Hoppa till innehållet

Wikipedia:Administratörer

Från Wikipedia
Manual
En mopp kombinerad med Wikipedias logotyp får ofta symbolisera administratörerna, eftersom de ofta (skämtsamt) liknas vid städare.

Administratörer, förenklat admin och tidigare ibland kallat sysop, är användare som har tillgång till administratörsverktygen. Administratörskap ges till vem som helst som har varit en aktiv och regelbunden bidragsgivare till Wikipedia sedan en tid tillbaka, känner till och respekterar Wikipedias policy och riktlinjer, och har fått wikimediagemenskapens förtroende genom en omröstning. En administratör har, liksom andra användare på Wikipedia, inte några plikter.

Administratörer kan bland annat utföra följande:

En fullständig lista över behörigheter finns på sidan Special:Grupprättighetslista.

För närvarande finns det 65 administratörer på svenskspråkiga Wikipedia. Se även listan över administratörer.

Behörigheter och skyldigheter

[redigera | redigera wikitext]

Idealt ska administratörsverktygen enbart användas för att utföra wikigemenskapens vilja. Alla arbetsfält på Wikipedia är öppna för alla – det är inte så att administratörerna mer än andra bestämmer hur saker ska vara. Att få tillgång till administratörverktygen ger inte i sig någon särskild auktoritet att bedöma vad som är rätt och fel; administratörerna är vanliga deltagare som fått tillgång till några extra verktyg därför att wikigemenskapen litat på dem. Just detta medför dock ofta att folk förmodar att den som är administratör torde vara insatt och ha gott omdöme, varför administratörer ofta får fler frågor om hur saker fungerar än andra.

Att få tillgång till administratörverktygen medför inte heller något solidariskt ansvar för materialet på Wikipedia, eller hanteringen av administrativa ärenden. Man har ingen plikt att verkställa någon viss åtgärd (som att blockera en viss användare eller att radera en viss sida). Se även essän Wikipedia:Ingen användare har plikter.

Hur man får tillgång till administratörsverktygen

[redigera | redigera wikitext]

Om du vill få tillgång till administratörsverktygen, gör då en ansökan om det på sidan Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet. Vet du någon användare som du tycker ska få tillgång till verktygen, gör då en förfrågan på dennes diskussionssida om ifall du får nominera användaren och nominera sen på Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet, ifall användaren tackar ja.

För att bli administratör krävs minst 75 procent stödjande röster. Neutrala röster räknas inte.

Användare som hjälper till mycket med administrativa uppgifter, som att återställa klotter och att hjälpa andra användare, brukar också ha lätt för att få tillräckligt stöd för att få tillgång till verktygen när de väl en gång blir nominerade. Grundprincipen är, och har varit, att det inte skall krävas extrema insatser för att bli utsedd till administratör. Med tiden och Wikipedias ökande storlek har dock wikigemenskapens krav på kandidater till administratörskap ökat en smula.

Förordnandetid

[redigera | redigera wikitext]

Administratörer väljs (sedan början av 2006) i perioder om ett år. I slutet av perioden kan de omväljas för en ny period.

En administratörs förordnande löper en viss tid från det att administratören blivit utsedd – i teorin ett år, men för att kunna samla ihop omvalen till några få omgångar per år och förenkla för stewarderna blir perioden inte exakt ett år. För administratörer som blivit utsedda under första kvartalet, gäller förordnandet till och med januari följande år. För dem som blivit utsedda under andra, tredje och fjärde kvartalet gäller förordnandena till och med april, juli respektive oktober året efter.

En administratör kan avgå innan perioden gått ut. Detta görs genom att meddela en steward enligt anvisningar på meta.

Det har förekommit "avnomineringsomröstningar" när någon ansett att en administratör missbrukat sina rättigheter. Det finns för närvarande ingen fastslagen procedur för hur sådana omröstningar skulle gå till, och de avnomineringar som startats har avbrutits i förtid. (Däremot har ett antal administratörer förlorat sina rättigheter i de årliga omvalen.)

Om en administratör fullständigt missköter sig och "löper amok" eller om man misstänker att ett administratörskonto blivit kapat kan man kontakta en steward enligt ovan eller genom IRC, så tas behörigheten tillfälligt bort.

Om en administratör önskar förnyat förtroende ytterligare en period kan denne under sin sista månad antingen själv göra en ansökan om förlängning eller acceptera en nominering till omval.

  • Samma regler som för den första ansökan om administrativ behörighet gäller, vilket innebär att det behövs en kvalificerad majoritet på 75 procent.
  • Omröstningen sker på sidan för ansökan om administrativ behörighet, där det anges att det gäller omval.

Om ingen förnyad omröstning genomförs, eller om tillräckligt stöd inte erhålls, upphör administratörskapet i slutet av månaden. Om en användare ska mista sina admin-rättigheter, lägger man in en begäran på Meta så kontrollerar en steward att allt är i sin ordning och utför åtgärden.

…av byråkrater, IP-kontrollanter och censorer

[redigera | redigera wikitext]

Om en användare blir vald till byråkrat, IP-kontrollant eller censor så förlängs även administratörskapsperioden från det datumet. Till exempel om någon blir omvald som administratör i april, och senare blir invald som byråkrat i oktober samma år, så gäller även personens administratörskap till oktober följande år.

Vid omval av byråkrater, IP-kontrollanter och censorer röstas det i normala fall även om en förlängning av användarens administratörskap i samma omröstning.

Därför tidsbegränsades administratörernas förordnanden

[redigera | redigera wikitext]

Fram till och med 2005 förordnades administratörer på obestämd tid, det vill säga tills de själva sa ifrån sig uppdraget. Från 2006 ändrades detta, så att förordnanden sker för en bestämd tidsperiod. Anledningen till detta var att omröstningar för att avsätta administratörer i många fall gav upphov till långdragna konflikter. Att redan förordnade administratörer måste utses på nytt ger i stället gemenskapen möjligheten att på ett mer naturligt sätt sortera ut administratörer som inte riktigt har förtroende i wikigemenskapen, och som därmed orsakar spänningar. Ett nytt val gäller alltså inte endast om de administratörer som kandiderar för omval agerat felaktigt under sin senaste period utan främst om de åtnjuter tillräckligt förtroende i wikigemenskapen för att få ett nytt år som administratör.

Svenskspråkiga Wikipedia har även haft en stor mängd inaktiva administratörer, som inte fyllde mycket funktion som sådana. Diskussioner om att avsätta inaktiva administratörer hade tidigare förts, men införandet av tidsbegränsade förordnanden gjorde att man slipper detta. Meta har ett liknande system där inaktiva administratörer tas bort, och några av Wikimedias projekt har också infört tidsbegränsade förordnanden av olika slag.

Om en administratör begår grova fel kan en steward avsätta administratören i fråga efter begäran på Meta (se ovan).

Administratörer på svenskspråkiga Wikipedia

[redigera | redigera wikitext]
Se även den automatiskt genererade listan (64 administratörer).

Lista över administratörer och länkar till diskussionssida, loggar och val.

Nomineringar för omval ska normalt göras så att de beräknas kunna avslutas under periodens sista kalendermånad.

Till och med juli 2025

[redigera | redigera wikitext]
Dessa användare har tillgång till verktygen till och med 31 juli. Nomineringar för omval kan göras från och med 1 juli.

Till och med april 2025

[redigera | redigera wikitext]
Dessa användare har tillgång till verktygen till och med 30 april. Nomineringar för omval kan göras från och med 1 april.

Till och med januari 2025

[redigera | redigera wikitext]
Dessa användare har tillgång till verktygen till och med 31 januari. Nomineringar för omval kan göras från och med 1 januari.

Till och med oktober 2024

[redigera | redigera wikitext]
Dessa användare har tillgång till verktygen till och med 31 oktober. Nomineringar för omval kan göras från och med 1 oktober.

Till och med juli 2024

[redigera | redigera wikitext]
Dessa användare har tillgång till verktygen till och med 31 juli. Nomineringar för omval kan göras från och med 1 juli.

Övriga administratörer

[redigera | redigera wikitext]

(ej inräknade i antalet administratörer ovan)

Snabblänk under omröstning

[redigera | redigera wikitext]
Om införandet av tidsbegränsade administratörskap