Ystad–Eslövs Järnväg

Från Wikipedia

Ystad-Eslövs Järnväg, YEJ, var en normalspårig järnväg mellan Ystad och Eslöv i Skåne. Banan öppnades för trafik 1865 på sträckan Ystad–Bjärsjölagård och 1866 hela sträckningen till Eslövs station. Banan byggdes av Claes Adelsköld medan stationerna ritades av den danske arkitekten Ludvig Vold, delvis efter modell av Adelskölds typritningar till järnvägsstationer[1].

Lok no 13, ALBO ett av 3 större lok levererade till YEJ 1900 från Richmondverken i USA.

Banan förstatligades 1941. Godstrafiken lades ner 1975 medan persontrafik på sträckan Eslöv–Tomelilla lades ner 1981 och denna sträcka revs upp 1984. Sträckan Tomelilla–Ystad är fortfarande i trafik och ingår i den bana som Banverket kallar Österlenbanan. Sedan 2003 är Österlenbanan elektrifierad och trafikeras med Pågatåg.

Vid Ellingevägen låg det två spår i marken. Det ena var YEJ och det andra var ett industrispår. Vid Felix industriområde låg ett spårkors som numera är upprivet. Den 2 kilometer långa sträckan från Eslöv mot Tomelilla användes aldrig efter 1991, utan det var Felix fabrik (Numera Orkla Foods) som använde det spåret. Det var bland annat glasburkar som transporterades där. Den trafiken upphörde 1995 när Felix uppgick i Procordia Foods (Numera Orkla Foods). Runt år 2000 rev man spårkorset och YEJ gamla järnvägsspår som låg kvar i Ellingevägen. Man lade även jord över både YEJ spår och Felix industrispår. Idag ligger endast Felix spår kvar i marken, men ljud- och ljussignalerna blev borttagna under år 2022.

Mellanliggande stationer var (från Eslöv mot Ystad): Skarhult, Hurva, Löberöd, Askeröd, Bjärsjölagård, Vollsjö, Klasaröd, Lövestad, Äsperöd, Tomelilla, Svenstorp och Köpingebro. Det fanns dessutom hållplatser i Östra Kärrstorp, Brunslöv, Lövestadby och Tryde.

Huvudstation[redigera | redigera wikitext]

Ystads station.

Järnvägsstationen i Ystad byggdes ursprungligen av Ystad-Eslövs Järnvägs AB. Stationen konstruerades som en säckstation med in- och utfart från öster. Fortfarande märks detta på hur spåret från Malmö (Ystadbanan) slingrar sig in "bakvägen" till stationen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Preben-Hansen, Bernadette, s. 8
  • Preben-Hansen, Bernadette. Ludvig Vold. En dansk arkitekt i 1860'ernes Skåne. Vesterbro 2007. ISBN 978-87-991402-1-3

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Sandin, Gunnar (1995). ”Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen”. Spår (Gävle) (Gävle  : Sveriges järnvägsmuseum, 1986-) 1995,: sid. 33-72  : ill., kartor. ISSN 0283-6483. ISSN 0283-6483 ISSN 0283-6483.  Libris 2072438 - Om hur Fritiof Nilsson Piraten skildrar Ystad-Eslövs järnväg i sina berättelser, särskilt Vollsjö station. Behandlar även järnvägens historia.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]