjer eller Kaffeburks nuvarande (och historiska) beteende, oavsett hur passionerad användaren var i sin vilja (passion är dessutom ett allvarligt problem för neutralitet). Användaren blev också blockerad på EnWP för exakt samma beteende, men de lät inte diskussionen gå så långt som ofta är fallet på SvWP. Där tog uppenbarligen andra mycket allvarligt på Kaffeburks ageranden, brott mot centrala riktlinjer, anklagelser och personangrepp. Saken hade nämligen redan diskuterats (och användarens syfte var tydligt) varför de satt ner foten direkt.
Finns det någon som seriöst tror Kaffeburk skulle kunna bli en konstruktiv bidragare? Användaren ser av allt att döma Wikipedia som ett diskussionsforum för sökandet efter ny kunskap genom syntes och egen forskning, där han som användare kan vara förespråkare av personliga och advokat för andras politiska idéer och övertygelser (i tron om att dessa är neutrala och ska in i uppslagsverket). Användaren struntar i våra riktlinjer och tar upp en stor mängd tid från många användare i syfte att förändra artiklar på ett sätt som är solklar vandalism. Att användaren inte lyssnar till eller ser andras argument är också ett stort problem (om det är medvetna förbiseelser, missförstånd och dylikt har jag ingen susning om).
Jag anser att evighetsblockeringen ska ligga kvar, men om den ska tidsbegränsas förordar jag 3 år. dnm (d | b) 22 juli 2015 kl. 04.00 (CEST)

Länk till diskussionen på enwp skulle vara bra. Utifrån Bothnias kommentar kanske det skulle vara bra att fullfölja BIK för att se om det var Kaffeburk som körde med marionetter under blockeringen. Adville (diskussion) 22 juli 2015 kl. 07.55 (CEST)

@Adville: Se en:Wikipedia:Meatpuppets. Om Kaffeburk själv satt vid tangentbordet eller inte spelar i princip ingen roll. Rekrytera andra användare med samma agenda, är exakt lika destruktivt som om hn själv hade låtsats vara flera olika användare. Det är sedan i princip omöjligt att bevisa att man inte är en marionett. Att man sitter vid två olika datorer vid två olika adresser bevisar inte att det är två olika personer bakom. -- Innocent bystander (diskussion) 23 juli 2015 kl. 15.48 (CEST)
Arkiverad diskussion på ENWP. Även EN:User talk:Kaffeburk kanske kan vara intressant. /Hangsna (diskussion) 22 juli 2015 kl. 08.07 (CEST)
Som en av de få som lagt ner stor möda och tid för att få till ett förnuftigt sakutbyte, så delar jag uppfattningen bakom dessa blockeringar att det inte fungerade, dvs diskussionerna som initierades hade inget sakinnehåll som kunde ge värde åt artiklar. Och för BIKen så uppfyller kontona fullt ut anktesten, vilket åtminstone för mig räcker för att se de är kopplade och mindre intressant om det är frågan om samma person eller inkallade förstärkningar som uttrycker identiska inlägg/åsikter. Personligen ser jag ingen anledning förändra lagda blockeringar.Yger (diskussion) 22 juli 2015 kl. 08.23 (CEST)

Jag kan instämma i beskrivningar av Kaffeburks sätt att diskutera ovan, och kan tillägga att förutom att det inte brukade komma fram källor som verkligen stödde det användaren ville föra fram (mer än i vissa fall marginellt, som att någon bok som såg ut att ha viss vikt i förbifarten använde en term som Kaffeburk förde fram som, enligt min beskrivning, i praktiken ett mer eller mindre etablerat historiskt eller sociologiskt begrepp), så var det ofta så att användaren undvek frågor och motargument, eller gjorde en vinklad (ibland klart orimlig enligt min uppfattning) tolkning av dem och tog istället upp nya frågor och inte sällan skapade nya rubriker med långa ytterligare utläggningar om vad denne ansåg var uppenbart fel (och fortsatt argumentation med dålig koherens). Jag tror inte att användaren med nuvarande tolkning av artikeln och hur vi arbetar med källor (och vad som krävs för att verkligen kunna göra slutsatser som användaren gjort, vilket inte är en Wikipediaaktivitet, utan något för forskning, alternativt amatörforskning).

Något jag funderar på är ändå om användaren blivit tillräckligt varnad, och om vi ställt ultimatum? Det är något jag väl tänker att vi borde ha i våra rutiner, för någon form av rättssäkerhet. Nu hade användaren gjort andra övertramp vad jag vet (jag är inte säker på att jag hängt med i alla), och de ärendena är kanske mer självförklarande. Men gällande just diskuterandet om artikeln kulturmarxism med användarens kringfrågor, där bland annat jag ändå faktiskt bedrivit viss fortsatt diskussion med användaren. flinga 24 juli 2015 kl. 13.32 (CEST)

Rättssäkerhet är inte en riktigt relevant norm här. Det är ingen mänsklig eller samhällelig rättighet att redigera Wikipedia utan allt skall se i skenet att bidra till en bra encyklopedi. Och här bedömdes detta inte gälla, vilket bara till en del baserades på de eviga icke-konstruktiva diskussionerna utan också vägde tungt personangrepp (i sig inte övergrova) och att att "eko"konotona av flera uppfattades som användande av marionetter. Det var ett ovanligt fall som processmässigt följde lite ovanliga vägar, men i slutändan är det bara åtgärderna som är centrala bedöma. Yger (diskussion) 24 juli 2015 kl. 14.37 (CEST)
Det kan hända att det var ett dåligt ordval, det kanske har andra konnotationer än vad jag egentligen hade i tankarna. Jag tänkte väl som så att när folk blir avstängda så är det nog till allas fördel att det vi försöker försäkra oss om att användaren är fullt på det klara med vad vi anser den gör fel och vad den väntas sluta med, eller blir avstängd för. Det borde skydda mot efterkonflikter och falska anklagelser om bevekelsegrunder, till exempel, och underlätta i fall där en användare helt enkelt inte förstår vad andra menar att de gör eller hur de ser hur de agerar. Jag kan ha missat saker, så kanske är det gjort i det här fallet, men vi borde kanske helt enkelt sagt ifrån mer vid övertrampen. Hade Kaffeburk fått ultimatum om att upphöra (med diskuterandet i den här ämnesfrågan, t ex) eller bli blockerad, så hade denne kanske straffat ut sig själv, eller upphört. Jag tycker nog att det blir en rakare behandling generellt (så på det sättet är det utifrån processmässiga grunder jag upplevde det som en poäng). Jag är inte ute efter att vi ska ha någon slags domstol och lagar (dvs ingen rättighet som ska regleras), men att processen görs när vi anser någon bete sig skadligt blir rätt tror jag är viktigt. flinga 24 juli 2015 kl. 15.57 (CEST)

Jag ska inte göra diskussionen längre, utan bara framföra att jag med hänvisning till argument från Bothnia, Utopiantos, Bruno Rosta m.fl. tycker att Kaffeburks blockering bör bli tidsbestämd och inte permanent. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.21 (CEST)

dnm igen

dnm (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
Tidigare diskussioner rörande Dnm (från 2013-2015)

Då var det dags igen. Jag har framfört kritik mot en ohanterlig källreferens på Högerextremism (diskussionhistoriklogg). dnm återställde. Jag skrev då om alltihop, la dit en kb-mall och flyttade den ohanterliga referensen till en litteraturlista. dnm återställde, totalt fyra gånger. Användaren agerar som om han har monopol på artikeln. Samma beteende går igen i ett flertal artiklar. Jag gör en ändring: användaren återställer. Jag skriver något på diskussionssidan - användare ger ett goddag-yxskaft svar. Jag omformulerar då texten till något annat: dnm återställer. Jag svarar på diskussionssidan och omformulerar igen: användaren återställer. Jag prövar en kb-mall: användaren återställer. Jag gör en anmälan om WP:TÅG på WP:BOÅ och en admin avslår det hela utan att ens titta på sidan och skrivskyddar sedan BOÅ. Tror ni inte att JAG hade åkt dit direkt om jag hade brutit mot TÅG?

dnm och några liknande användare har varit uppe till diskussion för olämpligt beteende här flera gånger (se ovan). Ändå händer aldrig något nämnvärt. Är dnm ofelbar eller vad? Ska inte samma regler gälla alla? Nu senast så anklagade han mig för att vara en vandal i diskussionen på Högerextremism och påstod - felaktigt, gör IP-koll själva om ni inte tror mig - att ett plötsligt uppdykande IP-nummer skulle vara jag. Sådana brott mot WP:ET och WP:GT var väl precis vad jag själv blev blockerad för i en vecka när ni ansåg att jag gjorde det alldeles nyss?

Någon kanske tycker att jag är jobbig och ställer till med en massa besvär. Då vill jag framhålla att dnm har ställt med en massa liv här på KAW även under min egen långa frånvaro - han behöver inte mig för det. Skillnaden är kanske att jag inte är den som backar för att ta konflikter med en envis och energisk användare som dnm. Det är, faktiskt, inte enbart jag som anser att han POV-pushar med vänstervinkel. Läs diskussionerna ovan!

Nu blev dnm blockerad till slut, vilket sänkte mitt blodtryck något, men han har självklart lagt in en begäran om avblockering direkt. Gå inte på det. Han kan wikipedias policys och vet att man ska lägga sig platt och be så hemskt mycket om ursäkt för att få som man vill. Det är fjäsk, inte allvarligt menat; han kommer att fortsätta precis som förut. Beskåda exemplen ovan som har pågått i flera år. Är det någon som tror att det kommer att ändras? MÖRKERMAN 25 juli 2015 kl. 23.41 (CEST)

Jag ser det inte som helt "svart och vitt" i de fortlöpande/ständiga diskussionerna som diskussionerna ovan, samt blockeringarna berör. Kanske kan min användaressä Användare:Obelix/Konsensus om politiskt kontroversiella artiklar bidra något konstruktivt i diskussionen.Obelix (diskussion) 25 juli 2015 kl. 23.46 (CEST)
Andejons handlade rådigt och klokt. Dessa evighetsdiskussioner är problematiska. Artikelämnena är kontroversiella och därför är källbehandlingen grannlaga. Det som hände nu senast gör ett egendomligt intryck. Hela artikeln "Högerextremism" består mer av reflexioner kring begreppet än av informativ text. Jag har initierat ett samtal där och hänvisar dit. Striden för de oprecisa hänvisningarna gör mig bekymrad. För egen del hade jag bestämt mig för att gräva ned stridsyxan och försöka tyda allt till det bästa. Vi har haft tillräckligt av POV-pushning och behöver sådana som bekämpar den. Det får dock inte ske på ett sätt som väcker misstankar om att motivet inte är att upprätthålla neutraliteten. Tostarpadius (diskussion) 26 juli 2015 kl. 00.39 (CEST)
Att Andejons blockering behövdes i den rådande situationen med återställningar hit och dit håller jag med om, situationen höll på att bli helt ohanterlig. Emellertid var det faktiskt två användare som tävlade om att återställa varanns redigeringar. I sådana lägen trodde jag det var praxis att blockera båda två ett kortare tag för att kyla ner situationen. Att bara blockera en av deltagarna tycker jag sänder ut rätt olyckliga signaler. / TernariusD 26 juli 2015 kl. 01.12 (CEST)
Jag håller med Ternarius – har båda brutit mot den förenklade TÅG-regeln. För att undvika fler diskussioner som kan uppkomna av att den andre känner sig orättvist behandlad borde även Mörkerman blockeras i ett dygn för TÅG. En symbolisk markering mot redigeringskrigande som jag ser det.Obelix (diskussion) 26 juli 2015 kl. 01.22 (CEST)
Lsj påpekade redan 2010 att dnm ägnade sig åt POV-pushing. Det har dnm fortsatt med sedan dess och han har väl vid det här laget samlat på sig 15-20 ärenden här på KAW. Han borde givetvis ha permanentblockerats för länge sedan. Någon avblockering bör följaktligen inte komma på tal. Det enda rimliga vore att förlänga blockeringen rejält. Om någon anser att Mörkerman bör blockeras får vederbörande väl starta ett nytt ärende om det här på KAW. Bredman (diskussion) 26 juli 2015 kl. 01.26 (CEST)
@Bredman:Det här ärendet handlar om redigeringskriget och det är när blockering bör bli följden och för många användare i detta skede. Vill man ha en användare långtidsblockering får rimligen processen vara den att man öppnar ett eget KAW om personen i fråga med diffar och dylikt som andra kan ta ställning till. Här pratar vi om det redigeringskrig som varit i denna artikel och vilka följder det bör bli.Obelix (diskussion) 26 juli 2015 kl. 01.33 (CEST)
@Obelix: Ämnet är, som framgår ovan, "dnm igen". Så om du och Ternarius vill diskutera blockering av Mörkerman föreslår jag att ni startar ett nytt ärende om det. Bredman (diskussion) 26 juli 2015 kl. 02.16 (CEST)
Mörkerman har nyligen varit blockerad. Vederbörande beskylldes nu för att ha agerat oinloggad, vilket det inte finns några bevis för. Det går alltså inte att hävda att båda är lika goda kålsupare. Nu var det dnm:s tur att bli blockerad. Tostarpadius (diskussion) 26 juli 2015 kl. 02.29 (CEST)
Jag stödjer ingen förlängning av blockeringstiden. Den bör vara 1 dygn. Mer än så kan jag inte stödja. 1 dygn är praxis vid redigeringskrig/TÅG. Obelix (diskussion) 26 juli 2015 kl. 06.46 (CEST)
Hade det handlat enbart om redigeringskrig skulle jag ha instämt. Nu handlar det också om ogrundade anklagelser och allmän brist på samarbetsvilja. Jag motsätter mig inte en eventuell förlängning, men jag yrkar inte heller på den. Tostarpadius (diskussion) 26 juli 2015 kl. 09.38 (CEST)

Jag var inte delaktig i gårdagens redigeringskrigande som initierades av Mörkerman i ett flertal artiklar med olika kontroversiella redigeringar utan att ta upp diskussioner. Kring IP-nummer brukar sådant leda till blockering. Jag la därför en blockeringsbegäran istället för att själv blockera eftersom några i förra ärendet tyckte min förra diskussion var för nära i tid. Att nu endast den som återställde källor i redigeringskrigandet blockeras är inte snyggt. Som påpekades igår har jag väntat till idag att kommentera härtrots att jag alltså inte var delaktig. Jag vet inte om en ny tråd är att föredra eftersom detta gäller samma ärende men jag föreslår evighetsblockering av Mörkerman eftersom jag ser det som uppenbart att han inte är här för att förbättra uppslagsverket utan endast skapa kontrovers och eller vinkla sd-relaterade artiklar där jag ser det som uppenbart att han har intressekonflikt. --افيراتير (diskussion) 26 juli 2015 kl. 07.56 (CEST)

Allt handlar här om att skapa en bättre encyklopedi, inget annat. Dnm har gjort och gör mycket värdefulla insatser som förbättrar Wikipedia, genom att hitta formuleringar och källor i komplicerade artiklar som som uppfattas vara av vänster/höger karaktär. Dessa goda insatser har också en nersida som jag skulle vilja kalla "expertdilemmat". Jag tänker på en diskussion jag hade om artikeln rotfyllning med en odontologie professor. Hon ville helt stryka ett kort avsnitt om en alternativ behandling, med kommentaren "det är skräp, och har ej stöd av socialstyrelsen" medan jag tyckte det kunde stå kvar omgiven av just en sådan typ av kommentar. Jag ser det som en viktig styrka med Wikipedia att vi beskriver "huvudspåret", men också är öppna att nämna alternativa spår. Och jag anser Dnm är lite för snabb ta bort allt om alternativa spår bara för att huvudspåret är "korrekt". Lite mer av "så här är det men det förekommer (vissa har fört fram) också att det ses på detta sätt". För några år sedan var de flesta frågor runt dessa svåra artiklar av karaktären "X är A, nej X är B" och då måste det mest korrekta väljas. Dock tycker jag nu det kunde finns mer plats för mer nyanserade skrivningar (vilket tidigare var omöjligt, när allt handlade om A eller B). I artikeln Kulturmarxism så jag plats för en något nyanserad/kompletterande skrivning, tyvärr var Kaffeburk bara intresserad för fram ett orimlig B påstående, och var ointresserad av den mindre nyansering som kan vara befogad. Och medan vi inte skall fylla artiklarna med vinklade B påståenden, så skulle jag uppskatta om vi inte alltid skåpa ut de som framför denna syn (B), utan mer ser om det går hitta en mer nyanserad skrivning som visar upp lite av denna ståndpunkt utan att därför ändra substansinnehållet i artiklarna. Och mitt i sin halvprovocerande diskussionsstil tycker jag faktiskt det finns en del av värde som är värt ta på allvar i de inlägg MÖRKERMAN gjort de senaste dagarna. Och jag gillar inte att hans kommentarer avfärdas brutalt, mest för det är från honom - han i sin tur gör också insatser som förbättrar verket (mellan sina "åsnesparkar"). Blockering är ett "fyrkantigt" verktyg som jag själv skulle vilja reservera för mer direkt förstörande redigeringar/beteende och mer som i ett fall som detta mer markera i kommentarer till berörd(a) (i detta fall dnm, men även nära Adville och Averater) att vara bejakande till flera infallsvinklar/formuleringar och inte (förhastat) döma ut kommentarer/inlägg utifrån vem som uttalar dem. En dags blockering är ju dock mest en markering/signal, så jag invänder inte mot den, men tycker den bör kopplas till ett mer allmänt resonemang (som andejon till del gjort) som kan leda till ändringar i fleras beteenden framåt. Ev blockering av MORKEMAN anser jag bör behandlas i egen tråd Yger (diskussion) 26 juli 2015 kl. 08.29 (CEST)
Vill bara förklara mitt eget agerande. Att jag igår valde att stänga begärande om blockeringar som kom in på BOÅ var för att jag såg det komma från den ena och den andra och snarare var gjorda i affekt. Jag hoppades att det skulle lugna ner sig utan att vi kunde blockera då jag tror att det i så fall hade öppnat för en bättre fortsättning längre fram. Nu gick det inte (jag gjorde uppenbarligen en felbedömning) utan det fortsatte likadant och då är blockering enda sättet. /Hangsna (diskussion) 26 juli 2015 kl. 09.09 (CEST)
En kommentar om just artikeln högerextremism: vad jag kunde se så gick det till så här: Mörkerman gjorde en ändring, som kanske inte var precis som man borde göra men som ändå pekade på ett problem som borde åtgärdas. dnm återställde. Mörkerman återställde. dnm återställde. Mörkerman försökte hitta en annan lösning, inte heller den kanske den mest optimala men som i alla fall visade på en vilja mot samförstånd. dnm återställde. Sedan kom ett ip-nummer in och återställde, och dnm återställde igen. Under hela tiden fördes en viss dialog på diskussionssidan, men det ger ingen ursäkt till redigeringskrigande. Förvisso hade båda sidor kunnat visa upp mer smidighet, men fyra rena återställningar sådär är bara OK när det rör sig om rent klotter och vandalism, och det fanns det inget i Mörkermans redigeringar i sig som tydde på. Hamnar man i konflikt kan man begära att någon utomstående tittar på det.
andejons (diskussion) 26 juli 2015 kl. 09.34 (CEST)
Yger säger det bra.--LittleGun (diskussion) 26 juli 2015 kl. 09.53 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt Redigeringskonfikt Mörkermans redigeringar igår, vilket jag försökte med min BOÅ-anmälan få stopp på innan Mörkermans alla anmälningar och det fortsatta redigeringskrigandet, var väldigt många kontroversiella redigeringar i många olika artiklar och i många fall rena återställningar av olika ip. I flera fall rakt mot vad som framkommit i diskussioner. Här ska man inte se till vem som gjorde det utan likt alltid annars när personer med intressekonflikt redigerar/vandaliserar: återställ blockera glöm. --افيراتير (diskussion) 26 juli 2015 kl. 09.57 (CEST)
När jag avblockerade Mörkerman i förtid gjorde jag det dels för att jag uppfattade det som det förelåg en jävssituation eftersom han hade blivit blockerad av en admin som tidigare hade varit involverad i en hård debatt med Mörkerman, en debatt där det inte var helt självklart att Mörkerman hade startat den enbart i något POV-syfte; dels för att jag inte var säker på att det förelåg konsensus om en så pass lång blockeringstid som en vecka. Jag inbillade mig att min åtgärd kanske dessutom skulle bidra till att det blev litet lugnare här. I eftertanke visade det sig vara väldigt naivt.
Det går naturligtvis inte att påstå att Andejons skulle ha varit jävig när han blockerade dnm men inte Mörkerman, och jag hoppas verkligen att mitt inlägg inte uppfattas så. Ändå har jag väldigt svårt att se hur en ensidig blockering kan bidra till något ökat lugn. Ser man på orsaken till dnm:s blockering, redigeringskrig, vad det bara ett typpfjät mellan de bådas agerande. Ändå var det dnm som fick ta hela skulden. (Ja, jag vet att Mörkerman varnades, men när har han brytt sig om en sådan?) Dessutom, som Averater påpekar här ovan, var Mörkerman i direkt anslutning till högerextremism-editeringarna involverad i en mängd andra kontroversiella redigeringar, av liknande karaktär, i andra artiklar. Den ensidiga blockeringen förefaller då ännu obegripligare. Resultatet ser vi nu: Det har blivit att situationen nu är värre än på mycket länge, med ett storbråk på väg att bryta ut. / TernariusD 26 juli 2015 kl. 12.50 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt Redigeringskonfikt
Facebook like thumb.pngGillar --Allexim (diskussion) 26 juli 2015 kl. 17.21 (CEST)
Storbråk? Var är det på väg? Här samtalar vi i det stora hela lugnt och sakligt. Avblockeringen var välmotiverad, liksom den ensidiga blockeringen igår. Nu kan vi släppa detta och gå vidare, med arbetsron återställd. Tostarpadius (diskussion) 26 juli 2015 kl. 13.28 (CEST)
Som Tostarpadius. Ternarius överdramatiserar det här rejält. Bredman (diskussion) 26 juli 2015 kl. 13.54 (CEST)

Nu känner jag mig tvungen att skriva här igen. Det påbörjades ett seriöst och konstruktivt samtal i Diskussion:Neger. Tyvärr har dnm valt att omöjliggöra en fortsättning av detta genom att ifrågasätta andras motiv istället för att förklara och utveckla sin egen hållning. Det är djupt obehagligt att drabbas av den behandlingen. Debattekniken är ovärdigWikipediagemenskapen. Tostarpadius (diskussion) 28 juli 2015 kl. 19.38 (CEST)

Mörkerman (3)

Mörkerman (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
Användaren diskuterades nyligen på KAW (från den 9 till den 13 juli 2015). och senast här (från 18 juli till 23 juli 2015). Utfall: "5 dagas blockering"

Mörkerman har diskuterats många gånger...

Som önskat av Yger öppnar jag en egen tråd angående Mörkerman trots att det rör samma ärende som det Mörkerman startade om dnm. I går kväll initierade Mörkerman ett flertal redigeringskrig i olika sd-relaterade artiklar med olika kontroversiella skrivningar. Jag ser det som uppenbart att syftet var att skapa kontrovers och att Mörkerman har intressekonflikter kring sd-relaterade artiklar. I något fall startade Mörkerman en diskussion men i de flesta var det endast krigande. Resultatet blev att andejons endast blockerade dnm ett dygn för de regigeringskrigen när han återställde Mörkermans redigeringar. Normalt förfarande kring dylika kontroversiella redigeringar utan diskussion är blockering. Det görs ofta för oetablerade användare och för etablerade som känner regelverket bör vi vara än tuffare.

Då jag ser det som uppenbart att Mörkerman inte är här för att förbättra Wikipedia utan enbart föra fram sina åsikter samt skapa kontrovers förordar jag evighetsblockering för att skydda Wikipedia. --افيراتير (diskussion) 26 juli 2015 kl. 09.02 (CEST)

Och jag motsätter mig detta å det bestämdaste. Användaren har sina egenheter, som vi alla, men i detta fall är det ingen tvekan om att vederbörande arbetade i Wikipedias intresse. Tostarpadius (diskussion) 26 juli 2015 kl. 09.33 (CEST)
Jag är mycket tveksam till om Mörkerman någonsin redigerat i något annats intresse än sitt eget. Någon gång kan det ha sammanfallit med Wikipedias, men det är snarast slumpen.--LittleGun (diskussion) 26 juli 2015 kl. 09.55 (CEST)
Låt oss diskutera seriöst och inte ägna oss åt personangrepp. Neutrala artiklar är alltid i gemenskapens intresse. Tostarpadius (diskussion) 26 juli 2015 kl. 10.03 (CEST)
Min uppfattning är att Mörkerman må ofta ha en politisk vilja bakom sina redigeringar, men att han oftast försöker följa de riktlinjer som finns för innehåll, och att han när han kritiserar innehåll väldigt ofta har någon sorts timlig grund för sina invändningar. Han är också oftast beredd att böja sig när det finns källor som motsäger hans åsikt. I t.ex. fallet högerextremism hade han en klar poäng i att källhänvisningarna var otillfredsställande. Frågan är om detta väger upp att hans metoder oftast ligger på gränsen till det acceptabla.
andejons (diskussion) 26 juli 2015 kl. 10.30 (CEST)
Mörkerman må bidra konstruktivt mellan varven, men har en tydlig slagsida åt pov i vissa ämnen också. Ingen är perfekt och helt neutral, men Mörkerman är precis lika envis och skicklig på att gå på tå kring riktlinjerna som han tycker att hans "motståndare" är. Små infall som det här: [2] är väldigt onödiga. Denna redigering har jag svårt att tolka som något annat än ett utslag av "varför-får-man-inte-säga-neger"-mentaliteten. Källan var saob och fullt acceptabel och okontroversiell. Sedan berömmer han sig om att "inte vara den som backar för att ta konflikter med en envis och energisk användare" (??) Höstblomma (diskussion) 26 juli 2015 kl. 10.51 (CEST)
Det är helt korrekt att min privata åsikt är att man ska få säga neger. Jag är för en långtgående yttrandefrihet. Det är dock oväsentligt just nu. Det väsentliga är att det åtminstone just nu verkar föreligga konsensus för kärnan i den förändring jag ville göra. Kolla artikeln själv så får ni se: Neger (diskussionhistoriklogg). MÖRKERMAN 26 juli 2015 kl. 18.19 (CEST)
Vad du, Användare:Mörkerman, inte verkar förstå dessa kaw handlar om är inte dina privata åsikter eller att du har en annan syn på saker än andra. Vissa av dina förändringar kanske är bra och du kanske har rätt. DEt är inte det som diskuteras utan det är ditt sätt att försöka föra fram dem. Du kommer hit och raderar hej vilt så att andra börjar återställa. därefter kanske du behagar att diskutera källorna och det du raderat. Skulle du istället ändra din ton och börja diskutera först när du vill radera källor och källbelagda påståenden så hade jag haft mycket lättare att samarbeta med dig. Det är så jag samarbetar med de andra, se bara på contra när andra började diskutera, inte bara hugga bort (även om jag inte håller med dem eftersom det är tydligt att den högerextrema propagandan som säpo undersökte var contras enligt noten, alltså räknades contra som högerextrem). Det som du mest redigerar i är kontroversiella artiklar och då måste man ha en annan start än att försöka skapa oro och irritation. Du hänvisar ju nu ibland till wp:gt, fundera på det själv och hur du skulle reagera om folk inte tog diskussioner först. Adville (diskussion) 26 juli 2015 kl. 18.41 (CEST)
Jag har svarat längst ner. MÖRKERMAN 26 juli 2015 kl. 18.43 (CEST)
Jag har tittat närmare på en av de artiklar som det redigeringskrigades i igår kväll, nämligen Contra. Där är det tydligt att Mörkerman hade rätt. Av inläggen på diskussionssidan framgår att Julle, Utopiantos och AlphaZeta gör samma bedömning som jag. Redigeringskriget berodde således på att Adville försökte sätta stopp för en förbättring Mörkerman ville göra. Och det är enligt min mening så det ofta ser ut: Mörkerman vill ta bort en otillräckligt källbelagd POV-skrivning, men Adville, Averater eller dnm försöker hindra det genom redigeringskrig. Mörkerman ska inte bestraffas med en blockering när han av allt att döma har gjort fullt rimliga redigeringar som förbättrar uppslagsverket. Bredman (diskussion) 26 juli 2015 kl. 11.03 (CEST)
Här måste jag säga att bredman missar poängen i denna kaw. Först diskuterar man om det finns källor, sedan uppstår konsensus ich därefter raderar man om det är konsensus. Inte radera först utan kommentarer och sedan diskutera. Det är samma med högerextremismen där det han raderade legat i ca två år. Då diskuterar man först innan man tar bort. Om mörkerman följde denna princip hade vi sluppit allt detta igår. Du ser på mina kommentarer mm att jag vill diskutera först. varför skall inte den regeln gälla mörkerman, varför skall han få provocera så hela tiden? Börjar man en diskussion så minskar man risken att göra de andra upprörda, men raderar man dirket så får man mothugg direkt med. Orsak och verkan... Adville (diskussion) 26 juli 2015 kl. 11.13 (CEST)
Sedan när är det förbjudet att redigera i våra artiklar utan att först göra ett inlägg på diskussionssidan? Någon sådan regel har jag inte hört talas om. Tostarpadius (diskussion) 26 juli 2015 kl. 12.00 (CEST)
Det är inte förbjudet, men i kontroversiella artiklar bör man diskutera innan man tar bort källbelagda saker, särskilt om det legat i två år. Contra låg det i en månad, och även där bör då en diskussion ske.
Bredman, det är inte pov att läsa som jag gjorde. Om det står att säpo undersöker högerextrem propaganda inom försvaret med en not och contra tas upp som ett exempel i noten anser jag att det är contra som åsyftas med högerextrem. Sedan fanns det två källor på ordet högerextrem där mörkerman faktiskt lämnade kvar den andra, vilket du inte gjorde utan raderade båda och tycks inte vilja lägga tillbaks den som inte berördes av diskussionen. Adville (diskussion) 26 juli 2015 kl. 12.48 (CEST)
I praktiken var det inte källbelagd information. Det mesta hade också en oklar koppling till ämnet. Tostarpadius (diskussion) 26 juli 2015 kl. 13.21 (CEST)
Jag tycker att Höstblomma gör en bra karakteristik av Mörkerman. Vi ska inte heller glömma att han aktivt arbetar med provokationer. Hela hans användarsida är full av det! Sedan kan han uppvisa en sansad, resonerande sida också, men jag kan inte frigöra mig från en obehaglig känsla att båda delarna – provokationer och elakheter å ena sidan, lugnt resonerande å andra ingår i en enhet. / TernariusD 26 juli 2015 kl. 12.07 (CEST)
Ternarius, jag tycker vi ska hålla oss till saken: nämligen de redigeringar av Mörkerman i olika artiklar igår som Averater menar bör föranleda blockering. Det tycker jag är ett absurt förslag eftersom Mörkerman hade rätt i sak och försökte förbättra uppslagsverket. Vad har du att säga om det som faktiskt skett i artiklarna? Bredman (diskussion) 26 juli 2015 kl. 13.21 (CEST)
Det är en definitionsfråga, som hellre bör föras på de involverade artiklarnas diskussionssidor. Dessutom tycker jag som Adville att det är mycket lämpligt att man, om man ändrar i kontroversiella artiklar, först förankra ändringarna på diskussionssidan, speciellt om det alldeles nyligen varit konflikter i frågan. Detta gäller givetvis inte bara Mörkerman. / TernariusD 26 juli 2015 kl. 13.42 (CEST)
Facebook like thumb.pngGillar --Allexim (diskussion) 26 juli 2015 kl. 16.10 (CEST)
Jag noterar att anmälan innehåller ett påstående om intressekonflikt i artiklar rörande ett politiskt parti. När Mörkerman nyligen framförde en liknande påstående ledde det till ett raderat inlägg och förhastade anklagelser om outning. På grund av ämnets infekterade natur avstår jag från att fördjupa resonemanget, men det går att dra vissa slutsatser om vilka måttstockar som tillämpas när Mörkermans göranden och låtanden bedöms.--ボスニア (diskussion) 26 juli 2015 kl. 17.29 (CEST)
När det gäller redigeringskrig och annat som görs "stundens hetta", där inkluderad mindre välformulerade formuleringarna som kan uppfattas som kränkande eller påhopp, är jag principiellt positiv till blockering i 1 dygn, dels för att ge en symbolisk markering, men framförallt för att lugna ner situationen. Jag är dock emot att denna typ av överträdelser i normalfall leder till längre blockering. Då ska det vara upprepade mycket grova påhopp eller en mycket stor mängd redigeringskrig, där en användare har blockerats kanske 5-6 gånger och då kan en längre blockering övervägas, e.m.m. Jag hamnar i detta ärende i slutsatsen att Mörkerman inte behöver blockeras.Obelix (diskussion) 26 juli 2015 kl. 17.35 (CEST)

En kort kommentar: I alla artiklar som jag redigerade igår utom en så är det kärnan i de förändringar som jag ville införa som ligger med någon sorts konsensus just nu (I Dispatch International (diskussionhistoriklogg) pågår fortfarande diskussion). Det kan såklart förändras (t.ex. när nu blockerade användare så småningom återvänder), men hur "kontroversiella" är egentligen förändringarna (som anmälaren tar upp) om det ändå blir konsensus om dem i slutändan? MÖRKERMAN 26 juli 2015 kl. 18.41 (CEST)

Som jag nyss skrev i inlägg uppe: DEt är inte VAD du vill ändra som diskuteras här på kaw utan DITT SÄTT att göra det på. Läs igenom mitt inlägg där uppe igen och fundera på det. Adville (diskussion) 26 juli 2015 kl. 18.49 (CEST)
Jag tänker inte ge det där det svar det egentligen förtjänar, utan helt kort konstatera att vi precis nu verkade bli eniga om vad som ska stå i Dispatch International också. Nu är jag nöjd och jag anser mig vara rättfärdigad i sak. MÖRKERMAN 26 juli 2015 kl. 18.56 (CEST)

Rex Sueciæ

HJÄLP!! Användare:Rex Sueciæ vill missbruka sina administörbehörigheter och tillåter inga översättningar till svenska, men det här är svenskspråkiga Wikipedia, så hela svwiki ska skrivas på svenska, Svenska, SVENSKA!! (Well, except those who can't write completely standard Swedish like me...) Andra Datormolnet (diskussion) 26 juli 2015 kl. 13.47 (CEST)

Se: [3], [4] och [5]. Rex Sueciæ (disk) 26 juli 2015 kl. 13.51 (CEST) 
Sant är att det här är svenskspråkiga Wikipedia och att vi skriver på svenska, men vi hittar inte på svenska namn på utrikiska platser och företeelser hur som helst. Riktlinjerna finns beskriva på Wikipedia:Geografiska namn och Wikipedia:Återgivning av främmande språk. /ℇsquilo 26 juli 2015 kl. 14.09 (CEST)
(redigeringskonflikt)
Inget språk är komplett logiskt, Andra Datormolnet, inte svenska heller. Vi skriver t.ex. Kalifornien, inte California, och Themsen, inte The Thames. Men om någon utifrån de exemplen skulle börja använda svenska för alla USAs delstater eller alla geografiska namn i Storbritannien skulle det bara se märkligt ut: "Sydkarolinien" för South Carolina, eller "Kambro" för Cambridge. Så, även om en hel del av dina invändningar är logiska, tror jag det vore bra om du tänkte på att språk långtifrån alltid är logiskt. Och då vore de kanske inte helt fel att lita på personer som har talat svenska i hela sitt liv, och som faktiskt vill hjälpa dig, även om du inte riktigt känner så nu? / TernariusD 26 juli 2015 kl. 14.19 (CEST)
@Andra Datormolnet: Förstår inte varför du tar upp detta här en minut (!) efter det sista inläggetDiskussion:Hongkongs tunnelbana. Du hade istället kunnat besvara Rex Sueciæs sista inlägg i debatten. --Allexim (diskussion) 26 juli 2015 kl. 16.28 (CEST)

Pictogram voting delete.svgIngen administrativ åtgärd. Inga administrativa felgrepp har skett. Eventuell fortsatt diskussionen i ärendet hänvisas till Diskussion:Hongkongs_tunnelbana.Yger (diskussion) 26 juli 2015 kl. 16.38 (CEST)