Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration, till exempel ärenden från Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll.

En diskussion kan inledas direkt här på sidan eller flyttas hit från annan plats.

Denna sida arkiveras av en robot efter 7 dygn.

Ilan Sadé och hans fans

Vi har under hela sommaren haft en svärm av relativt nya konton som redigeringar intensivt i artiklarna om främst Ilan Sadé och partiet medborgerlig samling från 2014 och även nyheter idag, de två senare har starka kopplingar till Ilan S. Jag har nu slösat bort en timme och läst in mig på turerna runt partiet, inklusive splittringen förra hösten och om de två partiledarna och ser då en kompetent och drivande kraft som vill etablera sig som en något mer salongsfähigt variant av SD. Och min egen uppfattning är de många nya kontona representerar en gemensam viljeyttring från en grupp/person (men är alls inte övertygad att de också är samma användare). Och de nya kontona är kompetenta och "lär" sig vad som är gångbart, efter några tjafsturer. Måste vi spela med i detta, till synes aldrig upphörande, spel. Jag stöder att Adville nu skrivskyddar huvudartikeln en vecka och föreslår också att vi börjar agera lite mer bestämt i dessa upprepade diskussioner.Yger (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 11.45 (CEST)

Jag gjorde även en BIK i natt på alla dessa konton, och har lagt till efter hand. Adville (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 12.12 (CEST)
Jag instämmer med Yger. De enskilda editeringarna är kanske inte alltid särskilt anmärkningsvärda, men sett tillsammans så framträder, som du konstaterar, bilden av en grupp som använder Wikipedia för att promota ett gemensamt projekt. Det är givetvis skadligt för Wikipedia – oavsett vilket projektet är. / TernariusD 17 augusti 2017 kl. 12.15 (CEST)
Jag tycker som ni. Det är mycket skrik för lite ull.//Hannibal (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 12.53 (CEST)
Stöder.--LittleGun (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 13.02 (CEST)
Jag stöder detta. Oavsett vad som framkommer i aktuell BIK torde en permanent blockering av samtliga (och nyskapade) konton vara den bästa vägen att gå för att få stopp på det här kattrakandet, eftersom det tar tid och energi från vårt arbete med uppslagsverket (vilket därmed är blockeringsgrundande). Lite ironiskt är att turerna kring det hela skulle kunna skada partiet i kommande valrörelse. Journalister läser även diskussionssidorna... Riggwelter (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 13.11 (CEST)
Jag har ingen teknisk koppling till de andra kontona på WP:BIK! Det kan bevisas av en utförd IP-kontroll. Jag har heller ingen koppling till personerna bakom de andra kontona. Det finns därmed ingen som helst grund för att blockera mig! Jag rättar mig efter konsensus och baserar mina ställningstaganden på källor. / Semaphorus (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 13.20 (CEST)
@Semaphorus: Nej, en IP-kontroll bevisar egentligen inte så mycket. Jag kan med ett par musklick logga ut från mitt privata nät och byta till de gratisnät som finns här, bland annat i fiket tvärs över gatan. (Dålig kvalité, men varför klaga.) Jag kan byta till en mobil enhet och surfa via telefonnätet eller gå bort till biblioteket och redigera därifrån. Jag kan också använda mig av Proxys, tex genom att logga in via jobbet. Jag kan också ringa en kompis och be denne redigera åt mig. Allt detta kan jag göra inom loppet av några minuter. Missbruk kan ske utan att det finns så mycket tekniska bevis. Så en IP-kontroll bevisar inte mycket till oskuld. -- Innocent bystander (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 14.59 (CEST)

Jag tycker att det i detta sammanhang kan vara värt att framföra att jag anser att dessa skribenter har behandlats med ett motstånd som varit onödigt stort från början. Därmed inte sagt att det inte finns ett extremt tydligt egenintresse bland dessa skribenter att framhäva det nya partiet, men jag uppfattar även att det funnits en del intressen i att inte göra det lätt för dem att skapa neutrala artiklar om ämnet. Jag anser att det var onödigt hårt att inte tillåta en egen artikel om det nya Medborgerlig samling, och jag tycker det är absurt att det nyare partiet inte ens får nämnas i artikeln om det historiska partiet med samma namn. Jag tycker även att proportionerna kring vikten av att betona hur politiskt extremt Nyheter Idag är i artikeln om Ilan Sadé är anmärkningsvärd. I den mån någon undrar så har jag inga politiska sympatier till det aktuella partiet, utan jag vill tro att mina reflektioner är objektiva. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 13.39 (CEST)

Nyregistrerade konton som det första de gör är att börja redigera i kontroversiella artiklar brukar möta hårt motstånd. Om man ägnar sina första veckor till att skriva om fåglar eller svampar så har man större chans att bli tagen på allvar när man sedan börjar skriva om politik. Det är så en meritokrati fungerar. /ℇsquilo 17 augusti 2017 kl. 13.50 (CEST)
Din reflexion är högst objektiv! De användare som försöker betona NI:s extremitet har heller inget stöd av källorna. Jag har påpekat det för de ett flertal gånger, men har då mötts av fullständig tystnad. De försöker även ta bort de källor som ger en mildare beskrivning av NI, trots att WP:NEUTRAL tydligt anger vikten av att flera perspektiv skall redovisas! Det ger artikeln en otillbörlig vikt, till vilken deras enda förklaring är att tillägget är onödigt. Istället blir jag anklagad för att bland annat vara ett troll eller tillhörande en viss grupp med en agenda som bör blockeras för att jag "tar tid och energi" från de etablerade användarna. Detta arbetssätt strider helt klart mot alla policies!/ Semaphorus (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 13.56 (CEST)
Detta är inte platsen diskutera sakfrågan, detta är en sida diskutera processer etc.Yger (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 14.03 (CEST)
Jag diskuterar heller inte sakfrågan, utan använder bara några exempel därifrån! Mitt inlägg skall tolkas som kritik av ert arbetssätt. / Semaphorus (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 14.09 (CEST)
Var det du som inte ville svara på vilka tidigare användarnamn du redigerat under, eller blandar jag ihop dig med något av de andra nyregistrerade kontona? - Tournesol (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 14.20 (CEST)
Nej, det var jag. Jag kan dock säga att jag inte är någon av de andra som listas på BIK, och jag använder heller inte några marionetter överhuvudtaget. / Semaphorus (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 14.26 (CEST)
Jag kan i mycket hålla med vad Bairuilong skriver. Samtidigt efter satt mig i i turerna runt det mycket nya partiet (6 månader) (utesluta ordförande, stjäla partikassa etc) tycka våra regler visar sig bra då detta enligt mig är ett typexempel på när något nytt luddigt behöver synlighet på wp för att få större respektabilitet, och det bör vi inte medverka i. Och oberoende om vi vari "överhårda" kan det inte bara fortsätta med nyreggade konton hela tiden, som börjar om och om.Yger (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 14.01 (CEST)
Semaphorus, du kanske inte ska hänga upp dig för mycket på att partiet av vissa beskrivits som extremt eller kontroversiellt. Jag har inte utgått från detta i min kritik (även om jag måste erkänna att jag håller med om karakteristiken), utan utgår, generellt, att det anses högst olämpligt att flera användare slår sig samman för att promota en gemensam förening (klubb, småföretag, etc.) som inte anses relevant (vilket nybildade småpartier inte brukar anses, vare sig de har höger- mitt- eller vänsteragenda, eller vill ha Mimmi Pigg som statsminister; MED är alltså på intet sätt unik i det fallet). Se gärna Wikipedia:Vad Wikipedia inte är Wikipedia:Vad Wikipedia inte är#Ingen källa till information om din förening! Ändrat TernariusD 17 augusti 2017 kl. 17.20 (CEST) Du kan kanske också titta på Wikipedia:Kalla inte in förstärkningar. Dessutom är jag även litet bekymrad över ert agerande i andra sammanhang. När en användare i gänget, efter tre månader med sitt gamla namn, och nästan en månad efter att vederbörande bytt det, plötsligt kom på att namnet var sökbart och började ändra det på diskussionssidor, så kom en annan medlem plötsligt till den förstas hjälp och förlängde diskussionen till en lång debatt där det inte hjälpte att vi som motsatte oss ändringarna kom med olika argument och länkar till varför det var olämpligt – varje argument vreds och vändes på i det oändliga. Resultatet blev en improduktiv metadebatt som inte förde Wikipedia framåt ett dugg. Vill du ha något som "[tog] tid och energi" från de etablerade användarna så har du det där. Har ni kommit hit för att bidra till encyklopedin, eller vill ni sätta käppar i hjulet för oss andra för att ni inte riktigt får som ni vill? / TernariusD 17 augusti 2017 kl. 15.21 (CEST)
Jag har aldrig uttalat mig om relevansen. Jag kan heller inte minnas att jag har pingat några av de andra användarna eller hänvisat de till någon diskussion, så kallat in förstärkningar har jag inte gjort. I alla fall jag har kommit hit för att bidra till encyklopedin, och jag är nästan säker på att de andra användarna också har goda avsikter. Bland mina bidrag kan nämnas att jag bland annat har lagt till färginformation om diverse flaggor och skrivit flera nya artiklar. Jag tycker själv att kunde engagera mig lite mindre i metafrågor, men när oneutral information som inte stöds av källor tillförs i artiklar ser jag skäl att agera. På grund av det har jag också drivits in i detta. Vad gäller denna diskussion uttryckte jag från början bara min åsikt, men sedan övergick diskussionen till att behandla tolkning av riktlinjer och mitt förflutna. Den främsta anledningen att jag fortsatte föra den diskussionen var att jag blev pingad i den. / Semaphorus (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 16.03 (CEST)

Åter till sakfrågan: artikeln är låst, de inblandade kontona skall hanteras utan silkesvantar. Vi skall inte spela med i spelet längre. Riggwelter (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 16.08 (CEST)

Jag stöder verkligen inte åtgärden! Läs och begrunda gärna vad jag har skrivit i denna diskussion. Först om det framkommer att några av de andra användarna här är marionetter finns det skäl att agera, men då endast mot dessa användare. / Semaphorus (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 16.13 (CEST)
Tack, din synpunkt är redan framförd. Ge dig nu innan du drar på dig en blockering för att du tvingar oss att ta ännu mer tid från uppslagsverket för att sitta och tjafsa med dig här också. Se detta som en varning innan någon administratör trycker på blockeringsknappen. Riggwelter (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 16.16 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Det är egentligen inte så intressant om kontona är marionetter eller inte. Här är det tydligt att ett antal nyregistrerade konton har gemensamma intressen. Det ser väldigt uppenbart ut som en kampanj. Det är lika skadligt för Wikipedia om medlemmar i en förening bestämmer sig för en gemensam kampanj för att göra reklam för MED (som inte blir relevant att nämna förrän tidigast efter nästa val) och framställa personer med anknytning dit i bättre dager. /Ascilto (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 16.18 (CEST)
Jag har dock inte promotat MED, då jag varken har engagerat mig i den artikeln eller dess diskussionssida. / Semaphorus (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 16.26 (CEST)
Nej men du har engagerat dig i hur Ilan Sadé framställs och du har dykt upp samtidigt som ett antal andra konton med samma intressen. Just du som individ är inte särskilt intressant utan hela mönstret med samspelade konton. /Ascilto (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 16.35 (CEST)

Jag ställer mig bakom permanent blockering av samtliga oavsett utgången på BIK. Tostarpadius (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 16.49 (CEST)

Menar du allvar med detta ställningstagande? Mvh --Bairuilong (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 17.07 (CEST)
Varför inte? Problemet är inte att alla kanske är marionetter (vilket jag personligen delvis tvivlar på), problemet är att de, som Ascilto skriver, har engagerat sig i något som ser väldigt uppenbart ut som en kampanj. Personligen är jag inte minst irriterad över metatjafset med omlänkningar av sidor namnlänkar, som jag misstänker är ett slags hämndtrollande för att de inte fick igenom alla sina editeringar. / TernariusD 17 augusti 2017 kl. 17.20 (CEST)
Ja, politiska kampanjer, organiserade eller inte, bör aldrig tolereras. Mitt ställningstagande är synnerligen genomtänkt. Tostarpadius (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 17.23 (CEST)
Det som hänt senaste tiden har slukat mycket tid och energi. Det har påverkat arbetsmiljön i projektet negativt och den kampanj som drivs utgör en allvarlig utmaning av Wikipedia som ett encyklopediskt projekt. Att kontona inte på ett eller annat sätt hänger samman ser Jag som närmast uteslutet, och det föreligger en mycket tydlig intressekonflikt rörande exempelvis personen Sadé. Den "slumpen" är för perfekt i sådana fall. Jag tycker därför som Tostarpadius: blockera samtliga konton permanent. Inga fler dansuppvisningar och silkesvantar. Det får vara nog nu. dnm (d | b) 17 augusti 2017 kl. 20.41 (CEST)
Tyvärr deöjer nog bik lite för det är så många konton, men det förstår jag. Jag är samtidigt glad att det är så många som engagerar sig i denna kaw och visat att det inte får gå till såhär. Detta är nog tyvärr bara en "generalrepetition" inför när valrörelserna börjar på riktigt. Vi har haft det lugnt ett tag med politisk pov, men det kommer att öka. Därför är det bra vi är mångs som håller ögonen på det så vi kan släcka eldarna innan de tar sig och slukar för mycket energi (men samtidigr vara försiktiga så vi inte skrämmer bort nya riktiga användare. Adville (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 21.38 (CEST)
Jag instämmer med dnm och Tostarpadius. Matanb (diskussion) 17 augusti 2017 kl. 21.40 (CEST)
Jag tycker vi ska se sansat på vad dess skribenter har gjort. Som jag uppfattat förloppet har de dels verkat för att det nya partiet ska få en egen artikel. Jag uppfattar inte att diskussionerna har dominerats av att framställa partiet i extra god dager med superlativ, utan det har handlat om att få publicera en acceptabelt neutral artikel. Den andra betydande kampanjen har handlat om att inte framställa tidningen Nyheter Idag som extrem i artikeln om Ilan Sadé.
Att dessa diskussionerna tagit mycket energi från många aktiva beror naturligtvis även på att många själva valt att mycket aktivt delta i diskussionerna.
Om vi ska diskutera långa blockeringstider anser jag att det ska ha föranletts av extraordinära agerande. Jag håller med om att det inte känns långsökt att flera av dessa skribenter sannolikt känner varandra, och även sannolikt diskuterat situationen IRL. Men är detta grund för långa blockeringstider? Jag tycker inte det.
Det är uppenbart att skribenterna varit mycket aktiva (ibland kallat "ettriga"), vilket inte är populärt, men ska det rendera i långa avstängningar? Jag tycker jag inte så. Möjligen "avkylande" korta blockeringar när det varit som hetast. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 08.30 (CEST)
@Bairuilong: Det du beskriver är Meat puppetry. I lagoma doser får vi acceptera det, men inte när det tar de här proportionerna. -- Innocent bystander (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 08.44 (CEST)
Hellåsning och avkylningar. Det var det förslaget Yger ställde och det som fått mest stöd. Jag ser gärna längre avkylningar vid fortsatt tjafsande. Att massblockera nu håller inte jag heller med om.--LittleGun (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 14.25 (CEST)
Hellåsning är jag helt emot. Vi ska inte låta några meat puppets avgöra vilka artiklar vi kan och inte kan editera. / TernariusD 18 augusti 2017 kl. 14.31 (CEST)
Det har du en poäng i såklart.--LittleGun (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 14.34 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Håller med om att vi inte bör låta dessa styra vem som får skriva här. Kan vi inte blockera berörda konton i detta fall till efter valet? Och allmänt sänka tröskel allt eftersom valet närmar sig för användare som gör vad som kan misstänka vara valmässigt grundade ändringar. Edaen (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 14.37 (CEST)
Det vore extremt olyckligt att släppa en massa POV-pushare lösa nästa höst. Nej, stäng av dem för gott! Tostarpadius (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 16.27 (CEST)

(Avindenterar)
Och nu har det dykt upp en öppen proxy också, som editerat både här och på personliga diskussionssidor. Vi kan inte låta det hålla på så här. Om de bara höll till i en eller ett par artiklar hade det varit hanterbart, men de sprider ju sig över flera namnrymder. Det är inte så som Bairuilong hävdar, att det är "vår" aktivitet som triggar gruppen att fortsätta. Tvärtom sprider de sig till metaområden där vi (eller åtminstone administratörerna) nästan blir tvingade att ingripa. / TernariusD 18 augusti 2017 kl. 17.31 (CEST)

@Ternarius: Vill du förtydliga vad du påstår att jag hävdar? Jag misstänker att du missförstått något. Mvh --Bairuilong (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 18.39 (CEST)
Du skrev så här[1]: "Att dessa diskussionerna tagit mycket energi från många aktiva beror naturligtvis även på att många själva valt att mycket aktivt delta i diskussionerna." Det vill säga att det är "vårt" fel att diskussionerna blir belastade, att det är ".."vår" aktivitet som triggar gruppen att fortsätta."--LittleGun (diskussion) 19 augusti 2017 kl. 01.21 (CEST)
LittleGun har rätt, det var det inlägget jag syftade på. Gruppens metaaktiviteter är vi ju mlm tvungna att ingripa mot, som jag skrev i mitt förra inlägg. / TernariusD 19 augusti 2017 kl. 01.53 (CEST)
Jag anade att det var den meningen som övertolkats, men man ska inte lägga på mer innebörd än det som står i inlägget. Mvh --Bairuilong (diskussion) 19 augusti 2017 kl. 06.19 (CEST)

Försök till sammanfattning

Ungefär 15 har kommenterat, vara 14 erfarna. Det finns en bred samsyn att inläggen av de många nyregistrerade kontona är att betrakta som en kampanj för att påverka Wikipedias innehåll i en viss riktning, emot vad erfarna användare ser som korrekt (=konsensus). Och oberoende av om kontona är marionetter (som Ipkontroll kan påvisa) eller ej är detta ett oaccpetabelt beteende som bör beivras. Men även om flera uttalat stöd för bred blockering av konton så ser jag frågan om åtgärd lite mer öppen, skrivskydd, flytt/radering av inlägg är ju andra mindre dramatiska alternativ till blockering.Yger (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 07.21 (CEST)

Med trenden att upprepade gånger uppfinna nya ställen att redigera, så vet jag inte om en skrivskyddslösning löser så mycket. Men med tanke på sakens "nyhetsvärde" kanske det räcker med tidsbegränsade åtgärder emot de inblandade. En rimlig förutsägelse är väl att hela fenomenet kommer att självdö 9 september 2018. Om de inblandade kommer tillbaka och redigerar om fågelskådning så kan vi låta dem vara, men kommer de tillbaka till sina spyor före detta datum kan vi stänga av dem igen. -- Innocent bystander (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 07.44 (CEST)
Ja. Permanent blockering är en mycket kraftig åtgärd, och då åtminstone en del av kontona tydligen inte klart brutit mot några regler bör den undvikas. Lämplig tidsbegränsad blockering för de konton som fortsätter redigeringarna verkar tillräcklig. Jag har ingen koll på vilka redigeringar som skall ses som olämpliga, men det är knappast centralt här. Så hoppas jag att några etablerade användare ser över artiklarna och ser till att de är neutrala, utan onödiga kontroversiella uppgifter. En hel del möjliga brister har påpekats (vi bör kontrollera nuvarande formuleringar) och jag tycker de här diskuterade användarna kan påpeka också nya sådana på diskussionssidorna, så länge det inte går till tjafs (vilket varit tendensen hittills). De berörda användarna bör kunna lita att vi sköter saken med gott omdöme. --LPfi (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 11.29 (CEST)
Vad skulle vi förlora på att vara handlingskraftiga och blockera samtliga berörda konton permanent? De har inte kommit till Wikipedia för att bidra på ett seriöst sätt. Den som vill göra det kan i så fall registrera ett nytt konto för att skriva om (till exempel) fågelskådning, men en permanentblockering skulle vara en bra markering för att hantera vad som uppfattas som problemsanvändare som kallats in för ett enda syfte. De alternativa åtgärder som Yger ger exempel på tror jag inte skulle ge något skydd över huvud taget. Riggwelter (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 12.34 (CEST)
Jag har iofs inte ägnat mig så mycket åt användarnas verksamhet i artikelnamnrymden, men jag har med stigande förtvivlan sett (och, misslyckat, försökt göra något åt) deras metatjafsande kring namnbyte och tidigare namn, där den det gällde fått benäget bistånd av andra. Jag är allt mer övertygad om att tramsandet var kopplat till den ringa framgång gruppen haft med sina artikelediteringar. Det är sådant vi har att vänta oss om vi nöjer oss med trubbiga åtgärder som namnskydd (som dessutom kommer att ställa till åtskilligt besvär för alla medarbetare – en drös artiklar kommer ju att behöva hellåsas). Det användarna har ägnat sig åt är Meat puppetry – det borde vara tillräckligt skäl för hellåsning. / TernariusD 18 augusti 2017 kl. 13.04 (CEST)
Instämmer med Ternarius. --Allexim (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 19.21 (CEST)
Jag förstår inte riktigt @Ternarius: inlägg. Det blir åtskilliga besvär med en massa hellåsningar, men sen säger du att det finns tillräckliga skäl för hellåsning. Eller läser jag konstigt/missförstår? Matanb (diskussion) 18 augusti 2017 kl. 21.29 (CEST)
Jag antar att användaren menar blockering. Inläggen som gjorts som förklarar vårt nuvarande problem håller jag med om. Låsningar fungerar inte. Varför försämra redigeringsmäjligheterna för alla när det är en politiskt driven kampanj som ska stoppas? Vo får inte vara rädda för att stoppa aktioner som tar durekt strid mot vårt syfte. dnm (d | b) 18 augusti 2017 kl. 21.52 (CEST)
Jag är ledsen för mitt virriga inlägg. Det är precis som dnm skriver – jag var stressad eftersom jag just skulle iväg och skrev "hellåsning" när jag menade "blockering". Som dnm anser jag inte att hellåsning fungerar – det är faktiskt att ge gruppen ett vapen: Får de inte igenom sina ändringar så kan de i alla fall hindra fortsatt utveckling av artikeln. / TernariusD 19 augusti 2017 kl. 01.44 (CEST)
@Ternarius: Tack för förtydligandet! Då hade jag "missförstått" dig rätt. Återigen - Instämmer med Ternarius. --Allexim (diskussion) 19 augusti 2017 kl. 13.48 (CEST)
Då är jag med också och då instämmer jag med Ternarius med flera angående att hellåsning inte funkar. Matanb (diskussion) 19 augusti 2017 kl. 21.27 (CEST)

Ip-kontroll mm

Ip-kontrollen visade att några av kontona är marionetter till Conexium, och jag har därför blockerat Användare:Semaphorus och Användare:Monopolzodiak, de två andra hittade jag inte. Jag häver också nu skrivskyddet av artikeln Ilan Sadé, där jag på diskussonssidan sammanfattat vad jag uppfatta den här diskussionen kommit fram till: nyregistrerade konton skall inte tillåtas störa dessa artiklar och inlägg från sådan kommer tas bort och kontona kan sedan mycket snabbt komma att blockeras.Yger (diskussion) 20 augusti 2017 kl. 08.30 (CEST)

Och jag har blockerat de två du inte hittade. Riggwelter (diskussion) 20 augusti 2017 kl. 13.15 (CEST)
I enlighet med vad som framkommit och diskuterats ovan har jag nu blockerat kontona Diplofot, JournalBooks, Oluies, Ingensärskild och Claesh1. Riggwelter (diskussion) 20 augusti 2017 kl. 16.57 (CEST)
Jag har även arkiverat de båda MED-diskussionssidorna. Det är betydligt snabbare än vad vi brukar arkivera, men nu måste vi jobba vidare med annat och lägga det där bakom oss. Riggwelter (diskussion) 20 augusti 2017 kl. 17.09 (CEST)