Ammoniumnitrat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ammoniumnitrat
Ammoniumnitrat
Molekylmodell
Systematiskt namn Ammoniumnitrat
Kemisk formel NH4NO3
Molmassa 80,043 g/mol
Utseende Vita kristaller
CAS-nummer 6484-52-2
SMILES [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
Egenskaper
Densitet 1,725 g/cm³
Löslighet (vatten) 1500 g/l (20 °C)
Smältpunkt 169,6 °C
Kokpunkt 210 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
2
3
OX
LD50 2085–5300 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Ammoniumnitrat (NH4NO3) är ett salt av ammonium och nitrat-joner.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Ammoniumnitrat är ett oxidationsmedel som bildar explosiva blandningar med brännbara material (till exempel alkoholer och oljor).

Ämnet är vattenlösligt, men hydreringen är endoterm, vilket gör att lösningen kyls ner kraftigt.

Ammoniumnitrat som upphettas till över 200 °C sönderfaller till lustgas (N2O) och vattenånga. Sönderfallet är exotermt och kan starta en kedjereaktion.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Kommersiellt tillverkad ammoniumnitrat framställs genom att leda ammoniak-gas (NH3) genom koncentrerad salpetersyra (HNO3).

Reaktionen är häftig och exoterm och kräver mycket kylning.

När lösningen har stabiliserat sig kokas överflödigt vatten bort och ammoniumnitratet formas till granulat eller pellets som sedan torkas ytterligare och förses med en skyddande hinna.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Ammoniumnitrat blandat med dieselolja kallas ANFO och är ett billigt, stabilt och välanvänt sprängämne. Blandningen kan fås att detonera med en mekanisk chock (tryckvåg). I normala fall räcker det inte med en tändhatt, utan en sprängkapsel måste användas.

På grund av den endoterma reaktionen med vatten används ammoniumnitrat bland annat i kylpåsar för engångsbruk.

Ammoniumnitrat används också som konstgödsel.

Se även[redigera | redigera wikitext]