Robert Almström

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Robert Almström (1834-1911)

Adolf Fredrik Robert Almström, född 19 augusti 1834 i Åmål, död 17 september 1911 i Stockholm, industriidkare och politiker, direktör för Rörstrands porslinsfabrik 1893-1909. Far till Olof Almström.

Robert Almström var apotekarson. Han erhöll 1850 anställning vid Rörstrands porslinsfabrik. Efter studieresor i utlandet antogs han 1855 till förste verkmästare vid nämnda fabrik, blev 1863 delägare i densamma och dess tekniske disponent samt är sedan 1893 dess såväl tekniske som administrative ledare. Han införde där dels efter eget huvud, dels efter utländska förebilder flera nya tillverkningsmetoder och fabrikat, ombyggde hela fabriken, vars tillverkning mer än tiodubblades mellan 1855 och 1895.

Han ombildade också Rörstrandsarbetarnas sjuk- och begravningskassa samt inrättade deras pensionskassa. Anläggningen av porslinsfabriken Arabia i Helsingfors planlades av honom. I "Uppfinningarnas bok" (bd 4, 1873) författade han avdelningen "Lervarorna och deras tillverkning", varjämte han skrivit åtskilliga smärre tekniska uppsatser. Han var ledamot av Vetenskapsakademien från 1894.

Almström hade flera offentliga uppdrag. 1888–96 var han en av Stockholms stads valkrets representanter i riksdagens första kammare, och 1898–1910 representerade han Gävleborgs läns valkrets. Han var därunder ledamot av lagutskottet (1889), bevillningsutskottet (1892–96 och 1898–1903) samt av särskilda utskott (1890 för arbetareförsäkringsfrågan och 1901 för försvarsfrågan). I egenskap av utpräglat konservativ och en av den protektionistiska kammarmajoritetens främsta märkesmän, frambar han 1895 motionen om mellanrikslagens uppsägning och hade plats i partiets förtroenderåd 1894–96 och från 1899. I socialpolitiska och unionella frågor intog Almström i regel en ganska återhållande ställning. Vid rösträttsfrågans behandling 1902 anslöt han sig till Hugo Tamms skrivelseförslag. Särskilt vurmade han för försvarsväsendets utveckling, och knöt sitt namn vid förslagen (1895 och 1896) om upptagande av stora lån till ökande av flottan och fasta försvarets utveckling samt (1899) om väsentlig ökning av de av k. m:t begärda anslagen till nya gevär, krigsfartyg m. m.

Bland Almströms övriga offentliga uppdrag märkes hans ledamotskap i kommittén för Kommersekollegiums ombildning och inrättande av industri- och handelskamrar (1883–85), tullkommittén (1888–92), arbetareskyddskommittén (1891–92), kommittén för Stockholmsutställningen 1897 samt kommittéerna för Sveriges deltagande i världsutställningarna i Paris 1878, Chicago 1893 och Paris 1900. Han var även stadsfullmäktig i Stockholm 1875–1891 och ledamot av direktionen över undervisningsverken i Stockholm 1883–1891. Sedan 1895 var han riksbanksfullmäktig.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Almström, Adolf Fredrik Robert, 1904–1926.