Allting

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Allting var politiska församlingar för lagstiftning, rättskipning och förvaltning i det forntida, vikingatida och medeltida Norden. I ordet "allting" betyder "all" "hel", som här betyder hela områdets ting. Alla fria män i hela det geografiska området hade rätt att delta.

Typiska svenska allting var landstingen (landskapsting), men det enda som uttryckligen kallades för allting var det gotländska Gutnaltinget i Roma. Jämtarnas ting i Jämtland kallades för Jamtamot ("jämtarnas möte") och låg på Frösön i Storsjön. Från medeltiden kom rättskipningen att skötas av separata ting, som i Norge kallades lagting och i Sverige lagmansting.

Alltinget kallas än i dag Islands parlament, medan parlamenten i Danmark och Norge, samt på Färöarna och Åland kallas Folketinget och Stortinget, respektive Färöarnas lagting och Ålands lagting.