Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Kommentarer om administrationen av Wikipedia är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration. Här kan kommenteras kontroversiella administrativa åtgärder och beslut, till exempel anmälningar på Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. Diskussioner som sväller ut på dessa eller andra sidor kan flyttas hit varmed en länk ny rubriken här kan lämnas kvar på den gamla sidan. Det går också bra att starta diskussioner direkt här på sidan.

Censorer[redigera wikitext]

Som kanske de flesta hann se så avser Höstblomma att inte ställa upp för omval till censor. För att vi ska få ha kvar censorskap på wikin måste det vara två personer som har behörighet, som ni säkert alla vet. De som känner på sig att de vet vem som passar som censor får gärna nomineringsförfråga denna. Obelix (diskussion) 19 september 2015 kl. 21.12 (CEST)

var det inte något som gjorde att censorfrågorna flyttades till stewrderna?Yger (diskussion) 19 september 2015 kl. 21.16 (CEST)
Jag uppfattade det som så att har svwp inte två egna censorer så får det gå via meta, men så länge vi har två lokala censorer. Med reservation för att jag kan ha fel. Obelix (diskussion) 19 september 2015 kl. 21.18 (CEST)
med tanke på att det verkar röra sig om högst en handfull insatser per år och att det ibland kan vara bråttom, så undrar jag om vi skall ha kvar detta.Yger (diskussion) 19 september 2015 kl. 21.20 (CEST)
Fördelen med att inte ha egna censorer är förmodligen att det går snabbare att få det utfört på meta, men å andra sidan kan det vara svårt för de som inte kan språket att avgöra om det skall censureras eller inte. Jag har själv ingen klar uppfattning i frågan. Vad tycker andra? Obelix (diskussion) 19 september 2015 kl. 21.25 (CEST)
Vi måste inte ha censorer lokalt så ingen skall behöva känna sig tvungen att åta sig uppdraget. Om någon ställer upp (och blir vald) fine, men annars finns meta och dess stewarder att luta sig emot. De är nog inte att förakta, de är många och totalt sett igång praktiskt taget dygnet runt. De är nog också vana vid att behöva censurera för dem främmande och exotiska språk. (och i Tegel har vi minst en som förstår svenska). --MagnusA 20 september 2015 kl. 11.30 (CEST)
Vad gör en censor här på Wikipedia? /Portunes (disk) 20 september 2015 kl. 11.51 (CEST)
Wikipedia:Censor tar bort i historiken så inte ens admins kan se texten. Det gäller grova personupplysningar etc.Yger (diskussion) 20 september 2015 kl. 11.54 (CEST)
Det finns i loggen redan exempel på Stewards som gjort blixtrutryckningar, så de finns där redan i begränsad utsträckning. -- Innocent bystander 20 september 2015 kl. 13.51 (CEST)
Då detta är min hemmawiki så är jag i stort sett förhindrad att använda verktyg som jag inte redan har lokalt. Så om gemenskapen går på det spåret att inte ha lokala censorer så kommer detta att utföras av någon av mina kolleger. Givetvis med min support. När det gäller språk så finns min finska kollega som i alla fall har viss kunskap i det svenska språket. -- Tegel (disk) 20 september 2015 kl. 16.33 (CEST)
Finns det något som hindrar att vi har lokala censorer, men fortfarande kan vända oss till stewards om censor inte kan nås? Idunius 20 september 2015 kl. 17.25 (CEST)
Ja, ungefär samma regler som hindrar att Stewards annat än i undantagsfall går in och gör normala lokala administratörssysslor här. -- Innocent bystander 20 september 2015 kl. 17.28 (CEST)
Jag tycker det finns fördelar med att ha lokala censorer även om uppdragen inte är så många. De förstår språket, är hemmastadda på wikin och kan se saker och ting i ett svenskspråkigt sammanhang. Jag är inte vidare aktiv vad gäller redigering för tillfället, men skulle kunna tänka mig att ställa upp. (Under förutsättning att diskussionen mynnar ut i att vi ska välja en ny censor.) /NH 20 september 2015 kl. 19.06 (CEST)
Vi hade ju i samband med artikeln Iodine Jupiter en diskussion om vilken tolkningsmån det finns för en censor, och i hur hög grad en enskild språkversion kan ställa upp egna regler. Jag tycker att den diskussionen blev betydligt mer givande av att vi faktiskt har egna censorer. Jag tycker därför att vi bör försöka välja en ny censor, men att vi kanske inte skall välja en kandidat bara för att vi måste ha en.
andejons (diskussion) 20 september 2015 kl. 20.48 (CEST)
(Avindenterar) Det är lättare att säga Tulipanaros än att göra en.. Av våra byråkrater tillhör de allra flesta gruppen av de med maximalt förtroende och nästan permanent närvaro. Detsamma gäller IP-kontrollanterna (som i princip inte är av akut karaktär). Och även om våra censorer när de valdes var mycket närvarande och med stort förtroende, så är det mer bekymmersamt ~under senare tid. SweJohan är nästan aldrig här och kan inte längre sägas tillhöra kärngänget. Och då censor jobbet är när det bränner till mycket tidskritiskt, och också kräver maximalt omdöme och förtroende från omvärlden. Egentligen mer än för byråkrater och absolut mer än för IP kontrollanter. Så om vi menar allvar med censorer på svwp anser jag vi måste välja två och kräva de finns inom den snäva kretsen av mycket närvarande och ha maximalt förtroende. Sådan finns men det blir inte många namn om vi utesluter IP kontrollandet och byråkrater, själv tänker jag tex på Adville.Yger (diskussion) 20 september 2015 kl. 21.16 (CEST)
Jag känner nog att jag har ett större krav på mitt personliga förtroende på en censor än en byråkrat. Därför tänker jag att Hangsna gärna får byta roll om han vill. Ytterligare en jag tänkt på är Hannibal och vid en ny titt på admin-listan vill jag även nämna FredrikT, Lsj, och Nirmos som några jag vill rekommendera om de är intresserade. --افيراتير (diskussion) 20 september 2015 kl. 21.47 (CEST)
Tack för förtroendet, Averater. Jag kan tänka mig det, om det inte finns fler intresserade och om jag får gemenskapens förtroende.//Hannibal (diskussion) 21 september 2015 kl. 01.22 (CEST)
Jag är en sån intresserad, Hannibal. Dieselmotorvagnar (till stationen) 21 september 2015 kl. 03.04 (CEST)
Oj, verkligen hedrande att bli nämnd men jag är inte intresserad av den rollen. /Hangsna (diskussion) 21 september 2015 kl. 05.24 (CEST)
En fråga kring censorskapet: Hur pass tillgänglig förväntas en censor vara? Hur snabbt förväntas hen agera på begäran om en åtgärd? Stigfinnare (diskussion) 21 september 2015 kl. 09.01 (CEST)
Även jag tackar för förtroendet att ha blivit nämnd, men medveten som jag är om att min möjlighet att lägga tid på Wikipedia för närvarande är väldigt fluktuerande så ber jag att få avböja. /FredrikT (diskussion) 21 september 2015 kl. 09.44 (CEST)
Angående Stigfinnares fråga: Bra fråga. Det finns två aspekter som tävlar här. 1) Snabbhet, som du skriver, kan vara viktigt när det gäller exempelvis uppgifter som man inte vill ska spridas, men det handlar också om 2) att det ska bli rätt. Därför kan det ibland få ta lite tid för att man ska hitta rätt lösning. Wikipedia ska i regel vara öppet. Med det sagt är det rimligt om censor reagerar inom en mycket begränsad tid. Därför är det bra om personen tillbringar mycket tid nära en dator. Men det är min åsikt, som icke-censor.//Hannibal (diskussion) 21 september 2015 kl. 09.52 (CEST)
Också svar angående tid. Vi har aldrig haft något riktigt allvarligt fall, men det går lätt se hypotetiska fall där det är frågan om uppgifter som bara inte skall finnas tillgängligt, tänk på adressen till Janne Josefsson tex (eller andra mordhotade som nu lever med skyddad identitet). Vi administratörer lär i sådana fall radera på studs, men även censurering bör ske tämligen omgående. Jag anser därför att en censor bör vara "inne" säg åtminstone varannan dag, möjligen var tredje, men inte längre bortovaro normalt. Sedan kan det finns speciella omständigheter med längre bortovaro, semester etc, men då finns ju den andre. Jag uppfattar Hannibal är här tillräckligt frekvent och har tillräckligt förtroende från oss andra. Yger (diskussion) 21 september 2015 kl. 10.09 (CEST)
Jag svarar som Hangsna: Hedrande att bli omnämnd, men censor är inte en roll jag vill ha. Hannibal vore ett bra val, välkänd i gemenskapen både onwiki och IRL, och med mitt fulla förtroende. Lsj (diskussion) 21 september 2015 kl. 10.18 (CEST)
Jag tror vi vinner på att både ha censorer lokalt och kunna vända oss till meta vid behov. Till @Yger: (21 september 10.09) vill jag bara säga att jag tror också att det behöver vara en relativt aktiv användare, särskilt eftersom förtroendet måste vara på toppnivå, men vi får heller inte glömma att man kanske kollar mejlen ännu mer än vad man redigerar. NH:s intresse tycker jag låter lovande. Obelix (diskussion) 21 september 2015 kl. 12.23 (CEST)
Rent tankemässigt tror jag att det är ännu bättre om vi kan välja fler än två totalt - då minskar ju behovet av att snabbhet eftersom det är fler som kan agera. Sedan måste det ju fortfarande vara personer som gemenskapen litar på i det här ärendet, men eftersom flera avböjer med hänvisning till tid så kanske det är något att tänka på. /Fluff?Fluff! 21 september 2015 kl. 13.05 (CEST)
Ur metas synvinkel är det okej med fler än två. Det enda kravet de har (förutom identifiering och liknande) är ju minst två, inte exakt två. I övrigt är det upp till oss hur många vi har vare sig i övergångssperider eller mer tillsvidare. --MagnusA 21 september 2015 kl. 13.09 (CEST)
Vad jag kan se är det tre som uttryckt intresse, varav en med förbehållet att det inte råder konkurrens om posten. Så om de tre som är intresserade har allmänt förtroende vore väl det en bra lösning. /Ascilto (diskussion) 21 september 2015 kl. 13.10 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt Redigeringskonfikt*2: Det var också något jag med tänkte på när jag läste. Hur många är max? Vi bör inte ha för många, men de måste ändå kunna täcka upp för varandra om en inte hinner. Hannibal är ett bra val (även om detta inte är röstningssidan), men skulle vi vilja ha tre för att minska risken att fel saker ligger ute länge på svwp? Adville (diskussion) 21 september 2015 kl. 13.12 (CEST)
Jag vill gärna rekommnedera Idunius, om intresse finns.--LittleGun (diskussion) 21 september 2015 kl. 13.37 (CEST)
Jag noterar att SweJohan, Höstblomma, Hannibal, Adville och Idunus alla som personer har eller har haft offentliga förtroendeuppdrag, de flesta till föreningen Wikimedia Sverige. Det kanske egentligen är önskvärt, att inte bara ha gemenskapen förtroende, utan ett visat IRlförtroende. I de hypotetiska extremfallen där Censorrollen kan bli central kan garanterad och visad "fläckfri vandel" vara viktig. ("XX mördades pga mördaren fick tillgång till adressen från Wikipedia").Yger (diskussion) 21 september 2015 kl. 14.02 (CEST)Jag menar inte att censorn skulle mörda men att denna kan i media bli misstänkt för att lämnat ut adressen till obehörig.Yger (diskussion) 21 september 2015 kl. 14.13 (CEST)
I så fall möjligen önskemål, inte krav för att överhuvudtaget få ställa upp eller ens nedskrivna önskemål. Det är ju omröstningen som avgör vilka gemenskapen går med på att ge förtroende, inte en i förväg uppställd behörighetslista (utöver de krav som meta/WMF ställer på ålder och liknande). --MagnusA 21 september 2015 kl. 14.11 (CEST)
Mm. Det är rimligt att tycka att det kan vara en fördel om människor offentligt har kopplat sitt vanliga jag till rollen, inte minst eftersom den sociala kostnaden för att missköta uppdraget då blir större, men det viktiga är ändå agerandet här under längre tid. (Och det finns ett sekretessavtal att skriva på och man skall identifiera sig.) Jag tycker att det hade varit en klar nackdel om man hade behövt göra saker för till exempel Wikimedia Sverige för att få vårt förtroende på Wikipedia.
Jag tycker att det är bra att vi har lokala censorer, eftersom det är en fördel om de talar svenska. Skulle det krävas för aktiviteten står även jag till förfogande (hänger vid datorn och fixar saker som har med Wikimedia att göra i snitt kanske tio timmar om dagen), men känner verkligen inget behov av flera hattar att bära, så när andra intresserade finns avstår jag gärna. /Julle (disk.) 21 september 2015 kl. 16.05 (CEST)
Jag tackar för förtroendet. Om gemenskapen vill utöka mängden censorer för att säkra att behovet av snabba åtgärder när så krävs tillgodoses så kan jag tänka mig att ställa upp. Jag lever med datorn i knät, och bistår gärna. Samtidigt så säger jag som Julle - om andra intresserade känner sig manade, så lämnar jag företräde =) Idunius 21 september 2015 kl. 19.23 (CEST)
Även Adville kan, efter förfrågan, tänka sig att ställa upp som censor. Adville framför "att det skulle vara bra om Svwp hade fler än 2 censorer, eftersom det då gör att chansen att en censor snabbt kan reagera när det väl gäller, blir större." --Allexim (diskussion) 23 september 2015 kl. 19.17 (CEST)
Vad trevligt att så många kan tänka sig att bli nominierade (även om flera vill ställa sig bakom andra i kön). Då är det ju bara för någon att fundera på vem man helst vill ha och nominera denne på AAB (det behövs iofs kanske en extra bekräftelse på att den verkligen vill bli nominerad). Boⅳⅰᴇ 22 september 2015 kl. 16.03 (CEST)
Om det ska väljas nya så kanske vi ska välja en nu och en i nästa period? Jag tänkte bara på risken att vi väljer ett par stycken nu och sen tvingas välja två nya på en gång en annan gång. Det känns då bättre att sprida ut det. /Hangsna (diskussion) 22 september 2015 kl. 17.14 (CEST)
Det kan inte vara en idé att dryga ut antalet, och ha tre stycken? Idunius 22 september 2015 kl. 17.15 (CEST)
@Hangsna:Jag förstår inte riktigt hur du menar. Säg att vi väljer 4 nu, om någon inte skulle vilja bli omvald så behöver vi ha minst två som vill, men vi binder ju inte upp oss till 4 eller 5 till nästa period om vi väljer det eller något annat antal. Obelix (diskussion) 22 september 2015 kl. 17.18 (CEST)
Jag kanske överfunderar nu men jag tänkte mer att om vi "hittar" säg 4 st som kan tänka sig ställa upp. Om vi då väljer 4 nu och det blir något som gör att de blir inaktiva/tröttnar/ej omvalda eller liknande så hamnar vi kanske i en knivig sist senare. Bättre då att välja 2 nu och 2 nästa period så kan vi "överleva" en period även om det blir många som lägger ner. /Hangsna (diskussion) 22 september 2015 kl. 17.20 (CEST)
Al right, då hänger jag med på vad du menar. ;-) Obelix (diskussion) 22 september 2015 kl. 17.22 (CEST)
SweJohans period går ut i januari och han har - vad jag vet - inte aviserat avgång. Så vi sitter inte i sjön om det blir två denna omgång. --MagnusA 22 september 2015 kl. 17.26 (CEST)
Det går också att ta vissa omval efter bara 9 månader med syftet att splitta användarna till olika omvalsperioder. -- Innocent bystander 22 september 2015 kl. 20.03 (CEST)
Adville blev inte vald så nu återstår en månad då någon behöver väljas för att vi ska kunna ha lokala censorer kvar. /Hangsna (diskussion) 30 september 2015 kl. 10.55 (CEST)
Både Hannibal och Idunus uppfyller all krav och önskemål jag har.Yger (diskussion) 30 september 2015 kl. 10.58 (CEST)
+1. Nominera gärna båda. --افيراتير (diskussion) 30 september 2015 kl. 11.09 (CEST)
Medhåll! Obelix (diskussion) 30 september 2015 kl. 11.13 (CEST)
NH är också en användare jag kan tänka mig, som visat intresse.Obelix (diskussion) 30 september 2015 kl. 11.43 (CEST)

Spärrgräns[redigera wikitext]

Nu uppfattade jag inte resultatet som ett misstroende mot användaren utan som reglerna ser ut kan en spärrminoritet hindra att vi har egna censorer. Innan man går vidare med ett nytt val kanske den frågan bör utredas. Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 12.42 (CEST)

Censorer måste ha mycket högt förtroende hos gemenskapen oavsett hur resultatet den nyss avslutade nomineringen kan tolkas och varför det blev som det blev. 90 procent är en bra gräns ch den har vi haft "sedan urminnes". --MagnusA 30 september 2015 kl. 12.54 (CEST)
Det är två olika frågor. Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 12.57 (CEST)
Det krävs minst 3 emotröster för att det ska ge någon effekt. Så någon enstaka rogue röst tål även detta system. -- Innocent bystander 30 september 2015 kl. 13.00 (CEST)
Jo, men fråga är vad vi röstade om: förtroende för Adville eller huruvida vi skall ha egna censorer. Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 13.05 (CEST)
Resultat beror enbart på antalet avgivna röster, inte på eventuell motivering eller spekulationer om anledningen till motrösterna. --MagnusA 30 september 2015 kl. 13.45 (CEST)
Angående om vi överhuvudtaget skall ha egna censorer lokalt här råder - som synes ovan - delade meningar och det kan vi diskutera i det oändliga eftersom knappt någon kommer att ändra åsikt i den frågan. Även om den diskussionen mot förmodan skulle leda fram till ett resultat kommer de som inte vill det troligen fortsätta att lägga motröster hur mycket förtroende den/de har för den för tillfället nominerade. --MagnusA 30 september 2015 kl. 13.52 (CEST)
Sättet att pröva detta torde väl rimligen vara att nominera några stycken, och se vilket utfall det blir? Idunius 30 september 2015 kl. 13.58 (CEST)
För att skilja frågorna åt borde vi väl först rösta eller komma överens om ifall vi skall ha egna censorer. Eftersom nuvarande regler ger utrymme för en liten minoritet att blockera egna censorer vore det väl lämpligt att ändra röstreglerna om vi skall ha några. Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 14.10 (CEST)
Jag förstår tänket och tanken är nog god men det blir märkligt att genomföra. Ponera att vi kommer fram till att vi ska ha lokala censorer, även fast användare ASDF tycker att vi inte ska ha det. Ska vi då kräva att användare ASDF alltid röstar stödjande eller avstår att rösta? Eller ska vi kräva att om ASDF röstar emot så måste användaren redovisa sin anledning till nej-röst och motivera det med något annat än att användare ASDF inte tycker vi ska ha det lokalt? Det känns omöjligt att genomdriva. /Hangsna (diskussion) 30 september 2015 kl. 14.13 (CEST)

Jag håller med Edaen./Pontuz (diskussion) 30 september 2015 kl. 14.16 (CEST)

Jag måste tyvärr hålla med Hangsna om att det vore omöjligt att genomdriva en sådan uppdelning. Lsj (diskussion) 30 september 2015 kl. 14.37 (CEST)
Man kan sänka gränsen så att det blir svårare att använda en förtroendeomröstning för att förhindra egna censorer. Vi skulle också kunna ha flera kandidater som står mot varandra. Nuvarande ordning är principiellt felaktig. Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 14.40 (CEST)
Två emot kategorier? Stöder ej att ha censorer på svwp och Stöder ej xx som censor där enbart de i andra gruppen har med 90% gränsen att göra?Yger (diskussion) 30 september 2015 kl. 14.44 (CEST)

@Edaen: Det är en märklig tolkning av omröstningens resultat som du gör. I alla fall jag röstade mot Adville därför att jag saknar förtroende för honom. Jag gav en mer utförlig motivering i hans adminval i somras och såg ingen poäng med att upprepa vad jag sade då, det skapar bara tråkig stämning i onödan. Jag hade inte röstat mot exempelvis Idunius eller Hannibal om dessa varit uppe till val. Bredman (diskussion) 30 september 2015 kl. 14.49 (CEST)

@Yger: Vi kan inte veta varför någon röstar som personen gör. Reglerna måste vara mer robusta. @Bredman: Det har ställts två frågor och reglerna är tvetydiga. Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 15.10 (CEST)
Det blir ohållbart med olika vikter på rösterna beroende på motivering. Motsvarande måste då också införas för de andra typerna och förstås även för stödrösterna. För dem som vill ha så många admins möjligt och där stöder praktiskt taget alla som ställer upp och de som knappt stöder någon eftersom de vill ha så få admins som möjligt. Det blir hur krngligt som helst. --MagnusA 30 september 2015 kl. 15.16 (CEST)
Inte ens när användare anger ett skäl, kan vi vara säkra på att de avslöjat det egentliga skälet till att man röstar på ett visst sätt. För ett antal år sedan fanns det användare som regelbundet röstade emot användare med motiveringen att de inte fyllt 18. När användarna fortsätter rösta emot efter att de fyllt 18, så kan man ju fundera... -- Innocent bystander 30 september 2015 kl. 15.19 (CEST)
Som jag ser det var det en som röstade mot mig med motiveringen att vi inte skall ha censorer på svwp, de andra röstade mot mig av olika anledningar. Med en som motsätter sig censorer så spelar det ingen roll i de kommande valen, för jag tror att de som nämns ovanför har större förtroende bland mina nejsägare (de har inte varit i konflikt med dem). Detta gör att vi kommer att ha fler censorer framöver. (Jag förstår dock problematiken om det är många som motsätter sig lokala censorer) Adville (diskussion) 30 september 2015 kl. 15.28 (CEST)
Vi kan inte förhindra att folk röstar emot för att de tycker att vi inte skall ha några censorer alls. Däremot tycker jag det vore mer klädsamt om sådana personer valde att inte försöka få igenom sin vilja på omvägar och istället för att rösta emot blankröstade med motivering (vilket i praktiken är detsamma som det alternativ Yger föreslog ovan). Resultatet av sådant demonstrativt röstande skulle som Edaen säger istället kunna bli att gränsen för tillräckligt stöd skulle sänkas, bara för att kunna utföra valen. Det vore riktigt olyckligt.
andejons (diskussion) 30 september 2015 kl. 15.37 (CEST)
Metas krav ligger på 70 %, så det är inte fullständigt ogörbart. -- Innocent bystander 30 september 2015 kl. 15.39 (CEST)
IB har länge röstat emot censorer av känd anledning även om det först nu har kallats demonstrativt. Fram till idag har detta inte haft någon betydelse för valresultatet. Men nu när ytterligare några röstat emot (om än utan angiven motivering, men ovan anförs faktiskt "ej förtroende för användaren") startar en debatt om olika viktning av rösterna, lättad spärrgräns och jag vet inte vad. Nuvarande regler är entydiga. X antal för och Y antal emot ger ett entydigt resultat. --MagnusA 30 september 2015 kl. 16.02 (CEST)
Vi kan inte veta varför man röstar som man gör. Även själv kan det vara svårt att för sig själv redogöra varför man lagt rösten åt ena eller andra hållet: Det kanske är så att man på grund av att man inte gillar att svwp har egna censorer börjat tycka illa om kandidaten. Man kan också tänka sig att användare, i praktiken, röstar för i den underförstådda frågan om egna censorer då man har stort förtroende för kandidaten, trots att man i den frågan egentligen ligger på mot-sidan. Kravet på 90 % har här visat sig vara alldeles för högt. Det räcker med att man gjort sig till ovän med några få andra för att inte kunna komma ifråga. Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 16.11 (CEST)
90%-gränsen har satt en standard för vilken typ av användare som blivit nominerade och därefter blivit valda, dvs användare med "clean sheets", så systemet har fungerat. Användare som inte haft fläckar på sina lakan har fram till nu nästan aldrig nominerats.
Att jag själv varit Censor gör att jag har fått en inblick i behovet, och jag ser det som obefintligt. Den logiska konsekvensen av det har blivit att jag nu röstar emot egna Censorer. -- Innocent bystander 30 september 2015 kl. 17.03 (CEST)
Ok. Eftersom du har relevant erfarenhet och nu är språkrör för avskaffa-censorerna-falangen samt dessutom har en ganska god möjlighet att få igenom ditt program kanske du kunde hålla en liten plädering för ett avskaffande. Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 17.16 (CEST)
Att en viss kandidat inte har blivit vald innebär inte att det är något fel på 90%-gränsen, eller på omröstningssystemet i övrigt. Som flera konstaterar ovan är det ju bara att nominera ett par nya kandidater. Ingenting tyder på att det finns något block av nej-röstare som vill hindra att censorer väljs överhuvudtaget. Bredman (diskussion) 30 september 2015 kl. 17.54 (CEST)
Skrev ett långt svar här, men det försvann i en redigeringskonflikt.
1. Antalet oversight-begäran är här så lågt att en användare riskerar att ta sig igenom en hel mandatperiod utan att ens behöva ta ställning till ett enda fall.
2. Antalet potentiella användare som kan komma ifråga till den här typen av uppdrag är ytterst begränsat. Det krävs en längre bidrags- och logghistorik, i princip nästan utan att ha samlat på sig meningsmotståndare. (Det var det senare Adville föll på.) Tvinga fram kandidater ur en så liten tub med aktiva användare tycker jag är olämpligt.
3. Iodine Jupiter gör att jag är tveksam till om vi ska ha omval på den här posten.
4. Samma ärende gör dessutom att jag inte tycker det här ska skötas lokalt alls. Verktyget står under Metas policy, och jag tycker därför det också är Metas som bör göra tolkningarna av den.
5. Risken för yttre påtryckningar gör WMSE-aktivister och kanske även andra identifierbara användare mindre lämpliga. Många välkända svwp-användare faller bort här.
6. Meta har en mejladress som alla Stewards når. Vi behöver inte springa runt till hela gruppen av Censorer för att få till en åtgärd.
Till nackdelen hör att antalet svenskspråkiga Stewards, förutom Tegel som är något bakbunden pga sin hemmavisst här, begränsar sig idag till bara en användare. Det är lite svagare än vad det brukar vara. -- Innocent bystander 30 september 2015 kl. 19.24 (CEST)


Jag tycker det är djupt olyckligt när en försvinnande liten minoritet kan omkullkasta ett helt system på detta vis. Ifall vi har ett system med lokala censorer så kan åtminstone jag tycka det är olyckligt när man inte röstar mot en person utan mot en sak. Missnöjet i sakfrågan är en diskussion för sig och när beslut fattats där bör man finna sig i beslutet i den praktiska tillämpningen genom att antingen rösta i personfrågan eller avstå helt. Att utanför sakdiskussionen framföra sitt missnöje och rösta emot person på grund av sak är en handling som kan uppfattas som obstruktiv. Att i konkreta valprocesser framföra sitt missnöje i sakfrågan är, enligt mig, osolidariskt med Wikipediagemenskapen och våra konsensusprocesser. I detta val var det Advilles lämplighet som skulle avgöras och inte frågan om censorernas vara eller icke-vara. Att det dessutom förekommer att man inte motiverar sina röster är också djupt olyckligt. Nu är jag väldigt säker på att Adville har rätt i att flertalet av emotrösterna kommer att att han varit aktiv i en rad artiklar av kontroversiell natur (där de som röstat emot i valet stått emot Adville i dessa diskussioner), varför rösterna i sig inte handlar om Advilles lämplighet som censor utan om helt andra frågor. Man kan då tänka sig två möjliga alternativ, som jag ser det.

  1. Motivera rösterna: Vi skulle kunna införa ett krav om att rösterna som läggs måste sakligt och konkret motiveras utifrån den behörigheten som ansöks om. Problemet med detta alternativ är att någon måste bedöma helheten hos argumenten och fälla ett utslag. Jag tror dock inte att någon är villig att ta på sig den uppgiften. Eftersom jag själv inte skulle vara beredd att göra det kan jag heller inte föreslå att någon annan ska det.
  2. Sänk det relativa - höj det absoluta: Ett annat alternativ är att sänka gränsen från 90 procent till 80 procent eller 75 procent, och samtidigt höja kravet på antalet stödröster från 25 till 30, eller till och med 35. Då skulle missnöjet med att vi har censorer kunna yttras och även små minoriteter inte krascha ett system vi enats om att ha. dnm (d | b) 2 oktober 2015 kl. 09.10 (CEST)
Man kan indirekt ha röstat för egna censorer pga förtroende för Adville. Det slår åt båda håll. Edaen (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 09.21 (CEST)
@Edaen: Så kan det absolut vara, men då stör man å andra sidan inte sakfrågans resultat i ett tidigare skede (handlingen är solidarisk med det beslut som fattats i sakdiskussionen). För att överhuvudtaget inte behöva bekymra sig för frågan om varför människor röstar som de gör, är ett reellt alternativ att sänka det relativa och höja det absoluta. Genom att sänka det relativa motståndets tyngt och istället stärka kravet på det absoluta stödet (till en hög nivå) kan missnöjet med systemet yttras utan att det riskera att bli en obstruktiv eller demonstrativ handling. dnm (d | b) 2 oktober 2015 kl. 09.27 (CEST)
Jag anser inte att det tillkommer tillräckligt många Oversight-förfrågningar för att en lokal Censor ska kunna hålla sig a jour med verktyget. Det är något som nu talar emot både Idunius och Hannibal eller vilken lokal Censor som helst som inte samtidigt är Steward. Jag är beredd att stödja ett val av Tegel och Stryn som Censorer, men inte någon som kan genomleva mandatperiod efter mandatperiod utan att ens få en förfrågan. -- Innocent bystander 2 oktober 2015 kl. 10.01 (CEST)
Censor får inte samtidigt vara byråkrat eller IP-kontrollant. Att inte få förfrågningar, eller endast ett fåtal, innebär inte som jag ser det att man inte kan hålla sig a jour med verktyget. Tar man på sig ett ansvar får man helt enkelt acceptera att med det åtagandet medföljer en plikt att vara insatt i systemet. MVH//Idunius 2 oktober 2015 kl. 10.10 (CEST)
Jag tycker absolut inte vi ska ändra i röstningsförfarandet av samma skäl som angivits av flera ovan. Jag har fullt förtroende för både Hannibal och Idunius. Om de senare tycker vi kan lämna över verktygen till meta så har jag inget emot det. Men just nu känns inte den frågan mogen så därför låter jag det gärna gå ett år så kan vi utvärdera då. Då kommer nog också både Hannibal och Idunius kunna ge mer input i om de vill fortsätta eller om också de tycker vi ska lämna över verktygen till meta. --افيراتير (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 10.28 (CEST)

Att ändra röstregler direkt efter ett val är sällan lämpligt. Att ändra det under pågående val är direkt olämpligt. Jag kan på sikt tänka mig en sänkning till 83%, om vi samtidigt sänker kravet på administratörer till 67%. Att vi bör ha egna censorer ser jag inget substantiellt som talar emot. Tostarpadius (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 13.36 (CEST)

För eller emot egna censorer[redigera wikitext]

Med anledning av ovanstående diskussion ställs här den rena frågan om egna censorer på svwp. Vad tycker ni? Skall vi ha egna censorer? Edaen (diskussion) 30 september 2015 kl. 16.11 (CEST)

För att upprepa vad jag sade i början av förra diskussionen (som också kom att handla om om vi skulle ha egna eller ej): Vi måste inte ha censorer lokalt så ingen skall behöva känna sig tvungen att åta sig uppdraget. Om någon ställer upp och blir vald är okej. (september 2015 kl. 11.30) --MagnusA 30 september 2015 kl. 16.25 (CEST)
Jag trodde det skulle vara okomplicerat att göra som Edaen föreslår: Att först utreda vill vi ha censorer och sen lita på att ingen röstar mot för att den inte vill ha censorer, utan krav på motivering. Eftersom 10% är så lite. Men jag förstår att det finns risk för manipulering och att det i adminomröstningar ses som OK att ha ribban lågt om man är för många admins och rösta emot med enda avsikt att begränsa antalet.
Jag tror mera: T ex att det bara fanns en "rogueröstare" i omröstningen om Adville och så tror jag inte att det är så genomtänkt att rekommendera någon som inte har fått mer än 90% av rösterna i senaste adminvalet. Så rekommenderas Hannibal och Idunius tror jag resultatet blir annorlunda.--LittleGun (diskussion) 30 september 2015 kl. 16.52 (CEST)
Tyvärr är mitt svar på Edaens fråga inte så enkelt. Jag är mycket tveksam till egna censorer, och stöder bara sådan om det om 1.det finns en klar majoritet här som så önskar 2.De tillhör en mycket liten krets om är här frekvent och har maximalt förtroende 3 det inte finns flera som är tveksam till kandidaten. Dvs det är bara en handfull jag känner jag kan ge stöd, och jag blir inte besviken om ingen blir vald = det blir meta.Yger (diskussion) 30 september 2015 kl. 17.17 (CEST)
Jag tycker vi ska ha egna censorer. Som LittleGun påpekar är det rätt lätt att undvika att kandidater röstas ned genom att man före nominering tar sig en titt på utfallet i senaste adminvalet. Att, som nu skedde, nominera en kandidat som fått fyra nej-röster i adminval för bara ett par månader sedan är förmodligen inte optimalt. Bredman (diskussion) 30 september 2015 kl. 18.07 (CEST)
Även jag tycker vi ska ha egna censorer. Jag tror inte det är meningsfullt att föra en diskussion om vi ska ha egna censorer eller inte, då vi inte kommer enas (få fullt konsensus). Det viktiga är att hitta kandidater som kan klara kravet på 90% stöd. I övrigt håller jag med mycket av det som MagnusA redan har framfört. I omröstningen om Adville var det en som röstade pga denne inte ville ha lokala censorer. Samtliga andra gjorde det av andra, oklara, anledningar. Ska en användares motstånd leda till att vi inte nominerar fler? Obelix (diskussion) 30 september 2015 kl. 19.01 (CEST)
Jag anser också att det är bra om vi har egna censorer: översättningar kan förändra tolkningar av fakta, och gemenskapens konsensus är bra att känna till. (Och, eftersom jag nämnts ovan: ja, jag ställer upp i ett censorval.)//Hannibal (diskussion) 30 september 2015 kl. 19.07 (CEST)
Jag är för egna censorer och ser flera kandidater nämnda här ovan jag har fullt förtroende för. /rrohdin (diskussion) 30 september 2015 kl. 19.11 (CEST)
Jag anser också att det är bra om vi fortsatt har egna censorer. Svwps reaktioner på folk utifrån som kommer och tillämpar diverse regler har sällan varit de bästa. Behovet av censorer må vara litet, men när de väl behövs tycker jag det är viktigt att det är personer med en så starkt förankring på svwp som möjligt.
andejons (diskussion) 30 september 2015 kl. 19.19 (CEST)
Instämmer med Andejons. Lsj (diskussion) 30 september 2015 kl. 19.27 (CEST)
Även jag anser att vi bör ha censorer på svwp. Om gemenskapen har förtroende för mig så ställer jag mig till förfogande. Idunius 30 september 2015 kl. 19.38 (CEST)
Då tycker jag Idunius och Hannibal ska ta sig till WP:AAB och fylla i en ansökan. Det är ett av grundkraven för att bli Censor. -- Innocent bystander 30 september 2015 kl. 19.42 (CEST)
Eller så blir man nominerad och jag har tagit saken i egna händer och nomineringsförfrågat. ;) Obelix (diskussion) 30 september 2015 kl. 19.46 (CEST)
Jag är för att ha egna censorer. Det är bra att ärendena kan skötas på svenska för att minska risken för missförstånd. / Pontuz (diskussion) 30 september 2015 kl. 22.58 (CEST)
Toppen med egna, anser också jag. Men det är botten att rösta nej till en person bara för att man menar att posten man röstar om inte borde tillsättas. Det är osolidariskt, en viktig del i att fatta beslut tillsammans är att man ställer upp på gemensamt fattade beslut. Även om man inte gillar besluten. (Inte för att Wikipedia är ett experiment i demokrati, men i alla fall.) Marfuas (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 09.18 (CEST)
Det slösas många bytes här på en användargrupp som i praktiken nästan aldrig gör något! Stryn et al. sköter denna uppgift med säker hand på svenska Wikisource, svenska Wikivoyage, svenska Wikinews, svenska Wikibooks, bokmåls-Wikipedia och danska Wikipedia. Hur ofta Oversight utförs på dessa projekt vet jag inte, men eftersom jag sett oversight-loggen här och varit admin på svws, så vet jag att det funnits år då det utförts mer Oversight på sv.wikisource än det normalt görs här.
Varför vill ni egentligen ha lokala Censorer? För att det ska finnas fler steg i den lokala hierarkin? För att ni vill ha tolkningsföreträde på WMF's privacy policy? För att ni riskerar få mindervärdeskomplex relativt dewp, som har färre artiklar? Tyvärr, jag tänker inte vara solidarisk mot någons fåfänga.
Det har aldrig varit mitt syfte att stå på några barrikader för att argumentera för att lägga ner den här användargruppen, det är den alldeles för ointressant för. Ska jag lägga ner min röst, för att den är obekväm? Vill ni tvinga fram en oktoberöverenskommelse om att användare med obekväma åsikter inte ska rösta enligt sin övertygelse?
Eller är ni för fega för att lita på våra Stewards? Tegel känner ni. Stryn och några till känner jag från Wikidata. Billinghurst känner jag från Wikisource. Det här är fullt kompetenta användare. De har långt mer erfarenhet av att hantera WMF's privacy policy än vad man någonsin kan få med denna användarrättighet här. -- Innocent bystander 1 oktober 2015 kl. 10.08 (CEST)
Håller inte med Innocent bystander i sakfrågan om censorer, och det handlar främst om det IB kallar "tolkningsföreträde" ovan. Men jag håller helt med IB om att varken debattomfång eller föreslagna åtgärder står i någon som helst rimlig proportion till frågans praktiska betydelse. Särskilt vore det extremt olämpligt att göra ingrepp i valsystem eller röstningsregler bara för att genomdriva ett visst resultat. Lsj (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 11.08 (CEST)
Kan du förtydliga det där sista? Edaen (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 11.17 (CEST)
För att förtydliga: jag är bestämd motståndare till det som du synbarligen förordade här. Revision av valsystem ska göras med eftertanke och omsorg, och absolut inte direkt efter, och som en följd av, ett val med "fel" resultat. Om det är så att det inte alls var så du menade, så får du gärna förtydliga. Lsj (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 11.28 (CEST)
Jag kampanjar inte för Adville. Denna omröstning visade att det finns svagheter i proceduren. Det här är ett lämpligt tillfälle att ta upp det eftersom det var nu det visade sig. Edaen (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 11.32 (CEST)
Tack för förtydligande. Det är ju inte heller så att jag kampanjar mot Adville - jag röstade ju för honom. Lsj (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 11.39 (CEST)
Varför tar du då inte istället upp problemet med att meningsmotståndare i marginella ämnen inte ska ges utrymme att rösta emot? Det var ju det som gjorde att Adville inte blev vald, inte att användare röstade emot hela gruppen som idé. -- Innocent bystander 1 oktober 2015 kl. 11.42 (CEST)
Det brukar vara meningsmotståndare som avgör de flesta val här, så det var inget nytt. Tostarpadius (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 14.13 (CEST)
@Yger: Du skriver att du bara vill ha lokala censorer om de "tillhör en mycket liten krets som är här frekvent och har maximalt förtroende", Men om vi inte väljer lokala censorer överlåter vi istället uppdraget till samtliga globala stewards. Det borde ju isåfall vara ett betydligt sämre alternativ? Inget ont om de globala stewardarna, men de är knappast här "frekvent" och är knappast kända i sv.wikipediagemenskapen. Om det nu inte råkar vara en användare som både är sv.wikipedia-användare och steward, den enda sådan jag känner till är Tegel. Mitt svar på Edaens fråga är ja. /NH 1 oktober 2015 kl. 20.08 (CEST)
De globala stewardarna är tillgängliga med kort varsel, vilket det jag egentligen är ute efter, och deras IRL identitet är känd och de har "bevisat" sitt förtoende i sitt jobb och omval på meta.Yger (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 20.12 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt RedigeringskonfiktJag tolkar Ygers kommentar som att om vi ska ha några lokalt så ska det vara (mycket) aktiva användare. Dessa ska samtidigt åtnjuta ett extremt förtroende för att kunna väljas. När det inte finns så många sådana att välja på så är det kanske bättre att vi lutar oss mot flera, aktiva stewards som redan har visat sig ha förtroende. Jag börjar luta åt att det är bättre att META får driva sina policys genom sina stewarder.
Finns det någon lista på projekt som har lokala censorer? Gärna mot en lista på antalet aktiva användare./Hangsna (diskussion) 1 oktober 2015 kl. 20.16 (CEST)
meta:Oversight policy#Requests for oversight finns en lista över lokala censorer. Antalet aktiva användare eller andra jämförelseparametrar för man nog kompilera ihop själv. --MagnusA 1 oktober 2015 kl. 20.30 (CEST)
Innocent bystanders argument låter fullt rimliga. Inte heller jag ser någon meningsfull poäng i att ha lokala censorer. Det är allt jag har att säga. Utopiantos (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 05.39 (CEST)
Enligt listan på meta är vi alltså en av endast 19 projekt som har egna censorer. På de övriga 700 projekten funkar det utmärkt (får man väl anta) med att META har hand om det. Jag ser faktiskt inte vad som skulle motivera att vi här på SVWP skulle vara så speciella att vi bör vara en del av de mindre än 3 % av projekten som behöver sköta det lokalt. /Hangsna (diskussion) 3 oktober 2015 kl. 09.38 (CEST)
Mja, de flesta av de där 700 projekten är mycket mycket små, många har inte egna admins ens. Men räknar man i aktiva användare, så tillhör vi ändå inte topp 20. -- Innocent bystander 3 oktober 2015 kl. 09.53 (CEST)

Framtiden[redigera wikitext]

Jag har, som synes, nominerat såväl Hannibal som Idunius nu. Omröstningarna pågår. Skulle de inte bli valda, av att tillräckligt många röstar emot för att de negativt inställda till lokala censorer för att det inte ska bli minst 90% stöd, så kommer jag inte nominera fler. Min bedömning av KAW-diskussionerna ovan är att det finns ett mycket starkt konsensus för lokala censorer, men mindre än en handfull personer håller inte med och röstar emot. Nu har alla visserligen rätt att rösta som de vill, men blir det inte lite egenmäktigt att rösta emot och därmed att utnyttja det faktum att det krävs hela 90% stöd genom att fälla kandidaterna i omröstningarna när principdiskussioner visar att gemenskapen nästan är helt enig i frågan om lokala censorer. Jag ogillar att ge kritik på Wikipedia och efter förtroende att få komma tillbaka med till slut inga villkor för mig själv bestämt mig vara mycket sparsam med det måste jag ändå säga att jag blir förvånad. Kontentan blir att 2-3-4 personer driver sin vilja igenom när gemenskapen i sin helhet vill ha lokala censorer. Underligt, som sagt. Obelix (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 18.47 (CEST)

Själv röstade jag neutralt. Om 10 personer gjorde det så skulle det inte heller gå att välja för då skulle rösterna knappt räcka till. Det blir svårt hur man än vrider och vänder på det. Det som är viktigt att komma ihåg är att möjligheten att censurera något inte försvinner med lokala censorer. Fortfarande är det ett lika kraftfullt verktyg för att lösa problematiska situationer och resultatet blir detsamma oavsett vem som utför det. /Hangsna (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 18.51 (CEST)
Jag tycker att Obelix belyser ett väsentligt problem och stelhet i det system vi konstruerat. Jag anser att en förändring behöver ske för att ge en bättre balans i sammanhanget. Jag skulle vilja se en förändring av de relativa och absoluta kraven i valprocessen (båda förändringarna behöver ske parallellt).
  • För det relativa kravet förordar jag en sänkning av gränsen från 90 procent till 80 eller 75 procent för att inte ge en oproportionerlig tyngd åt de negativa rösterna, men också för att slippa diskussioner om varför folk röstar som de gör och för att de som röstat negativt ska slippa påföras skuld för detta eller uppleva ifrågasättanden.
  • För det absoluta kravet förordar jag att det minst antalet stödröster höjas från 25 stycken till 30 eller 35 stycken, detta för att balansera upp sänkningen rörande det relativa kravet. Det är viktigt att den som väljs fortfarande har ett stort förtroende inom gemenskapen.
Det relativa missnöjet är idag alldeles för mäktigt och säger inget om vilket förtroende personen som är uppe till val egentligen har. Det relativa missnöjet säger mer om att personen i fråga inte har stöd av 2-3 personer eller att förmodligen inte engagerat sig i artiklar som kan innebära att konfliktlinjer dras upp. Det är ett system som uppmuntrar den som vill bli vald att inte agera mot exempelvis POV-problem eller andra åtgärdsbehov som kan innebära att användaren stöter sig med andra. Det absoluta kravet säger till skillnad från det relativa kravet väldigt mycket om vilket förtroende användaren som ställer upp till val faktiskt har hos gemenskapen. Det absoluta kravet skapar heller inga incitament att inte våga ta sig an svåra artiklar och liknande. Det skapar heller inga sidodiskussioner om användares bevekelsegrunder för sin lagda röst.
Så frågan är väl egentligen vad vi vill ha sagt med valprocessen och om exempelvis 4 användare ska kunna bestämma över 39 användare. När det dessutom förekommer att röster läggs i sakfrågan (censorernas varande eller icke-varande) istället för i person (lämpligheten hos den som ansöker om behörighet). dnm (d | b) 2 oktober 2015 kl. 19.46 (CEST)
Värst vad konstruktiv diskussionen blev helt plötsligt.SMirC-smile.svg Jag instämmer. Obelix (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 20.01 (CEST)
Jag håller med om att situationen som den är nu är bekymmersam. Samtidigt kan vi knappast hindra användare att rösta nej av taktiska skäl (vilket jag inte påstår någon har sagt heller) – varför någon röstar som den gör är vederbörandes ensak. Dnm:s förslag ser ut som en möjlig utväg, så även jag instämmer. / TernariusD 2 oktober 2015 kl. 20.26 (CEST)
Visst kan det upplevas som ett problem men att sänka gränserna vet jag inte om det är en så bra ide. Jag tycker att det bör vara en relativt hög gräns för admins och en extremt hög gräns (alltså högre än admins) för censorer. Det måste krävas väldigt högt förtroende för en sådan post. /Hangsna (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 20.33 (CEST)
Med dnm:s förslag blir det en klart högre gräns för censorer än för administratörer. Med (som förnärvarande) två taktikröstare (som alltså röstar nej för att driva igenom ett generellt krav snarare än på grund av någon brist hos kandidaten) räcker det med 3 övriga nejröster för att fälla någon som får 39 röster (mycket mer än så brukar få erhålla). Det är väldigt litet, det räcker med några långsinta problemmedlemmar som känner sig illa behandlade och därför röstar emot (något som har hänt ofta i administratörsomröstningar, men där är ju inte kravet 90%). / TernariusD 2 oktober 2015 kl. 20.47 (CEST)
Även jag stödjer dnm. Det låter som ett konstruktivt och bra förslag. Adville (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 22.21 (CEST)
Anledningen till att denna debatt startade är alltså på grund av att Adville inte lyckades bli vald. Både Hannibal och Idunius verkar däremot bli valda så något större problem med det nuvarande systemet verkar inte finnas. Tvärtom visar det att den höga gränsen för censorvalen verkligen fungerar och sållar fram dem som har högst förtroende. Jag tycker därför vi behåller det nuvarande systemet istället för att införa en Lex Adville. Sedan om det hypotetiskt befarade systematiska motröstandet verkligen skulle uppstå, då är det dags att fundera på om systemet ska ändras. AlphaZeta (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 23.28 (CEST)
Nja, anledningen till att den här debatten startade var nog att frågan om vi skulle ha egna censorer dök upp, och i dess förlängning att vissa röstade nej inte för att de var missbelåtna med kandidaterna utan för att de inte vill ha några censorer på svwp (det jag ovan i brist på bättre kallat taktiskt röstande). Anledningen till att det går så bra för Hannibal och Idunius är med stor sannolikhet att medarbetarna uppmärksammat debatten; så många röstande ser man knappas t aldrig, annars. Så mina farhågor står nog kvar: I ett senare läge, när antalet röstande inte är lika stort men det taktiska röstandet fortsätter, räcker det med ett par tre nejröster från problemanvändare som vill hämnas för att stoppa en tänkbar censorsomröstning. Det är nog att ge problemanvändare litet väl stor makt. / TernariusD 3 oktober 2015 kl. 02.08 (CEST)
Jag vill nog vidhålla att orsaken till att jag röstar som jag gör, är att jag anser en lokal censor inte har förutsättningar att göra ett bra jobb när de inte oftare än vartannat eller vart tredje år tvingas ta ställning till de frågeställningar som följer med de här verktygen. Några taktiska överväganden, som att min emot-röst i praktiken är värd nio stöd-röster har jag inte lagt in här. Så länge jag bara röstar med detta konto, och inte med minst två konton till samtidigt, så kan jag inte påverka utfallet, eftersom kravet är minst 25 stödröster.
Vad ni dessutom inte insett, är att systemet är betydligt flexiblare än vad ni vill göra gällande. Det är i praktiken den som delar ut verktygen som avgör om någon ska bli Censor eller inte. Blir resultatet 27-4, kan ni fortfarande lägga upp det på m:SRP för att se om en Steward ändå gör användaren till Censor. Att Stewards överprövar utgången av ett val, är inget ovanligt. Det skedde dessutom lokalt här vid Advilles omröstning. Jag tolkade utgången av valet som att liggande mandat kunde förlängas tre månader. Det ogillades av en byråkrat som återställde mig. -- Innocent bystander 3 oktober 2015 kl. 08.47 (CEST)

Som jag skrivit ovan förordar jag ingen ändring nu. Jag motsätter mig dock inte dnm:s förslag. Det verkar som en god lösning. Jag föredrar alltid, om vi bortser från extrema undantagsfall när ingenting fungerar normalt (och sådana har jag inte varit med om), att personer som deltar i det dagliga arbetet här på svenskspråkiga Wikipedia är de som vidtar oundvikliga åtgärder. Att val kan överprövas skall jag dock hålla i minnet för framtiden. Tostarpadius (diskussion) 3 oktober 2015 kl. 09.25 (CEST)

Jag ser ingen anledning att förändra röstningsförfarandet. Som det ser ut nu verkar både Idunius och Hannibal bli valda till censorer trots enstaka motröster. Det är precis så som det bör vara. Tillräckligt många är för lokala censorer och har förtroende för de nominerade för att de ska bli valda. /ℇsquilo 3 oktober 2015 kl. 09.37 (CEST)
Jag förordar ingen överprövning av något val och ser inte att någon annan heller gjort det (även om möjligheten till detta tycks finnas anser jag inte att den ventilen ska behöva användas - det riskerar att skapa osämja och misstro mot våra valprocesser). Adville förlorade och mitt förslag ovan är inget Lex Adville eller liknande som ovan påståtts. Jag vill skapa ett bättre valsystem som fokuserar på rätt saker och som möjliggör en större röstspridning utan att ett helt system riskerar att rämna. Jag anser att man ska ha positiva val, det vill säga: valen ska visa på det det stöd användaren har, inte på vilket motstånd som inte finns. Därför tycker jag att tyngden ska förflyttas från det relativa motståndet till det absoluta stödet, med högre krav på stödröster som balanserar upp sänkningen av det relativa motståndets tyngd. För en användares förtroende hos gemenskapen avgörs inte genom att 5 nej-röster fäller en kandidat när 39 röstat för. I det läget har användaren ett mycket starkt förtroende men förlorar ändå. På grund av valsystemets nuvarande konstruktion så avstår jag från att rösta, trots att de som nu är uppe till val har mitt fulla förtroende. dnm (d | b) 3 oktober 2015 kl. 09.47 (CEST)
Håller inte med dnm här. Förtroendevalda på Wikipedia ska ha ett brett förtroende, det är mycket viktigt för att kunna fungera bra i rollen. Detta gäller i all synnerhet en post som censor, där gemenskapens insyn är mer begränsad än annars. Att flytta fokus "från det relativa motståndet till det absoluta stödet" gynnar polariserande kandidater som har många vänner men även många fiender. Inte alls någon bra idé här. Lsj (diskussion) 3 oktober 2015 kl. 09.59 (CEST)
Ett förtydligande från mig: Jag förlorade valet. Hur utgången i denna diskussion än blir så var mitt val med de gamla reglerna och inte några eventuellt nya, allt annat vore oetiskt. Adville (diskussion) 3 oktober 2015 kl. 10.33 (CEST)
Även om jag inte vill stänga dörren helt för att sänka kravet, så tycker jag inte det finns skäl att göra det än. Om vi når en punkt där det finns många som röstar mot enskilda kandidater bara för att de inte tycker att vi skall ha censorer kanske det kan vara en poäng, men så länge misslyckade val bygger på att vi valt kandidater som varit inblandade i kontroversiella artiklar gör det inte så mycket - det kanske till och med är en fördel om censorer är personer som normalt inte blir inblandade i sådana. Om nu de andra valen skulle misslyckas finns det en poäng i att fundera på hur vi hanterar situationen. Just nu finns det dock ingen anledning till detta.
andejons (diskussion) 4 oktober 2015 kl. 20.27 (CEST)
Det finns skäl att minnas att det som är tänkt som ett "säkerhetssystem" - en kvalificerad majoritet av hög valör - i praktiken är ett veto- och röstviktningssystem där (i detta fall) "motrösten" har tio gånger högre värde än "stödrösten". Det ska till ganska starka argument för att man ska kunna legitimera att en stor majoritets vilja blir överkörd av en liten minoritet som har begåvats med ett kraftigt förstärkt röstvärde. Jag tycker inte att de argumenten är speciellt tydliga, och förespråkar därför att systemet ändras. Lindansaren (diskussion) 4 oktober 2015 kl. 20.37 (CEST)