Agentbaserad modell

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Agentbaserad modell, ABM, är en typ av beräkningsmodell för att simulera system bestående av självständiga agenter och skapa sig en uppfattning om beteendet för systemet i sin helhet. Tanken bygger på att de makroskopiska egenskaper man vill undersöka eller efterlikna är resultatet av att en stor mängd enkla objekt, agenter, interagerar på mikronivå. Med agentbaserad modellering försöker man således skapa modeller av komplexa system genom att bygga dem nedifrån och upp, från individuella beståndsdelar till övergripande strukturer. Dessa modeller försöker vanligen efterlikna samhällsvetenskapliga, sociala eller biologiska skeenden.

Modellens grundtankar, som bygger på konceptet emergens, formulerades under 1940-talet, men den fick ingen bredare användning innan datorernas genomslag på 1990-talet. Idéerna kan spåras tillbaka til John von Neumanns självreplikerande maskin och cellulära automater. John Horton Conway utvecklade genom sitt Game of Life från 1970 teorin ytterligare, framför allt genom att han använde oerhört enkla regler för att styra sina agenters agerande i ett 2-dimensionellt rutnät.

En sedan mitten av 1990-talet starkt växande gren i den agentbaserade forskningen är agentbaserad beräkningsekonomi, agent-based computational economics, där till exempel finansiella marknader studeras.

Genom att i detalj efterlikna hur ett system fungerar på dess mikroskopiska nivå, låter man systemets makroskopiska variabler framträda genom emergens. Exempelvis kan man genom att simulera enskilda individers beteenden efter en konsert studera mekanismerna för när stående ovationer inträffar eller inte inträffar. Forskare skulle i det fallet ställa upp regler för hur enskilda individer kan reagera och därigenom definiera begynnelsetillståndet för systemet, medan simulationen därefter, utan forskarens ytterligare inblandning, fick utvisa vad resultatet blev på den övergripande nivån: ifall publiken som helhet gav en stående ovation eller ej.

Se även[redigera | redigera wikitext]