Akut-p-piller

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Akut-p-piller eller postcoital antikonception[1] är en tablett med hormoner som tas inom tre dygn efter samlag för levonorgestrel och inom fem dygn för ulipristal. Läkemedlen kan förhindra en oönskad graviditet hos kvinnor som har haft oskyddat sex och är rädda för att bli gravida. Akut-p-piller är dock inte en form av abortpiller, utan ett preventivmedel, och det fungerar bara om befruktning inte redan skett.[2][3]

Levonorgestrel[redigera | redigera wikitext]

Levonorgestrel-piller innehåller gulkroppshormonet levonorgestrel[4], ett gestagen[5] (gulkroppshormon), vilket genom att fördröja ägglossning förhindrar graviditet. Det kan dock inte förhindra att ett redan befruktat ägg fastnar i livmodern.[6][7][8]

Säkerheten för effekt med akut-p-piller som innehåller levonorgestrel varierar efter hur lång tid efter samlaget som tabletten tas. Helst skall pillret tas inom tolv timmar.[4] Om pillret tas inom ett dygn är chansen 95 % att graviditet förhindras, men effekten minskar sedan. Intaget efter två dygn är effekten 85 %, och på den tredje dagen 58 %. Därefter förlorar pillret sin verkan.[9] Om kvinnan redan blivit gravid fungerar inte pillret.[2]

Akut-p-piller med levonorgestrel kan i Sverige och Finland köpas receptfrittapotek under namnen Norlevo[2] och Postinor[5]. Pillret skall inte användas tillsammans med ulipristal-piller.[4]

Ulipristal[redigera | redigera wikitext]

Akut p-piller med ulipristal säljs i Sverige receptfritt på apotek under namnet ellaOne. Pillren kan minska effekten för hormonella preventivmedel fram till nästa menstruation.[3]

Akut p-piller som preventivmedel[redigera | redigera wikitext]

Eftersom pillret inte kan avbryta graviditet (abort), betraktas det som ett preventivmedel. Vid upprepad behandling under samma menstruationscykel får dock pillret minskad effekt.[10] Säkerheten är lägre än många andra preventivmetoder. Menstruationscykeln kan dessutom rubbas till följd av hormonförhöjningen.[2] Därför brukar man avråda från att använda akut-p-piller annat än som nödlösning, och inte se det som ett fullvärdigt alternativ till andra preventivmetoder.[10]

Akut p-piller och kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

I november 2013 varnade Läkemedelsverket för att en studie visat att akut-p-piller innehållande levonorgestrel kunde ha en sämre effekt om kvinnan väger över 75 kg och obefintlig effekt vid en kroppsvikt över 80 kg.[11] Detta ledde till att den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inledde en granskning av samtliga akutpreventivmedel. [12] EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP, rekommenderade då att akutpreventivmedel med både levonorgestrel och ulipristal kan användas av alla kvinnor oavsett kroppsvikt, då nyttan med dem bedöms överväga riskerna. Vad gäller levonorgestrel visar vissa av de tillgängliga studierna att kroppsvikten påverkar effekten, medan andra studier inte visar sådana samband. För ulipristal finns begränsade data från kliniska studier som antyder en trend till sämre effekt vid högre vikt, men de data som finns är inte exakta nog för att dra några definitiva slutsatser. Rekommendationen blev att inkludera information om studierna i läkemedlens produktinformation, men att ta bort informationen om hur kroppsvikt påverkar effekten från produktinformationen till NorLevo. [13]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Ungdomsmottagningen om akut-p-piller

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Internetmedicin: Postcoital antikonception, "Dagen efter-piller".
 2. ^ [a b c d] FASS: NorLevo (Akut p-piller).
 3. ^ [a b] FASS: ellaOne (Akut p-piller).
 4. ^ [a b c] Apoteket: Akut-p-piller.
 5. ^ [a b] FASS: Postinor (Akut-p-piller).
 6. ^ Novikova, Natalia et al. (2007). ”Effectiveness of levonorgestrel emergency contraception given before or after ovulation — a pilot study”. Contraception 75 (2): sid. 112–118. doi:10.1016/j.contraception.2006.08.015. PMID 17241840. 
 7. ^ Noé, Gabriela et al. (2010). ”Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation.”. Contraception 81 (5): sid. 414–420. doi:10.1016/j.contraception.2009.12.015. PMID 20399948. 
 8. ^ ”Mechanism of Action: How do levonorgestrel-only emergency contraceptive pills (LNG ECPs) prevent pregnancy”. International Consortium for Emergency Contraception and International Federation of Gynecology and Obstetrics. mars 2011. http://www.icmer.org/documentos/anticoncepcion_de_emergencia/MOA_FINAL_2011_ENG.pdf. Läst 14 augusti 2014. 
 9. ^ Kronobergs landsting: Akut-p-piller.
 10. ^ [a b] P-guiden: Akut-p-piller.
 11. ^ ”Akutpreventivmedel med levonorgestrel har dålig effekt hos kvinnor som väger över 75 kg”. Läkemedelsverket. 26 november 2013. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/Nyheter-2013/Akutpreventivmedlet-Norlevo-har-dalig-effekt-hos-kvinnor-som-vager-over-75-kg/. Läst 13 augusti 2014. 
 12. ^ ”EMA inleder granskning av samtliga akutpreventivmedel”. Läkemedelsverket. 24 januari 2014. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2014/EMA-inleder-granskning-av-samtliga-akutpreventivmedel/. Läst 6 augusti 2015. 
 13. ^ ”Levonorgestrel and ulipristal remain suitable emergency contraceptives for all women, regardless of bodyweight”. European Medicines Agency. 24 juni 2014. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/07/news_detail_002145.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1. Läst 6 augusti 2015.