Wikipediadiskussion:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arkiv[redigera wikitext]

Förtydliga kriterierna för administratörer?[redigera wikitext]

Som jag uppfattar befintligt regelverk är de kriterier som finns idag för att bli administratör fördelade på två sidor.
På sidan Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet står det:

  1. [...] bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen
  2. [...] viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt.
  3. [...] ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.
  4. [...] ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv

På sidan Wikipedia:Administratörer står dessutom:

  1. [...] har varit en aktiv och regelbunden bidragsgivare till Wikipedia sedan en tid tillbaka,
  2. [...] känner till och respekterar Wikipedias policy och riktlinjer

Jag tycker dels att vi ska sammanföra kriterierna till enbart en samlad plats, och jag tycker även att det finns anledning att förtydliga en del av kriterierna.

Det är tydligt vid omröstningar att det finns olika åsikter om krav på aktivitet. Det finns t ex åsikter om att en administratör ska utföra ett visst antal administratörsåtgärder det senaste året och vi har ett dagsaktuellt exempel där det diskuteras om det krävs en generell mängd aktivitet under det senaste året. Inte minst här tycker jag att vi har anledning att förtydliga våra kriterier. Mvh--Bairuilong (diskussion) 4 februari 2020 kl. 06.36 (CET)[svara]

Min egen åsikt i frågan om krav på aktiviteter är att aktiviteterna är en del i bedömningen "huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt." . En del i detta är emm att det är viktigt att en administratör har en hyfsat bred erfarenhet och grundförståelse för hur artikelrymden och dess metasidor fungerar. Jag ser därmed att innan man väljs till administratör bör man i sin historik gjort ett ansenlig arbete med artiklarna och varit aktiv på metasidorna. Kanske svårt att kvantifiera, men i storleksordningen ett års grunderfarenhet tycker jag inte är orimligt. Jag tycker även att det är ganska viktigt att en administratör är någorlunda uppdaterad i vad som är praxis vid olika bedömningar. Har man inte varit aktiv under en längre tid ser jag en risk att man inte känner till aktuell praxis. På grund av detta anser jag att det kan vara rimligt att kräva att en administratör ska varit något så när aktiv det senast året. Dock tycker jag inte det är så viktigt att räkna specifika administratörsåtgärder. Att hänga med på t ex vad som diskuteras på Bybrunnen kan vara tillräckligt, Mvh --Bairuilong (diskussion) 4 februari 2020 kl. 07.04 (CET)[svara]
(Redigeringskonflikt)Punkterna 1 behöver förtydligas, och även i denna punkt har vi olika syn. Och punkt 2 ovan behöver "förvaltas väl" förtydligas och avse historiskt (och den kan då täcka inaktivitet).Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 07.08 (CET)[svara]
Försök till nya riktlinjer nedan Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 07.29 (CET)[svara]
  1. [...] bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen, aktiv i minst sex månader och då även synlig på metasidor
  2. [...] har förvaltat och/eller bedöms kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt.
  3. [...] ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och agera i enlighet med gängse Wikipediaetikett.
Jag har sagt det här tidigare och jag säger det igen. Vi kan och bör inte sätta upp riktlinjer för vilka skäl att rösta för eller emot som är giltiga. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.11 (CET)[svara]
(redigeringskonflikt) "Kriterierna" är inga krav och bör inte framställas som sådana. I slutändan är det faktiskt upp till de röstande om de vill ge verktygen till någon som varit aktiv en månad, eller förvägra dem till någon som uppfyller samtliga punkter ovan. Jag ser ingen anledning till att "förtydliga", för i slutändan är inte formuleringarna där för att styra röster, utan snarare om att undvika onödiga omröstningar, där personer som inte har en chans ställer upp och får utstå en otrevlig process.
andejons (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.12 (CET)[svara]
Ja, det kan absolut vara en god idé att skydda dessa, men det är inte då de här diskussionerna dyker upp. Istället dyker de upp när användare här anses "rösta fel" i omröstningar om erfarna användare. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.28 (CET)[svara]
När det gäller åtgärder som en enskild person utför, exempelvis när en administratör blockerar någon, kan regler vara till stor nytta för att förhindra godtycke och maktfullkomlighet. Men till vilken nytta är detaljerade regler vid ett adminval, som styrs av ett stort antal röstandes åsikter? Wikipedias regler skall ju vara konsensusstyrda. På vilket sätt kommer konsensus bättre fram än under en valsituation med ett 30-tal röstande? Så många deltagare är det sällan i en regeldiskussion. Vi bör emm akta oss för att detaljreglera det som inte behöver styras i detalj – det skapar bara onödig byråkrati. / TernariusD 4 februari 2020 kl. 08.23 (CET)[svara]
Ja, eftersom det inte finns något system för att få folk att rösta i enlighet med dem bör de bäst förstås som vägledning till den som vill ställa sin tid till förfogande genom att förtydliga existerande normer och vad man kan förvänta sig att folk tar i beaktande när de väljer att ge, eller inte ge, sitt stöd. /Julle (disk.) 4 februari 2020 kl. 08.35 (CET)[svara]

I den strategi för wikimedia-rörelsen som är på väg att antas, ligger det med ett skarpt förslag att ett för alla giltig Code of Conduct skall införas. Denna påverkas främst administratörerna, som då Måste beivra mobbing och trakasserier etc. Och det gör vi admins på svwp redan. Men det blir då också än mer fokus på att administratörerna själva inte trakasserar etc. Och jag uppfattar det då mer eller mindre måste in i krav på administratörer att de agerar i enlighet med gängse Wikipediaetikett. Jag uppfattar ingen berörs av det, men att vi inte kan ignorerar att det finns (kommer finnas) krav (det finns ju redan kring att dölja viss info som dyker upp). Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.52 (CET)[svara]

Och när jag för en tid sedan nominerade EPIC (efter andra bedömt användaren mogen), fick jag återkopplingen att min nominering var ett olämpligt adminbeteende, vilket jag själv inte anser. Om det är så att det i allmänhets anses jag agerat olämpligt så skulle jag uppskatta det finns skrivet när och hur någon kan nomineras.Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 09.00 (CET)[svara]
Det är felaktigt att nominera någon man (då) tycker är olämplig. Det gjorde du inte! Vad andra tycker vet man inte förrän man frågar dem. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 09.06 (CET)[svara]
(Redigeringskonflikt)
Det är emm olyckligt att valet av en specifik person tas upp, eftersom det medför att denna måste nagelfaras än en gång. Emellertid: Inget av det som anfördes mot EPIC (och i sin förlängning även mot dig) gick att definiera enligt några detaljerade regler (och definitivt inte enligt ovanstående regelförslag): Det var röstningar med dubbla konton, egendomliga uttalanden om att försöka få upp sin metastatistk, misstanke om egeninducerade klotterrättningar, m.m. Osäkerheten i det sistnämnda kunde iofs till viss del kopplas till den korta tid användaren varit aktiv, men inte på ett sådant sätt att en kan hävda att en viss längd på närvaron krävs; hade misstankarna inte funnits, hade ett krav på någon "minsta närvarolängd" troligen varit mycket kortare. Mao, en persons lämplighet avgörs bäst i en icke alltför detaljstyrd omröstning. Jag kan förstå att det inte känns trevligt att få kritik för att ha föreslagit en mindre lämplig kandidat, men huvuddelen av kritiken som riktades mot dig, Yger, var inte kopplad till den korta närvarotiden och hade alltså inte fångats upp av något utökat regelsystem. / TernariusD 4 februari 2020 kl. 09.32 (CET)[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Vid en översyn skulle jag vilja få med ungefär att "fokus är på kandidatens insatser senaste året". Mandatperioden är ett år, och då tycker jag det är rimligt att ha en "backspegel" på ett år. Det har ju hänt att någon kanske gjort något mindre lyckat, och då menar jag att man bör kunna bortse från det när det gått ett år. / Anhn (diskussion) 11 januari 2021 kl. 13.23 (CET)[svara]

Jag tycker inte det. Förtroendet för en människa byggs upp så småningom, och det är klart att vad man gjort tidigare påverkar så väl positivt som negativt. Ett år är en kort tid om det handlar om personlighet – medan man kanske kan undvika problematiska situationer i ett år, eller kanske det senaste året haft en livssituation som gjort att man inte framstått i det bästa ljuset. Förstås kan man frånse från nybörjarfel eller ovanor som man tydligt lyckats komma ifrån, men det är en bedömningsfråga för var och en som röstar. –LPfi (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.22 (CET)[svara]
Jag tycker också det är konstigt att vi ska tala om för de som röstar hur lång tid som ska förlöpa innan de är tvugna ha återfått förtroendet. LittleGun (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.35 (CET)[svara]
Man röstar på grundval av om man har förtroende för användaren. Sedan avgör var och en som deltar i valet exakt vad som är avgörande, om det är helheten eller enbart det som krävs för adminstratörsfunktionen. Så måste det vara om inte gemenskapen skall upphöra att fungera. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.43 (CET)[svara]
Ok, det kanske är ogörligt att kodifiera. Tack för respons. / Anhn (diskussion) 11 januari 2021 kl. 15.15 (CET)[svara]
Jag instämmer med LPfi, LittleGun och Tostarpadius. //Vätte (diskussion) 12 januari 2021 kl. 23.03 (CET)[svara]
Oavsett vad som beslutats här verkar de flesta åsikterna i omröstningarna basera sig på användare i sig, inte vara någon avvägning eller konsekvent bedömning. En nackdel är förmodligen att det nästan enbart är administratörer och före detta administratörer som deltar i omröstningar. Inte för att administratörer är sämre på att göra en bedömning, men det blir inte så representativt och lätt färgat av vad kollegor tycker eller en rädsla för vad andra administratörer ska tycka. Det finns säkert många som vågar och klarar av att göra rättvisa och självständiga bedömningar, men ofta verkar det också bli väldigt personligt färgat, baserat på om administratören fått kritik av kandidaten och inte mycket på annat. Har en nyvald kandidat påtalat misstag som administratörer gjort är det nästan alltid förlorat stöd, även om kandidaten har gjort mycket annat och framfört tack och beröm också. Motiveringarna är inte heller nödvändigtvis sanna. Tveklösa motiveringar kan vara att en kandidat varit blockerad, inte varit aktiv eller inte använt verktygen. Sådant går att kontrollera. Men många andra gånger är det fråga om bedömningar av situationer. Och i alla dessa fall är det också möjligt för röstande att missuppfatta, vinkla händelserna eller rent av hitta på.
Gamla meriter och personliga åsikter verkar dessutom väga blytungt hos en majoritet av de röstande. Majoriteten av de som haft ett starkt förtroende för en kandidat verkar behålla det oavsett om kandidaten tappar intresse, begår misstag eller blir mer inaktiv, även om det kanske inte räcker riktigt till omval (där minst 75 procent stöd krävs). Förespråkarna tycks då motivera det utifrån grunden att all administratörshjälp är till nytta och lite hjälp är bättre än ingen. Men den motiveringen skulle antagligen kunna användas för nästan alla kandidater. Varför kan man då inte stöda en kandidat som inte varit administratör men som har rutin, är aktiv, vill lära sig och ta ett större ansvar? Risken lär vara väldigt liten att den inte ska kunna tillföra något som administratör.
Mycket kritik verkar också framföras för första gången i omröstningen. Sådant borde parterna ha försökt lösa internt och komma över. En del verkar inte ens vilja skaka hand när den andra erbjuder det. Det oroar. Jag har också uppmärksammat att kritik mot en sittande administratör i en omröstning väldigt ofta ifrågasätts, men inte om samma kritik riktas från en administratör till en annan kandidat. Oavsett om användare har verktyg eller inte är de wikikollegor som sannolikt kommer att stöta på varandra igen i olika sammanhang. Ibland måste samarbete och kommunikation fungera helt enkelt, annars blir klimatet ohållbart i längden. Som det ser ut nu är det förmodligen näst intill omöjligt för någon som inte får stöd i sin första omröstning att vinna det senare, oavsett hur aktiv den är och hur mycket nytta den gör på Wikipedia. Det är åtminstone vad jag tror. Jag har inte kontrollerat det, men jag skulle tro att en mycket stor majoritet av alla nuvarande administratörer blev det för första gången för flera år sedan. Men det gläder mig om jag har fel där. /Kyllo|kontakt| 17 januari 2021 kl. 16.48 (CET)[svara]
Av "första nyvalen" upplever jag att en del går igenom, men majoriteten inte. I "andra försöket av nyval" är min observation att de flesta sedan blir valda. Vi som (idag) inte är administratörer, kan göra mycket utan verktygen. Det är nog särskilt uppenbart för oss som varit administratörer, men inte är det längre. Att du har lång erfarenhet och kunnande är ett starkare verktyg än att du har några knappar extra. 62 osv (diskussion) 17 januari 2021 kl. 17.23 (CET)[svara]
Epic fick nobben i oktober 2019 och enhälligt stöd i april 2020.Yger (diskussion) 17 januari 2021 kl. 17.46 (CET)[svara]
... och EstrellaSuecia fick nobben två gånger 2014/2015 och kom igen senare med enhälligt stöd. Jag menar att bägge dessa sökande efter att ha fått nobben har skaffat sig mer erfarenhet och gjort fler insatser som skapat förtroende hos de röstande. / Anhn (diskussion) 17 januari 2021 kl. 18.06 (CET)[svara]

Klockslag[redigera wikitext]

Varför inkluderas klockslag i deadlinen för omröstningar? Skulle det inte vara bättre att bara ha datum och sen när klockan passerar midnatt avslutas alla för det datumet och flyttas till "Nyligen avslutade nomineringar" per automatik via bot? DIEXEL (diskussion) 11 januari 2021 kl. 11.57 (CET)[svara]

Nog mest för att det skall bli rättvist och lika för alla. Minskar risken för taktik-uppläggning exemplev klockan 00:01 och på så vis få ett extra dygn. De val som läggs upp på morgonen kan avslutas redan på förmiddagen en vecka senare om man så vill. Klockslaget sätts lika automatiskt som datumet så inget extra jobb där. MagnusA 11 januari 2021 kl. 12.08 (CET)[svara]
MagnusA: Minskar risken för taktik-uppläggning exemplev klockan 00:01 och på så vis få ett extra dygn. Hur skulle det fungera när det står redan utskrivet att omröstningen avslutas det datumet? De som är redan upplagda med att avslutas 11 januari avslutas vid midnatt mellan 11:e och 12:e automatiskt, det vill säga att det inte kan flyttas fram om röster läggs den sista dagen. DIEXEL (diskussion) 11 januari 2021 kl. 12.17 (CET)[svara]
Klockslaget ska ses som den tidigast tidpunkt för avslut. Praxis är att om står det och väger på gränsen vid sju dygn, kan byråkraterna välja att låta röstandet ligga kvar något eller några dygn för att få ett tydligt och omanipulerat resultat. Det är särskilt viktigt vid nyval. Den bortre gränsen för valet är satt till två veckor, men så länge vet jag aldrig att vi hållit på. 62 osv (diskussion) 11 januari 2021 kl. 12.40 (CET)[svara]
Detta är ingenting som bör skötas av bot. En deadline av det slaget skulle dessutom kunna missbrukas. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2021 kl. 13.32 (CET)[svara]
Jaja, sak samma om bot men jag tycker fortfarande att klockslagen i deadliner bör tas bort och ersättas istället med dagens slut. DIEXEL (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.46 (CET)[svara]
Jag har svårt att se att detta skulle vara någon viktig fråga. Låt detta vara som det är. Det blir enklast så. Stigfinnare (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.54 (CET)[svara]
Vad är problemet med nuvarande system som ju varit i drift i åtskilliga år? Man kan avsluta tidigast 7 dygn (168 timmar) efter uppläggningen om det inte finns skäl för förtida avslut. Tack vare automatiken i tidsstämplingen finns tidpunkten där på minuten när (det går att få sekund också men det känns ju lite väl onödigt...) för den som vill sitta och vänta in tidigast-tidpunkten för att kunna avsluta. MagnusA 11 januari 2021 kl. 15.07 (CET)[svara]
Jag håller med om att detta är ett icke-problem. Om någon ligger för nominering 6 dagar eller 8 dagar har aldrig någonsin varit i närheten att påverka något resultat. Förlägningar måste vi kunna göra undantagsvis, när något oförutsett inträffar under valet, och det har väl ett par gånger. Då har det blivit lite tjafs om man ska lägga till en dag för att fyra dagar skulle vara orättvist mycket eller något (vilket också är en icke-fråga; om en dag räcker förändrar fyra dagar inget). Men jag vet att många med-wikipedianer tycker det formella är väldigt viktigt, och då funkar ju tidsstämpeln. En bot skulle väl funka med tidsstämpeln också om vi tycker det är betungande att avsluta (jag har aldrig avslutat, så jag stöder bot för att underlätta). Boten skulle till exempel kunna avsluta alla fall som det inte finns någon motröst, vilket är det normala.--LittleGun (diskussion) 12 januari 2021 kl. 10.32 (CET)[svara]
När det har förlängts har det väl snarast varit för att man glömt någon rättighet när man lade upp ansökan och vi därför bestämt oss för att det är rimligt med tid att reagera på detta. I sådana fall behöver det inte finnas några motröster, så den kombinationen skulle knappast vara tillräcklig.
andejons (diskussion) 12 januari 2021 kl. 11.18 (CET)[svara]
99 av 100 omröstningar är inga bekymmer. Om enstaka röster kan vända ett resultat och det har röstats senaste dygnet, har det förlängts. Det har också förlängts när väldigt få har röstat. En annan sak att ta hänsyn till är om alla som avlagt röster kan anses vara röstberättigade. Det är en icke-fråga, när utfallet är 17-1, men spelar roll när det är jämnt. Ett sista nålsöga är när byråkraterna ska genomföra omröstningens utfall. Om gemenskapen lyckas rösta igenom Hubbard som administratör, förväntar jag mig närmast att byråkraterna inte tilldelar verktygen baserat på principen att ingen har plikter. 62 osv (diskussion) 12 januari 2021 kl. 11.56 (CET)[svara]