Arkeolog

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Malmö Museums Arkeolog Ulf Almqvist (1946-2000) frilägger ett kranium under en utgrävning i Kungsparken. Malmö 1986.
En skärslev[1] (även kallad grävsked[2]), ett av arkeologens viktigaste redskap.

En arkeolog är en person som arbetar med arkeologi, det vill säga en som studerar förflutna samhällen genom deras materiella rester. (Historia är studiet av människans förflutna genom texter och bilder.)

Yrket består ofta i att utföra och dokumentera utgrävningar för att sedan analysera fynden. I analysen ingår att placera in materialet i sitt sammanhang på tidsskalan (datering) och dra slutsatser genom att jämföra med tidigare funnet material. Många arkeologer är specialinriktade på ett visst område, som till exempel någon del av förhistorien, marinarkeologi, medeltiden o.s.v. Andra arbetsuppgifter är till exempel också arkeologisk inventering som utförs i syfte att påträffa tidigare okända fornlämningar.

För att bli arkeolog krävs utbildning vid universitet och högskola.[3] Dess längd varierar från land till land.

Förhållandena för hur arkeologi bedrivs i olika länder varierar i hög grad och arbetsförhållandena varierar därför även för arkeologer. I vissa länder har arkeologer mer av en övervakande funktion vid utgrävningar, medan outbildad arbetskraft sköter själva grävarbetet. Arkeologerna fokuserar på sådana ställen helt på dokumentation och tolkning av fynd samt sköter rapportarbetet[källa behövs]. I andra länder sköter arkeologerna själva såväl grävandet som dokumentation och rapportarbete (som i Sverige)[källa behövs].

Att vara arkeolog i Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är de flesta yrkesverksamma arkeologer sysselsatta inom uppdragsarkeologin, där man på markexploatörernas bekostnad undersöker fornlämningar som kommit i vägen för exempelvis vägbyggen[källa behövs] (exploateringsundersökning). En viktig arbetsuppgift är arkeologiska utredningar där man redan i projekteringsstadiet identifierar fornlämningar som kan bli hotade av byggnation. Alla arkeologiska undersökningar, även forskningsundersökningar utan koppling till markexploatering, regleras av Kulturmiljölagen.

Svenska arkeologer är vanligen anställda vid Statens historiska museer, vid ett länsmuseum eller av ett privat företag. Många arkeologer organiseras av fackförbundet DIK. Det finns ungefär 600 yrkesverksamma[källa behövs] svenska arkeologer, fastän flera hundra arkeologistudenter utexamineras vid universiteten varje år[källa behövs]. Sedan flera decennier utbildas långt fler arkeologer än vad som behövs på arbetsmarknaden[källa behövs], vilket resulterar i att de flesta nyutexaminerade arkeologer ganska snart tvingas omskola sig eller ta okvalificerade arbeten i andra branscher.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]