Absolutbelopp

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Graf över absolutvärdesfunktionen för reella tal
Absolutbeloppet motsvaras av ett tals avstånd till noll, (eller origo), oavsett dess riktning. Den röda vektorn pekar på ett tal vars absolutbelopp är lika stort som samtliga tal på den gröna cirkeln.

Absolutbeloppet, ibland kallat absolutvärdet eller beloppet av ett tal x betecknas |x| och är ett positivt reellt tal eller noll och kan ges den geometriska tolkningen som ett tals avstånd till origo eller 0-punkten i det fall talet kan representeras på tallinjen.

Absolutbeloppet av ett reellt tal x definieras av

Absolutbeloppet av ett komplext tal z = a + bi definieras av

(se kvadratrot och komplexkonjugat.)

För en vektor v = (x1, x2,..., xn), kallas ibland vektorns längd för vektorns absolutbelopp eller belopp:

Längden av en vektor kallas dock ofta dess norm och betecknas .

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Om a och b är komplexa tal gäller att

  1. (triangelolikheten)
  2. (omvända triangelolikheten)
  3. , där är det komplexkonjugerade värdet av

Om a och b är reella gäller även

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]