Nitrat

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
nitrat
Nitrate-3D-balls.png
Systematiskt namnnitrat
Kemisk formelNO3-
Molmassa62.00 g/mol
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Nitratjonen har en plantrigonal geometri och stabiliseras genom resonans.

Nitrater är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3-.

Nitratjoner bildas när nitrifikationsbakterier omvandlar ammoniumjoner NH4+ till nitritjoner och sedan vidare till nitratjoner. Nitratjonerna kan sedan omvandlas till kvävgas genom denitrifikation av fakultativt anaeroba bakterier.

Alla metallnitrat är lösliga i vatten. Vissa nitrater är flyktiga, till exempel kopparnitrat (Cu(NO3)2) och kvicksilvernitrat (Hg(NO3)2). Vid upphettning sönderfaller metallnitrat vanligen till metalloxid och kvävedioxid, undantaget natrium- och kaliumnitrat som bildar motsvarande metallnitrit och syre. Ammoniumnitrat sönderdelas vid upphettning till lustgas och vattenånga. Ett viktigt exempel på ett organiskt nitrat är nitroglycerin, som används både inom medicinen och sprängmedelsindustrin.

Då nitrat är den kväveform som är mest lättlösligt i vatten, är det huvudsakligen nitratet som lakas ut och som anses ge problem med övergödning i sjöar och hav.