Hoppa till innehållet

Andreas II av Ungern

Från Wikipedia
Andreas II
Teckning i Chronica Hungarorum från 1488
Regeringstid 1205 – 1235
Kröning 29 maj 1205
Företrädare Ladislaus III
Efterträdare Béla IV
Regeringstid 1188 – 1189/1190
Företrädare Roman Mstislavitj
Efterträdare Vladimir II Jaroslavitj
Regeringstid 1208/1209 – 1210
Företrädare Roman II Igorevitj
Efterträdare Vladimir III Igorevitj
Makar Gertrud av Meran
Jolanda av Courtenay
Beatrice av Este
Barn Anna Maria av Ungern
Béla IV av Ungern
Elisabet av Ungern
Koloman av Galizien
Andreas av Ungern
Violanta av Ungern
Stefan av Ungern
Ätt Árpád
Far Béla III av Ungern
Mor Agnes av Antiokia
Född ca. 1177
Död 21 september 1235 (ca. 58 år)

Andreas II av Ungern (ungerska: II. András; kroatiska: Andrija II.; slovakiska: Ondrej II.; ukrainska: Андрій II), född omkring 1177, död 21 september 1235, var en ungersk och kroatisk kung från 1205 till 1235. Han var regerade även furstendömet Halytj från 1188 till 1189/1190 och igen som dess kung mellan 1208/1209 och 1210. Som son till Béla III, anförtrodde Béla honom administrationen av det nyerövrade furstendömet. Hans styre var inte populär och bojarna förvisade honom.

Efter Béla III:s död blev det en kamp mellan den gamle kungens söner, Imre och Andreas. Tillfället utnyttjades av högadeln för att lägga under sig mer land, varigenom de kungliga landområden minskade. Först när Andreas son Béla IV blev kung började land att återvinnas till kronan.

Andreas blev kung år 1205. Under en kort tid var han också furste av Galizien. Han var den förste ungerske kung som avkrävdes en konungaed när han kröntes. Han förde därefter en så generös förläningspolitik mot högadeln, att denna växte sig så stark att hans efterträdare Bela IV inte kunde styra landet som han ville. Bela kunde återvinna makten från högadeln först efter att han år 1241 slagit tillbaka en tatarisk invasion.

I början av Andreas regeringstid stod det klart, att det kungliga länssystemet inte längre fungerade bra och att reformer behövdes. Länssystemet upplöstes och därmed förlorade kungen sin länsmilitär. För att ersätta trupperna, måste han be om högadelns hjälp, särskilt därför att Andreas deltog i ett korståg och ledde många krig mot Galizien. Dessa fälttåg var misslyckade och åstadkom endast att landets pengar och makt förslösades.

Under hans regering blev högadeln större och starkare. Detta ledde till att Andreas måste ge ut Gyllene bullan år 1222 i Fehérvár, där kungen måste garantera adelns rättigheter och privilegier. Huvudsakligen syftade denna till att skydda lågadeln och kyrkan, men eftersom den kungliga makten var svag, kunde den inte helt genomföras.

Han inbjöd tyska och italienska invandrare till Ungern. Dessa etablerade sig i Transsylvanien.

Andreas kallades också riddarkung, därför att han ledde många krig.

Eftersom landets pengar försvann till följd av Andreas många krig, måste kungen ersätta inkomsterna på något sätt. Hans ekonomi baserades på de så kallade regalerna, som var inkomster från de kungliga rättigheterna, det vill säga monopol (salt, tullar, m.m.). Han tog också upp nya skatter, som arvodet för myntningen.

Hans gemål Gertrud blev mördad 1213, när Andreas ledde ett krig mot Galizien. Denna händelse utgjorde grund till József Katonas Bánk Bán, som är ett populärt ungerskt kungadrama.

Han fick sju barn med tre fruar. Med Gertrud fick han:

och med Jolanda fick han:

och med Beatrice fick han:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Álmos av Ungern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Béla II av Ungern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predslava of Kiev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géza II av Ungern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uroš I av Raška
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena av Raška
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Diogenissa
 
 
 
 
 
 
 
 
Béla III av Ungern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimir II Monomach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mstislav I av Kiev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gytha av Wessex
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eufrosyna av Kiev
 
 
 
Andreas II av Ungern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik II av Donzy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reynald av Châtillon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnes av Antiokia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohemund I av Antiokia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohemund II av Antiokia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstans av Frankrike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstantia av Antiokia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balduin II av Jerusalem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alice av Jerusalem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morfia av Melitene
 
 
 


  • Európa uralkodói [Europeiska regenter] (1999). Maecenas. ISBN 963-645-053-6
  • Walter Mária: Történelem középiskolásoknak [Historia för gymnasietstudenter]. Nemzeti Tankönyv. ISBN 963-18-8631-X
Andreas II av Ungern
Född: ca. 1177 Död: 21 september 1235
Regenttitlar
Företräddes av
Roman Mstislavitj
 Furste av Halytj
1188 – 1189/1190
Efterträddes av
Vladimir II Jaroslavitj
Företräddes av
Ladislaus III
 Kung av Ungern och Kroatien
1205 – 1235
Efterträddes av
Béla IV
Företräddes av
Roman II Igorevitj
som furste
 Kung av Halytj
1208/1209 – 1210
Efterträddes av
Vladimir III Igorevitj
som furste