Academi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Academi (tidigare Xe, Blackwater Worldwide samt Blackwater USA) är ett amerikanskt säkerhetsföretag/militärföretag som startades 1997, och har sitt högkvarter i North Carolina. I december 2011 bytte man namn till Academi. Företaget har uppträtt i ett 30-tal olika namn vid federala upphandlingar efter Irakkriget.[1] Under 2014 utfördes en företagssammanslagning med den forna konkurrenten Triple Canopy. Det nya bolagets namn är Constellis Group.

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Efter att ha fått ett mångmiljonarv från sin fars dödsbo startade Erik Prince företaget Blackwater USA. Erik hade en kort militär karriär och hade bland annat fullgjort tre terminer för att bli en Navy Seal, men avslutade utbildningen i förtid i samband med faderns död.

Verksamheten och affärsidén var inledningsvis att genom säkerhetsinstruktörer erbjuda militära och polisiära myndigheter utbildning. Efter en mycket framgångsrik start expanderade verksamheten till nya områden som till exempel att sälja säkerhetstjänster till USA:s utrikesdepartement och dess personal utomlands. Denna verksamhet fick namnet Blackwater Worldwide, vilket i oktober 2007 blev namn på hela företaget. Man har även fått en federal order på flera miljarder dollar för bekämpning av narkotikasmuggling, huvudsakligen i projektet Plan Colombia vilket bland annat innebar träning och support åt den colombianska polisen och militären.

Företaget är indelat i flera olika affärsområden och har enligt egna uppgifter världens största privata militära träningsläger, beläget i Moyock, North Carolina samt bland annat egen tillverkning av övningsutrustningar och bepansrade fordon. Det har blivit mycket populärt bland amerikanska förband att utföra övningar på företagets moderna anläggningar, men även vapenindustrin i USA använder bolget och dess personal för att utvärdera nya vapen.

Det tidigare namnet Blackwater syftar till de svarta torvmyrar som finns inom företagets 2 833 hektar stora övningsområde.

Enligt uppgifter från Associated Press den 13 februari 2009 har företaget meddelat att man från och med nu kommer att arbeta under namnet 'Xe' (uttalas 'zee'). Enligt ledningen är detta en del av att ändra syftet med företaget. Företaget blev mycket kritiserat efter dödsskjutningen av över ett dussin civila i Irak.[2] En talesman för företaget deklarerade att de känner att det tidigare namnet Blackwater är alltför starkt förknippat med företagets arbete i Irak.[3] Xe:s två största konkurrenter är Dyncorp och Triple Canopy.

Xe:s snabba framgång[redigera | redigera wikitext]

Bushadministrationens strategi att starta Kriget mot terrorismen blev finansiellt det stora genombrottet för bolaget. Man anlitade PR- och lobbyföretaget Alexander Strategy Group, som redan hade nära samarbete med Bushadministrationen.

PR-firman stängdes dock senare ner på grund av flera fällande domar i en mutskandal kring PR-firmans frontfigur, lobbyisten Jack Abramoff samt en rad republikanska politiker. Bolaget använde därefter företaget C&M Capitolink för sina politiska uppvaktningar, och har under 2008 betalat 240 000 dollar för lobbying.[4]

Bolaget har framgångsrikt lyckats värva flera högt uppsatta personer inom både CIA och Pentagon. Till vice ordförande värvades Cofer Black. Han var tidigare ansvarig inom CIA för vissa terroristfrågor, speciellt tillsatt av Bushadministrationen efter elfte september. Bolagets lyckade värvningar har medfört att man har fått de rätta politiska kopplingarna och därmed de stora beställningarna.[5]

Eric Prince ägde även företaget Terrorism Research Center vilket sedan 2007 ingår i Total Intelligence Solutions (TIS), där även Cofer Black är delägare. TIS verksamhetsområde är insamling och bearbetning av underrättelser, vilket traditionellt har utförs av CIA.[6]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Rörelsen Anti-Xe/Blackwaters logotyp.

Företaget har verkat i bakgrunden av Irakkriget likt en privatarmé, och har blivit allt mer uppmärksammat för oprovocerat våld, och dess inblandning i ett otal dödsskjutningar av till synes oskyldiga passerande civila. Bland Iraks befolkning är denna typ av företag ökänt och avskytt för dess vana att "skjuta först och fråga sedan"[källa behövs].

Bush-administrationen har använt säkerhetsföretag i syfte att reducera antalet döda amerikanska soldater i Irak, detta genom att lägga ut farliga uppdrag. Därmed slipper försvarsmakten att redovisa ännu fler stupade amerikaner. Den amerikanska försvarsmakten ansåg till en början att de kontraktsanställda utför viktiga uppdrag som frigör amerikanska soldater för andra uppgifter,[7] men den uppfattningen har förbytts till det motsatta; Att försvarsmakten måste åka på uppdrag för att återupprätta ordningen efter att kontraktsanställda har skapat kaos. En rapport från Congressional Research Service från 2007 visar att 182 000 anställda till privata militära företag och privata säkerhetsföretag är kontrakterade under amerikanska myndigheter i Irak. Av dessa är 118 000 irakier, 21 000 amerikaner och 43 000 kommer från andra länder, bland annat Chile, Fiji, Nepal, Sydafrika och Storbritannien.[8] Det finns inga uppgifter om hur många säkerhetsvakter som har omkommit i Irak.[9]

Ur ett juridiskt perspektiv har bolaget och andra privata säkerhetsföretag samt privata militära företag haft en oklar juridisk status i och med att chefen för den civila administrationen i Irak, amerikanen Paul Bremer utfärdat ”Order 17”[10] som fattades 2004, då USA styrde Irak. ”Order 17” innebar att amerikanska styrkor och myndighetspersoner samt kontraktsanställda endast omfattas av lagen från den stat de skickats från och därmed innehar immunitet mot irakisk lag.[11] Man befinner sig alltså i en gråzon med fritt spelrum av laglöshet, där kontraktsanställda som har begått brott blir hemskickade utan påföljd, i samverkan med USA:s utrikesdepartement.[12] Det har också förekommit att amerikanska myndigheter verksamma i Irak har överlåtit till anställda att skriva utredningsrapporter om sina egna dödsskjutningar.[13] Bushadministrationen har nyttjat företaget för att optimera framgångarna i Irak, delvis genom att gå förbi de amerikanska myndigheterna. Bolaget lyder inte under vare sig militären, Pentagon, FBI eller CIA.

Amerikanen Paul Bremer, chef för Iraks administration, eskorterad av företagets personal


Den irakiska regeringen har arbetat med att få den dominerande aktören att lämna landet efter att företaget varit inblandat i en dödsskjutning av 17 civila. Man anser också att utgifterna för säkerhetsbevakningen tär på budgeten som annars skulle gå till infrastrukturbyggen. Under 2006 erhöll bolaget totalt 593 601 951$ av federala medel för sina insatser i Irak, där stora delar har kontrakterats utan offentlig upphandling eller insyn. Företagets mest hemliga uppdrag får inte redovisas finansiellt av säkerhetsskäl.[14] En normallön för en Amerikansk soldat ligger på cirka 57$ per dag, medan en anställd beräknas tjäna mellan 500 och 600$ per dag.[15]

Grundaren och ende ägaren, Eric Prince, har starka band till den kristna radikala högern i USA,[16] och Prince visar öppet sina sympatier till Republikanerna.[17] Eric Prince har donerat över 250 000$[18] till Republican National Committee, vilka arbetar med politiska strategier, samt till olika republikanska politiker. Flera i släkten Prince är djupt engagerade i det republikanska partiet, och Erik Prince har i yngre år praktiserat i Vita huset, under Bush den äldres tid.

Efter Orkanen Katrina anlitades bolaget till den drabbade regionen för att motverka bland annat plundring. De tungt beväpnade säkerhetsvakterna har jobbat utan någon övervakning från myndigheterna, i strid mot gällande lagar. Även de arvoden som bolaget erhöll från myndigheterna på 950$ per man och dag, vilket blev ca 33 000 000$ anses inte skäliga.[19][20]

Utredningar[redigera | redigera wikitext]

Kongressen i USA har granskat bolaget med flera i den privata säkerhetsindustrin i Irak, på grund av alla incidenter och dödsskjutningar. I september 2007 drogs bolagets licens i Irak in, efter att de har dödat ett tiotal civila.[21], men de återfick senare licensen igen. Utredningarna har bland annat resulterat i att militären nu har en överordnad roll gentemot säkerhetsbolagen. FBI har utrett skottlossningen från anställda som dödade 17 civila Irakier, men det visade sig att personal på amerikanska UD hade gett de inblandade åtalsimmunitet.[22]

Ett av företagets flygplan havererade 2004 under ett uppdrag med personal- och godstransporter för den amerikanska staten. Vid tillfället rådde bra väder och god sikt på flygrutten mellan Bagram Air Base och Farah. Änkan till en av de omkomna stämde bolaget för vårdslöshet. Änkan som själv är pilot reagerade på en rad märkliga omständigheter. De hade åkt utan att meddela någon planlagd rutt. Bolaget hade ingen utrustning att spåra flygplanets position. Det havererade planet hittades långt från den mest logiska rutten. Flygplanstypen hade inte kapacitet att ta sig över ett av Afghanistans högsta berg. Bolaget besvarade änkans stämning med att fallet borde tas upp under islamisk lag då olyckan skedde i Afghanistan. (lagsystemet Sharia). Efter att fallet uppmärksammades i amerikanska medier slöts en förlikning mellan parterna. Myndigheterna drog in bolagets tillstånd i en månad.[23]

Under 2007 påbörjade åklagare i USA att undersöka bolagets inblandning i de illegala amerikanska automatvapen och militär utrustning, som har hittas på den svarta marknaden i Irak. Ärendet har sitt ursprung i att vapnen hittades hos den terroriststämplade organisationen PKK i Turkiet. De turkiska myndigheterna har krävt en förklaring från de amerikanska myndigheterna. Två anställda valde att samarbeta med åklagaren.[24] Fem personer, före detta medlemmar i företagets ledning, kallades till domstol i april 2010. Detta efter att myndigheterna hittat oklarheter kring vapenexport efter ett tillslag mot huvudkontoret i Moyock 2008.[25] Bolaget fick betala 42 miljoner i böter för att ha brutit mot gällande exportregler.[26] Åklagare utreder även företaget för mutbrott i Irak, detta i samband med att myndigheterna i Irak har börjat att titta närmare på de dödsskjutningar där säkerhetsföretag har varit involverade.

PR- och lobbyföretaget BKSH (Black, Kelly, Scruggs & Healey) anlitades för att stödja Erik Prince inför kongressutfrågningarna under oktober 2007, angående bolagets förehavanden i Irak. BKSH har starka band till den republikanske strategen Charles Black, som också var ansvarig kampanjrådgivare inför presidentvalet 2008, för den republikanske huvudkandidaten John McCain.[27]

Bolagets framtid i Irak[redigera | redigera wikitext]

Den 1 januari 2009 erhöll myndigheterna i Irak rätten att själva utfärda licenser för säkerhetsfirmor verksamma i Irak. Detta har resulterat i att Iraks regering, som sedan 2004 jobbat med att få bolaget ut ur Irak, låtit meddela att de inte får tillståndet förnyat. Bolagets sista uppdrag i Irak upphörde i maj 2009. Även amerikanska myndigheter har meddelat att inga nya uppdrag går till bolaget i Irak, om de inte har licens för sin verksamhet. Mellan 33 och 55% av bolagets omsättning grundar sig på federala kontrakt för Irak.[28] I januari 2010 gjorde Irakiska säkerhetsstyrkor razzior mot privata säkerhetsfirmor i Irak, vars arbetstillstånd löpt ut. Bland beslaget fanns stora mängder gevär, ammunition, granater med mera.[29]

Nya marknader[redigera | redigera wikitext]

Under 2006 startade bolaget sitt dotterbolag Greystone Inc med säte på Bermuda. Företagets VD Chris Burgess och dess ägare Eric Prince är bekanta sedan deras tid som soldater inom Navy SEAL. Greystone har registrerat sig som leverantör till FN inom områdena träning, bemanning samt logistik.[30]

Bolaget har försökt att köpa ett 330 hektar (3,3 km²) stort markområde vid orten Potrero i Kalifornien, nära den mexikanska gränsen. Marken var tänkt att användas som ett nytt träningsläger för polisiära och militära verksamheter. När planerna blev kända för ortsbefolkningen väcktes en stark opinion mot företagets etablering intill ett naturskyddsområde, vilket till slut fick dem att dra tillbaka sin bygglovsansökan. Två personer i de lokala myndigheterna avskedades då de utan mandat utfärdade bygglov. Bolaget har genom lobbying arbetat med att få federala kontrakt inom gränsbevakning.

I november 2008 hölls en demonstrationsflygning av bolagets egenutvecklade zeppelinare "Airship llc polar 400" för myndighetspersoner. Den fjärrstyrda enheten skall kunna användas för övervakning av till exempel gränsområden, eller militära områden.[31]

I oktober 2008 skickade bolaget sitt 42-metersskepp "M/V MacArthur" till vattnen utanför Somalias kust. Det före detta statliga forskningsskeppet har en 14 man stark besättning samt helikopterplatta, därtill kommer säkerhetsvakter med helikoptrar. Företaget erbjuder hjälp till skeppsredare, vilka har blivit drabbade av pirater.[32][33]

Uppgifter som har framkommit under 2010 genom Wikileaks, visar att skeppet har haft uppdrag för staten Djibouti att jaga pirater. I samma rapport meddelas att "Företaget inte har några intentioner att ta pirater till förvar eller arrest".[34]

I februari 2008 köpte bolaget ett propellerdrivet flygplan från den brasilianska tillverkaren Embraer. Flygplansmodellen "314-B1 Super Tucano" används även av den brasilianska försvarsmakten.[35] Planet (tvåsitsig variant för flygutbildning) har registrerats och levererats till bolagets dotterbolag "EP Aviation LLC". Totalt finns cirka 30 plan och helikoptrar registrerade i företaget.

2008 försökte man starta företaget Satelles Solutions, ett militärt träningsläger men inriktning på djungel, i den före detta amerikanska militärbasen Subic Bay i Filippinerna. Planerna lades dock ner då arrendet inte beviljades av en oenig filippinsk senat.[36]

2009 startar företaget "Camp Integrity" i Afghanistan. Det 40 hektar stora logistikcentret nära Kabul International Airport är avsett för alla västerländska trupper i landet. Största kund är amerikanska militären, som kallar anläggningen för en “forward operating base”. Centrets tjänster tillhandahålls dygnet runt, och utbudet är bränsledepå, verkstäder, logi, kontor och konferensanläggningar. Hela anläggningen ses som en hårt bevakad befästning, och ett nav för hela branschen inom militära företag verksamma i regionen.

Bolaget har under 2009 fått uppdrag av CIA att flyga UAV, dvs fjärrstyrda små bombflygplan, med målet att terminera (döda) talibaner. Många civila offer har skördats. UAV:er har skickats från baser i Afghanistan och Pakistan. Tidigare var detta ett uppdrag som utfördes av anställda på CIA.[37]

Under 2010 har bolaget fått nya multimiljonuppdrag i Afghanistan, under namnet Paravent. Myndigheterna känner sig dock vilseledda eftersom vapentillverkaren Raytheon har agerat som ombud. De har även deltagit vid en omfattande upphandling av polisutbildning i Afghanistan, men då under namnet 'U.S. Training Center'.[38][39] 2011 släpps videospelet Blackwater avsett för TV-spelkonsolen Xbox 360. Spelet togs fram av företaget "505 Games" på uppdrag av Eric Prince. På en webbutik med nostalgiartiklar, och det ursprungliga bolagsnamnet Blackwater, beskriver man spelet som: "Medryckande närvaro som ger spelaren en chans att känna hur det är att var med i ett team på uppdrag, utan risk att hamna i en verklig krigssituation." [40][41]

Till försäljning[redigera | redigera wikitext]

I samband med att företagets toppledning och flera anställda kallades till rättegångar under 2010, valde ägaren Eric Prince att lägga ut hela bolaget till försäljning. Flygenheten EP Aviation LLC såldes separat. Eric Prince har även lämnat USA och är sedan juni 2010 bosatt i Abu Dhabi. Förenade Arabemiraten har inget utlämningsavtal med USA. Från den nya adressen kommer verksamheten att fortsätta med att tillhandahålla säkerhetstjänster för afrikanska stater samt Mellanöstern,[42] bland annat genom företagen Saracen International.[43] Eric har bl.a. jobbat med ett uppdrag åt staten Förenade Arabemiraten, att bygga upp en 800 man stark legionärsbataljon.[44]. Han har också verksamhet i det HongKong-baserade företaget Frontier Services Group.

Rykten spreds under 2010 att kemi- och läkemedelsföretaget Monsanto hade köpt bolaget. Detta förnekades via ett meddelande på Monsantos webbsida. I samma meddelande angavs att man inte har haft att göra med bolaget, men att uppdrag har gått till systerföretaget Total Intelligence Solutions (TIS). TIS har försett Monsanto med underrättelserapporter om grupper och aktiviteter som kan utgöra en risk för företaget och dess personal. Monsanto är verksamma inom bland annat genmodifiering, och blev under Vietnamkriget kända för tillverkningen av kemikalien Agent Orange, även sålt i Sverige som Hormoslyr.[45]

Representanter från Barack Obamas administration meddelade under 2010 att inga statliga uppdrag kommer att gå till bolaget, så länge Eric Prince är företagets ägare. I början på 2011 övergick ägandet till en grupp investerare genom ett riskkapitalbolag med ingen insyn. De nya ägarna representeras av Jason DeYonker of Forté Capital Advisors, vilka sedan länge är familjen Princes ekonomiska rådgivare.[46] Som oberoende ledamot har John Ashcroft utsetts, han var tidigare justitieminister i Bushadministrationen. [47]

Presidentvalet 2016 och Donald Trump[redigera | redigera wikitext]

Inför presidentvalet 2016 har Eric Prince med familj stöttad Donald Trump både finansiellt och rådgivande. Familjen Prince har donerat hundratusentals kronor till Trumps valkampanj. Eriks syster, Betsy DeVos har utsetts till utbildningsminister av Donald Trump. [48]

Erik har i kontakter med högertidningen Breitbart News chef, och numera Trumps rådgivare Steve Bannon, propagerat för att man borde återinföra det ökända Operation Fenix, dvs. CIA:s grupp av lönnmördare, utförda under Vietnamkriget. Metoden skulle återinföras riktad mot ISIS. [49]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Dokumentär[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”30 False Fronts Won Contracts for Blackwater”. New York Times. 3 september 2010. http://www.nytimes.com/2010/09/04/world/middleeast/04blackwater.html?_r=1&ref=blackwater_usa. 
 2. ^ Associated Press (13 februari 2009). [www.guardian.co.uk/world/2009/feb/13/blackwater-changes-name-xe ”US security firm mired in Iraq controversy changes its name: Blackwater Worldwide renamed Xe as company tries to salvage its tarnished brand”] (på engelska). Guardian.co.uk. www.guardian.co.uk/world/2009/feb/13/blackwater-changes-name-xe. Läst 19 november 2011. 
 3. ^ Baker, Mike (13 februari 2009). ”In shift, Blackwater dumps tarnished brand name”. The Associated Press (transcend.org). https://www.transcend.org/tms/2009/02/in-shift-blackwater-dumps-tarnished-brand-name/. Läst 13 februari 2009. 
 4. ^ Blackwater USA: Summary
 5. ^ Revolving Door to Blackwater Causes Alarm at CIA
 6. ^ ”Total Intelligence Solutions, LLC”. Arkiverad från originalet den 29 september 2007. https://web.archive.org/web/20070929170336/http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Total_Intelligence_Solutions,_LLC. Läst 4 april 2008. 
 7. ^ Säkerhetsbolag sprider skräck i Irak Dagens Nyheter, 10 oktober 2007
 8. ^ Jennifer K Elsea & Nina M Serafino (2007) Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status, and Other Issues, Washington DC: Congressional Research Service sid:2-3
 9. ^ Ny kritik mot säkerhetsvakter i Irak Svenska Dagbladet, 11 oktober 2007
 10. ^ ”Coalition Provisional Authority Order Number 17 (Revised)”. Arkiverad från originalet den 1 juli 2004. https://web.archive.org/web/20040701202703/http://iraqcoalition.org/regulations/20040627_CPAORD_17_Status_of_Coalition__Rev__with_Annex_A.pdf. Läst 14 november 2010. 
 11. ^ Peter W Singer (2007) Can’t Win With ‘Em, Can’t Go To War Without ‘Em: Private Military Contractors and Counterinsurgency Brookings: Foreign Policy sid 11–12
 12. ^ VideoYoutube
 13. ^ Blackwater contractor wrote government report on incident CNN 2 oktober 2007
 14. ^ Memorandum October 1,2007 USA:s kongress
 15. ^ ”Support our mercenaries - their chief coporate executives deserve higher profits”. Canadian dimension. 9 oktober 2007. Arkiverad från originalet den 11 december 2007. https://web.archive.org/web/20071211042140/http://canadiandimension.com/articles/2007/10/09/1382/. Läst 10 januari 2008. 
 16. ^ James Risen (28 oktober 2007). ”Blackwater Chief at Nexus of Military and Business”. http://www.nytimes.com/2007/10/08/washington/08prince.html?ex=1349582400&en=c957b61f70b0617e&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss. 
 17. ^ Chris Hedges (31 december 2006). ”America's Holy Warriors”. Arkiverad från originalet den 10 november 2007. https://web.archive.org/web/20071110215102/http://www.truthdig.com/report/item/20061231_chris_hedges_americas_holy_warriors/. Läst 19 oktober 2007. 
 18. ^ Newsmeat - Erik Prince Arkiverad 12 oktober 2007 hämtat från the Wayback Machine.
 19. ^ Jeremy Scahill (5 juni 2006). ”In the black(water)”. Arkiverad från originalet den 11 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071011184301/http://www.tulanelink.com/tulanelink/blackwater2_box.htm. Läst 21 oktober 2007. 
 20. ^ Jeremy Scahill (21 september 2005). ”Blackwater down”. http://www.thenation.com/doc/20051010/scahill. 
 21. ^ TT-AFP (17 september 2007). ”Irak stoppar vaktbolag från USA”. Svenska dagbladet. http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_17098431.asp. 
 22. ^ TT-AFP (30 oktober 2007). ”Skärpta regler för vaktbolag i Irak”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/skarpta-regler-for-vaktbolag-i-irak. 
 23. ^ CBS 60 Minutes (21 Februari 2010). ”Blackwater 61”. CBS. http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=6624094n&tag=mncol;lst;1. 
 24. ^ Assoicated Press (21 september 2007). ”Feds probe Blackwater links to arms smuggling”. MSNBC. http://www.msnbc.msn.com/id/17149369/. 
 25. ^ ”Indicts 5 Blackwater Ex-Officials”. The New York Times. 16 april 2010. http://www.nytimes.com/2010/04/17/world/17XE.html. 
 26. ^ ”Böter stoppar inte Blackwater”. SVD. 21 augusti 2010. https://www.svd.se/boter-stoppar-inte-blackwater. 
 27. ^ ”Blackwater aided by PR giant”. USAtoday. 15 Oktober 2007. http://www.usatoday.com/news/washington/2007-10-05-blackwater-pr_N.htm. 
 28. ^ ”US will not renew Iraq contract with Blackwater”. CNN. 30 januari 2009. http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/30/us.blackwater.contract. 
 29. ^ DN (9 januari 2010). ”Irakiskt tillslag mot säkerhetsbolag”. DN. http://www.dn.se/nyheter/varlden/irakiskt-tillslag-mot-sakerhetsbolag. 
 30. ^ ”Mother Jones Magazine questions”. Greystone. Arkiverad från originalet den 8 september 2008. https://web.archive.org/web/20080908002943/http://www.greystone-ltd.com/mother_jones_qa.htm. 
 31. ^ ”Blackwater Communiqué”. Blackwater. 1 december 2008. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151017235400/http://www.blackwaterusa.com/images/pdf/AlumniNewsletter1208.pdf. Läst 29 december 2008. 
 32. ^ ”Blackwater Floats Private Navy To Fight Pirates”. Forbes. 23 Oktober 2008. http://www.forbes.com/2008/10/23/blackwater-pirates-somalia-biz-logistics-cx_wp_1023blackwater.html. 
 33. ^ ”Blackwater Sees Treasure in Pirates”. Military.com. 20 Oktober 2008. http://www.military.com/news/article/blackwater-sees-treasure-in-pirates.html. 
 34. ^ ”Djibouti cleared Blackwater to kill pirates”. Afrol News. 1 december 2010. Arkiverad från originalet den 6 december 2010. https://web.archive.org/web/20101206011557/http://www.afrol.com/articles/36991. Läst 12 december 2010. 
 35. ^ ”Blackwater buys Brazilian-made fighter plane”. USA Today. 1 Januari 2008. http://www.usatoday.com/news/world/2008-06-01-blackwater-brazlian-fighter-plane_N.htm. 
 36. ^ ”Interview: Greystone's Christopher Burgess”. Mothe Jones. 8 mars 2008. Arkiverad från originalet den 25 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151025093047/http://www.motherjones.com/politics/2008/03/interview-greystones-christopher-burgess.htm. 
 37. ^ ”C.I.A. Said to Use Outsiders to Put Bombs on Drones”. New York Times. 20 augusti 2009. http://www.nytimes.com/2009/08/21/us/21intel.html. 
 38. ^ ”Another contract for controversial contractor”. CNN. 10 mars 2010. Arkiverad från originalet den 6 december 2019. https://web.archive.org/web/20191206221730/http://afghanistan.blogs.cnn.com/2010/03/10/another-contract-for-controversial-contractor/. Läst 6 december 2019. 
 39. ^ ”Senator wants justice review on contract for work in Afghanistan”. CNN. 4 mars 2010. Arkiverad från originalet den 6 december 2019. https://web.archive.org/web/20191206221737/http://afghanistan.blogs.cnn.com/2010/03/04/senator-wants-justice-review-on-contract-for-work-in-afghanistan/. Läst 6 december 2019. 
 40. ^ ”Blackwater's Erik Prince Takes on Modern Warfare”
 41. ^ ””Blackwater Video Game Will Make You Sweat””. Arkiverad från originalet den 10 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130310054537/http://blackwaterusa.com/blackwater-video-game. Läst 27 november 2012. 
 42. ^ ”Blackwater Founder Moves to Abu Dhabi, Records Say”. New York Times. 17 augusti 2010. http://www.nytimes.com/2010/08/18/world/18blackwater.html. 
 43. ^ ”Blackwater Worldwide”. New York Times. 25 april 2011. http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/blackwater_usa/index.html. 
 44. ^ ”Secret Desert Force Set Up by Blackwater’s Founder”. New York Times. 14 Maj 2011. http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?_r=1&ref=blackwaterusa. 
 45. ^ Nation Magazine Story, "Blackwater Black Ops" Refers to Monsanto and Security Firm Arkiverad 28 januari 2012 hämtat från the Wayback Machine. Monsanto, 16 September 2010
 46. ^ Blackwater Founder in Deal to Sell Company New York Times, 16 December 2010
 47. ^ "Blackwater’s New Ethics Chief: John Ashcroft"
 48. ^ "Notorious Mercenary Erik Prince Is Advising Trump From the Shadows"
 49. ^ "Trump Admin Raising Phoenix Program From the Ashes - Corbett Report Mirror" Arkiverad 19 februari 2017 hämtat från the Wayback Machine.