Wikipedia:Projekt Fredrika/Nagu öar

Från Wikipedia
Grund för uppdelning av 3387 artiklar om öar i fem olika kategorier (Öar i Iniö, Öar i Houtskär, Öar i Korpo, Öar i Nagu, Öar i Pargas)

Nuläget 23.7.2019[redigera | redigera wikitext]

 • Kategori:Öar i Pargas hade 23.7.2019 hela 3386 sidor. Den 19.12.2016 konstaterade Användare:Taxelson på kategorisidan att "Kategorin bör delas", vilket Användare:LPfi 20.6.2019 föreslår bör ske enligt tidigare kommuner Iniö-Houtskär-Korpo-Nagu-Pargas. Detta är det första steget.
 • Därutöver kan de automatgenererade artikeltexterna förbättras, liksom geobox-inforutan
 • Nästan 30 % av artiklarna (965 av 3386) har komplicerade namn med lat och long, som behöver göras mer beskrivande

Slutförda förbättringar[redigera | redigera wikitext]

Steg 1 (utfört 26.7.2019): Uppdelning av Kategori:Öar i Pargas[redigera | redigera wikitext]

Kategori:Öar i Pargas hade 3387 öar före bot-körningen som delar upp kategorin. Endel öar var redan manuellt flyttade till Kategori:Öar i Nagu. De med Kategori Pargas flyttades av botten PFredrikaBot 25-26.7.2019 enligt följande:

Som referens för de gamla kommungränserna användes gränserna som är utritade på en karta på Pargas stads sidor på https://karta.pargas.fi/IMS/sv/Map (kryssa för "[x] Kommungränser, gamla" i hamburgarmenyn uppe till vänster).

För kontroll av namn användes Medborgarens kartplats (https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv)

Steg 2 (utfört 30.7.2019): Förbättring av artikelns namn[redigera | redigera wikitext]

Hela 965 av 3387 artiklar har namn i vilka lat och long ingår. Orsaken därtill är att namnet inte är entydigt. Namnen skall förbättras så att en ortskunnig läsare förstår vilken ö det är fråga om. Exempel: Kalskär är en förgreningssida med nio öar. Ön Kalskär (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 60,07, long 21,79) bör byta namn till Kalskär (ö nära Kirjais i Nagu)

Öarna är förtecknade i läslig form på Wikipedia:Projekt_Fredrika/Nagu öar/Namnbytesförslag och för botten på Wikipedia:Projekt_Fredrika/Nagu öar/Namnbyte. Logiken var i korthet enligt följande:

 1. Är namnet internet unique, lämna den oförändrad. Exempel: Älveskär
 2. Blir namnet internet unique vid tillägg av kommunnamnet, lägg till det. Exempel: Kait (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,24, long 21,74) --> Kait, Nagu
 3. Räcker det inte, foga då till närmaste centrala ö, typ sådan med förbindelsebåtsbrygga. Exempel: Kalskär (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 60,12, long 22,02) --> Kalskär (vid Kirjais, Nagu)
 4. Räcker inte ens det för att göra öns namn unikt, titta då manuellt på kartan och byt "nära" till ett väderstreck eller gör något annat för att få öns namn unikt. Exempel: Långören (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 59,98, long 22,12) --> Långören (söder om Stenskär, Nagu) - lade till "söder", för den är en god bit åt syd; lämnade kvar "vid" på andra Långören, som man hittar fort riktigt bredvid Stenskär -- alltså Långören (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 60,08, long 22,05) --> Långören (vid Stenskär, Nagu)
 5. Kör i vind! Fast lita inte på en enda person (Användare:Cogitato) utan låt andra granska Wikipedia:Projekt_Fredrika/Nagu öar/Namnbytesförslaget manuellt.

Följande fem ändringar uppdagades vid manuell hököge-kontroll av Användare:PFredrika och Användare:Lina_Fredrika:

 1. Haraholm (ö i Egentliga Finland, Åboland, lat 60,23, long 21,47) --> Haraholm (vid Saverkeit, Houtskär)
  • Python-programmet hade föreslagit "nära Houtskär i Houtskär", där första Houtskär är en ö och andra Houtskär är en kommundel
  • en blick i Medborgarens kartplats gav vid handen att Saverkeit är entydigt.
 2. Örarna (klippa) --> Örarna (vid Saverkeit, Houtskär)
  • samma problem som med Haraholm
 3. Hinnskär (ö, lat 60,40, long 21,39) --> Hinnskär (del av ön Iniö)
  • här var det "Iniö i Iniö", eftersom även Iniö är en ö
  • men Hinnskär är egentligen ingen ö, utan mer eller mindre "en stadsdel i Iniö kyrkoby", och borde kanske tas bort
 4. Holmen (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 60,21, long 21,84) --> Holmen (del av Urksor, Nagu)
  • Fullständigt galet! Holmens koordinater ligger mitt på halvön Urksor.
  • rimligen borde även denna artikel tas bort
 5. Långskär (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 59,80, long 21,90) --> Långskär (långt sydost om Borstö i Nagu)
  • något att berätta för barnbarnen!
  • det fanns ursprungligen elva Långskär (och då räknar vi inte vare sig Långskäret i Nagu eller Långskärs ören och Långskärs grundet i Houtskär), varav fem i Nagu, tre i Iniö, två i Houtskär och ett i Korpo
  • den automatiska kontrollen (av att namnen blir entydiga) fallerade, eftersom öarna var sorterade i latitudordning, och Långskär (vid Trunsö, Nagu) låg mellan Långskär (vid Borstö, Nagu) och Långskär (vid Borstö, Nagu), så problemet undslapp Användare:Cogitatos granskning
  • manuell kontroll gav sedan vid handen att det sydligaste Långskär ligger mycket avlägset tillgängligt, hela 16 km söder om Borstö (och kunde bli ett utflyktsmål på grund av sin exotism i att inte vara internet unique)

Planerade förbättringar[redigera | redigera wikitext]

Uppstädning efter ändring av namn[redigera | redigera wikitext]

Förgreningssidorna, såsom den för Fjärdskär, pekar ännu på gamla namn. Länkarna fungerar via redirect, men förgreningssidan använder ännu de gamla namnen,

Förbättring av flytande text[redigera | redigera wikitext]

Exempel på nuvarande text

Måsharu är en ö i Finland. Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Pargas i den ekonomiska regionen Åboland i landskapet Egentliga Finland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 61 kilometer söder om Åbo och omkring 170 kilometer väster om Helsingfors.

Tilltänkt ny text

Måsharu är en ö nära Lökholm i Nagu, Finland. Den ligger i Skärgårdshavet i kommunen Pargas stad i den ekonomiska regionen Åboland i landskapet Egentliga Finland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 3 km öster om Lökholm, omkring 32 kilometer söder om Nagu kyrka, 61 kilometer söder om Åbo och omkring 170 kilometer väster om Helsingfors. Närmaste allmänna förbindelse är förbindelsebåtsbryggan vid Lökholm, som trafikeras av M/S Nordep.

Förbättring av inforuta[redigera | redigera wikitext]

Mer detaljerad kategorisering[redigera | redigera wikitext]

De enskilda kategorierna är ännu alltför stora. Kategorin Öar i Nagu har över tusen artiklar. En ytterligare uppdelning är enligt närmaste by eller förbindelsebåtsbrygga, typ Lökholm, Borstö etc.

Önskad ny information[redigera | redigera wikitext]

 • Närmaste "kända" ö (eller förbindelsebåtsbrygga) bör anges, i flyttexten och geobox-inforutan
 • Inforutan bör ha två kartor, en för hela Finland, en för enbart Skärgårdshavet
 • Huruvida ön har bilförbindelse bör anges
 • Huruvida ön har förbindelsebåtsförbindelse bör anges
 • Om ön saknar förbindelse, bör närmaste förbindelsebrygga eller därmed jämförbar brygga anges

Vaga framtidsplaner[redigera | redigera wikitext]

 • har ön bebyggelse (om man får informationen någonstansifrån, typ Lantmäteriet)
 • hör ön till Naturskyddsområde (om man får det)
 • föra in motsvarande information på Wikidata
 • skapa artiklar med tabeller över Öar i Nagu, Öar i Korpo etc.
 • rätta data utgående från uppgifter från Lantmäteriet
 • överföra sammanfattande tabeller, eller kanske hela artiklar, till finska, engelska, tyska etc.
 • göra samma saker för öar i Kimitoön och andra närbesläktade kategorier

Användare involverade[redigera | redigera wikitext]

Basfakta: Python 3.6, MIT, Github[redigera | redigera wikitext]

Mellanresultat[redigera | redigera wikitext]

Namnbyte av öar med komplicerat namn[redigera | redigera wikitext]

Beräkning av rätt kommundel[redigera | redigera wikitext]