Hoppa till innehållet

Svenskspråkiga Wikipedia

Från Wikipedia
För svenskspråkiga Wikipedias ingångssida (startsida), se Portal:Huvudsida.
Svenskspråkiga Wikipedia
Wikipedia-logo-v2-sv.svg
Översikt
SloganDen fria encyklopedin
TypWikipediaversion
SpråkSvenska
ÄgareWikimedia Foundation
Grundad21 maj 2001
Statistik
KommersiellNej
Övrigt
RegistreringValfri
Länk
URLsv.wikipedia.org

Svenskspråkiga Wikipedia, förkortat SVWP, är den svenskspråkiga varianten av den fria encyklopedin Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia, som påbörjades 21 maj 2001, innehåller just nu 2 588 250 artiklar[1] och är därmed den femte största Wikipediaversionen. Den innefattar en stor andel (68,5 procent, noterat oktober 2022)[2] robotskapade artiklar, något som gör att den svenskspråkiga versionen har fler artiklar i förhållande till andra språkversioner i jämförelse med antalet aktiva användare.

Den tidigaste kända artikelversionen på svenskspråkiga Wikipedia – artikeln svenska som den såg ut 23 maj 2001.
Antalet artiklar på svenskspråkiga Wikipedia från 2001 till 2013.
Den plötsliga ökningen efter 21 november 2002.
Antal aktiva bidragsgivare till svenskspråkiga Wikipedia 2003 till 2013.
Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen. Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen.
Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen.
I december 2012 motsvarade antalet artiklar 102 tryckta uppslagsböcker.
Så här skulle svenskspråkiga Wikipedia sett ut som inbundna uppslagsböcker i maj 2018.[a] Klicka här för aktuell bild.
2009/2010 (september till juli) gjordes en undersökning om vilka wikipedior olika europeiska nationaliteter mest nyttjade. Resultatet för Sveriges del var 53,9% för svenskspråkiga Wikipedia, 38,8 % för engelskspråkiga Wikipedia och resten fördelat på övriga språkversioner.[3]

Översikt[redigera | redigera wikitext]

Encyklopedins officiella namn är Svenskspråkiga Wikipedia, inte Svenska Wikipedia. Detta är medvetet för att förtydliga att den inte riktar sig till just svenskar eller Sverige utan till alla som förstår det svenska språket. Avsikten hos gemenskapen är att utgå från ett "globalt perspektiv", där förhållanden i Sverige inte ska ses som normerande eller viktigare än de i omvärlden.

Just nu innehåller svenskspråkiga Wikipedia 2 588 250 artiklar.[b] Antalet artiklar placerar svenskspråkiga Wikipedia högt bland de olika språkvarianterna av Wikipedia.[4] Encyklopedin hör också till de 11 största i förhållande till antalet språkkunniga.[5]

I september 2020 var svenskspråkiga Wikipedia den fjortonde största Wikipediaversionen sett till antal redigeringar sedan start och på tjugonde plats sett till antal aktiva inloggade bidragsgivare under senaste månaden.[6] Den har idag 54 814 432 redigeringar sedan start.[1] På svenskspråkiga Wikipedia finns just nu 913 272 registrerade användare,[c] varav drygt 23 000[7] till och med mars 2017 hade gjort fler än tio redigeringar. Under de senaste 30 dagarna har 1 942 registrerade användare redigerat;[1] dessutom görs under en månad redigeringar av oinloggade skribenter med cirka 7 000 IP-adresser.

Svenskspråkiga Wikipedia tillåter endast illustrationer under fri licens och har stängt av den lokala uppladdningen av bilder och andra mediafiler. Alla filuppladdningar sker via Wikimedia Commons. Uppslagsverkets administratörer (ett knappt 70-tal användare som har tillgång till några fler redigeringsverktyg) väljs för ett år i taget.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Starten 2001[redigera | redigera wikitext]

Tre månader efter att engelskspråkiga Wikipedia startades började dess grundare Jimmy Wales att utväxla mejl med den svenska dataprogrammeraren Linus Tolke om att starta en svenskspråkig Wikipedia. Vid den tidpunkten hade endast de engelsk-, katalansk- och tyskspråkiga Wikipediaversionerna startats. Tyskspråkiga Wikipedia hade dock endast ett par artiklar, och dittills bara på engelska. Beslutet att starta en svenskspråkig Wikipedia togs i april 2001.

Webbplatsen skapades 21 maj 2001, ursprungligen med webbadressen http://sv.wikipedia.com/.[8] Under Wikipedias första tid raderades ofta artikelhistoriken, varför det är oklart vilken artikel som var den första. Det tros ha funnits ett tiotal sidor den 23 maj som alla var skrivna av Linus Tolke, varav några är bevarade.[9] Den äldsta ännu bevarade artikeln är Svenska.[10] Den äldsta bevarade versionen av startsidan för Svenskspråkiga Wikipedia är från 3 juni 2001.[11] Under de första månaderna var aktiviteten låg. Efter tre månader fanns 100 artiklar, i stort sett alla skrivna av Tolke. De flesta artiklarna var mycket korta.

Novemberökningen 2002 och Susning-uttåget 2004[redigera | redigera wikitext]

Först under november 2002 började aktiviteten på svenskspråkiga Wikipedia ta fart. Antalet aktiva användare ökade från 6 till 21.

Till en början konkurrerade svenskspråkiga Wikipedia med Susning.nu, en wiki som skapades av Lars Aronsson hösten 2001. Susning.nu:s beslut att tillåta reklam och bristen på verktyg att bekämpa klotter var dock ett problem, och i november flyttade ett antal tongivande användare över till svenskspråkiga Wikipedia. Antalet Wikipediaartiklar ökade från knappt 400 oktober 2002 till 1 700 en knapp månad senare. Ytterligare en månad senare hade de 37 aktiva användarna skapat över 4 400 artiklar. Ökningen kom sig delvis av att webbplatsen under december månad 2002 fick modernare utformning i nya PHP-skript, som senare fick namnet MediaWiki, med större kapacitet och fler funktioner.

Susning.nu växte med 10 000 artiklar under första året, och var i slutet av 2003 världens näst största wiki (efter engelskspråkiga Wikipedia).[12] I april 2004 låstes redigeringsmöjligheterna för de flesta användarna på Susning.nu, och i januari 2005 hade svenskspråkiga Wikipedia gått om i antal artiklar.

2004–2012[redigera | redigera wikitext]

Antal artiklar, artiklarnas medellängd, antalet besökare och integreringen med andra språkversioner ökade successivt. I början av 2004 skrevs omkring 100 nya artiklar per dag – en ökningstakt från omkring 50 per dag under 2003. År 2005 tillkom den 5 000:e användaren och antalet artiklar ökade med mellan 150 och 200 artiklar per dag. Den 11 januari 2006 hade antalet användare ökat till 10 000. Under 2006 kunde dock en minskning av antalet nya artiklar anas; i början av året var antalet nya artiklar omkring 250/dag, medan det under årets sista månader var omkring 190/dag. Mellan januari och april 2009 skrevs ungefär 105 artiklar/dag. Antalet aktiva bidragsgivare nådde en topp 2008, året efter engelskspråkiga Wikipedias topp.

Stora ökningar 2012–2016[redigera | redigera wikitext]

Vid månadsskiftet januari-februari 2012 började ett arbetssätt där olika robotprogram (botar) användes till skapandet av många nya artiklar. Exempelvis robotskapades artiklar om flertalet svenska sjöar under 2013. Majoriteten av de robotskapade artiklarna gällde djurarter och genererades av Sverker Johanssons bot,[13] som hämtade data från tillgängliga artdatabaser. Under september 2012 översteg därmed det totala artikelantalet 500 000[14] och den 15 juni 2013 nåddes 1 000 000 artiklar. Sedan hösten 2013 har svenskspråkiga Wikipedia artiklar om i princip samtliga 1,25 miljoner[15] beskrivna djurarter.

I mitten av 2014 påbörjades en ny botassisterad expansionsperiod, den här gången med visionen att skapa artiklar om alla växtarter. Denna expansion innebar att svenskspråkiga Wikipedia till att börja med utökades till totalt cirka 1,8 miljoner artiklar och i antal artiklar räknat därmed nådde en andraplats bland Wikipedia-versionerna,[16] varav 1,3 miljoner robotskapade artiklar om i huvudsak djur- och växtarter.[17][18]

I mitten av 2015 påbörjades botskapande av artiklar om platser över hela världen baserat på databaser såsom GeoNames. Den 6 september 2015 passerade svenskspråkiga Wikipedia 2 000 000 artiklar.[19] Projektet avslutades i förtid i november 2016.[20] Så dags hade svenskspråkiga Wikipedia med hjälp av projektet nått cirka 3,7 miljoner artiklar.[21]

Sedan 2017[redigera | redigera wikitext]

Efter 2016 har artikelökningen varit betydligt måttligare.[21] 10 december 2017 nåddes det högsta antalet hittills: 3 790 844 artiklar.[22] Mängden nya artiklar har tidvis mer än kompenserats genom granskning och bortrensning av dubblettartiklar och artiklar som inte ansågs relevanta efter ovanstående botskapande vilket minskat artikelsamlingen. Den 30 juli 2021 passerades gränsen 3 miljoner igen, denna gång nedåt.[23] Andelen robotskapade artiklar var som mest 83 procent i maj 2017,[24] och har därefter minskat till 81 procent i januari 2019,[25] och 68,5 procent i oktober 2022.[2][d]

Räckvidd och utveckling[redigera | redigera wikitext]

Antal läsare[redigera | redigera wikitext]

Svenskspråkiga Wikipedia är den mest använda Wikipedia-upplagan i Sverige. En undersökning från 2009/2010 (se bild) visade att hälften av alla Wikipedia-besök i Sverige då gällde den svenskspråkiga versionen, medan engelskspråkiga Wikipedia användes i drygt 35 procent av fallen. Maj 2013 besöktes den svenskspråkiga upplagan i snitt 120 000 gånger i timmen, vilket då gjorde den till den 14:e mest besökta Wikipediaversionen i världen.[26] Under juni 2013 besöktes svenskspråkiga Wikipedia totalt 118 miljoner gånger, inkluderat cirka 15 miljoner gånger av automatiska program (botar).[27] Drygt var fjärde sidvisning (30 av 118 miljoner) gjordes under månaden på en mobiltelefon, vilket är en högre siffra än på andra wikipedior.[28]

Under mars månad 2016 besöktes svenskspråkiga Wikipedia dagligen av cirka en miljon unika enheter (datorer, surfplattor eller mobiltelefoner).[29] Under hela månaden besöktes webbplatsen via (minst) 10 miljoner unika enheter, varav 6 av 10 miljoner var mobila enheter (surfplatta eller mobiltelefon).[30]

Samarbetsprojekt[redigera | redigera wikitext]

Flera offentliga institutioner har haft eller inlett samarbetsprojekt med svenskspråkiga Wikipedia. Riksantikvarieämbetet (2012–2013)[31][32] och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, 2013)[33] har båda två haft erfarna wikipedianer anställda, för att utbilda de anställda i hur man redigerar på Wikipedia och bäst hanterar hur "deras" ämnesområden kan utvecklas på uppslagsverket. Projektet har delvis genomförts i samarbete med den svenska stödorganisationen Wikimedia Sverige.

Inom utbildning[redigera | redigera wikitext]

Flera svenska universitet och högskolor har genomfört försök med Wikipedia som del i undervisningen eller spridandet av kunskap enligt tredje uppgiften. På Mittuniversitetet har Wikipediaförfattande introducerats som examinerande uppgift på olika kurser åren 2006 till 2014,[34] och på Linnéuniversitetet under 2010-talet.[35] SLU:s forskningsresultat har sedan cirka 2014 systematiskt börjat spridas via svenskspråkiga Wikipedia, och även flera andra svenska universitet och högskolor har inlett projekt med samma mål.[36]

Omdömen och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Omdömen i pressen[redigera | redigera wikitext]

I mars 2006 publicerade Svenska Dagbladet en jämförande utvärdering av svenskspråkiga Wikipedia, Susning.nu och Internetversionen av Nationalencyklopedin. Undersökningen gjordes genom att nio oberoende ämnesexperter gavs i uppdrag att jämföra nio olika artiklar hämtade från de tre uppslagsverken. Det var blindtester, och ingen av dem fick veta varifrån de olika artiklarna hade hämtats. Nationalencyklopedin toppade den totala bedömningen vad gällde tillförlitlighet och neutralitet, men svenskspråkiga Wikipedia fick goda allmänna vitsord och nådde bäst betyg för aktualitet, bred bevakning och populärkulturell anknytning.

De undersökta artiklarna var: Flykting, Stella McCartney, Bear Quartet, Scientologi, Muhammedteckningarna, Dokusåpa, Homeros, Kubism och Slobodan Milošević.[37]

I undersökningen, som presenterades i Svenska Dagbladets kulturdel (sidorna 4–5) den 30 mars 2006, hamnade svenskspråkiga Wikipedia på första plats i tre fall och på andra plats i sex fall men rankades inte som sämst i något fall.

Nationalencyklopedins chefredaktör Arne Ekman sade i tidningen att ”Wikipedia är en härlig idé”, och han tillade också att NE gärna låter tiden gå lite för att man skall kunna värdera om ett ord platsar i uppslagsverket. Wikipedia är snabbare, men de två uppslagsverken representerar två olika sätt att göra ett uppslagsverk. Susning.nu, som också byggde på wikiteknik, kom på andra plats i två fall, nämligen då NE inte hade någon artikel alls.[38]

År 2007 gjorde Sveriges Radio en jämförelse mellan svenskspråkiga Wikipedia och Nationalencyklopedin. Här fick Nationalencyklopedin 6,5 poäng medan Wikipedia fick 5,5 poäng. I utvärderingen konstaterades att inom populärkultur stod sig Wikipedia bra, medan det inom traditionella kunskapsområden gick betydligt sämre för Wikipedia.[39]

NE.se har också en informationstext om "Källkritik och NE", där man jämför de olika förutsättningarna och sätten att arbeta. Den öppnare redigeringsprocessen på Wikipedia påpekas, samtidigt som man lyfter fram värdet av den redaktionella styrningen på NE.[40]

Utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

År 2005 utsåg tidningen Internetworld svenskspråkiga Wikipedia till årets näst bästa nyttosajt, efter Eniro och före Nationalencyklopedin.[41]

Antal artiklar – historiska milstolpar[redigera | redigera wikitext]

Milstolpe Datum Jubileumsartikel Not
1 artikel 3 maj 2001 ?
10 000 8 juli 2003 Hornavan [42]
20 000 21 januari 2004 Jacob I av Skottland [42]
30 000 23 maj 2004 Sulfidmineral [42]
40 000 13 september 2004 Dennis Wilson [42]
50 000 17 november 2004 It's Everly Time [42]
75 000 19 maj 2005 Landplanarie [42]
100 000 27 augusti 2005 Jógvan við Keldu eller epiglottal klusil [42]
150 000 6 april 2006 ? [42]
200 000 23 december 2006 ? [42]
250 000 14 september 2007 ? [42]
300 000 13 december 2008 Arvidsjaurs kyrka [42]
400 000 19 juli 2011 Venusfigurinerna från Balzi Rossi [42]
500 000 27 september 2012 Kirby 64: The Crystal Shards [42]
600 000 16 januari 2013 ? [42]
700 000 1 februari 2013 Den stora skattjakten [42]
800 000 19 februari 2013 Wasp-klass [42]
900 000 25 mars 2013 Nicolaus Petri Agrelius (troligen)[42]
(900 001 = Anaulacomera pygidialis[43])
[14]
1 000 000 15 juni 2013 Erysichton elaborata [43][e]
1 100 000 24 juni 2013 Chloroclysta primaria [44]
1 200 000 11 juli 2013 Drosophila torrei [45]
1 300 000 25 juli 2013 Pherbellia rozkosnyi [46]
1 400 000 10 augusti 2013 Telenomus geometrae [47]
1 500 000 21 augusti 2013 Megalonitis bohemani [48]
1 600 000 30 november 2013 Mossgyl [49]
1 700 000 9 juli 2014 Schiedeella garayana [50]
1 800 000 1 augusti 2014 Monnina itapoanensis [51]
1 900 000 2 september 2014 Rhytidostemma surinamense [52]
2 000 000 6 september 2015 Iro (berg) [53][54]
3 000 000 27 april 2016 Udian Ercaiz (wadi i Västsahara, lat 24,88, long -13,00) [55][f]
3 790 844 10 december 2017 ? [22]
3 000 000 30 juli 2021 Sībīlu Shet' [56]

Galleri med milstolpelogotyper[redigera | redigera wikitext]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ I exemplet får det plats 20 stycken cirka 25 cm höga bokvolymer i varje sektion. Varje hyllsektion motsvarar då i grova drag en komplett utgåva av den ursprungliga tryckta versionen av Nationalencyklopedin, exklusive års- och ordböcker. NE i tryckt version omfattar 12 700 sidor med 170 000 uppslagsord och sammanlagt 100 miljoner tecken. Svenskspråkiga Wikipedia omfattade drygt 3,7 miljoner artiklar av varierande storlek i maj 2018.
 2. ^ Automatiskt genererad uppgift. Varje sida som innehåller minst en länk till någon annan sida räknas som en artikel.
 3. ^ Automatiskt genererad uppgift.
 4. ^ Siffran avser artiklar som är skapade av en robot. Dessa artiklar kan antingen vara ogranskade, och har då en mall som markerar detta, eller vara granskade av andra användare, och då har "robotmallen" tagits bort. Dessutom förkommer botskapat innehåll i manuellt skapade artiklar.
 5. ^ Se även Wikipedia:1M och Wikipedia:Tillkännagivanden#15_juni_2013 för mer information.
 6. ^ Artikeln raderades 15 december 2019 under ett uppstädningsarbete efter att gemenskapen bedömt att vissa av dessa botskapade artiklar inte var relevanta.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] Automatgenererad dagsaktuell uppgift
 2. ^ [a b] https://stats.wikimedia.org/#/sv.wikipedia.org/content/pages-to-date/normal%7Ctable%7C2019-04-01~2022-10-13%7Ceditor_type~anonymous*group-bot*name-bot*user+(page_type)~content%7Cmonthly Läst 13 oktober 2022
 3. ^ Wikimedia Traffic Analysis Report - Wikipedia Page Views Per Country This analysis is based on a 1:1000 sampled server log (squids). Period 04/2010 - 03/2011
 4. ^ "Wikistats by S23 – List of Wikipedias". Arkiverad 6 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine. S23.org. (engelska)
 5. ^ ”List of Wikipedias by speakers per article - Meta” (på engelska). meta.wikimedia.org. https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_speakers_per_article. Läst 21 september 2019. 
 6. ^ WikiStats läst 2020-09-21
 7. ^ ”Wikipedia-statistik - Tables - Bidragslämnare”. mars 2017. http://stats.wikimedia.org/SV/TablesWikipediansContributors.htm. Läst 17 maj 2017. 
 8. ^ JasonR (21 maj 2001). ”Wikipedia:Multilingual coordination” (på engelska). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Multilingual_coordination&oldid=1007692647&diff=1007692649. Läst 29 april 2021. 
 9. ^ ”Användarbidrag LinusTolke från 2001-05-23 12.01”. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Bidrag/LinusTolke&dir=prev&target=LinusTolke. Läst 2 maj 2021. 
 10. ^ ”Wikipedia: Svenska, skapad innan 23 maj 11:32”. web.archive.org. 23 maj 2001. Arkiverad från originalet den 14 november 2001. https://web.archive.org/web/20011114031332/http://sv.wikipedia.com/wiki.cgi?Svenska. Läst 2 maj 2021. 
 11. ^ ”Wikipedia: HomePage, version 3 juni 2001”. Arkiverad från originalet den 8 juni 2001. https://web.archive.org/web/20010608175955/http://sv.wikipedia.com/wiki.cgi?HomePage. Läst 17 januari 2011. 
 12. ^ ”Susning.nu tar täten – och är länge Sveriges största nätuppslagsverk”. https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/susning-nu-lanseras/. Läst 28 januari 2020. 
 13. ^ "Lsjbot/Statistik". Läst 3 april 2013.
 14. ^ [a b] "Wikimedia News". Läst 3 april 2013. (engelska)
 15. ^ Antal kända djurarter, läst 2015-09-23
 16. ^ Magnusson, Örjan (2014-07-31): "Svenskspråkiga Wikipedia nu näst störst i världen". Svt.se. Läst 27 april 2016.
 17. ^ ”Wikipedia Statistics - Bot article creations only”. https://stats.wikimedia.org/EN/BotActivityMatrixCreates.htm. Läst juni 2014. 
 18. ^ Ellen Emmerentze Jervell: For This Author, 10,000 Wikipedia Articles Is a Good Day’s Work. Wall Street Journal. 13 juli 2014. (engelska)
 19. ^ Wikimedia News, läst 23 september 2015]
 20. ^ Lsj (2016-11-14). ”Användardiskussion:Lsjbot/Projekt alla arter”. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anv%C3%A4ndardiskussion:Lsjbot/Projekt_alla_arter&oldid=38296594. Läst 16 januari 2019. 
 21. ^ [a b] ”Wikipedia Statistics - Tables - Swedish”. stats.wikimedia.org. https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaSV.htm. Läst 16 januari 2019. 
 22. ^ [a b] ”Wikipedia:Statistik/Statistik/Arkiv”. Wikipedia. 2021-05-16. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Statistik/Statistik/Arkiv&oldid=49248034. Läst 2 augusti 2021. 
 23. ^ ”Wikipedia:Bybrunnen”. Wikipedia. 2021-08-02. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&oldid=49509997. Läst 2 augusti 2021. 
 24. ^ ”Wikipedia Statistics - Bot article creations only”. stats.wikimedia.org arkiverad version. 31 maj 2017. Arkiverad från originalet den 31 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170531102837/https://stats.wikimedia.org/EN/BotActivityMatrixCreates.htm. Läst 6 februari 2023. 
 25. ^ https://stats.wikimedia.org/EN/BotActivityMatrixCreates.htm uppdaterad 31 januari 2019
 26. ^ "Wikipedia Statistics". Stats.wikimedia.org, 2013-05-31. Läst 19 juli 2013. (engelska)
 27. ^ "Page Views for Wikipedia, All Platforms, Normalized". Stats.wikimedia.org. Läst 18 juli 2013. (engelska)
 28. ^ "Page Views for Wikipedia, Non-mobile, Normalized". Stats.wikimedia.org. Läst 18 juli 2013. (engelska)
 29. ^ "Unique devices (20160301/20160331)". wikimedia.org. Läst 25 april 2016.
 30. ^ "Unique devices – monthly (20160101/20160301)". wikimedia.org. Läst 25 april 2016.
 31. ^ Karlsten, Emanuel (2012-06-05): "Emanuel Karlsten: Proffsen kan höja standarden på Wikipedia". DN.se. Läst 12 augusti 2013.
 32. ^ Carlström, Johan (2013-03-13): "Slutrapport - Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbet". Raa.se. Läst 12 augusti 2013.
 33. ^ Zethraeus, Tina (2013-03-01): "Vår forskning på Wikipedia". Arkiverad 2 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine. Slu.se. Läst 12 augusti 2013.
 34. ^ Svanell, Adam (30 juli 2010). ”Experiment med fakta”. Svenska Dagbladet kultur. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/experiment-med-fakta. Läst 4 maj 2021.  Om kursen ”Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik”. Se även Wikipedia:Erfarenheter av Wikipedia i utbildningen.
 35. ^ Wolke, Anna (2016-04): "Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform". Arkiverad 11 juni 2016 hämtat från the Wayback Machine. tidningencurie.se. Läst 17 maj 2016.
 36. ^ "Forskare förbättrar Wikipedia". Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. slu.se, 2015-02-05. Läst 17 maj 2016.
 37. ^ Håkansson, Axel (2006-03-30): "Experterna föredrar NE". Svd.se.
 38. ^ Nandra, Ulrika (30 mars 2006 (uppd. 10 juni 2008)). ”Gratis nätlexikon får bra betyg”. http://www.svd.se/kultur/gratis-natlexikon-far-bra-betyg_305804.svd. Läst 19 oktober 2006. 
 39. ^ Sveriges radio: "Wikipedia – befängd idé blev succé"
 40. ^ "Källkritik och NE". NE.se. Läst 5 september 2014.
 41. ^ ”Årets bästa sajter 2005”. Internetworld. 9 juni 2005. Arkiverad från originalet den 9 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110809230814/http://internetworld.idg.se/2.1006/1.54026. Läst 19 oktober 2006. 
 42. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q] "Wikipedia:Tillkännagivanden". Läst 2 april 2013.
 43. ^ [a b] "Statistik – Papilionidae". Lsjbot-statistik. Läst 16 juni 2013.
 44. ^ "Statistik – Noctuoidea". Lsjbot-statistik. Läst 11 juli 2013.
 45. ^ "Statistik – Culicidae". Lsjbot-statistik. Läst 11 juli 2013.
 46. ^ "Statistik – Drosophilidae". Lsjbot-statistik. Läst 12 augusti 2013.
 47. ^ "Statistik – Odonata". Lsjbot-statistik. Läst 12 augusti 2013.
 48. ^ "Statistik – Raja". Lsjbot-statistik. Läst 21 augusti 2013.
 49. ^ "Wikipedia:Tillkännagivanden". Läst 30 november 2013.
 50. ^ "Statistik – Magnoliales". Lsjbot-statistik. Läst 9 juli 2014.
 51. ^ "Statistik – Ericales". Lsjbot-statistik. Läst 1 augusti 2014.
 52. ^ "Statistik – Lycopodiopsida". Lsjbot-statistik. Läst 2 september 2014.
 53. ^ "Statistik – Sydsudan grensidor". Lsjbot-statistik. Läst 6 september 2015.
 54. ^ "Senaste ändringar (– 6 september 2015, t.o.m. 04:26)". sv.wikipedia.org. Läst 6 september 2015.
 55. ^ "Statistik – Västsahara". Lsjbot-statistik. Läst 27 april 2016.
 56. ^ Ainali (30 juli 2021). ”Svenska: Detta är en inspelning av Special:Senaste ändringar och Special:Statistik när svenskspråkiga Wikipedia idag passerade 3 miljoner artiklar ovanifrån.”. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swedish_Wikipedia_passing_3_million_articles_downwards.webm. Läst 2 augusti 2021. 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]