Neurotypisk

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Uttrycket neurotypisk (NT) myntades av personer med autismspektrumstörningar som en beteckning på människor med genomsnittliga, normalfungerande nervsystem, det vill säga motsatsen till dem som är neurologiskt atypiska, så som människor med autism, Aspergers syndrom eller liknande. En person som är neurotypisk kallas neurotyp. Neurotyp betyder alltså "person som inte har en autismspektrumstörning".

Begreppet används istället för positivt värdeladdade begrepp som "normal" eller "frisk". Att använda begreppet neurotypisk är att ifrågasätta det ensidigt positiva med detta tillstånd och det ensidigt negativa med olika autismspektrumtillstånd. Användandet av "normal" eller "frisk" om neurotypa personer leder tankebanorna logiskt till att personer med autismspektrumtillstånd måste vara "sjuka" eller "onormala", vilket är mer negativt laddade begrepp.

Termen används oftast av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Aspergers syndrom, högfungerande autism och ADHD, som är nöjda med sig själva och ser fördelar med sina så kallade funktions"nedsättningar" som de inte skulle vilja byta bort för att bli neurotypiska.

På internet är användandet av uttrycket neurotyp, eller "NT", avseende "normalbefolkningen" vedertagen i vida kretsar av personer med AS, HFA och ADHD.