Ålands fredsinstitut

Från Wikipedia

Ålands fredsinstitut är ett forskningsinstitut i MariehamnÅland. Institutet jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 1992. Institutets styrelse fattar beslut om den övergripande verksamheten medan forskarrådet ansvarar för den vetenskapliga inriktningen. Institutet har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Ålands fredsinstituts forskare och gästforskare arbetar inom tre breda ämnesområden:

Institutet publicerar böcker och rapporter inom dessa områden. Genom att ordna seminarier och konferenser och genom ett växande bibliotek som är öppet för allmänheten fungerar institutet som en samlingspunkt för Åland, Norden och Östersjöområdet. Autonomi- och konflikthanteringsseminarier ordnas med grupper från konfliktområden världen över.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Ålands fredsinstitut genomför kurser och seminarieserier på Åland och internationellt inom följande områden:

 • Konflikthantering och icke-våld
 • Global och regional säkerhet
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Autonomier
 • Minoriteter
 • Anti-trafficking

Institutet driver projektet Fredsfostran i grundskolorna på Åland. Syftet är att införliva kunskaper och erfarenheter om konflikthantering, icke-våld, tolerans och skolmedling i grundskolan på Åland. Projektet genomförs i samarbete med Ålands landskapsregering och grundskolorna.

Närområdessamarbete[redigera | redigera wikitext]

Ålands fredsinstitut har utvecklat ett fungerande nätverk med medborgarorganisationer i Litauen, Vitryssland och i Kaliningrad-området som är en del av Ryssland. Grunden för samarbetet är de erfarenheter som samlats och metoder som utvecklats vid centret för kvinnor och barn, Nendre, i Vilnius, Litauen. Nendre startades 1998 av Ålands fredsinstitut och kvinnoklubben Devyndarbe. I dag erbjuder centret sociala tjänster till familjer med ensamstående mammor. Mammorna får stöd, för småbarnen finns dagvård och för skolbarnen eftermiddagsaktiviteter. Nendre har blivit en av de ledande organisationerna inom jämställdhetspedagogik och jämställdhetsfrämjande åtgärder i Litauen.

Sedan år 2005 har Nendre delat med sig av sina kunskaper till organisationer i Vitryssland och Kaliningrad. Syftet är att ge marginaliserade grupper styrka att hantera och bestämma över sina egna liv. Projektinsatserna omfattar utbildning, rådgivning och utvecklande aktiviteter för kvinnor och barn.

Ålands fredsinstitut har också bidragit till att sprida tjejgruppsmetoden i Litauen. Metoden som har utvecklats i Norden och anpassats till lokala förhållanden stärker unga flickor och bidrar till att förebygga brottet människohandel. Metoden har börjat användas även i Vitryssland.

Ungdomsarbete & EU-programmet Aktiv ungdom[redigera | redigera wikitext]

Ålands fredsinstitut deltar i internationellt ungdomssamarbete inom bland annat följande områden:

 • European Voluntary Service (EVS). Institutet skickar ut och tar emot volontärer.
 • Ungdomsutbyten.
 • Seminarier, kurser och andra aktiviteter för att främja dialog och kunskap om andras levnadsvillkor.

Ålands medlingsbyrå[redigera | redigera wikitext]

Ålands medlingsbyrå upprätthålls av Ålands fredsinstitut på uppdrag av länsstyrelsen på Åland. Medlingsbyrån erbjuder möjlighet att medla i enlighet med lagen om medling vid brott och i vissa tvister (FFS 1015/2005).

Medling är en avgiftsfri service och tanken är att parterna genom att mötas och diskutera ska kunna komma överens om en gottgörelse, till exempel i form av en penning- eller arbetsprestation. Vid medling deltar parterna till brottet eller tvisten och två frivilliga, utbildade och opartiska medlare.

Åland[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Åland

Åland består av omkring 6 500 öar, varav ett åttiotal är befolkade. Åland har cirka 27 000 invånare. Åland är ett självstyrt, demilitariserat och svenskspråkigt landskap i Finland. Ålands demilitarisering innebär att militär inte får uppehålla sig på området och att Åland inte får befästas. Åland är neutraliserat och får därför inte bli en krigsskådeplats. Ålands internationella regim har sin grund i Ålandsservitutet från 1856.

Publikationer[redigera | redigera wikitext]

 • Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitari-sering och neutralisering. Susanne Eriksson, Lars Ingmar Johansson, Barbro Sundback, 2006 (finns även på engelska och finska).
 • International Obligations and National -Debates: Minorities around the Baltic Sea. Sia Spiliopoulou Åkermark (red.), 2006.
 • Territoriella autonomier i världen. Maria Ackrén, 2005.
 • Litauisk-svenska alfabetet. Danute Mituziene (red.), 2005.
 • Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa. Christer Ahlström, 2004 (finns även på engelska).
 • Åland, Finland och europeisk säkerhet. Teija Tiilikainen, 2002 (finns även på finska).
 • Human Rights of Minority Women – a Manual of International Law. Sia Spiliopoulou Åkermark, 2000.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]