Ølve

Från Wikipedia

Ølve är by vid nordvästsidan av Kvinnheradsfjorden i Kvinnherads kommun i Hordaland i Norge.

Ølve ligger i utkanten av Kvinnherads kommun och gränsar till Fusa kommun, via havet också till Tysnes kommun. Ølve domineras av jordbruk men en del industri förekommer, bland annat Umoe Schat-Harding AS, som en del av Umoe AS-gruppen som är en stor producent av livbåtar till fartyg och kryssningsfartyg.