Vohu Manah

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Vohu Manah (”det goda sinnet”, Välviljan) anses i zoroastrisk mytologi från Iran vara en av Amesha Spenta, de andeväsen som både utgör en manifestation av den högste Guden och en mellanhand mellan människorna och denne Gud. Vohu Manah har förknippats med boskapsskötsel.Vohuman (den goda tanken) är perfekt och hjälper människan att förstå och vägleder henne till den rätta vägen. Zarathustra förstod ändamålet med det två skapelserna Menog och Getig genom Vohuman. Han lärde känna Ahura Mazdas visdom genom Vohuman. Vohuman är en maskulin gestalt.

Amesha Spenta betraktas både som delar av Ahura Mazda själv och självständiga varelser. De har beskrivits som ärkeänglar men forskningen definierar dem numera som Ahura Mazdas "emanationer" eller "egenskaper".