Porfyrin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel för porfin, den enklaste porfyrinen.

Porfyriner är en grupp kemiska föreningar, som ingår i ett flertal biologiska system i bland annat människokroppen. Porfyriner består huvudsakligen av kol- och väteatomer, men i de heterocykliska och aromatiska ringstrukturer som kolatomerna bildar ingår även kväveatomer. Porfyriner binder metalljoner i sin mittersta hålighet, och blir då färgade. Härav kommer molekylens namn; ordet porfyrin kommer från grekiskans ord för lila.

I porfyrinets mitt binder den gärna en metallatom, såsom järn, zink, koppar, nickel eller kobolt. En typ av järnbindande porfyrin kallas hemgrupp och är en viktig beståndsdel i flera biologiska system däribland i blodets hemoglobin. Porfyrin finns även i de gröna växternas klorofyll.