Wikipedia:Projekt Kustvatten

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kort projektbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I enlighet med Vattendirektivet (Water Framework Directive / WFD) rapporterar Vattenmyndigheterna miljöinformation om Sveriges ytvattenförekomster till EU. Informationen samlas in hos VISS och det skapas strukturerad data bland annat över ytvattenförekomsternas statusklassning. Wikimedia Sverige och Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt drev projektet WFD-data till Wkidata 2016 och använde de strukturerade datafilerna för att göra informationen i WFD mer tillgänglig för allmänheten genom Wikidata. Projektet hade som mål att använda den nya informationen i Wikidata i infoboxar och skapa eller uppdatera Wikipediaartiklar om Sveriges sjöar. Tiden var dock begränsad och artiklarna blev aldrig gjorda. Nuvarande projekt vill använda lärdomar från projektet WFD-data till Wikidata 2016 för att införa data om svenska kustvattenförekomster från de strukturerade datafilerna i WFD rapporteringen till Wikidata. De pythonscript som skapades under det projektet kan nu ersättas med en effektivare lösning genom Quick statements som utvecklats sedan projektet 2016. Sedan skapas eller används mallar för infoboxar på Wikipedia som utnyttjar datan i Wikidata. Dokumentation för hur detta utförs ska tas fram för framtida uppdatering av posterna på Wikidata och Wikipedia. För att göra detta kommer vi i samråd med Wikidata-gemenskapen och Wikipedia-gemenskapen:

  • Importera miljöinformation för Sveriges kustvattenförekomster till Wikidata
  • Skapa eller använda mallar för infoboxar i Wikipedia som använder den nya miljöinformationen på Wikidata
  • Arbeta fram förslag på Wikipedia-artiklar som utnyttjar infoboxarna
  • Uppdatera eller skapa artiklar om Sveriges kustvatten eller kustvattenförekomster

För att säkra att informationen hålls uppdaterad ska projektet även

  • Dokumentera den slutgiltiga metoden för uppdatering av Wikidataobjekten och Wikipediaartiklarna för att säkra god förvaltning av metoden och uppdatering med ny information.
  • Utforma ett förslag på ansvarsfördelning för framtida uppdatering av informationen för att säkra en så uppdaterad information som möjligt kan vara tillgänglig Wikipedia-användarna.

Tidsplan[redigera | redigera wikitext]

Projektet initierades under sommaren 2018 av SMHI. SMHI gick med stöd av Wikimedia Sverige och Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt igenom lärdomar från projektet WFD-data till Wkidata 2016. Under hösten 2018 sattes en referens –och arbetsgrupp ihop med personer från SMHI, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, VISS, och Havs- och vattenmyndigheten ihop. Förslag på önskad information i Wikidataobjekten togs fram. Det hålls också löpande kontakt med Wikimedia Sverige och Wikipedia-volontärer. För hösten 2018 och våren 2019 är den övergripande tidsplanen att

Datum Aktivitet
Februari-mars Införa Wikidataobjekt för Sveriges kustvattenförekomster.
April Utveckla förslag på faktaruta som använder sig av miljöinformation
April-maj Skriva/komplettera artiklar om Sveriges kustvatten/kustvattenförekomster.
Juni Rapport skriven om det utförda arbetet

SMHI är tacksamma för alla bidrag till projektet och kommer kunna besvara frågor och föra diskussioner under kontorstid.

Jag har stor erfarenhet att utifrån data i Wikidata skapa artiklar i Wikipedia. Jag har tex skapat om de 4985 naturreservaten i Sverige, efter att basdata om detta laddats upp i Wikidata från Naturvårdsverket, och 3500 om församlingar i Svenska kyrkan efter att data halv manuellt lagt upp i Wikidata Om ni vill kan jag berätta om de lärdomarna (som ligger efter fasen definiera objekten i Wikidata) och det är möjligt jag också operativt kan hjälpa till med denna del i projektet.(Axel känner mig)Yger (diskussion) 3 december 2018 kl. 12.05 (CET)[svara]
Vad intressant! Jag har precis pratat med Axel om att naturreservaten är ett ganska bra exempel på hur man kan förhålla sig till saker som ibland överlappar med saker som gemene man anser vara en geografisk företeelse. Ett naturreservat kan förhålla sig till en ö eller en skog på samma sätt som en kustvattenförekomst kan förhålla sig till en fjord eller en vik. Så att använda samma principer när man skapar objekt på WD och artiklar på WP känns ganska vettigt. Vi är mycket glada för dina lärdomar och bidrag! Josefina Algotsson (diskussion) 31 januari 2019 kl. 12.04 (CET)[svara]
Nu finns en sida som handlar om artiklarna som skapas i projektet. Än så länge är det bara utkast i min sandlåda. Det vore intressant att höra dina tankar om innehållet samt hur man bör strukturera informationen; i nya artiklar eller fylla på existerande artiklar? Skriv gärna på sidans diskussionssida. Angående Wikidataobjekt: kustvattenförekomster har ju skapats i projektet som objekt separata från tidigare existerande objekt om kustvatten med principen att de beskriver ett annat koncept. Nu har en stor del av objekten dock slagits ihop av Esquilo med objekt som beskriver samma område. Se Stora värtan som nu är beskriven som fjord och kustvattenförekomst. Jag ser både för- och nackdelar med den lösningen. Är nyfiken på dina tankar om detta. Dessutom: bör diskussionen om hur man löser sammanslagning/separering av sakerna vara skild för wikidataobjekt och wikipediaartiklar? Ping Yger 17 maj 2019 kl. 12.18 (CEST)[svara]

Samarbetspartners[redigera | redigera wikitext]

Mappning av WFD data[redigera | redigera wikitext]

Införandet av WFD-rapporteringens strukturerade data till Wikidata kräver en genomgång av hur parametrarna i datan ska matchas till egenskaper i Wikidata. Ett gediget arbete och resonemang kring hur detta lämpligen görs genomfördes i WFD-data till Wkidata 2016 och beskrivs i WFD-data till Wikidata/Mappings. Mappningen i detta projekt kommer ske enligt de utarbetade mönstren och beskrivs i mer detalj i Kustvatten/Mappings. De xml-filer som används i detta projekt är 2016 års rapportering och återfinns på Eionet.

Artikelserie[redigera | redigera wikitext]

Planer på planerade artiklar i projektet samlas under Kustvatten/Artiklar

Länksamling[redigera | redigera wikitext]

Blandade länkar till sidor som är bra att ha och lämpliga att komma ihåg.

OSM[redigera | redigera wikitext]

Öppna datariktlinjer[redigera | redigera wikitext]

Wikimania[redigera | redigera wikitext]

Mötesanteckningar[redigera | redigera wikitext]

Botaktivitet[redigera | redigera wikitext]

Rapport[redigera | redigera wikitext]