Wikipedia:Meddelanden för upphovsrätt

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Märk alltid uppladdade bilder med en korrekt upphovstext. Nedan finns fördefinierade meddelanden som bör användas. Lägg in dem i artikeln genom att skriva in texten inom {{}}, inklusive de tecknen, på bildsidan. Bilder utan korrekt upphovsrättsangivelse kan komma att raderas.

Om inget av de standardmeddelande som finns nedan passar för din bild, skriv då in med egna ord vad som gäller. Det är bättre att åtminstone lämna något meddelande än att lämna blankt. Envar bör åtminstone kunna berätta vad bilden föreställer och var bilden kommer ifrån. Att lämna meddelandefältet helt tomt kan uppfattas som obstruktion.

Public Domain[redigera | redigera wikitext]

Public Domain är översatt till "allmänt förfogande". "Copyright" kallas på svenska "upphovsrätt".

  • {{PD-upphört}} För bilder där upphovsmannen varit död i över 70 år.
Public domain Den här bilden (eller annan mediafil) är klassad public domain ("allmänrätt") eftersom upphovsrätten har upphört.

Detta gäller i Förenta Staterna, Kanada, Europeiska Unionen och andra stater där upphovsrätten gäller under upphovsmannens levnadstid plus 70 år. (English)

Public domain


  • {{PD-konst}} För bilder av gamla målningar.
Denna bild avbildar ett tvådimensionellt konstverk. Konstverket är själv i public domain av följande anledning:
Public domain Den här bilden är klassad public domain ("allmänrätt") eftersom upphovsrätten har upphört.

Detta gäller i Förenta Staterna, Kanada, Europeiska Unionen och andra stater där upphovsrätten gäller under upphovsmannens levnadstid plus 70 år.

Public domain

Reproduktioner av tvådimensionella verk får inte egen upphovsrätt i USA enligt domen i Bridgeman Art Library v. Corel Corp. Detta foto togs i USA eller i ett annat land där liknande regler gäller (för en lista över tillåtande länder, se commons:Commons:When to use the PD-Art tag#Country-specific rules).

Därför är inte heller denna bild skyddad av upphovsrätten. (English)


Public domain
Den här bilden kan inte upphovsrättsskyddas eftersom den inte uppnår verkshöjd, eller är helt uppbyggd på information som är allmän egendom utan upphovsman. Bilden är därför public domain ("allmänrätt"). Se även Wikipedia:Upphovsrätt.
Filer med denna licens bör laddas upp på Commons.
Public domain


  • {{PD-egen}} Om uppladdaren frikallat rättigheterna.
Public domain Jag, upphovsrättshavaren till detta verk, licenserar härmed detta verk som public domain. Detta gäller globalt.

Om detta inte anses möjligt av rättsliga orsaker:
Jag ger härmed envar rätten att använda detta verk för vilket syfte som helst, utan några restriktioner, om inte sådana krävs i hänsyn till lag.


  • {{PD-användare}} om du du vill göra en bild du själv tagit till Public domain:
Public domain Den här bilden har gjorts tillgänglig som public domain ("allmänrätt") av upphovsmannen, [[:User:{{{1}}}|{{{1}}}]]. Detta gäller över hela världen.

I vissa länder är det inte lagligt möjligt; i så fall:
[[:User:{{{1}}}|{{{1}}}]] tillåter envar att använda bilden hur som helst, utan några villkor, förutom villkor som lagstiftaren påbjuder.


English 

  • {{PD-eftersom}} om anledningen till att bilden är tillgänglig under public domain en annan än de som anges ovan.
Public domain
Public domain
Denna fil är i public domain, för att (ingen anledning angiven!)
Var snäll och kontrollera att den angivna anledningen är giltig!
Obs: om det finns en specifik licens för samma anledning som visas här, var snäll och använd den istället.
Filer med denna licens bör laddas upp på Commons.


  • {{Fritt foto}} Meddelade för fotografiska bilder som ej längre omfattas av svensk upphovsrätt. Detta gäller i princip alla svenskproducerade fotografier som skapades före 1 januari 1969, eftersom de omfattas av den gamla fotografilagens upphovsrättsgräns på 25 år från skapandeåret. 1994 blev foton en del av upphovsrättslagen och skyddet höjdes då till 50 år, men det gäller inte de bilder som då redan var fria enligt den gamla 25-årsgränsen. Foton som fortfarande var skyddade fick dock skyddsgränsen höjd, så bilder som skapades från och med 1969 kommer att släppas först efter 50 år, dvs med början 2019.
Public domain Detta fotografi är att betrakta som "fotografisk bild" (till skillnad från "fotografiskt verk") av svenskt ursprung, enligt definitionerna i den svenska lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och dess förarbeten. Eftersom bilden skapats före 1 januari 1969 får den användas fritt utan restriktioner, i enlighet med övergångsbestämmelserna vid lagens ändring 1994. Detta gäller över hela världen.
Fotografens namn skall dock alltid anges om det är känt.

Creative Commons och FSF[redigera | redigera wikitext]

  • {{cc-by-sa-2.5}} - Om du producerat något själv och vill licensiera bilden under Creative commons-licens. Notera att du måste ange att det är du som tagit bilden, alternativt vem som är fotograf och källangivelse.


Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon
Denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons
Attribution ShareAlike 2.5 :
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.sv

Filer med denna licens bör laddas upp på Commons.


Creative Commons License
Creative Commons Attribution icon
Denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution 2.0 License
Filer med denna licens bör laddas upp på Commons.


Creative Commons License
Creative Commons Attribution icon
Denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Erkännande 2.5
Filer med denna licens bör laddas upp på Commons.


Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon
Denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 1.0
Filer med denna licens bör laddas upp på Commons.


Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon
Denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
Filer med denna licens bör laddas upp på Commons.


Creative Commons License
Creative Commons Share Alike icon
Denna fil licensieras under Creative Commons ShareAlike 1.0-licens
http://creativecommons.org/licenses/sa/1.0/deed.se
Filer med denna licens bör laddas upp på Commons.


  • {{GFDL}} - Meddelande för bilder publicerade under GNU Free Document License. Notera att du måste ange att det är du som tagit bilden, alternativt vem som är fotograf och källangivelse.
GNU head Tillstånd ges att kopiera, distribuera och/eller redigera detta dokument i enlighet med villkoren i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller senare, utgiven av Free Software Foundation; exklusive eventuella oföränderliga avsnitt och text på fram- och baksida. Licenstexten är inkluderad i "GNU Free Documentation License".


GNU head This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

LGPL innebär i det här sammanhanget i korthet att du får återanvända bilden som du behagar, men att modifierade och publicerade versioner av bilden även de måste lyda under LGPL. Detta är en förenkling, och det är alltid den fulla licenstexten som gäller legalt. +/-


Andra fria licenser[redigera | redigera wikitext]

  • {{Frianvändning}} - Om du har producerat något själv och vill låta vem som helst använda det till vad som helst, använd denna mall.
Denna bild är upphovsrättsskyddad. Rättighetsinnehavaren har släppt rättigheterna, och tillåter envar att använda bilden hur som helst, inklusive för kommersiellt bruk och som delar i andra verk. Upphovsmannen måste dock nämnas vid varje enskild publicering.

English translation


Bilder utan uppgift om licens[redigera | redigera wikitext]

  • Om du finner bilder där uppgift om licens saknas märk den då med {{kontaktad}} och kontakta användaren på dennas diskussionssida med {{Licensfråga}} (båda bör substas). Denna märkning kan även användas då bilden markerats med licens som ej är kompatibel med GFDL, om bilden exempelvis är uppladdad av en ny användare utan kunskap om reglerna på Wikipedia, och bilden är tagen av användaren själv.
Warning sign Denna bilds uppladdare kontaktades {{{dag}}} {{{månad}}} {{{år}}}, eftersom denna bild saknar uppgift om källa och/eller licens.
Är du uppladdaren? Märk då snarast denna sida med licensinfo (ex. {{GFDL}} eller {{PD}}) samt uppge källan. Är det du själv som är upphovsman bör du skriva t.ex Foto:~~~. Bilder med oklar upphovsrätt kan komma att raderas. Se Riktlinjer för bilder och Meddelanden för upphovsrätt.
Om inget svar givits inom 14 dagar, märks bilden för radering, {{bsbr2}}, och denna skylt tas bort.
Använd denna mall genom att skriva {{subst:kontaktad}} på bildsidan, och {{subst:licensfråga|Bild:Meddelanden för upphovsrätt}} ~~~~ på uppladdarens diskussionssida.Se även[redigera | redigera wikitext]