Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommentarer om administrationen av Wikipedia (KAW) är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration, till exempel ärenden från Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. En diskussion kan inledas direkt här på sidan eller flyttas hit från annan plats.

Denna sida arkiveras av en robot efter 7 dygn.

Mall för mobbningsklotter[redigera | redigera wikitext]

Detta en mycket allvarlig form av klotter. Det handlar om personer som gör sig skyldiga till potentiellt kriminellt beteende (förtal) på wikipedia, som allvarligt riskerar encyklopedins rykte, bryter mot uttalanden från Jimmy Wales och allvarligt skadar andra människor. Det saknas en mall som omfattar denna typ av klotter, även om {{vv}}, {{pb}} och {{vk}} används. Respect0971 (diskussion) 6 juli 2020 kl. 19.45 (CEST)

De värsta fallen hanterar vi i enlighet med WP:ÅBG samt att dölja versioner. Att göra reklam för dessa fall med en mall motverkar tanken bakom ÅBG.Yger (diskussion) 6 juli 2020 kl. 19.53 (CEST)
Den som mobbar vet att man gör det. Den som klottrar vet att man gör det. Vad vi skriver på deras diskussionssidor i form av varning eller blockering spelar i det sammanhanget mindre roll, därför är det ingen idé att lägga ner en massa tid på annat än att stävja deras beteende fort. Wikipedia behöver enligt min mening inte fler mallar, utan färre (vad beträffar Jimbo Wales har han inte mer att säga till om på Wikipedia än någon annan bidragsgivare). Det bästa sättet att hantera klotter, oavsett karaktär, är ÅBG. Riggwelter (diskussion) 6 juli 2020 kl. 19.56 (CEST)
De som gör sig skyldiga till nätmobbning och synnerligen grovt klotter kan blockeras utan vidare, utan att behöva varnas innan eller mallas enligt ÅBG. EstrellaSueciadiskussion, 6 juli 2020 kl. 20.26 (CEST)
WP:TAK. Respect0971 (diskussion) 6 juli 2020 kl. 20.31 (CEST)
Japp. Sådant är bara att blockera direkt, återställa och radera den sidversionen och sedan glömma bort. EstrellaSueciadiskussion, 6 juli 2020 kl. 20.34 (CEST)
Den som inte är administratör och upptäcker denna typ av klotter lägger lämpligen ett ärende på WP:BOÅ. --北山 Kitayama (diskussion) 6 juli 2020 kl. 21.58 (CEST)

Östtyskland och Västtyskland som födelseplats[redigera | redigera wikitext]

Sedan tidigt i eftermiddags idag har en användare börjat lägga in specifikt "i Östtyskland" eller "i Västtyskland" i diverse biografier om levande och avlidna tyska personer. Se exempel här. Användaren har nu hunnit göra ett 70-tal redigeringar och visar inga tecken på att sakta ner. Finns det konsensus för denna typ av redigeringar eller är det läge att be användaren att sakta ner? EstrellaSueciadiskussion, 7 juli 2020 kl. 22.58 (CEST)

onödigt info och fel skriva "dåvarande". Men någon administrativ åtgärd ser jag inte behövlig och heller inte utan diskussion först med användaren.Yger (diskussion) 8 juli 2020 kl. 04.12 (CEST)
Nej någon administrativ tycker jag inte heller är nödvändig, däremot vill jag gärna höra andras åsikter och gärna etablerade administratörers åsikter innan jag inleder en diskussion med användaren och eventuellt återställer. Ifall det är så att detta varit uppe tidigare och accepterats och jag missat det så hör jag gärna det också innan jag skuttar in och börjar föra en motdiskussion. Dessutom får väl ändå tillbakarullning anses vara en typ av administration. EstrellaSueciadiskussion, 8 juli 2020 kl. 04.18 (CEST)
I Wikipedia:Inledning och sammanhang#Första meningen anges "För platser anges normalt det land eller namnet på det land eller stad som var aktuellt vid tidpunkten för en händelse, inklusive födelse och dödsplats för en person. För att undvika missförstånd är det bra om även nuvarande namn nämns som en bisats eller inom parentes." med ett exempel "Michail Sergejevitj Gorbatjov [...] född 2 mars 1931 i Privolnoje nära Stavropol, Sovjetunionen (nuvarande Ryssland)". Utifrån detta är min bedömning att det är korrekt att det ska stå Väst-/Östtyskland, och visserligen är min åsikt att det inte finns anledning att förenkla till just Tyskland. Dieselmotorvagnar (till stationen) 8 juli 2020 kl. 05.16 (CEST)
Tackar! EstrellaSueciadiskussion, 8 juli 2020 kl. 05.42 (CEST)
Så vitt jag förstått det så har Västtyskland aldrig upphört. Det är fortfarande samma stat, Förbundsrepubliken Tyskland. Men jag kan förstå om man vill skilja de två åt. 62 osv (diskussion) 8 juli 2020 kl. 06.45 (CEST)
Det enda jag möjligen kan se att invända mot är om användaren gör många ändringar i en takt som fyller upp senaste ändringar. Ca 1/minut som i länken tycker jag dock är OK.
andejons (diskussion) 8 juli 2020 kl. 08.04 (CEST)

Jag vill minnas att en av våra permanentblockerade användare var besatt av att ändra till Västtyskland för ett eller några år sedan. - Tournesol (diskussion) 8 juli 2020 kl. 09.38 (CEST)

Följande har jag noterat som konsensus ang i tiden förändrade geografiska namn:

Städer som bytt namn:

A 1 oktober 1930 i JakartaFELOLÄMPLIGT
B 1 oktober 1930 i Jakarta (dåvarande Batavia) – OLÄMPLIGT
C 1 oktober 1930 i Batavia (nuvarande Jakarta) – GODTAGBARTBÄST
D 1 oktober 1930 i Batavia – ELEGANTAST men mindre informativt för den ovane läsaren

De nu aktuella redigeringarna (har inte kollat mer än ngn enstaka) verkar följa alt B. Jag har noterat detta på IPns disk-sida men ännu inte fått ngn respons. Obs - ingen stor disk _här_ om namnkonvention, men möjligen frånvaro av dialog hos IP. /Anhn (diskussion) 8 juli 2020 kl. 10.18 (CEST)

Vi har haft en lång diskussion på bybrunnen om namnen Oslo och Kristiania, och konsensus blev i analogi med C. Min egen kommentar till alternativ D är att det är viktigare för ett uppslagsverk att vara informativt än elegant. På världskartan jag hade över sängen som barn stod det Batavia, men jag räknar inte med att det hör tilldagens allmänbildning att känna detta namn. Därför är alternativ D ovan olämpligt. Roufu (diskussion) 8 juli 2020 kl. 19.15 (CEST)
Lite off topic: Jag tycker B1 är bra, C1 bäst och D1 sämre än B1. C1 är bäst för att den skriver ut det självklara (som inte alltid är självklart). Jag förstår tanken att det är elegant med pipningen Batavia->Jakarta i D1, men det är möjligen tekninskt elegant. Det kan också förvirra att landa på en sida om Jakarta när man klickar på Batavia. Det finns säkert undantag. Sen håller jag inte med om att A1 är FEL, men där har jag fått vika mig för gemenskapen. Precis som jag inte tycker det är fel att påstå att det vandrade Mamuttar i Sibirien, att de första människorna kom till Sverige för 14-15000 år sedan, att det bodde neandertalare i Tyskland etc. Nuvarande är oftast underförstått, utan att för den skull vara anakronistiskt, EMRÅ.--LittleGun (diskussion) 8 juli 2020 kl. 19.25 (CEST)

Tack för synpunkter - har uppdaterat lathunden ovan. /Anhn (diskussion) 9 juli 2020 kl. 10.28 (CEST)

Inlägg på användardiskussion[redigera | redigera wikitext]

Tråd flyttad från WP:BOÅ 62 osv (diskussion) 8 juli 2020 kl. 17.26 (CEST)
  • Gör ogjord LPfis meddelande, onödigt påhopp och ovälkommet meddelande på min diskussionssida, frågan om robotskapade artiklar diskuteras på Bybrunnen, invändningar kan göras där. --Vannucci (diskussion) 8 juli 2020 kl. 16.47 (CEST)
 Ej utfört fullt relevant återkoppling till dig som person, på Bybrunnen diskuteras sakfrågan.Yger (diskussion) 8 juli 2020 kl. 16.50 (CEST)
Jag skulle vilja att en annan administratör svarar på begäran om åtgärd. Läste du trollanklagelsen? --Vannucci (diskussion) 8 juli 2020 kl. 16.54 (CEST)
Varför skulle Ygers bedömning vara inkorrekt? Och vilken trollanklagelse åsyftas? Har det gjorts en sådan så kan det ju vara lämpligt att länka den editeringen i den här begäran. Det här är inte heller någon diskussionssida, om du får avslag på begäran tas det rimligtvis upp på WP:KAW om du har fler synpunkter. EstrellaSueciadiskussion, 8 juli 2020 kl. 17.05 (CEST)
Här. Tycker inte om intentionen med LPfis meddelande, dessutom är det min diskussionssida. Jag och Yger kommer inte alltid överens, även om Yger är en tillgång för Wikipedia. --Vannucci (diskussion) 8 juli 2020 kl. 17.13 (CEST)
Det är inte din diskussionssida. Det är alla andra användares sida för att diskutera med dig. Vänligen notera den skillnaden. --北山 Kitayama (diskussion) 8 juli 2020 kl. 17.17 (CEST)
Det förstår jag. Men inte heller för andra användare att skriva elakheter. --Vannucci (diskussion) 8 juli 2020 kl. 17.22 (CEST)
I mina ögon är det inga elakheter. Det är rak kritik. Den första formuleringen var olycklig, i nuvarande skick är den OK. --北山 Kitayama (diskussion) 8 juli 2020 kl. 17.32 (CEST)
Jag tycker kritiken är obefogad och onödig. Tröskeln för att starta en diskussion eller ställa en fråga bör vara låg. Om man, innan man startar en diskussion, måste söka efter och läsa all tidigare diskussion i ämnet och göra analyser avseende huruvida det kommer vara värt gemenskapens tid eller inte tror jag många blir avskräckta från att ställa frågor eller starta diskussioner. Det står varje användare fritt till att disponera sin tid. Om man anser att en diskussion är överflödig, kan man hänvisa till tidigare diskussion med länk och sedan inte involvera sig mer. Om andra vill ägna sin tid till en sådan diskussion även om det diskuterats tidigare, då måste det stå fritt för varje användare att göra så, utan att någon annan värderar deras tid åt dem. Anser även att det är tråkigt att LPfi antog att Vannucci inte tänkte efter innan hen startade diskussionen. Sigvid (diskussion) 8 juli 2020 kl. 17.43 (CEST)
Inte heller jag ser någon trollanklagelse eller några elakheter, bara ett påpekande att en inte kan skära Lsjbots alla editeringar över en och samma kam. Vissa artiklar är rent av värdefulla. Se gärna mitt inlägg på Bybrunnen. / TernariusDisk 8 juli 2020 kl. 17.57 (CEST)
Att man inte håller med i sakfrågan är inget gott skäl till att säga att diskussionen inte borde ha startats Sigvid (diskussion) 8 juli 2020 kl. 18.05 (CEST)
@Kitayama: Anledningen till varför jag ställde två enkla formulerade men viktiga frågor på Bybrunnen var för att få grundläggande information, ett för att veta om man har rätt att föreslå till omröstning en massradering av robotskapade artiklar och två för att veta om det finns risk för systemfel att massradera robotskapade artiklar. Syftet har inte varit att starta och ingå i ännu en ny lång diskussion om robotskapade artiklar. Jag har i tidigare långa diskussioner gjort klart för min ståndpunkt. Det är bara en tidsfråga innan jag föreslår robotskapade artiklar till SFFR för att avgöra frågan och jag hade hoppats på några bra svar på Bybrunnen för att fortsätta vidare, men det kommer. Diskussionen på Bybrunnen har dock gått bra i viss bemärkelse och jag finner ett visst stöd än tidigare för en massradering av robotskapade artiklar under kontrollerade former. Jag väljer själv hur jag vill disponera min tid på svenskspråkiga Wikipedia som alla andra användare i gemenskapen och behöver inte läxas upp på grund av detta. --Vannucci (diskussion) 8 juli 2020 kl. 18.06 (CEST)
Även om det inte var en direkt anklagelse var formuleringen om troll onödig och insinuant. Vanucci är en välkänd och välment användare. /Ascilto (diskussion) 8 juli 2020 kl. 23.45 (CEST)